O hudobnom adresári

Pri zverejňovaní osobných kontaktov sa riadime zákonom a smernicou o ochrane osobných údajov a zverejňujeme iba tie, na ktoré máme súhlas dotknutej osoby so zverejnením.

Adresár priebežne aktualizujeme.

Pre zaradenie do adresára alebo zmenu či doplnenie už zaradených kontaktov nás, prosím, kontaktujte na adrese: odi@hc.sk

Ďakujeme!

 

x