Zmeny v autorskom zákone od 1. 1. 2016

Foto: Zmeny v autorskom zákone od 1. 1. 2016

7. 12. 2015

Všetkým umelcom a tým, ktorí majú príjmy podľa autorského zákona, dávame do pozornosti zmeny v autorskom zákone, ktoré nadobudnú platnosť od začiatku roka 2016.

 

Znenie zákona:
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185

 

Viac informácií:
http://hnporadna.hnonline.sk/clanky-168/umelci-pozor-od-noveho-roku-sa-vam-menia-pravidla-zdanovania-985836

 

 
« späť na zoznam Aktualizované: 15. 12. 2015