Personality profile

Photo: Soňa Burlasová Author: Viola Ivašková

Soňa Burlasová

23 Jun 1927 Horné Otrokovce

musicology, ethnomusicology
pedagóg – pedagogue – music theory

Bio

Bio


Bibliography

 • Krekovičová, Eva – Potančok, Vladimír (ed.): Personálna bibliografia PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.
  2013 Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2013
  (56 s., 1. vyd.)
 • Krekovičová, Eva: K jubileu PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.
  2012 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 60, 2012, no. 4, p. 443
 • Krekovičová, Eva: K významnému životnému jubileu PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.
  2007 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 55, 2007, no. 3, p. 361 – 363
 • PhDr. Soňa Burlasová, DrSc. (23. 6. 1927)
  2007 Ethnologica Slovaca et Slavica, Comenius University in Bratislava, Bratislava year 32, 2007, p. 69 – 70
 • Krekovičová, Eva: Soňa Burlasová: Slovenské ľudové balady
  2003 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 51, 2003, no. 2, p. 274 – 276
 • Urbancová, Hana: Soňa Burlasová: Slovenské ľudové balady
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 29, 2003, no. 1, p. 130 – 134
 • Droppová, Ľubica: Soňa Burlasová: The Catalogue of Slovak Narrative Songs
  2001 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 49, 2001, no. 4, p. 507 – 508
 • Beneš, Bohuslav: Soňa Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní I – III
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 26, 2000, no. 3, p. 400 – 401
 • Urbancová, Hana: Soňa Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 4, p. 45 – 46
 • Droppová, Ľubica: Soňa Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní I – III
  1998 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 46, 1998, no. 4, p. 539 – 540
 • Krekovičová, Eva: K jubileu PhDr. Soni Burlasovej, DrSc. (23. 6. 1927)
  1997 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 45, 1997, no. 2, p. 223 – 226
 • Krekovičová, Eva: Jubileum Sone Burlasovej
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 11, p. 5
 • Móži, Alexander: Vojenské a regrútske piesne vo forme antológie
  1992 Literárny týždenník, Bratislava year 5, 1992, no. 10, p. 15
 • Urbancová, Hana: Vojenská a regrútska pieseň v antológii
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 15, p. 5
 • Urbancová, Hana: Zostane už len históriou?
  Vojenská a regrútska pieseň
  1991 Národná obroda year 2, 1991, no. 272 (20. 11.), p. 12
 • Krekovičová, Eva: Soňa Burlasová: Ľudová pieseň na Horehroní
  1989 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 37, 1989, no. 1 – 2, p. 250 – 251
 • Urbancová, Hana: Ľudová pieseň na Horehroní
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 2, p. 6
 • Leščák, Milan: Hľadanie nových pohľadov
  K životnému jubileu PhDr. Sone Burlasovej, CSc.
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 13, p. 7
 • Demo, Ondrej: Soňa Burlasová: V šírom poli rokyta
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 1, p. 8
 • Obert, Viliam: V šírom poli rokyta I. – II.
  1984 Romboid, Bratislava year 19, 1984, no. 10, p. 95 – 96
 • Michálek, Ján: Soňa Burlasová: Ej, prišli sme, prišli sme na pole družstevné
  1981 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 29, 1981, no. 2 – 3, p. 432 – 433
 • Personal bibliography
 • Books
 • Naratívne piesne o zbojníkoch
  Príspevok k porovnávaciemu štúdiu
  2015 Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2015
  (120 s., 1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie 22, Krekovičová, Eva (ed.)
 • Kapitoly o slovenskej ľudovej piesni
  Edícia: Slovenská muzikológia v retrospektíve. Ed. Hana Urbancová
  2013 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2013
  (296 s., 1. vyd.)
 • Slovenské ľudové balady
  2002 Scriptorium Musicum, Bratislava 2002
  (264 s., 1. vyd.)
 • Katalóg slovenských narativných piesní. Zv. 3
  VII. Piesne o vojne (Lieder über das Militär). VIII. Piesne o zbojníkoch (Räuberlieder). IX. Náhodné nešťastia (Unglücksfälle). X. Násilné činy (Gewalttaten). XI. O zvieratách – žartovné (Über Tiere – Schwankballaden)
