Ceny Hudobného fondu 2015

Foto: Ceny Hudobného fondu 2015

10. 9. 2015

Predstavitelia Hudobného fondu vo štvrtok 24. septembra 2015 o 14:00 v Zichyho paláci v Bratislave na slávnostnom odovzdávaní udelia ceny Hudobného fondu 2015. Ocenenými tento rok sú hudobný skladateľ Peter Martinček, huslista Milan Paľa, muzikológ Pavol Polák, saxofonista Miloslav Suchomel, folkloristka Hana Kyseľová a dirigent dychovej hudby Michal Bróska.

Hudobný fond udeľuje ročne 6 cien za výnimočné tvorivé a interpretačné výkony alebo celoživotný prínos v oblasti hudby. Ceny boli založené na pamiatku významných slovenských hudobných umelcov v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu a dychovej hudby.

Ceny a laureáti 2015

Cena Jána Levoslava Bellu – Peter Martinček za Symfóniu č. 4 In memoriam M. R. Štefánik
Cena Frica Kafendu – Milan Paľa za vynikajúce interpretačné výkony a nahrávky kompletných diel pre sólové husle od slovenských skladateľov na piatich dvojalbumoch
Cena Jozefa Kresánka – Pavol Polák za celoživotné muzikologické dielo a mimoriadny prínos do slovenskej a európskej hudobnej historiografi
Cena Ladislava Martoníka – Miloslav Suchomel za výrazný interpretačný a kompozičný prínos na slovenskej jazzovej scéne
Cena Pavla Tonkoviča – Hana Kyseľová za dlhoročnú umelecko-tvorivú interpretačnú, pedagogickú a publikačnú činnosť v oblasti hudobného folklóru
Cena Karola Pádivého – Michal Bróska za dlhoročnú dirigentskú a pedagogickú prácu v prospech rozvoja veľkých dychových orchestrov
« späť na zoznam Aktualizované: 10. 09. 2015