Personality profile

Photo: Alžbeta Lukáčová Source: Opera Slovakia

Alžbeta Lukáčová

1980 Banská Bystrica

musicology, ethnomusicology, critics, reviewers, editor, , sound director, music advisoring

Bio

Bio

 

Bibliography

 • Garaj, Bernard: Alžbeta Lukáčová: Samko Dudík a jeho kapela
  Fenomén výraznej osobnosti v tradičnej hudobnej kultúre
  2011 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 59, 2011, no. 3, p. 367 – 368
 • Art Critique and Journalism
 • KOLCOVÁ-TLUSTÁ, Kateryna: Alžbeta Lukáčová - Moje hudební dědictví
  2019 Harmonie, Praha 2019, no. 3, p. 30-33
 • Personal bibliography
 • Books
 • Samko Dudík a jeho kapela
  Fenomén výraznej osobnosti v tradičnej hudobnej kultúre
  2010 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2010
  (240 s., 1. vyd., fotogr., noty, grafy, ilustr., Samko Dudík, 1880 – 1967, ľudová hudba, ľudoví hudobníci, folklór, Slovensko, biografia)
 • Ambrózová, Jana – Lukáčová, Alžbeta – Salajová, Tatiana: Ľudové piesne regiónov Slovenska. Horehronie, Gemer a Malohont
  2009 National Cultural Centre, Bratislava 2009
  (103 s., 1. vyd., noty, grafická úprava notových zápisov: Jana Ambrózová, Milan Veróny, slovenské ľudové piesne, Horehronie, región, Gemer, región, Malohont, región, spevníky, zborníky, učebné pomôcky)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Hra o láske a smrti [Heslo]
  2018 Opera. Průvodce operní tvorbou (Hostomská, Anna a kol.) 2018, p. 1103 – 1104
  (11. vydanie, NS Svoboda)
 • Ľubica Čekovská [Heslo]
  2018 Opera. Průvodce operní tvorbou (Hostomská, Anna a kol.) 2018, p. 1124 – 1125
  (11. vydanie, NS Svoboda)
 • Mister Scrooge [Heslo]
  2018 Opera. Průvodce operní tvorbou (Hostomská, Anna a kol.) 2018, p. 1101 – 1102
  (11. vydanie, NS Svoboda)
 • Dorian Gray [Heslo]
  2018 Opera. Průvodce operní tvorbou (Hostomská, Anna a kol.) 2018, p. 1125 – 1127
  (11. vydanie, NS Svoboda)
 • Hostina [Heslo]
  2018 Opera. Průvodce operní tvorbou (Hostomská, Anna a kol.) 2018, p. 1121 – 1122
  (11. vydanie, NS Svoboda)
 • Ján Cikker [Heslo]
  2018 Opera. Průvodce operní tvorbou (Hostomská, Anna a kol.) 2018, p. 1098 – 1099
  (11. vydanie, NS Svoboda)
 • Skamenený – Zkamenělý [Heslo]
  2018 Opera. Průvodce operní tvorbou (Hostomská, Anna a kol.) 2018, p. 1120 – 1121
  (11. vydanie, NS Svoboda)
 • Coriolanus [Heslo]
  2018 Opera. Průvodce operní tvorbou (Hostomská, Anna a kol.) 2018, p. 1106 – 1108
  (11. vydanie, NS Svoboda)
 • Vskriesenie – Vzkřísení [Heslo]
  2018 Opera. Průvodce operní tvorbou (Hostomská, Anna a kol.) 2018, p. 1099 – 1101
  (11. vydanie, NS Svoboda)
 • La Banda Europa prekročila hranice žánrov
  2017 Hudobný život year 43, 2017, p. 11
 • My sme malí muzikanti, my budeme pekne hrať
  K niektorým otázkam práce s detskými a mládežníckymi ľudovými hudbami
  2014 Národná osveta, National Cultural Centre, Bratislava year 24, 2014, p. 19 – 29
 • Tradičná hudobná kultúra
  2013 Pecník, Marcel a kol.: Šalková – monografia obce 2013, p. 71 – 88
  (Stredoslovenské národopisné združenie, občianske združenie)
 • Slovacita v skladateľskej tvorbe Svetozára Stračinu
  Poznámky k vybraným dielam pre rozhlas a film inšpirovanými valasko-pastierskou hudobnou kultúrou