  1998 VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1998
  (252 s., 1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie 4)
 • Katalóg slovenských narativných piesní. Zv. 2
  III. Ľúbostné vzťahy D. E. (Liebe D., E.). IV. Rodinné vzťahy (Familie). V. Spoločenské vzťahy (Soziale Konflikte). VI. Historické námety (Historische Stoffe)
  1998 VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1998
  (215 s., 1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie 3)
 • Katalóg slovenských narativných piesní. Zv. 1
  1. I. Nadprirodzené sily (Übernatürliche Kräfte). II. Legendárne námety (Religiöse Stoffe). III. Ľúbostné vzťahy A., B., C. (Liebe A., B., C.)
  1998 VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1998
  (225 s., 1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie 2)
 • Katalóg slovenských naratívnych piesní I. – XI.
  1998 VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1998
  (1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie)
 • Vojenské a regrútske piesne
  1991 Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1991
  (315 s., 1. vyd., Populárno-vedecká edícia: Klenotnica slovenskej ľudovej kultúry, zv. 18)
 • kol.: Horehronie. Folklórne prejavy v živote ľudu
  1988 VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1988
  (372 s., 1. vyd.)
 • Ľudová pieseň na Horehroní
  1987 Opus, Bratislava 1987
  (176 s., 1. vyd.)
 • V šírom poli rokyta I
  1987 Levoča 1987
  (zv. 1 – 3)
 • V šírom poli rokyta II. Slovenské ľudové balady, romance a novelistické piesne
  1984 Tatran, Bratislava 1984
  (192 s., 1. vyd., zostavila Soňa Burlasová, Edícia: Ľudové umenie na Slovensku, zv. 6)
 • V šírom poli rokyta I. Slovenské ľudové balady, romance a novelistické piesne
  1982 Tatran, Bratislava 1982
  (181 s., 1. vyd., zostavila a úvodnú štúdiu napísala Soňa Burlasová, Edícia: Ľudové umenie na Slovensku, zv. 5)
 • Ej, prišli sme, prišli sme na pole družstevné. Ľudová piesňová tvorba s tematikou jednotných roľníckych družstiev
  1980 Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, , Bratislava 1980
  (236 s., 1. vyd., zostavila a úvodnú štúdiu napísala Soňa Burlasová, venované k 30. výročiu socializácie dediny)
 • kol.: Zo života a bojov ľudu Uhrovskej doliny
  Národopisné štúdie
  1977 Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1977
  (505 s., 1. vyd.)
 • Slovenské národné povstanie v ľudovej tvorbe
  1974 Obzor, Bratislava 1974
  (253 s., 1. vyd.)
 • Ľudové balady na Horehroní
  1969 Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1969
  (264 s., 1. vyd., Populárno-vedecká edícia: Klenotnica slovenskej ľudovej kultúry, zv. 2)
 • Monohraphs in journals and anthologies
 • K charakteristike melódií slovenských ľudových balád
  1971 Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1971, p. 273 – 298
  (separátny výtlačok)
 • Svadobné a krstinové piesne vo Veľkej Lesnej a Haligovciach
  1970 Slovenský národopis, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 18, 1970, no. 3, p. 453 – 486
  (separátny výtlačok)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Lidové písně z moravského Horácka
  2000 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 48, 2000, no. 3 – 4, p. 406 – 408
 • Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 7 – 8, p. 65 – 66
 • Nejstarší zvukové záznamy moravského a slovenského lidového zpěvu
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 1 – 2, p. 46 – 48
 • Interetnické súvislosti slovenských vojenských piesní
  1993 Slavica Slovaca, Slavistic Cabinet of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 28, 1993, no. 1 – 2, p. 143 – 149
 • Od idey slavianstva k porovnávaciemu slavistickému štúdiu ľudovej piesne na Slovensku
  1990 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 38, 1990, no. 3, p. 424 – 432
  (resumé v nemčine)
 • Leščák, Milan – Sirovátka, Oldřich – Burlasová, Soňa: Folkloristika
  1990 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 38, 1990, no. 3, p. 447
 • Burlasová, Soňa – Leščák, Milan: Tvorivá aktivita človeka. Etnografické a folkloristické aspekty bádania
  1989 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 37, 1989, no. 4, p. 461 – 464
