• 1990 – 1996

  Konzervatórium v Košiciach (trúbka – František Hrčka, Peter Slávik)

 • 1996 – 2000

  VŠMU Bratislava (Kamil Roško)

 • 1997 – 2004

  člen orchestra Opery SND (hral party druhej trúbky a prvého kornetu)

 • od 2004

  prvý trubkár Slovenskej filharmónie

 • od 2005

  pedagóg hry na trúbke na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave

Okrem Slovenskej filharmónie apolupracoval i s ďalšími hudobnými telesami (SKO Bohdana Warchala, ŠKO Žilina, ŠF Košice, Symfonický orchestr FOK, Moskovská filharmónia, Český národný symfonický orchester, DJB Košice). Komornej hudbe sa venuje najmä v súbore Slovak Brass Quintet.

„Kamenského umelecký profil zahŕňa popri interpretácii sólovej a komornej vážnej hudby pre trúbku aj oblasť tanečnej hudby dvadsiatych a tridsiatych rokov 20.storočia (Hot & Sweet Jazz) s Bratislava Hot Serenaders, interpretovanú v dobovom štýle na trúbke zn. Martin z roku 1928.“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 108-109.)

x