Personality profile

Photo: Jozef Cseres Author: Dušan Barok

Jozef Cseres

1961 Nové Zámky

musicology, critics, reviewers
pedagóg – pedagogue – music theory

Bio

Bio


Bibliography

 • Personal bibliography
 • Books
 • Hermes’ ear collected and commented HEyeRMEarS
  2006 Kassák Centre for Intermedia Creativity, Nové Zámky 2006
  (176 s., 1. vyd.)
 • Franz Hautzinger: Gomberg
  2002 Kassák Centre for Intermedia Creativity, Nové Zámky 2002
  (204 s., 1. vyd., Franz Hautzinger, nar. 1963, Rakúsko, text a kompilácia Jozef Cseres, Kassák Centre for Intermedia Creativity)
 • Hudobné simulakrá
  2001 Music Centre Slovakia, Bratislava 2001
  (192 s., 1. vyd.)
 • O významovosti v hudbe
  Genéza umeleckého zmyslu
  1998 Society for Non-conventional Music (SNEH), Bratislava 1998
  (108 s., 1. vyd., filozofia hudby)
 • Cage, John – Feldman, Morton: Rozhlasové happeningy I – V
  Zaznamenané v New York City v júli 1966 až januári 1967
  1996 Society for Non-conventional Music (SNEH), Publishing House IRIS, Bratislava 1996
  (136 s., 1. vyd., z anglicko-nemeckého originálu preložil a doslov napísal Jozef Cseres)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Hledání krásy mezi digitálním kódem a imanencí netečného obrazu
  (Seeking Beauty within the Digital Code and ithin the Immanence of an Indifferent Image)
  2018 Bernartová, Jana: Nula jedna, Liberec 2018, p. 4 – 10
  (Oblastní galerie Liberec, Study on the digital visual art ov Czech visual artist Jana Bernartová, written for her retrospective monograph)
 • Jana z Arku Novej hudby v Salzburgu
  2017 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 24, 2017, no. 4, p. 116 – 125
  (Slovenská výtvarná únia, esej inšpirovaná retrospektívnou výstavou americkej intermediálnej umelkyne Charlotte Moormanové v Múzeu Moderny v Salzburgu, dekonštruktívny prístup v hudbe a umenia performancie)
 • Milan Grygar, Phill Niblock, Milan Adamčiak – tri príbehy z dejín umeleckých intermédií
  2017 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 24, 2017, no. 2, p. 104 – 123
  (profily troch významných intermediálnych umelcov – Milana Adamčiaka, Milana Grygara a Philla Niblocka – pri príležitosti ich retrospektívnych výstav v Brne a Bratislave)
 • Hermovo ucho: Colin McPhee – kronikář a pokračovatel balijské hudební tradice
  2017 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2017
  (esej o živote a diele amerického skladateľa Colina Mc Pheeho, balijská gamelanová hudba ako inšpiračný zdroj a štruktúrny model pre západnú hudobnú kompozíciu)
 • Hermovo ucho: Smutek bílé partitury
  2017 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2017
  (zamyslenie nad hudobnými inšpiráciami a motívmi v tvorbe výtvarníka Jana Steklíka)
 • Hermovo ucho: Nicolas Collins končí coby šéfredaktor Leonardo Music Journal
  2017 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2017
  (zamyslenie nad prínosom Nicolasa Collinse pre vedecký časopis Leonardo Music Journal. Historie, narace a paměť)
 • Hermovo ucho: Musica speculativa vs. musica corporalis?
  2017 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2017
  (štúdia o intermediálnych projektoch americkej hudobníčky Miye Masaoky, využívanie biologických signálov pre komponovanie hudby)
 • Marcel Duchamp a John Cage v interdisciplinárnych súvislostiach
  2017 Interdisciplinárne dialógy 2017. Cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaných Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Faculty of Philosophy, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra 2017
  (vyžiadaná prednáška na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, venovaná téme Život a dílo Marcela Duchampa a Johna Cage v interdisciplinárních souvislostech)
 • Hermovo ucho: Staré dobré zvuky v Tate Modern II
  2017 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2017
  (esej o intermediálnych dielach amerického hudobníka a filmára Philla Niblocka, inšpirovaná návštevou jeho koncertu a inštaláciou v londýnskej galérii Tate Modern)
 • Hermovo ucho: Staré dobré zvuky v Tate Modern I
  2017 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2017
  (esej o intermediálnych prácach amerického vizuálneho umelca Roberta Rauschenberga, inšpirovaná návštevou jeho retrospektívnej výstavy v londýnské galérii Tate Modern)
 • Hermovo ucho: Liptovské impulsy mého života
  2016 (20. 12.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2016 (20. 12.)
 • Hermovo ucho: Milanu Grygarovi k devadesátinám
  Na co jsem postupně přišel za oválným stolem v jeho ateliéru Jozef Cseres
  2016 (22. 11.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2016 (22. 11.)
 • Hermovo ucho: Baryton Buckner
  2016 (27. 10.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2016 (27. 10.)
 • Hermovo ucho: Dopis od Merapi
  2016 (30. 9.) HIS Voice [elektronický zdroj], Music Information Centre, Praha 2016 (30. 9.)
 • Hermovo ucho: Dopis od Krakatoa
  2016 (17. 8.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2016 (17. 8.)
 • Hermovo ucho: Fluxovská verze hudby 2.
  Opera Fluxa
  2016 (29. 7.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2016 (29. 7.)
 • Hermovo ucho: Fluxovská verze hudby 1.
  Od prvního kontrabasu k radikální dekonstrukci hudby
  2016 (20. 7.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2016 (20. 7.)
 • Hermovo ucho: Onement anebo Když se jedinost zaměňuje za jedinečnost
  2016 (23. 6.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2016 (23. 6.)
 • Hermovo ucho: Není kanál jako kanál
  2016 (17. 5.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2016 (17. 5.)
 • Hermovo ucho: Harmonie a poezie podle Michaela Pisara
  2016 (20. 4.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2016 (20. 4.)
 • Hermovo ucho: Film se pořád stříhá, zatímco varhany ještě stále znějí
  2016 (15. 3.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2016 (15. 3.)
 • Hermovo ucho: Uměl(eck)á inteligence Marvina Minského
  2016 (19. 2.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2016 (19. 2.)
 • Hermovo ucho: Písek jako metafora
  2016 (27. 1.) HIS Voice [elektronický zdroj], Music Information Centre, Praha 2016 (27. 1.)
 • Ende der Zeit oder Zeitlosigkeit? / The End of Time or Timelessness?