  2013 Glocková, Mária (ed.): Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach. Zv. 1. Zborník z vedeckej konferencie, , Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2013, p. 247 – 268
  (Svetozár Stračina, 1940 – 1996, slovenský hudobný skladateľ, ľudová hudba, filmová hudba, Slovensko)
 • Hudobná skupina Banda [Heslo]
  2013 Encyklopédia scénického folklorizmu na Slovensku. Ed. Milan Leščák, National Cultural Centre, Bratislava 2013
 • „Džezy” − kapely na križovatke žánrov
  Pôsobenie vidieckych tanečných kapiel na Slovensku po roku 1945
  2013 Od folkloru k world music: Co patří do encyklopedie. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Ed. Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie, City Centre of Culture, Náměšť nad Oslavou 2013, p. 53 – 68
 • Prekonané bariéry?
  Ženy-hudobníčky v slovenskej ľudovej ansámblovej hudbe
  2012 Od folkloru k world music: Hudba a bariéry. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Ed. Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie, City Centre of Culture, Náměšť nad Oslavou 2012, p. 48 – 60
 • Lukáčová, Alžbeta – Obuch, Peter: Ing. Jozef Lehocký jubiluje
  2011 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 59, 2011, no. 1, p. 93 – 96
 • Farebné svety Svetozára Stračinu
  Koncepcia trvalej expozície Svetozára Stračinu v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici
  2011 Múzeum. Metodický, študijný a informačný časopis pre pracovníkov múzeí a galérií, Slovak National Museum, Bratislava year 57, 2011, no. 2, p. 46 – 47
  (Svetozár Stračina, 1940 – 1996, slovenský hudobný skladateľ, hudobné zbierky, folklór)
 • Rola osobnosti Samka Dudíka v moravskom hudobnom folklorizme
  2011 Folia Ethnographica. Supplementum ad acta musei moraviae. Moravské zemské muzeum v Brně, Brno year 45, 2011, p. 31 – 50
 • Ideál „slovenského zvuku“ a jeho naplnenie v diele Svetozára Stračinu
  2011 Od folkloru k world music. Cesta za vizí / From Folklore to World Music: Following a Vision. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Ed. Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie, City Centre of Culture, Náměšť nad Oslavou 2011, p. 44 – 62
  (140 s., 1. vyd.)
 • Hudobno-folklórna produkcia na Slovensku po roku 1989
  Náčrt niektorých trendov produkcie hudobných zoskupení
  2010 Etnologické rozpravy, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 17, 2010, no. 1 – 2, p. 86 – 97
 • Ritualizácia produkcie ľudových hudieb na národno-deklaračných podujatiach
  2010 Od folkloru k world music. Hudba a rituál. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Ed. Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie, City Centre of Culture, Náměšť nad Oslavou 2010, p. 52 – 69
 • K niektorým otázkam práce s detskými a mládežníckymi ľudovými hudbami
  2009 Klobušická, Petra (ed.): Dni tradičnej kultúry 1999 – 2009, National Cultural Centre, Bratislava 2009
  (1 multimediálne DVD)
 • Nekazte nám folklór alebo Ako učiť folklórnu hudbu mladých muzikantov?
  2009 Lukáčová, Alžbeta (ed.): Folklorizmus a jeho fenomény včera a dnes. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej 23. 10. 2009, pri príležitosti 1. ročníka festivalu Bystrická folklórna haravara, Museum of Folk Dance, Central Slovakia Museum Banská Bystrica, Banská Bystrica 2009, p. 60 – 68