 • Korene a princípy folklórnej tvorivosti a jej vývoj v súčasnosti
  1989 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 37, 1989, no. 4, p. 483 – 490
  (resumé v ruštine, nemčine)
 • Karol Plicka a Slovensko
  1989 Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), Bratislava 1989
  (Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988)
 • Slovenské ľudové piesne so zbojníckou tematikou
  1988 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 36, 1988, no. 3 – 4, p. 465 – 482
 • A Slavonic Comparative Study in Slovak Etnomusicology
  1988 Ethnologica Slavica, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1988, no. 20, p. 215 – 226
  (resumé v slovenčine)
 • Slovenské zbojnícke piesne a ich medzietnické súvislosti
  1988 Ethnologica Slavica, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1988, no. 20, p. 89 – 101
  (resumé v slovenčine)
 • Ľudová pieseň. Spoločenská funkcia piesní a spevné priležitosti
  1988 kol.: Horehronie. Folklórne prejavy v živote ľudu, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1988
  (372 s., 1. vyd.)
 • Ruská národná poézia
  1986 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 34, 1986, no. 4, p. 659 – 661
 • Kontinuita folklórnej tradície
  1986 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 34, 1986, no. 1 – 2, p. 233 – 239
  (resumé v ruštine, nemčine)
 • České lidové balady
  1985 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 33, 1985, no. 4, p. 798 – 799
 • Ľudová balada a jej vzťah k príbuzným epickým piesňam
  1984 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 32, 1984, no. 1, p. 39 – 47
  (resumé v ruštine, nemčine)
 • Stratigraphische Probleme der Volksmusik in den Karpaten und auf dem Balkan
  1983 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 31, 1983, no. 3 – 4, p. 637 – 639
 • Teoretické a metodologické otázky štúdia nositeľov ľudových tradícií
  1983 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 31, 1983, no. 1, p. 7 – 14
  (resumé v ruštine, nemčine)
 • Integračné aspekty regionálneho piesňového štýlu v Honte
  1981 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 29, 1981, no. 2 – 3, p. 360 – 377
  (resumé v ruštine, nemčine)
 • Viachlasný spev na Horehroní
  1980 Gašparíková, Viera (ed.): Interetnické vzťahy vo folklóre karpatskej oblasti, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1980, p. 207 – 223
  (351 s., 1. vyd., Edícia: Ethnographica Carpatobalcanica, noty, resumé v ruštine, nemčine)
 • Folklor i obščestvo. Problemi na balgarskija folklor
  1979 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 27, 1979, no. 4, p. 633 – 635
 • Prozaická piesňová a výtvarná tvorba ľudu o Slovenskom národnom povstaní jej hodnoty a vzájomné vzťahy
  1979 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 27, 1979, no. 4, p. 507 – 514
  (resumé v ruštine, nemčine)
 • Piesne s tematikou jednotných roľníckych družstiev ako problém súčasnej ľudovej tvorby
  1979 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 27, 1979, no. 2, p. 163 – 206
  (resumé v ruštine, nemčine)
 • Rozmarin zelený (slovenský folklór z okolia Esztergomu)
  1979 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 27, 1979, no. 1, p. 150 – 153
 • Horehronie. Klenotnica folklóru
  1978 Rytmus, Bratislava year 29, 1978, no. 1, p. 16 – 19
 • Sociálna tematika v ľudovej piesni a jej vývin
  1978 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 26, 1978, no. 1, p. 51 – 70
 • Folklor robotniczej Lodzi. Pok osie konkursu
  1978 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 26, 1978, no. 1, p. 160 – 162
 • A népdal hagyománya és jelene
  1974 Népművelés year 19, 1974, no. 2, p. 11
 • K problémom genézy, funkcie a štýlu ľudovej piesne s družstevnou tematikou
  1964 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 12, 1964, p. 3 – 67
 • K otázke robotníckej piesne na Slovensku
  1957 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 1, 1957, no. 8 – 9, p. 267 – 270
 • Art Critique and Journalism
 • Pozdrav jubilantke Eve Krekovičovej (19. 6. 1949)
  1999 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 47, 1999, no. 2 – 3, p. 259 – 265
 • Zdravica k životnému jubileu PhDr. Milana Leščáka, CSc.