  2016 Studiohefte 28. Sabine Groschup (JC{639}) 1/2 Edition etc., Innsbruck 2016, p. 14 – 19, 133 – 139
  (144 s., 1. vyd.)
 • Audiomimesis à la Zappa
  2016 Papoušek, Vladimír – Skalický, David (ed.): Fenomén Zappa, Akropolis Publishing House, Praha 2016, p. 73 – 77
 • Hermovo ucho: Postmoderní experiment v Budapešťské opeře
  2015 (17. 12.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2015 (17. 12.)
 • Hermovo ucho: Odkládané čtení aneb Jen tak si (o hudbě) číst…
  2015 (22. 9.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2015 (22. 9.)
 • Hermovo ucho: S rozkoší naslouchám rozmanitostem indonéského venkova
  2015 (18. 8.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2015 (18. 8.)
 • Hermovo ucho: Ornette Coleman free jazzem proti ebonics
  2015 (28. 7.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2015 (28. 7.)
 • Hermovo ucho: If, Bwana opět v Čechách
  2015 (17. 6.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2015 (17. 6.)
 • Hermovo ucho: Mimochodem, poslouchám
  2015 (20. 5.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2015 (20. 5.)
 • Hermovo ucho: Hudba mocnější než sama moc
  2015 (24. 4.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2015 (24. 4.)
 • Hermovo ucho: Tacet à la francaise
  2015 (20. 3.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2015 (20. 3.)
 • Hermovo ucho: Hudba z karet
  2015 (21. 1.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2015 (21. 1.)
 • From virtual monstrosity to possible immortality
  Od virtuálnej monštruóznosti k možnej nesmrtelnosti
  2015 Miloš Boďa: Immortality, , , Bratislava 2015, p. 81, 148
 • Az arckép, mint írásmód / Portaiture as écriture
  2015 A tükörkép tükre / A mirror image of a mirror image Pilisvörösvár, Cultural Association of Mura-District’s Friends, Budapešť 2015, p. 126 – 129
 • Musik Fabrik
  2015 Enter, Košice 2015, p. 34 – 35
 • Hermovo ucho: Operní fikce Pabla Helguery
  2014 (16. 9.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2014 (16. 9.)
 • Grafické partitury Milana Adamčiaka
  2014 Weles. Literární revue, Brno 2014, no. 55 – 56, p. 188 – 190
 • Konceptuálne stratégie v umení zvuku
  2014 Vadelová, Lucia (ed.): Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení so zameraním na mediálne umenie, Nitra Gallery, Nitra 2014, p. 72 – 88
  (prednáškový cyklus, ktorý sa v Nitrianskej galérii realizoval v rokoch 2011 a 2012)
 • Niekoľko poznámok k prenikaniu nových kategórií do oblasti estetiky
  Few Notes on Invading of New Categories into the Realm of Aesthetic
  2014 Bakoš, Oliver (ed.): Klasické estetické kategórie v kontexte postmodernej filozofie [elektronický zdroj], Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava 2014, p. 35 – 42
  (1 CD-ROM)
 • Hlas a gesto v operách Harryho Partcha a Johna Zorna
  Voice and Gesture in the Operas by Harry Partch and John Zorn
  2013 Musicologica Brunensia, Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno year 48, 2013, no. 2, p. 33 – 38
 • Operné multimédiá Střeženého Parnassu
  2013 Musicologica Brunensia, Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno year 48, 2013, no. 1, p. 23 – 29
 • John Cage in US
  On John Cage’s Influence among Czecho-Slovakian Artists
  2013 Székely, Katalin: The Freedom of Sound. John Cage Behind the Iron Curtain, Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Budapest, Budapešť 2013, p. 76 – 83
 • John Cage 1912 – 1992 – 2012
  2012 Hudobný život, Bratislava year 44, 2012, no. 10, p. 13 – 15
 • Cseres, Jozef – Murin, Michal: Visible music that anybody can listen to Jozef Cseres, Michal Murin
  2012 Seiffarth, Carsten (ed.): Sound Exchange. Experimentelle Musikkulturen in Mitteleuropa, Saarbrücken 2012, p. 50 – 53
 • The attraction of hesitating between tje virtual and the possible ephemeral art in contemporary aesthetics and thoughts on art with the example of selected artworks by contemporary Slovakian artists
  2012 Guzek, Lukasz (ed.): Ephemeral Fixed: Ephemeral Art – History Documented, Art and Documentation Association, Lodž 2012, p. 46 – 55
 • Audio ergo sum
  2012 Rataj, Michal (ed.): Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury, Praha 2012, p. 27 – 29
 • Hudba jako fetiš
  2010 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2010, no. 3, p. 8 – 9
 • Hudba, etnológ, ekonóm, semiológ a pojmotvorci
  2010 Fujak, Július (ed.): Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Zborník (kolektívna monografia) z česko-slovenského vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, , Faculty of Philosophy, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra 2010, p. 107 – 118
  (176 s., 1. vyd., podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významného slovenského muzikológa a semiotika Petra Faltina (1939 – 1981)
 • In between as a permanent status Milan Adamčiak´s version of intermedia
  2009 Leonardo Music Journal year 19, 2009, p. 31 – 34
 • V jakých světech umění to dnes vlastně žijeme?
  2009 Bakoš, Oliver (ed.): Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí, Department of Aesthetics, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava 2009, p. 40 – 53
  (138 s., 1. vyd.)
 • Zneužitie krásy alebo Estetika a pojem umenia
  2008 Kalligram, Bratislava 2008
  (208 s., 1. vyd., Arthur C. Danto, z anglického originálu preložil Jozef Cseres, filozofia umenia)
 • Kassak intermedium
  2008 A Kassák-kód, Association of Hungarian Writers in Slovakia, Bratislava 2008, p. 187 – 193
 • Skladanie diferencií alebo Znamená v umení začiatok moderny koniec tradície?
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 31, 2005, no. 3 – 4, p. 238 – 242
 • (Post)duchampovské reflexie 2
  Antológia textov Amelia Jones
  2004 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 11, 2004, no. 4, p. 108 – 133
  (preklad Jozef Cseres)
 • (Post)duchampovské reflexie 1
  Antológia textov
  2004 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 11, 2004, no. 3, p. 86
  (preklad Jozef Cseres)
 • Nastala snáď už éra Attalliho skladateľa?
  Has the era of Attalli´s composer already started?
