Foto: Koncert laureáta Ceny Ľudovíta Rajtera a prezentácia CD

Koncert laureáta Ceny Ľudovíta Rajtera a prezentácia CD

Aktuality

|

31. 10. 2023

Srdečne pozývame na výnimočný koncert dvoch vynikajúcich hudobníkov, trubkára Stanislava Masaryka, laureáta Ceny Ľudovíta Rajtera 2022, a klaviristu Ladislava Fanzowitza, ktorý sa uskutoční v Moyzesovej sieni FiF UK na Vajanského nábreží v Bratislave v stredu 22. novembra 2023 so začiatkom o 19. hodine.

Na koncerte zaznejú diela Bohuslava Martinů, Alexandra AlbrechtaErnö Dohnányiho a Jeana Hubeaua a súčasťou podujatia bude aj prezentácia nového CD-albumu Stanislav Masaryk: Postcards z produkcie Hudobného centra, zrealizovaného v súvislosti s Cenou Ľudovíta Rajtera v Lisztovom centre v rakúskom Raidingu. Na nahrávke profilového albumu so Stanislavom Masarykom spolupracovali klavirista Ladislav Fanzowitz a trubkári Ľubomír Kamenský (Slovenská filharmónia) a Marek Vajo (Česká filharmónia).

Album obecenstvu predstaví Rastislav Suchan, pedagóg VŠMU a prvý trubkár Slovenskej filharmónie.

Návštevníci koncertu budú mať možnosť zakúpiť si CD album Postcards s mimoriadnou zľavou, v cene 10 Eur.
Po koncerte sa uskutoční autogramiáda Stanislava Masaryka a Ladislava Fanzowitza.
 
Vstup na koncert je voľný s nutnosťou rezervácie miesta prostredníctvom zaslania emailu na adresu registracia@hc.sk
Uzávierka rezervácií je 20. novembra. Vašu rezerváciu obratom potvrdíme emailom.
 
Stanislav Masaryk (1993) je absolventom Konzervatória a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V roku 2017 sa stal absolútnym víťazom medzinárodnej interpretačnej súťaže Žestě Brno.
Pôsobil v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu, v orchestri v orchestri Slovenského národného divadla v Bratislave, v orchestri Národného divadla v Prahe, ako aj v hot jazzových formáciách Bratislava Hot Serenaders a Fats Jazz Band. Od roku 2020 je prvým trubkárom Českej filharmónie. Ako sólista účinkoval s Českou filharmóniou pod taktovku Semjona Byčkova a Tomáša Netopila, so Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Symfonickým orchestrom VŠMU a so Slovenským mládežníckym orchestrom. V roku 2022 viedol interpretačné kurzy na pôde Royal Academy of Music v Londýne.
 

Cenu Ľudovíta Rajtera udeľuje Hudobné centrum spravidla v trojročnom intervale od roku 2006.

Podľa štatútu Ceny Ľudovíta Rajtera je predpokladom pre jej udelenie výrazná umelecká činnosť mladého hudobníka alebo hudobníčky do 30 rokov, ktorá na vysokej úrovni reprezentuje slovenské hudobné interpretačné umenie doma i v zahraničí. Doterajšími nositeľmi ceny sú dirigent Juraj Valčuha (2006), huslista Milan Paľa (2009), kontrabasista Roman Patkoló (2012), huslista Dalibor Karvay (2016) a klarinetista Martin Adámek (2019).

Stanislav Masaryk sa v roku 2022 stal šiestym nositeľom Ceny Ľudovíta Rajtera. Rozhodla o tom odborná komisia, menovaná riaditeľom Hudobného centra Igorom Valentovičom, ktorej členmi boli riaditeľka Štátnej filharmónie Košice Lucia Potokárová, muzikológ Andrej Šuba, huslista a pedagóg Konzervatória v Bratislave Daniel Rumler a predchádzajúci laureát Ceny Ľudovíta Rajtera, klarinetista Martin Adámek. 

Dirigent, skladateľ a pedagóg Ľudovít Rajter (1906 – 2000) bol významnou osobnosťou slovenskej hudobnej kultúry, ktorá stála pri zrode Slovenskej filharmónie a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Ako dirigent často premiéroval a na domácich i zahraničných pódiách pravidelne uvádzal orchestrálne diela slovenských skladateľov. V jeho diskografii sú okrem kompletov symfónií Johannesa Brahmsa a bratislavského rodáka Franza Schmidta zastúpené aj početné premiérové nahrávky tvorby domácich autorov (o.i. Alexander Albrecht, Eugen Suchoň, Ján Cikker, Alexander Moyzes, Ján Zimmer, Dezider Kardoš, Oto Ferenczy, Pavol Šimai, Peter Kolman, Ilja Zeljenka). Ľudovít Rajter bol nositeľom najvyšších československých, slovenských a rakúskych štátnych vyznamenaní i laureátom Ceny Bartók – Pásztory Vysokej hudobnej školy F. Liszta v Budapešti.

x