Oblasť

Title

Podoblasť

Medzinárodná spoločnosť Johann Nepomuk Hummel a obnova kultúrneho dedičstva
Spoločnosť Jána Levoslava Bellu
Hudobná spoločnosť Hemerkovcov
Prebudená pieseň – združenie
LITA, autorská spoločnosť
Ochranné združenie interpretov Slovenska – OZIS
SLOVGRAM
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA)
Asociácia európskych festivalov – EFA

Slovenská sekcia

Medzinárodná asociácia hudobných informačných stredísk – IAMIC

Slovenská sekcia

Slovenská národná skupina IAML

Medzinárodná asociácia hudobných knižníc

BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre deti
Kultúrne stredisko Likavka
Mestské kultúrne stredisko v Komárne
Obec Hertník
Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave
České centrum v Bratislave
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Goethe-Institut Slowakei
Francúzsky inštitút na Slovensku

Institut Français de Slovaquie, Bratislava

About music directory

When publishing personal contacts, we follow the law and the directive on personal data protection and we only publish those for which we have the consent of the person concerned to the disclosure.

We update the directory on an ongoing basis.

To be included in the address book or to change or supplement contacts that have already been included, please fill in the relevant form or contact us at:

Music center Slovakia
Department of Documentation and Informatics
Michalská 10
815 36 Bratislava
odi @ hc.sk

We thank you!

x