  2003 Musica Nova VI, Janáček Academy of Music and Performing Arts, Brno 2003, p. 100 – 109
 • Text ako hudba, hudba ako text
  2003 Filozofické koncepcie v hudbe a umení II, Academy of Music and Drama, Bratislava 2003, p. 23 – 29
 • Jozef Cseres: Hudobné simulakrá
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 28, 2002, no. 1, p. 144 – 145
 • Súčasné podoby interaktívnej hudby
  2002 Musica Nova IV – V, Janáček Academy of Music and Performing Arts, Brno 2002, p. 82 – 92
 • Ontologická zvláštnosť umeleckých diel
  2001 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 8, 2001, no. 1 – 2, p. 91 – 99
  (Joseph Margolis, preklad Jozef Cseres)
 • Od diela k rámu alebo Existuje život po Smrti autora?
  2001 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 8, 2001, no. 1 – 2, p. 62 – 79
  (Craig Owens, preklad Jozef Cseres)
 • Dokonalosť a koherencia v umení
  2000 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 7, 2000, no. 4, p. 125 – 128
  (Meyer Schapiro, preložil Jozef Cseres)
 • Malá antológia z textov súčasnej americkej filozofie a estetiky výtvarného umenia
  Úvodné slovo zostavovateľa a prekladateľa
  2000 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 7, 2000, no. 4, p. 98 – 100
 • Ilúzia ako štruktúra
  2000 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 7, 2000, no. 4, p. 101 – 107
  (Richard Lippold, preložil Jozef Cseres)
 • Ako múzeá definujú iné kultúry
  2000 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 7, 2000, no. 4, p. 119 – 124
  (Ivan Karp, preložil Jozef Cseres)
 • Godár rozprávajúci a načúvajúci
  1999 Texty o filme, filozofii, hudbe a výtvarnom umení, Archa Publishing House, Soros Center for Contemporary Arts, Bratislava 1999, p. 161 – 164
 • Neúplný symbolizmus umeleckých výtvorov a jeho vplyv na proces umeleckej komunikácie
  1999 O interpretácii umeleckého textu 20. Pragmatika umeleckej kompozície, , Faculty of Philosophy, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra 1999, p. 101 – 104
 • “Pörlekedés” a posztmodern művészettel
  1998 Kalligram, Bratislava 1998, no. 6, p. 37 – 43
 • kol.: 100 slovenských skladateľov
  1998 National Music Centre, Bratislava 1998
  (302 s., 1. vyd.)
 • Rosenbergovo múzeum na prahu nového tisícročia
  1998 Galéria K-49, Nové Zámky 1998, p. 2 – 3
  (október)
 • Das Rosenberg-Museum an der Schwelle des neuen Jahrtausends
  1998 String 'Em Up, Berlín 1998, p. 34 – 35
 • Cseres, Jozef – Hizsnyai, Zoltán: Egyensúlyozás a lehetséges világok határain
  1997 Kalligram, Bratislava 1997, no. 3, p. 10 – 14
 • Balansovanie na hranách možných svetov / Balansing on Edges of Possible Worlds
  1997 Interiér versus exteriér alebo Na hranici (možných) svetov. Katalóg k výstave, Soros Center for Contemporary Arts, Bratislava 1997, p. 78 – 81
  (COSMOS v Bratislave, COSMOS, Inc. in Bratislava, 27. septembra – 31. októbra 1996, kurátorka výstavy: Mária Hlavajová)
 • Happening ako show
  1997 O interpretácii umeleckého textu 18. Show ako výrazový princíp. Zborník prác Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra 1997, p. 87 – 100
 • Ha 2+2=5
  1996 Kalligram, Bratislava 1996, no. 9, p. 28 – 31
  (Miloš Boďa, nar. 1953)
 • A szlovák posztavantgárd mítosza és valósága
  1996 Kalligram, Bratislava 1996, no. 3, p. 62 – 69
  (postavantgardné umenie)
 • Cseres, Jozef a kol.: Eskalácia citu (Študentské variácie na Waltera Benjamina a Wolfganga Welscha)
  Zborník textov a vizuálnych realizácií z pracovného študentského seminára Vzájomný vzťah estetického a anestetického v súčasnom umení (Strata aury)
  1996 Society for Non-conventional Music (SNEH), Bratislava 1996
  (32 s., 1. vyd.)
 • Filozofonika priestoru Zvuk, budúcnosť a koniec sveta Frances Dyson
  1995 Avalanches 1990-95. Zborník Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, Communication Foundation, Society for Non-conventional Music (SNEH), Bratislava 1995, p. 142 – 150
  (216 s., 1. vyd., Murin, Michal, zost.)
 • Experimentálna hudba John Cage
  1995 Avalanches 1990-95. Zborník Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, Communication Foundation, Society for Non-conventional Music (SNEH), Bratislava 1995, p. 138 – 141
  (216 s., 1. vyd., Murin, Michal, zost.)
 • O SNEH-ových prehánkach i prestávkach, skrátka kalamitách
  1995 Avalanches 1990-95. Zborník Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, Communication Foundation, Society for Non-conventional Music (SNEH), Bratislava 1995, p. 12 – 32
  (216 s., 1. vyd., Murin, Michal, zost.)
 • Zastretá realita
  1994 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 4, 1994, no. 8 – 10, p. 50 – 51
 • Konceptuálna rekonštrukcia ľudskej figúry
  (Drastické a brutálne v súčasnom výtvarnom zobrazení)
  1994 O interpretácii umeleckého textu 16. Zborník prác Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Fakulty humanitných vied, Pedagogical University, Nitra 1994, p. 233 – 240
 • Ilavský, Svetozár
  1993 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 3, 1993, no. 5, p. 17 – 18
  (Svetozár Ilavský, 1958)
 • O maliarstve
  Z výstavnej činnosti viedenských umeleckých akadémií
  1993 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 3, 1993, no. 2, p. 26 – 27
  (Akadémia výtvarných umení, Viedeň)
 • Morgan O'Hara
  Budúcnosť portrétu alebo Empirická fenomenológia Morgan O'Harovej
  1993 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 3, 1993, no. 12, p. 16 – 18
 • Editorial Work
 • Cseres, Josef (zost.): Karawitan Aneh [zvukový záznam]: nekonvenční hudba z Jávy
  2012 Praha 2012
  (1 CD, alternatívna hudba, hudobná improvizácia, produkcia Josef Cseres, His Voice)
 • Cseres, Jozef – Murin, Michal (zost.): Lengow & Heyermears: Gambling with Arts
  2010 Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2010
  (77 s., 1. vyd., Lengow & Heyermears, umelecká skupina)
 • Cseres, Jozef – Murin, Michal (zost.): Od analógového k digitálnemu...