  1990 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 38, 1990, no. 3, p. 471 – 474
 • kol.: Nová slovenská hudba: 13. ročník prehliadky
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 6 , p. 1, 9 – 12
 • Šestnásty etnomuzikologický seminár v Jihlave
  1987 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 35, 1987, no. 2 – 3, p. 509 – 510
 • Zdravica k sedemdesiatinám Ladislava Galku
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 19, p. 4
 • Zdravica Oldřichovi Sirovátkovi k 60. narodeninám
  1985 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 33, 1985, no. 4, p. 776 – 778
 • Seminár “Pieseň a politické hnutie” v Berlíne
  1984 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 32, 1984, no. 4, p. 660 – 662
 • Burlasová, Soňa – Demo, Ondrej: Klenotnica podnetná a inšpirujúca
  1982 Pravda, Bratislava year 63, 1982, no. 171 (21. 7.), p. 5
  (Ondrej Demo – etnomuzikológ, redaktor, publicista...)
 • Za Pavlom Tonkovičom (13. 1. 1907 – 22. 5. 1980)
  1981 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 29, 1981, no. 2 – 3, p. 405 – 407
 • VIII. medzinárodný zjazd slavistov (Zagreb, 3. – 9. 9. 1978)
  1979 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 27, 1979, no. 4, p. 596 – 597
 • Životné jubileum PhDr. Márie Kosovej, CSc. (20. 7. 1918)
  1978 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 26, 1978, no. 2, p. 351 – 353
 • Suchoň, Eugen – Kresánek, Jozef – Burlasová, Soňa – Očenáš, Andrej – Čížek, Ľubomír – Strnadová-Paráková, Zita – Matúš, František – Rybarič, Richard – Blaho, Jaroslav: Odkaz Februára hudobnému umeniu
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 4, p. 4, 7
 • Scientific reviews
 • Eva Krekovičová: O živote folklóru v súčasnosti (ľudová pieseň)
  1990 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 38, 1990, no. 3, p. 494 – 496
 • Holý, Dušan: Zpěvný jednotky lidové písně. Jejich vztahy a význam
  1990 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 38, 1990, no. 1 – 2, p. 310
 • Burlasová, Soňa: Pavel Rozkoš: Folklór Slovákov z rumunského Banátu
  1987 Slováci v zahraničí, Matica slovenská, Martin year 12, 1987, p. 229 – 231
 • Strobach, Hermann: Deutsches Volkslied in Geschichte und Gegenwart
  1986 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 34, 1986, no. 1 – 2, p. 342 – 343
 • Dušan Holý: Mudrosloví primáše Jožky Kubíka
  1985 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 33, 1985, no. 4 , p. 802 – 803
 • Elschek, Oskár: Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei
  1985 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 33, 1985, no. 4, p. 800 – 802
  (Teil 2)
 • Aleksander Pawlak: Folklor muzyczny kujaw
  1985 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 33, 1985, no. 1, p. 283 – 285
 • Oskár Elschek: Slovenské ľudové hudobné nástroje v medzinárodnej edícii
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 6, p. 4, 7
 • Kulagina, Alla V.: Russkaja narodnaja ballada
  1983 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 31, 1983, no. 1, p. 143 – 144
 • Ondrej Demo: Z klenotnice slovenských ľudových piesní
  1983 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 31, 1983, no. 1, p. 126 – 127
 • Štefan Lami: Slovenské ľudové balady v Maďarsku
  1982 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 30, 1982, no. 3, p. 514 – 516
 • S. I. Hryca: Melos ukrajinskoj narodnoj epiky
  1982 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 30, 1982, no. 3, p. 513 – 514
 • Kumer Zmaga: Etnomuzikologija, razgled po znanosti o ljudski glasbi
  1981 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 29, 1981, no. 1, p. 162 – 164
 • Jadwiga Jagiello: Polska ballada ludowa
  1980 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 28, 1980, no. 4, p. 659 – 660
 • Gusev, V. E.: Slavianskije partizanskije pesni
  1980 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 28, 1980, no. 3, p. 475 – 477
 • Juliusz Roger: Piesni ludu polskiego w Górnym Slasku
  1978 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 26, 1978, no. 3, p. 532 – 533

Awards

 • Slovak Music Fund Award
  1974


« back to list Updated: 02. 11. 2017