 • Organizované formy folklóru v Banskej Bystrici a okolí
  2008 Múzeum. Metodický, študijný a informačný časopis pre pracovníkov múzeí a galérií, Slovak National Museum, Bratislava year 54, 2008, no. 4, p. 37
 • Koncepcia Múzea ľudového tanca – SM v Banskej Bystrici
  2008 Múzeum. Metodický, študijný a informačný časopis pre pracovníkov múzeí a galérií, Slovak National Museum, Bratislava year 54, 2008, no. 4, p. 16 – 19
 • Kapela Samka Dudíka a interpretácia netanečného repertoáru
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 33, 2007, no. 2, p. 267 – 293
 • Samko Dudík – osobnosť na pomedzí hudobných kultúr
  2007 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2007, p. 465 – 473
 • Myjavská kapela Samka Dudíka v korešpondencii Leoša Janáčka
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 29, 2003, no. 1, p. 105 – 116
 • Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 28, 2002, no. 2, p. 286 – 290
 • Editorial Work
 • Lukáčová, Alžbeta (ed.): 2-CD Samko Dudík a jeho kapela
  Nahrávky legendárneho myjavského primáša z rokov 1929 – 1957
  2017 Bratislava 2017
  (Edícia: Musica Ethnica Slovaca, OZ Cultura Ethnica)
 • Lukáčová, Alžbeta (ed.): CD Horehronie: Trnki a ich hostia
  2014 Bratislava 2014
  (Edícia: Musica Ethnica Slovaca, OZ Cultura Ethnica)
 • Lukáčová, Alžbeta (ed.): CD Hrochoť: Paľáčovci a ich priatelia
  2013 Bratislava 2013
  (Edícia: Musica Ethnica Slovaca, OZ Cultura Ethnica)
 • Lukáčová, Alžbeta (ed.): CD Očová: nahrávky tradičnej ľudovej hudby z roku 1958
  2012 Bratislava 2012
  (Edícia: Musica Ethnica Slovaca, OZ Cultura Ethnica)
 • Jágerová, Andrea – Lukáčová, Alžbeta (ed.): Rozkazovači z Očovej [DVD]
  2010 Under Poľana Culture Centre, Central Slovakia Museum Banská Bystrica, Museum of Folk Dance, Zvolen, Banská Bystrica 2010
  (Koordinátorka: PhDr. Andrea Jágerová, hudobná spolupráca: Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.)
 • Lukáčová, Alžbeta – Salajová, Tatiana (ed.): Ľudová hudobná a tanečná kultúra [DVD]
  Vybrané obce Mikroregiónu Pod Panským dielom a Horného Pohronia
  2010 Museum of Folk Dance, Central Slovakia Museum Banská Bystrica, Banská Bystrica 2010
  (1 videodisk (DVD), (75 min.), odborná príprava a scenár: Alžbeta Lukáčová, Tatiana Salajová, kamera: Michaela Redlingerová, Marián Bárdi, zvuk: Peter Gazarek, strih: Michaela Redlingerová, ľudová kultúra, ľudové tance, ľudová hudba)
 • Lukáčová, Alžbeta (ed.): Folklorizmus a jeho fenomény včera a dnes
  Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej 23. 10. 2009, pri príležitosti 1. ročníka festivalu Bystrická folklórna Haravara
  2010 Central Slovakia Museum Banská Bystrica, Museum of Folk Dance, Banská Bystrica 2010
  (84 s., 1. vyd.)
 • Dúžek, Stanislav – Lukáčová, Alžbeta – Garaj, Bernard (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov [DVD]
  Ľudové tance Gemera a Malohontu
  2008 National Cultural Centre, Central Slovakia Museum Banská Bystrica, Museum of Folk Dance, Banská Bystrica 2008
  (Odborná príprava a scenár: PhDr. Stanislav Dúžek, CSc., hudobná spolupráca: Mgr. Alžbeta Lukáčová, prof. PaeDr. Bernard Garaj, CSc.)
 • Art Critique and Journalism