  Nové pohľady na nové umenia v audiovizuálnom veku
  2010 Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2010
  (217 s., 1. vyd., Fakulta výtvarných umení)
 • Hermovo ucho: Rosenbergovo muzeum
  Hermes’ ear: The Rosenbergovo museum
  2009 Brno 2009
  (80 s., 1. vyd., Dům umění města Brna)
 • Cseres, Josef (zost.): Violín IMM
  Katalóg k výstave
  2001 , Kassák Centre for Intermedia Creativity, Nové Zámky 2001
 • Cseres, Jozef (zost.): The discourse on shape. Jozef Tihanyi
  The shape of discourse. Morgan O'Hara. Katalóg k výstave. Výstava v Szent-endre, Maďarsko, júl 1997
  1997 Nové Zámky 1997
  (2 brož., 12, 10 s., text k výstave, koncepcia výstavy a katalógu Jozef Cseres)
 • Cseres, Jozef – Murin, Michal (zost.): Sound OFF
  Gallery at Home Šamorín, október – december '96, Bratislava. Katalóg k výstave
  1996 Society for Non-conventional Music (SNEH), Bratislava 1996
  (12 s., 1. vyd., koncepcia a produkcia projektu a katalógu: Jozef Cseres, Michal Murin, texty katalógu: Jozef Cseres)
 • Cseres, Jozef (zost.): Miloš Štofko. Sieť, Absurdopletizmy 1993, Dizajn-Dasein 1994, Rovnaké a iné 1995
  Katalóg k výstave
  1995 Museum of Art, Žilina, Žilina 1995
  (3 skladačky v prebale, 8 s., 8 s., 8 s., koncepcia výstavy: Jozef Czeres)
 • Cseres, Jozef – Murin, Michal (zost.): Sound Off: október – november 1995
  Katalóg k výstave (multimediálne umenie)
  1995 Society for Non-conventional Music (SNEH), Bratislava 1995
  (1 list zlož. do 18 s., autori koncepcie výstavy a katalógu Jozef Cseres, Michal Murín, text: Jozef Cseres)
 • Art Critique and Journalism
 • Praha: Orchestrálny Feldman
  2018 Hudobný život year 50, 2018, no. 5, p. 34
 • Hermovo ucho: Co jsem objevil na Scelsiho a pod Curranovým klavírem
  (Hermes Ear: What I Found On the Scelsis And Under the Currans Piano)
  2018 His Voice, Praha 2018, no. 11
 • Annea Lockwood: Tiger Balm / Amazonia Dreaming / Immersion
  2018 His Voice, Praha 2018, no. 1
 • Jan Steklík in memoriam
  2018 In: www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo
  Kulturní noviny – vydavatelské a mediální družstvo [elektronický zdroj], Brno 2018, no. 1
  (Príloha Off/Format, Kurátorský dvojmesačník, vychádza v spolupráci s Galériou Off/Format)
 • Hermovo ucho: Všestranný génius George Lewis III
  (Hermes Ear: Universal Genius George Lewis III)
  2018 His Voice, Praha 2018
  (The 3rd part of portrait of American musician George Lewis, prominent personality of contemporary music)
 • Pantúček, Viktor – Cseres, Viktor: Expozice nové hudby 2018 – Loos Ends
  (Expozition of New Music 2018 – Loos Ends)
  2018 Filharmonie Brno, 2018, 31. ročník, Brno 2018
  (Dramaturgy of the 31st International Music Festival Exposition of New Music, with compositions and projects by Ch. Palestine, Ch. Cubisch, L. Lixemberg, G. Scelsi, F. Romittelli, F. Filidei, Plural Ensemble, Vasulka Kitchen Brno ad.)
 • Hermovo ucho: Všestranný génius George Lewis II
  (Hermes Ear: Universal Genius George Lewis II)
  2018 His Voice, Praha 2018
  (The 2nd part of portrait of American musician George Lewis, prominent personality of contemporary music)
 • Making Art With Hermes On Mind
  2018 Keith Rowe: The urge to see everything leads to the frustration of not seeing anything, of always being driven on to the next thing without absorbing the last 2018
  (Invited lecture on the audio-visual installation by Keith Rowe created for Tonspur in MuseumsQuartier, Vienna)
 • Hermovo ucho: Rozjímání nad magnetofonem Ladislava Nováka
  (Hermes Ear: Contemplation Upon the Tape Recorder of Ladislav Novák)
  2018 His Voice, Praha 2018
  (Essay on experimental poetry of Ladislav Novák. Critical edition of the literary work of Novák)
 • Hermovo ucho: Zpívající dům na Kossuthově ulici
  (Hermes Ear : Singing House at Kossuth Street)
  2018 His Voice, Praha 2018
  (Essay on negative effects of loud sounds. Torture by noise in Slovakian city Štúrovo)
 • Hermovo ucho: Trnitá cesta Zdenka Plachého I
  (Hermes Ear: The Thorny Road of Zdenek Plachý I)
  2018 His Voice, Praha 2018
  (The 1st part of the portrait of Brnonian composer and director Zdenek Plachý, written at the occassion of his sudden death)
 • Hermovo ucho: Trnitá cesta Zdenka Plachého II
  (Hermes Ear: The Thorny Road of Zdenek Plachý II)
  2018 His Voice, Praha 2018
  (2nd part of the portrait of Brnonian composer and director Zdenek Plachý, written at the occassion of his sudden death)
 • Hermovo ucho: Ze Sumatry podruhé a podruhé neplánovaně
  (Hermes Ear: From Sumatra For the Second Time)
  2018 His Voice, Praha 2018
  (Report from the visit of Indonesian island Samosir in Sumatra. Archaic music and rituals)
 • Hermovo ucho: Všestranný génius George Lewis I
  (Hermes Ear: Universal Genius George Lewis I)
  2018 His Voice, Praha 2018
  (The 1st part of portrait of American musician George Lewis, prominent personality of contemporary music)
 • Gesamtkunstwerk v epoche digitálných reprezentácií
  2017 Hudobný život, Bratislava year 49, 2017, no. 5, p. 33 – 34
  (recenzia inscenácie opery Siegfried Richarda Wagnera v Maďarskej štátnej opere v Budapešti)
 • Brno: Pôsobivé intermédium o koncepte lásky
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 5, p. 32
 • Brno: Nové cageovské impulzy z Talianska
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 11, p. 36
 • Mimoriadny človek Milan Adamčiak
  2017 Hudobný život, Bratislava year 49, 2017, no. 1 – 2, p. 3
  (úvaha o živote, diele a vlyve významného slovenského intermediálneho tvorcu Milana Adamčiaka)
 • Adamčiak: Umelecké a existenciálne gestá, na aké sa nezabúda
  2017 In: kultura.pravda.sk/galeria/clanok/417895-milan-adamciak-umelecke-a-existencialne-gesta-na-ake-sa-nezabuda/
  Pravda. Príloha Kultúra, Bratislava 2017, no. (27. 1. 2017)
  (portrét slovenského hudobníka a muzikológa Milana Adamčiaka, priekopníka intermediálneho umenia na Slovensku)
 • Programoviny – Expozice nové hudby 2017 – Nová ®evoluce
  Programy ke koncertom Expozice nové hudby 2017 (30. 9., 11., 13., 19., 20., 22., 25. 10.)
