• 1990 – 1996

  Konzervatórium v Košiciach (trúbka – František Hrčka, Peter Slávik)

 • 1996 – 2000

  VŠMU Bratislava (Kamil Roško)

 • 1997 – 2004

  člen orchestra Opery SND (hral party druhej trúbky a prvého kornetu)

 • od 2004

  prvý trubkár Slovenskej filharmónie

 • 2005 –

  2007 pedagóg hry na trúbke na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave

 • od 2021

  pedagóg na Štátnom konzervatóriu v Bratislave

Ľubomír Kamenský okrem Slovenskej filharmónie spolupracoval i s ďalšími hudobnými telesami (SKO Bohdana Warchala, ŠKO Žilina, ŠF Košice, Symfonický orchestr FOK, Moskovská filharmónia, Český národný symfonický orchester, DJB Košice). Sólisticky vystúpil so Štátnou Filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, orchestrom Mladí brniansky symfonici a ďalšími.

V roku 1999 stál pri zrode komorného telesa Slovak Brass Quintet. V rokoch 2000 – 2012 bol členom orchestra Bratislava Hot Serenaders, v súčanosti účinkuje v hot-jazzovom a swingovom orchestri Fats Jazz Band.

x