 • Na Mijave na rínečku [zvukový záznam]
  Piesne zo zbierky Miloša Smetanu
  2015 Bratislava 2015
  (1 CD, Vydavateľstvo Pro Etno, Samo Smetana, Ivan Hanula, Alžbeta Lukáčová, Peter Obuch, Miloš Smetana, Banda – ľudová hudba, slovenské ľudové piesne, Myjava, Slovensko)
 • hraBanda [zvukový záznam]
  Samo Smetana, Milan Tököly, Alžbeta Lukáčová, Ivan Hanula, Peter Obuch, Eva Brunovská, Igor Ajdži Sabo, Roman Kozák, Juraj Dufek, Trnki – ženská spevácka skupina
  2014 Pavian Records, Trnava 2014
  (1 CD, vokálna hudba, folkové piesne)
 • Člověk by měl vědět co dělá
  Rozhovor s Jiřím Pavlicou při příležitosti životního jubilea
  2013 Národopisná revue, Strážnice year 23, 2013, no. 4, p. 288 – 293
 • Banda jedna [zvukový záznam]
  Samo Smetana, Milan Tököly, Grant Milne, Ľubor Priehradník, Jakub Dvořák, Samo Trnka, Roman Kozák, Alžbeta Lukáčová, Ivan Hanula, Peter Obuch
  2010 Trnava 2010
  (1 CD, Vydavateľstvo Pro Etno, vokálna hudba, folkové piesne)
 • Tohtoročná Východná bola sklamaním
  2008 Nový Populár year 1, 2008, no. 2, p. 14
 • Ohliadnutie za mojimi festivalmi
  2008 Nový Populár year 1, 2008, no. 2, p. 12
 • Miniprofil HŽ: Šimon Svitok: barytón
  2005 Hudobný život year 37, 2005, no. 2, p. 8, 36
 • Ceny Literárneho fondu
  2004 Hudobný život year 36, 2004, no. 12, p. 6
  (Stanislav Matis, slovenský operný spevák, tenor, Šimon Svitok, slovenský operný spevák, barytón, sólisti Štátnej opery v Banskej Bystrici)
 • Ladislav Longauer (30. marca 1919 – 8. júla 2004)
  2004 Hudobný život year 36, 2004, no. 10, p. 4
  (Ladislav Longauer, 1919 – 2004, slovenský operný spevák, barytón, pedagóg)
 • Štefan Turňa (20. mája 1939 – 16. júla 2004)
  2004 Hudobný život year 36, 2004, no. 10, p. 4
  (Štefan Turňa, 1939 – 2004, herec, spevák, barytón, bas, tanečník folklórnych súborov, spevák ľudových piesní, redaktor Slovenského rozhlasu)
 • Scientific reviews
 • Marta Toncrová – Lucie Uhlíková (eds.): Písně z Kopanic. Ze zápisů Josefa Černíka
  2011 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 2 [28], 2011, no. 2, p. 310 – 314
  (Praha, Etnologický ústav AVČR, 2010)
 • Hana Urbancová (ed.): Lament v hudbe
  Studia Ethnomusicologica IV. Ústav hudobnej vedy SAV – AEPress. Bratislava 2009
  2010 Hudobný život year 42, 2010, no. 6, p. 38 – 39
 • Kokavské Koliesko 2010 – pracovný seminár Folklór a folkloristika v procesoch komunikácie
  2010 Národopisná revue, Strážnice year 20, 2010, no. 3, p. 225 – 226
 • Hana Urbancová (ed.): Lament v hudbe. (= Studia Ethnomusicologica IV.)
  2010 Slavistická folkloristika. Informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov 2008 – 2009, , Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2010, p. 35 – 36
 • Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc
  Studia ethnomusicologica III. Hana Urbancová (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2006
  2007 Hudobný život year 39, 2007, no. 12, p. 38 – 39
 • Oskár Elschek (ed.): Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca
  Musicologica 5. Series Musicologicae. ASCO art & science, Bratislava 2002...
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 29, 2003, no. 1, p. 135 – 139
  (Etnomuzikologický seminár 29, 2002, Bratislava)


« back to list Updated: 25. 10. 2018