  2017 Brno 2017
  (25 s., Filharmonie Brno, Mezinárodní hudební festival Brno, Expozice nové hudby, 2017, nestránkované)
 • Hermovo ucho: Ladění a nálady
  2017 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2017
  (esej o dlhoročnom projekte anglických hudobníkov Jona Rose a Weryana Westona v oblasti nekonvenčných ladení v inštrumentálnej hudbe, husle, klavír, organ)
 • Hermovo ucho: Kam dospěla meta-hudba a dospěla vůbec?
  2017 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2017
  (esej o koncepte meta-hudby, ako ho rozvíja vo svojich textoch anglický hudobník a estetik Edwin Prévost)
 • Hermovo ucho: Gamelan z klece ven!
  2017 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2017
  (esej inšpirovaná taliansko-indonézskym projektom Gamelan Cage, transkripcia klavírnych kompozícií Johna Cage pre balijský gamelanový orchester)
 • Brno: Neobvyklé spojenie dekadencie s nostalgiou
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 4, p. 26
 • Bizarne dekadentný Vivaldi
  2016 Hudobný život, Bratislava year 48, 2016, no. 1 – 2, p. 46 – 47
 • Cseres, Jozef – Pantůček, Viktor: Intervence? Mluvme radši o intencích
  2016 A2 – kulturní týdeník, Praha year 12, 2016
 • Hermovo ucho: Niblockova retrospektiva v Brně
  2015 (18. 11.) HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2015 (18. 11.), p. 1 – 2
 • Immersing in Phill Niblock's Multimedia
  2015 Musica Nova XI. Brno, 29. 11. – 2. 12. 2015, Praha 2015
 • Sound Exchange
  2015 Enter, Košice 2015, p. 36 – 37
 • Robert Ashley (1930 – 2014)
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 4, p. 30
 • Méně známý David Tudor
  2014 UNI – kulturní magazín, Praha year 24, 2014, no. 5, p. 12
  (Unijazz)
 • Cseres, Josef – Bourriaud, Nicolas: Paradoxy antropocénu / The Paradoxes of Anthropocené
  Rozhovor s Nicolasom Bourriaudom, kurátorom 11. tchajpejského bienále / Interview with Nicolas Bourriaud, Curator of the 11th Taipei Biennial
  2014 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 21, 2014, p. 56 – 73
 • Ticho pořád prudí
  Výstava k šedesátému výročí 4´33´´
  2013 A2 – kulturní týdeník, Praha year 9, 2013, no. 2, p. 16 – 17
 • Harry Partch: Delusion of the Fury
  2013 Hudobný život, Bratislava year 45, 2013, no. 10, p. 28
 • Zappa po letech, tentokrát akademicky
  2013 UNI – kulturní magazín, Praha year 23, 2013, no. 9, p. 18 – 19
  (Unijazz)
 • NODO
  První ročník ostravského festivalu nové opery
  2012 A2 – kulturní týdeník, Praha year 8, 2012, no. 15, p. 16 – 17
 • Sto a padesát: John Cage a Fluxus slaví
  2012 UNI – kulturní magazín, Praha year 22, 2012, p. 22 – 25
  (Unijazz)
 • Umění nedodržet slib
  John Cage – výtvarník
  2012 His Voice – časopis pro současnou hudbu, Praha 2012, no. 2, p. 5 – 10
 • Zvukové nebe nad letní Vídní dvě soundartové instalace
  2011 A2 – kulturní týdeník, Praha year 7, 2011, no. 15, p. 17
 • John Cage: Silence
  2011 Hudobný život, Bratislava year 43, 2011, no. 7 – 8, p. 58 – 59
 • Alvin Curran: Solo works – the ’70s
  Under the fig tree. Live in Roma
  2011 Hudobný život, Bratislava year 43, 2011, no. 4, p. 35 – 36
 • Vladimír Godár: Querela Pacis
  2011 Hudobný život, Bratislava year 43, 2011, no. 10, p. 36 – 37
 • Pražské národné divadlo uviedlo Philipa Glasa
  2011 Hudobný život, Bratislava year 43, 2011, no. 10, p. 14 – 15
 • Az ideák nagy bazárjában a Block csoport
  2011 Új művészet year 22, 2011, no. 12, p. 28 – 29
 • John Zorn: Enigmata Jozef Cseres
  2011 UNI – kulturní magazín, Praha year 21, 2011, no. 10, p. 8
  (Unijazz)
 • Další z Hermových epifanií
  2011 UNI – kulturní magazín, Praha year 21, 2011, no. 1, p. 32 – 33
  (Unijazz)
 • Hudba, jejíž gesta není vidět, a přesto ji chtejí všichni poslouchat
  2011 Umělec year 15, 2011, no. 1, p. 45 – 51
 • Philip Corner: Pieces from the past
  2011 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2011, no. 5 – 6, p. 66
 • Mýtus ticha pořád straší
  2011 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2011, no. 5 – 6, p. 58 – 59
 • Anne LeBaron: 1, 2, 4, 3
  2011 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2011, no. 4, p. 54
 • Arnold Dreyblatt: Who’s who in Central & East Europe 1933
  2011 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2011, no. 1, p. 55
 • Robert Ashley nostalgií proti komodifikaci hudby?
