• 1986 – 1991

  Konzervatórium v Bratislave (trúbka – Michal Jánoš)

 • 1991 – 1995

  VŠMU (Kamil Roško)

 • od 1996

  VŠMU, doktorandské štúdium

 • 1990

  turné s mládežníckym symfonickým orchestrom Orchestre des Jeunes de toute l´Europe nadácie sira Yehudiho Menuhina, Francúzsko

 • 1992

  Hochschule für Musik Carl Maria von Weber, Drážďany

 • 1992

  Medzinárodné interpretačné kurzy, Grieskirchen, Rakúsko (Pierre Thibaud, Ack van Rooyen)

 • 1992 – 1997

  člen orchestra SND

 • od 1997

  prvý trubkár a vedúci skupiny v Slovenskej filharmónii

 • 2001 – 2003

  pedagóg hry na trúbke na Akadémii umení v Banskej Bystrici

 • od 2004

  pedagóg na VŠMU

Rastislav Suchan je členom orchestra Bratislava Hot Serenaders, ktorý sa podieľa na rekonštrukcii Hot & Sweet Music dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia. Je zakladajúcim členom súborov Slovak Brass Quintet, Melos-Éthos Ensemble, od roku 2007 je členom CZ/SK Big Bandu Matúša Jakabčica. Jeho umelecké účinkovanie je spojené i s ďalšími orchestrami a súbormi ako SOSRo, ŠKO Žilina, SKO Bohdana Warchala, United Philharmonic (vystúpili s Plácidom Domingom), Orchester Viva Musica!, Mladí bratislavskí sólisti, Cappella Istropolitana, VENI Ensemble, Solamente Naturali, Nova Brass (Rakúsko), Big Band bratislavského konzervatória, Gustav Brom Big Band, Hot and Sweet Orchestra Jiřího Suchého, SĽUK, Lúčnica. Ako sólista účinkoval v spolupráci s viacerými významnými interpretmi i s rôznymi súbormi a orchestrami, s ktorými sa zúčastnil na mnohých hudobných festivaloch doma i v zahraničí. V interpretácii komornej hudby pre trúbku a organ spolupracoval s Ivanom Sokolom, J. V. Michalkom, Máriom Sedlárom, Bernadettou Šuňavskou, Marekom Vrábelom a Stanislavom Šurinom. V priebehu rokov 1993 – 2004 sa podieľal na nahrávkach hudby k viacerým filmom a muzikálom (66 sezón, Kabaret, Sugar, Beatles), k televíznemu seriálu „Horská služba“ a k divadelným hrám „Armagedon na Grbe“ , „Niekto to rád slovenské“, „Odchádzanie“, „Garderobiér“. V sezóne 2003/2004 účinkoval v hudobno-dramatickom pásme „Ja som optimista“ v divadle L + S (spolu s Bratislava Hot Serenaders, Milanom Lasicom a Júliusom Satinským). V roku 2009 sa spolupodieľal na realizácii medzinárodného projektu Ben Hur Live (www.benhurlive.com).

"Formovanie Suchanovho interpretačného profilu sa odvíjalo od kvalitného školenia jeho vrodeného muzikantského talentu, od podnetov, ktoré získal v zahraničí, a od rôznorodých a meniacich sa požiadaviek umeleckej praxe. Osvedčil sa ako znamenitý sólista na trúbke aj ako prispôsobivý partner v súborovej – komornej hre. Vypestoval si pozoruhodnú pohotovosť pri prechodoch na rôzne dychové nástroje príbuzné trúbke, na ktorých hrá v závislosti od repertoáru." (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 148-151.)

x