• 2006 – 2013

  Konzervatórium v Bratislave (trúbka – Michal Jánoš)

 • 2013 – 2018

  VŠMU (trúbka – Rastislav Suchan)

 • od 2009

  spolupráca s orchestrom Bratislava Hot Serenaders

 • 2012 – 2015

  člen Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu

 •  prvý trúbkar v orchestri Opery Národného divadla v Prahe

 • 2020

   1. hráč na trúbku v Českej filharmónii

 •  

Stanislav Masaryk ako sólista vystúpil s orchestrom Slovenskej filharmónie, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Štátnou filharmóniou Košice, Cappellou Istropolitanou, Štátnym komorným orchestrom Žilina a s komorným a symfonickým orchestrom VŠMU. Ako orchestrálny hráč príležitostne spolupracuje so Slovenskou filharmóniou, Českou filharmóniou, komorným orchestrom Cappella Istropolitana a ďalšími. Pôsobil aj v orchestri Opery SND (v roku 2012 a v sezóne 2016/2017). Ako sólista účinkoval aj so Slovenským mládežníckym orchestrom (s dir. Benjaminom Baylom), s ktorým sa predstavil na záverečnom koncerte sústredenia tohto telesa v Piešťanoch (2017) a v rámci festivalu Allegretto Žilina (2018). Bol tiež prvým trúbkarom v orchestri Opery Národného divadla v Prahe a na základe úspešne absolvovaného konkurzu sa stal 1. hráčom na trúbke v Českej filharmónii (2020). Príležitostne spolupracuje s hot-jazzovým orchestrom Fats Jazz Band.  

V roku 2022 viedol interpretačné kurzy na pôde Royal Academy of Music v Londýne.

x