  2011 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2011, no. 1, p. 14 – 16
 • S Robertem Ashleym o nové opeře, paměti, improvizaci, nostalgii
  2011 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2011, no. 1, p. 17 – 19
 • Hirose Junji: The Elements. Tenor Saxophone Solos
  2011 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2011, no. 1, p. 62
 • Christian Marclay: Graffiti Composition (CD)
  2011 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2011, p. 58
 • Sonic Catering band z gurmánské kuchyně Petera Stricklanda Jozef Cseres
  2010 A2 – kulturní týdeník, Praha year 6, 2010, no. 8, p. 17
 • Nečekám na revoluci aktuální indonéské umění v Brně
  2010 A2 – kulturní týdeník, Praha year 6, 2010, no. 1, p. 13
 • Netechnokratický humanismus Boba Ostertága
  2010 UNI – kulturní magazín, Praha year 20, 2010, no. 7, p. 36 – 38
  (Unijazz)
 • Nehierarchické environmenty Davida Rosenbooma
  2010 UNI – kulturní magazín, Praha year 20, 2010, no. 1, p. 37 – 38
  (Unijazz)
 • Cseres, Jozef – Iršai, Jevgenij: Každý má svou pravdu
  2010 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2010, no. 4, p. 22 – 27
 • Jody Diamond: In that bright world
  2010 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2010, no. 1, p. 57
 • Na Bobu Ostertagovi mne odjakživa fascinovaly...
  2010 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2010, no. 1, p. 47
 • Nebojme sa Braxtona!
  2009 UNI – kulturní magazín, Praha year 19, 2009, p. 37 – 38
  (Unijazz)
 • Není gam(b)elan jako gam(b)elan
  2009 UNI – kulturní magazín, Praha year 19, 2009, p. 37 – 38
  (Unijazz)
 • Různí: Source records 1 – 6 music of the avant garde, 1968 – 1971
  2009 HIS Voice [elektronický zdroj], Bratislava 2009, no. 6, p. 53
 • Sonické kontinuum Text of light
  2008 UNI – kulturní magazín, Praha year 18, 2008, no. 6, p. 37 – 38
  (Unijazz)
 • If sound..., Bwana
  2008 UNI – kulturní magazín, Praha year 18, 2008, no. 4, p. 36 – 38
  (Unijazz)
 • Encyklopedie umění, kterým lze důvěřovat
  2008 UNI – kulturní magazín, Praha year 18, 2008, no. 4, p. 3 – 4
  (Unijazz)
 • Estetická dilemata Philla Niblocka
  2008 UNI – kulturní magazín, Praha year 18, 2008, no. 12, p. 41 – 42
  (Unijazz)
 • Szövegre és zenére várva
  2008 Szőrös kő: irodalom, művészet, kritika year 13, 2008, no. 1, p. 59 – 61
 • Mistr (meta)dýdžej Christian Marclay
  2008 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2008, no. 3, p. 8 – 11
 • Co že se to dnes děje se zvuky v prostoru?
  2008 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2008, no. 2, p. 8 – 11
 • A lehetséges múltak egyikéről
  Juhász R. József, performans művész, költő
  2007 Atelier year X, 2007, no. 1, p. 26 – 27
  (József R. Juhász, nar. 1963)
 • Všetci sme pacienti!
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 33, 2007, no. 2, p. 309 – 311
  (Martin Burlas, nar. 1955, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • His master’s letters o propojení slova a zvuku s Józsefem R. Juhászem
  2007 A2 – kulturní týdeník, Praha year 3, 2007, no. 39, p. 14 – 15
 • Performance jako oslava beznaděje extremní výstupy Józsefa R. Juhásze
  2007 A2 – kulturní týdeník, Praha year 3, 2007, no. 39, p. 13
 • Úskalí radioartu
  2007 A2 – kulturní týdeník, Praha year 3, 2007, no. 21, p. 18
 • Art ensemble of Chicago: Non-cognitive aspects of the city
  2007 Hudba, Hevhetia, Košice year 2, 2007, no. 1, p. 102
 • Písanie o hudbe, ktorá už dávno nie je 'iná'
  2007 UNI – kulturní magazín, Praha year 17, 2007, no. 6, p. 37 – 38
 • Zvukový kód v interakcii medzi senzuálnym a konceptuálnym svetom
  2007 UNI – kulturní magazín, Praha year 17, 2007, no. 4, p. 36 – 37
  (Unijazz)
 • Skladanie diferencií alebo Kam sa podela hudobná postmoderna?
  2007 UNI – kulturní magazín, Praha year 17, 2007, no. 2, p. 36 – 38
 • Juhász R. József virtuális jövőiről és lehetséges múltjairól
  2007 Szőrös kő: irodalom, művészet, kritika year 12, 2007, no. 6, p. 27 – 29
  (Orsolya Hegedűs, nar. 1974, Máté Csanda, nar. 1986, József R. Juhász, nar. 1963, monografie úryvky Performance)
 • Postmoderní rapsodie
  2007 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2007, no. 4, p. 14 – 15
 • Back to the Jazz Kissa
  2007 HIS Voice [elektronický zdroj], Praha 2007, no. 3, p. 46 – 47
 • Klavír alebo How the piano came to be destroyd and deconstructed 2
  2006 UNI – kulturní magazín, Praha year 16, 2006, no. 8, p. 36 – 38
 • Klavír alebo How the piano came to be destroyd and deconstructed 1
  2006 UNI – kulturní magazín, Praha year 16, 2006, no. 6, p. 35 – 37
  (Unijazz)
 • Samuel Beckett: Čakanie na text a hudbu
  2006 UNI – kulturní magazín, Praha year 16, 2006, no. 5, p. 30 – 31
  (Unijazz)
 • Gitaristi 6
  2006 UNI – kulturní magazín, Praha year 16, 2006, no. 4, p. 28 – 30
  (Unijazz)
 • Gitaristi 5
  2006 UNI – kulturní magazín, Praha year 16, 2006, no. 3, p. 23 – 25
  (Unijazz)
 • Gitaristi 4
  2006 UNI – kulturní magazín, Praha year 16, 2006, no. 2, p. 29 – 31
  (Unijazz)
 • O smrti a zmrtvýchstání opery 2
  2006 UNI – kulturní magazín, Praha year 16, 2006, no. 12, p. 36 – 38
  (Unijazz)
 • O smrti a zmrtvýchstání opery 1
  2006 UNI – kulturní magazín, Praha year 16, 2006, no. 10, p. 36 – 38
  (Unijazz)
 • Operné multimédiá Střeženého Parnassu
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 11 – 12, p. 38 – 39
 • Hudobné omyly pána D. alebo Wanting to hear something by Marcel. 2. časť
  2005 UNI – kulturní magazín, Praha year 15, 2005, no. 9, p. 32 – 33
  (Unijazz)
 • Hudobné omyly pána D. alebo Wanting to hear something by Marcel. 1. časť
  2005 UNI – kulturní magazín, Praha year 15, 2005, no. 8, p. 32 – 35
  (Unijazz)
 • Cseres, Jozef – Abbey, Jon: Všechno co dělám je kolaborativní rozhovor se zakladatelem Erstwhile records Jonem Abbeyem
  2005 UNI – kulturní magazín, Praha year 15, 2005, no. 8, p. 30 – 31
  (Unijazz)
 • Gitaristi (3)
  2005 UNI – kulturní magazín, Praha year 15, 2005, no. 12, p. 31 – 33
  (Unijazz)
 • Gitaristi (2)
  2005 UNI – kulturní magazín, Praha year 15, 2005, no. 11, p. 27 – 29
  (Unijazz)
 • Gitaristi (1)
  2005 UNI – kulturní magazín, Praha year 15, 2005, no. 10, p. 32 – 33
  (Unijazz)
 • Kade vedú hranice extrémnosti?
