• 1986 – 1991

  Konzervatórium v Bratislave (trúbka – Michal Jánoš)

 • 1991 – 1995

  VŠMU (trúbka  Kamil Roško), následne doktorandské štúdium

 • 1992

   šudijný pobyt na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber, Drážďany

 • 1992

  majstrovské kurzy v rakúskom Grieskirchene, pod vedením Pierra Thibauda a Ack van Rooyena

 • 1992 – 1997

  člen orchestra SND

 • od 1997

  prvý trubkár Slovenskej filharmónie

 • 2001 – 2003

  pedagóg trúbky na Akadémii umenia v Banskej Bystrici

 • od 2004

  pedagóg na VŠMU

Rastislav Suchan už počas štúdia získaval cenné skúsenosti orchestrálneho hráča, keď okrem iného, v roku 1990 absolvoval turné s mládežníckym symfonickým orchestrom Orchestre des Jeunes de toute l´Europe nadácie sira Yehudiho Menuhina. V rokoch 1992 – 1997 pôsobil v orchestri SND a od roku 1997 je prvý trubkár Slovenskej filharmónie. 

Rastislav Suchan je zakladajúcim členom orchestra Bratislava Hot Serenaders a zoskupenia Five Gentlemen, ktoré sa podieľajú na rekonštrukcii jazzovej hudby dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia. Je taktiež zakladajúcim členom súborov Slovak Brass Quintet, Melos-Éthos Ensemble, od roku 2007 je členom CZ-SK Big Bandu Matúša Jakabčica. Jeho umelecké účinkovanie je spojené i s ďalšími orchestrami a súbormi ako Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester, United Philharmonic (vystúpili s Plácidom Domingom), Mladí bratislavskí sólisti, Cappella Istropolitana, VENI Ensemble, Solamente naturali, Nova Brass (Rakúsko), Big Band bratislavského Konzervatória, Gustav Brom Big Band, Hot and Sweet Orchestra Jiřího Suchého, Fats Jazz Band, Melody Gentlemen (ČR), SĽUK, Lúčnica.

Rastislav Suchan ako sólista účinkoval v spolupráci s viacerými významnými interpretmi i s rôznymi súbormi a orchestrami, s ktorými sa zúčastnil na mnohých hudobných festivaloch doma i v zahraničí. V interpretácii komornej hudby pre trúbku a organ spolupracoval s Ivanom Sokolom, Jánom Vladimírom Michalkom, Máriom Sedlárom, Bernadettou Šuňavskou a Marekom Vrábelom.  V priebehu rokov 1993 – 2004 sa podieľal na nahrávkach hudby k viacerým filmom a muzikálom (66 sezón, Kabaret, Sugar, Beatles), k televíznemu seriálu „Horská služba“ a k divadelným hrám „Armagedon na Grbe“ , „Niekto to rád slovenské“, „Odchádzanie“, „Garderobiér“. V sezóne 2003/2004 účinkoval v hudobno-dramatickom pásme „Ja som optimista“ v divadle L + S (spolu s Bratislava Hot Serenaders a Milanom Lasicom). V roku 2009 sa spolupodieľal na realizácii medzinárodného projektu Ben Hur Live. Spolupracuje tiež na populárnom hudobnom projekte pre deti Spievankovo.

Ako pedagóg pôsobil na Akadémii umení v Banskej Bystrici a na Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici.  Od roku od 2004 vyučuje hru na trúbke na VŠMU v Bratislave. Je spoluorganizátorom majstrovských kurzov a lektorom interpretačných seminárov a workshopov v hre na trúbke.

 

"Formovanie Suchanovho interpretačného profilu sa odvíjalo od kvalitného školenia jeho vrodeného muzikantského talentu, od podnetov, ktoré získal v zahraničí, a od rôznorodých a meniacich sa požiadaviek umeleckej praxe. Osvedčil sa ako znamenitý sólista na trúbke aj ako prispôsobivý partner v súborovej – komornej hre. Vypestoval si pozoruhodnú pohotovosť pri prechodoch na rôzne dychové nástroje príbuzné trúbke, na ktorých hrá v závislosti od repertoáru." (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 148-151.)

x