• 1995 – 1999

  Konzervatórium v Bratislave (klavír – Peter Čerman), najlepší absolvent roka

 • 1999 – 2000

  AMU v Prahe (klavír – Marian Lapšanský)

 • 2000 – 2005

  VŠMU v Bratislave - magisterské štúdium (klavír – Marian Lapšanský)

 • 2000 – 2002

  Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (klavír – Wolfgang Watzinger)

 • 2005 – 2008

   VŠMU v Bratislave, doktorandské štúdium ukončené získaním titulu artis doctor (klavír – Marian Lapšanský)

 • 2020 – 2022

   Fontys University of Applied Sciences (NL), magisterské štúdium ukončené získaním titulu Master of Arts (saxofón – Andreas van Zoelen)

Ladislav Fančovič je všestranný umelec, ktorý sa ako klavirista a saxofonista etabloval na poli interpretácie vážnej hudby i jazzu a venuje sa tiež hudobnej réžii ako aj organizačným aktivitám. Vo svojom repertoári má viac než 30 klavírnych koncertov. Pravidelne účinkuje ako sólista s orchestrami, akými sú napr. Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Českého rozhlasu, Pražská komorná filharmónia, Filharmonia Zielonogórska, İzmir State Symphony Orchestra, Antalya State Symphony Orchestra, Solistes Européens Luxembourg, Bruno Walter Festival Orchestra, Filharmónia Bohuslava Martinů Zlín, Filharmónia Hradec Králové, Moravská filharmonie Olomouc či ŠKO Žilina pod vedením dirigentov Ondreja Lenárda, Vladimíra Válka, Friedricha Haidera, Alexandra Rahbariho, Kevina Rhodesa, Františka Vajnara, Jerzyho Swobodu, Leoša Svárovského, Martina Leginusa, Kirka Trevora, Justusa Franza, Maria Košika, Zbyňka Müllera, Konstantina Ilievského, Jacka Martina Händlera a i.

 

Je vyhľadávaným komorným hráčom a stálym členom zoskupení Hugo Kauder Trio a Berger Trio. Spoločne s huslistom Milanom Paľom realizovali sériu nahrávok kompletných diel pre husle a klavír (Beethoven, Brahms, Grieg, Suchoň, Šostakovič, Bartók, Weinberg), ktoré sú vysoko hodnotené odbornou kritikou.

 

Koncertoval vo väčšine európskych krajín, v Turecku, Malajzii, USA, Ománe, Číne, Indii a na Cypre. Rád siaha po veľmi náročných a málo hraných skladbách, ktoré sa z dôvodu technickej náročnosti zriedkavo objavujú v koncertných programoch. Intenzívne sa venuje aj interpretácii a propagácii slovenskej hudobnej tvorby (Čekovská, Šarišský, Zeljenka, Berger, Iršai, Suchoň, Lejava a ď.), mnohé diela i premiéroval.

 

Nahral viac než 40 CD nosičov pre vydavateľstvá Naxos, Pavlík Records, Hudobný fond, Hudobné centrum, Diskant, Slovak Radio Records a Swingmánia. Medzi najvýznamnejšie počiny patria 3 CD s hudbou bratislavského rodáka Ernő Dohnányiho (2013, 2018, 2021), CD Leopold Godowsky (2012) s nahrávkou jeho Klavírnej sonáty e mol, ktorej naštudovanie je ojedinelým počinom v celosvetovom meradle či CD Jozef Grešák (2020), v ktorom sa predstavil ako sólista v Koncerte pre klavír a orchester so Štátnou filharmóniu Košice a tiež ako hudobný režisér albumu.

 

V roku 2011 zhmotnil svoju dlhoročnú lásku k starému džezu a založil swingový orchester Fats Jazz Band, ktorý hrá autentickú hudbu 20. až 40. rokov minulého storočia americkej, anglickej, českej a domácej proveniencie na originálnych historických hudobných nástrojoch z 30. rokov.

 

Od roku 2013 sa venuje aj hre na saxofóne a v roku 2022 získal magisterský titul na Fontys Academy of Music and Performing Arts v Holandsku z klasického saxofónu. Je neúnavným propagátorom interpretácie klasickej hudby na tomto nástroji na Slovensku. V roku 2014 založil saxofónové kvarteto Pressburg Saxophone Quartet (pôvodný názov Saxophone Syncopators), ktorého repertoár tvoria skladby z oblasti vážnej hudby a tiež originálne aranžmány hudobného žánru ragtime z rokov 1910 až 1920, kedy saxofón ako hudobný nástroj zažíval svoj najväčší rozkvet a stal sa inšpiráciou pre interpretov aj pre hudobných skladateľov. Zaslúžil sa o vydanie prvého slovenského monografického CD venovaného saxofónovej tvorbe Nuclear Sax (2020), na ktorom okrem jeho saxofónového kvarteta účinkuje aj slovinský saxofonista Lev Pupis a samotný autor hudby, Jevgenij Iršai. V roku 2020 vyšli vo vydavateľstve Naxos svetové premiéry skladieb Alexandra Rahbariho v podaní Fančoviča na saxofónoch - Symphonic Poem No. 9 ‘Nohe Khan’ pre sólový barytónsaxofón a orchester a Symphonic Poem No. 10 ‘Morshed’ pre C melody saxofón, harfu, marimbu, vibrafón, perkusie a spev (CD My Mother Persia vol. 3). Na albume The Saxophone Connections vydavateľstva Pavlík Records z roku 2022, predstavuje saxofón v rôznych podobách klasickej a súčasnej hudby v kombinácii s husľami, violončelom, fagotom, trúbkou či druhým saxofónom.

 

Fančovič pôsobí aj ako aktívny organizátor kultúrneho a edukačného života na Slovensku. Je riaditeľom medzinárodného festivalu starého jazzu Golden Age Festival a multižánrového festivalu Hudba Modre a od roku 2017 organizuje jediné majstrovské kurzy v hre klasickej hudby na saxofóne na Slovensku, Saxophobia Bratislava, ktoré každoročne navštívi vyše 60 študentov z 10 krajín, a počas ktorých sa uskutoční niekoľko výnimočných koncertov vrátane koncertu 70-členného saxofónového orchestra v Slovenskom rozhlase.

x