  2005 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 12, 2005, no. 2, p. 88 – 95
 • Kant podľa Duchampa
  2005 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 12, 2005, no. 1, p. 94 – 105
  (Thiery de Duve, preložil Jozef Cseres)
 • Robert Smithson o Duchampovi
  (Z rozhovoru s Moirou Rothovou)
  2004 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 11, 2004, no. 3, p. 113 – 114
 • Doktor MD
  2004 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 11, 2004, no. 3, p. 111 – 113
  (Marcel Duchamp, 1887 – 1968, Allan Kaprov, preložil Jozef Cseres)
 • Duchamp a umenie bez estetiky
  2004 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 11, 2004, no. 3, p. 109 – 110
  (Arthur C. Danto, preložil Jozef Cseres)
 • Pôvodnosť avantgardy Postmodernistická repetícia
  2001 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 8, 2001, no. 1 – 2, p. 80 – 90
  (Rosalind E. Kraussová, preklad Jozef Cseres)
 • Smeruje súčasná opera k mýtu? (2.)
  2001 3/4 revue, Bratislava year 3, 2001, no. 1, p. 48 – 51
  (Orfeus, opera mytológia)
 • Gitaristi 2
  2001 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2001, no. 11, p. 54 – 56
  (Elliot Zorn Sharp, John Branca, Rhys Glenn Chatham, Phill Niblock)
 • Gitaristi
  2001 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2001, no. 10, p. 60 – 62
  (Derek Bailey, Keith Rowe)
 • Cseres, Jozef – Sörés, Zsolt: Prehovoríme teda o preklepe
  2001 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2001, no. 1, p. 59 – 60
  (Zsolt Sörés, Festival preklepov 2000, Budapešť, Maďarsko)
 • Čo to je antiumenie?
  2000 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 7, 2000, no. 4, p. 114 – 118
  (George Dickie, preložil Jozef Cseres)
 • Kultúrne väzenie
  2000 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 7, 2000, no. 4, p. 108 – 110
  (Robert Smithson, preložil Jozef Cseres)
 • Svet umenia
  2000 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 7, 2000, no. 4, p. 111 – 113
  (Arthur Dant, preložil Jozef Cseres)
 • Nemá poézia a slepá maľba
  2000 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 7, 2000, no. 4, p. 120 – 131
  (J. W. T. Mitchell, preložil Jozef Cseres)
 • Neinteraktívne umenie je mŕtve, tvrdí vyznávač fyzickej estetiky Don Ritter
  2000 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 7, 2000, no. 4, p. 52 – 55
 • Smeruje súčasná opera k mýtu? (časť prvá)
  2000 3/4 revue, Bratislava year 2, 2000, no. 5 – 6, p. 51 – 55
 • Scherzo à la Suisse (mapa švajčiarskej progresívnej hudobnej scény)
  2000 3/4 revue, Bratislava year 2, 2000, no. 3, p. 32 – 34
 • Blázni sú tí, ktorí v hudbe vnímajú len zvuk
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2000, no. 8, p. 69 – 71
  (Transmusic Comp., hudobná skupina)
 • Čaro vinylových drážiek
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2000, no. 7, p. 69 – 70
  (Christian Marclay)
 • Nie je deejay ako deejay
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2000, no. 6, p. 69 – 71
  (Yoshihide Shea Otomo, David Marclay, Christian Sampling dj-izmus)
 • Bez bodiek, len s čiarkami
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2000, no. 4, p. 68 – 69
  (Jozef Cseres, nar. 1961, John Butcher, Phil Durrant, hudobné experimenty)
 • Improvizujúci šaman Tim Hodgkinson
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2000, no. 2, p. 68 – 69
  (Tim Hodgkinson)
 • Eliane Radigue: život v (analógovom) kruhu
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2000, no. 11, p. 69 – 70
  (Eliane Radigue, vplyvy budhizmus, minimal art)
 • Giordano Bruno On My Mind
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2000, no. 10, p. 67 – 69
  (Robert Ashley)
 • Vojnové hry Boba Ostertaga
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2000, no. 1, p. 72 – 73
  (Bob Ostertag, nar. 1957)
 • Phill Niblock: Štrukturalista? Fenomenológ? Nie, skladateľ diferencií
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, no. 9, p. 87 – 88
  (Phill Niblock, temporálne umenie)
 • Paul D. Miller – myslenie v záhyboch
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, no. 7, p. 86 – 87
  (Bob Ostertag, nar. 1957, sampling)
 • Bob Ostertag – samplovaný hlas amerického svedomia
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, no. 6, p. 87 – 88
 • Vysoké samplované c
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, no. 4, p. 86 – 88
  (Yoshihide Otomo, sampling, právne aspekty, Grand-Zero, hudobná skupina)
 • Rosenbergovo múzeum na prahu nového tisícročia
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, no. 4, p. 77 – 79
  (Rosenbergovo múzeum, Komárno)
 • Na krásnom modrom Dunaji
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, no. 3, p. 84 – 87
 • Na Skleněné louce
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, no. 3, p. 76
  (Skleněná louka, Brno, Česko)
 • Špil, klezmer, biz di strunes plotsn dir!
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, no. 2, p. 82 – 84
 • Improvizácia s veľkým C
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, no. 12, p. 87 – 88
  (Tom Cora, 1953 – 1998)
 • Ľudské telo? Ktoré? – o rekonštrukcii ľudskej figúry (nielen) v umení
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, no. 12, p. 82 – 84
 • Zvuk a tón, hlas a hláska, jazyk a prehovor, text a dielo... skrátka hudba
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, no. 11, p. 87 – 89
 • Nedostatky priekopníckej práce
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, no. 1, p. 94
 • Wanting to hear something by Marcel
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, no. 1, p. 84 – 86
  (Marcel Duchamp, 1887 – 1968, hudobná kompozícia, temporalita)
 • Franz Hautzinger (a nielen on) v Nových Zámkoch
  1998 Galéria K-49, Nové Zámky 1998, p. 4 – 6
  (november)
 • Netransparentný exhibicionizmus Milana Adamčiaka
  1998 Galéria K-49, Nové Zámky 1998, p. 3
  (november)
 • Anti či ante-umenie?
