• 1915 – 1920

  Mestská hudobná škola v Bratislave (Alexander Albrecht)

 • 1916 – 1924

  Evanjelické lýceum v Bratislave

 • 1920 – 1924

  Hudobná škola pre Slovensko v Bratislave (klavír – Frico Kafenda, violončelo – Rudolf Rupník)

 • 1924 – 1929

  Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (kompozícia – Franz Schmidt, Joseph Marx, dirigovanie – Clemens Krauss, Alexander Wunderer, violončelo – Friedrich Buxbaum, Rudolf Hindemith)

 • 1929 – 1933

  pedagóg hudobnej teórie a hry na violončele na Mestskej hudobnej škole v Bratislave

 • 1929 – 1933

  asistent C. Kraussa na letných Majstrovských kurzoch v Salzburgu

 • 1930 – 1932

  Majstrovská škola Vysokej hudobnej školy F. Liszta v Budapešti (kompozícia – Ernő Dohnányi)

 • 1932 – 1933

  dirigentské vystúpenia v Maďarskom rozhlase v Budapešti

 • 1934

  dirigent Maďarského rozhlasu v Budapešti

 • 1935 – 1945

  prvý dirigent Maďarského rozhlasu v Budapešti

 • 1936

  Doctor honoris causa (College of Music New York)

 • 1938 – 1945

  pedagóg komornej hudby a orchestrálnej praxe na Vysokej hudobnej škole F. Liszta v Budapešti, od r. 1941 ako riadny profesor

 • 1943

  spoluzakladateľ Symfonického orchestra Maďarského rozhlasu

 • 1946 – 1949

  šéfdirigent Symfonického orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave

 • 1948 – 1949

  člen Prípravného výboru Slovenskej filharmónie

 • 1949 – 1974

  pedagóg dirigovania a komornej hudby na VŠMU, od 1951 vedúci pedagóg dirigentskej triedy, 1964 docent

 • 1949 – 1976

  prvý dirigent Slovenskej filharmónie

 • 1966

  vedúci pedagóg majstrovských dirigentských kurzov Letnej akadémie Mozarteum v Salzburgu

 • 1968 – 1969

  hosťujúci dirigent Rozhlasového symfonického orchestra v Bazileji

 • 1968 – 1977

  šéfdirigent Symfonického orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave

 • 1983 – 1992

  dirigent Orchestra Slovenskej hudobnej mládeže

 • 1991

  menovaný za doživotného čestného šéfdirigenta Symfonického orchestra Savaria v Szombathelyi

 • 1991

  v rámci rehabilitačných konaní menovaný za profesora dirigovania

 • 1994

  vedúci majstrovských kurzov dirigovania v Orviete (Taliansko)

 • 1999

  Čestný šéfdirigent Slovenskej filharmónie

 • 2000

  Čestný člen Maďarskej akadémie umení

"V oblasti kompozície predstavuje v slovenskom hudobnom prostredí štýlovo osobitý prejav. Jeho tvorba vyrastá z koreňov viedenskej a budapeštianskej kompozičnej školy (F. Schmidt, E. Dohnányi, B. Bartók, A. Albrecht). Jej charakteristickými črtami sú originalita v rámci pravidiel tradície, prehľadnosť vo forme i harmónii, koncentrovanosť, vyváženosť racionálneho a emocionálneho prvku, zmysel pre humor i lyriku. K najväčšej koncentrácii a čistote jeho kompozičného jazyka dochádza v komorných dielach neskorého tvorivého obdobia."

(RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ľudovít Rajter. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 234.)

 

x