  1997 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1997, no. 4, p. 68 – 71
 • Budúcnosť gramotnosti
  1996 Dotyky, Bratislava year 8, 1996, no. 7, p. 44 – 47
  (autor: Umberto Eco, preklad: Jozef Cseres)
 • Tihanyi József ontológikus rajzai
  1996 Kalligram, Bratislava 1996, no. 6, p. 66 – 67
  (József Tihanyi, nar. 1950)
 • Výpoveď o človeku v čase a priestore
  Hovoríme o Portrétoch pre 21. storočie Morgan O'Harovej
  1995 Pravda, Bratislava year 5, 1995, no. 109 (12. 5.), p. 9
 • Juraj Meliš szobrairól
  1995 Kalligram, Bratislava 1995, no. 7 – 8, p. 155
  (Juraj Meliš, 1942 – 2016)
 • Daniel Brunovský
  1995 Kalligram, Bratislava 1995, no. 4, p. 43 – 44
  (Daniel Brunovský, nar. 1959)
 • Svetozár Ilavský
  1995 Kalligram, Bratislava 1995, no. 2, p. 81 – 82
  (Svetozár Ilavský, 1958)
 • Miloš Štofko
  1995 Kalligram, Bratislava 1995, no. 2, p. 44 – 47
  (Miloš Štofko, nar. 1958)
 • Stano Černý Bestiariumai
  1995 Kalligram, Bratislava 1995, no. 12, p. 90 – 91
  (Stanislav Černý, nar. 1956)
 • Claes Oldenburg – Multiples 1964 – 1990
  Z výstavnej činnosti viedenských umeleckých akadémií
  1993 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 3, 1993, no. 4, p. 20
 • Štofko, Miloš
  1993 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 3, 1993, no. 4, p. 18
  (Miloš Štofko, nar. 1958)
 • Absurdné čakanie na mikrofón
  1993 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 3, 1993, no. 2, p. 24
  (Miloš Štofko, nar. 1958, výstavy, Galéria Palisády, Bratislava, 1993)
 • Cseres, Jozef – Godár, Vladimír: Mlčanie sa skončilo
  Hovorí hudobný skladateľ Vladimír Godár
  1993 Kultúrny život, Bratislava year 27, 1993, no. 9, p. 1, 3
 • Zappa – Varése, Stravinskij, Boulez a tí ďalší
  1992 Kultúrny život, Bratislava year 26, 1992, no. 5, p. 12
 • Čo je a čo nie je jazz?
  1992 Kultúrny život, Bratislava year 26, 1992, no. 46, p. 12
  (Bratislavské jazzové dni 1992)
 • Bazén Plus
  1992 Kultúrny život, Bratislava year 26, 1992, no. 23, p. 8
  (Festival intermediálnej tvorby 1992, Bratislava)
 • Kultúra ako dialóg
  1992 Kultúrny život, Bratislava year 26, 1992, no. 11, p. 3
  (Ján Albrecht, 1919 – 1996, husle, viola, stará hudba)
 • Postmoderný kopanec
  1992 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 2, 1992, no. 4, p. 19
  (Vitebsk Broken, slovenská hudobná skupina)
 • Od zvuku obrazu k obrazu zvuku
  1992 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 2, 1992, no. 20 – 21, p. 24
  (Milan Grygar, nar. 1926)
 • Jubilujúca alternatíva
  1992 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 2, 1992, no. 20 – 21, p. 27
  (Medzinárodný festival alternatívneho umenia 1992, Nové Zámky, Slovensko)
 • Inventúra za železnou oponou
  1991 Kultúrny život, Bratislava year 25, 1991, no. 47, p. 13
  (Melos Étos 1991, Bratislava)
 • Nealternatívna alternatíva
  1991 Kultúrny život, Bratislava year 25, 1991, no. 44, p. 12
  (Festival alternatívneho umenia 1991, Nové Zámky)
 • Cseres, Jozef, – MacCaffery, Larry: Biely hluk, biela žiara
  Postmoderný obrat k punk rocku
  1991 Kultúrny život, Bratislava year 25, 1991, no. 37, p. 12 – 13
  (pokr. Kultúrny život, roč. 25, č. 38, 1991, s. 12 – 13)
 • Nekonvenčné myslenie nekompromisného Satieho
  1991 Kultúrny život, Bratislava year 25, 1991, no. 25, p. 12
 • Sólo pre bicie v Slovenskej filharmónii
  1991 Kultúrny život, Bratislava year 25, 1991, no. 22, p. 15
  (Amalinda, Maďarsko, koncerty, Bratislava)
 • Nové priestory umenia
  1991 Kultúrny život, Bratislava year 25, 1991, no. 12, p. 3
  (Festival intermediálnej tvorby 1991, Bratislava)
 • Údery kladiva
  1991 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava year 1, 1991, no. 20 – 21, p. 13
 • Cseres, Jozef – Murín, Michal: Art duo
  1991 Profil súčasného výtvarného umenia / Contemporary Art Magazine, Bratislava year 1, 1991, no. 20 – 21, p. 20 – 21
  (Galéria Art Deco, Nové Zámky)
 • Reviews
 • Vladimír Godár: Mater
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 5, p. 38 – 39
  (Vladimír Godár, nar. 1956, nahrávka CD)
 • Reinhold Friedl: Xanakis (A)Live!
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 12, p. 36 – 37
  (Reinhold Friedl, nahrávka CD a DVD)
 • John Cage: Early Piano Music
  Herbert Henck – klavír
  2006 Hudba, Hevhetia, Košice year I, 2006, no. 1 Q, p. 93
  (John Cage, 1912 – 1992, nahrávka CD)
 • John Cage: Sonatas and Interludes for Prepared Piano
  Nora Skuta – preparovaný klavír
  2006 Hudba, Hevhetia, Košice year I, 2006, no. 1 Q, p. 92
  (John Cage, 1912 – 1992, Eleonóra Škutová, nahrávka CD)
 • Počítačový animizmus v podaní Georga Lewisa
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2000, no. 5, p. 68 – 69
  (George Lewis, Voyager, nahrávka CD)
 • Scientific reviews
 • Michal Rataj: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 6, p. 35


« back to list Updated: 02. 01. 2020