Skúška ABRSM – hudobná teória

Foto: Skúška ABRSM – hudobná teória

10. 4. 2017

ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music) je najväčšou britskou hudobno-vzdelávacou inštitúciou, jedným z tamojších najväčších hudobných vydavateľstiev a organizátor svetovo najuznávanejších hudobných skúšok. Každoročne vyhodnocuje úspešnosť viac ako 630 000 záujemcov v 93 krajinách sveta. Absolvovanie skúšky sa uznáva v mnohých krajinách ako doklad o úrovni hudobných schopností kandidátov na zamestnanie v hudobnej sfére. Skúšanie sa vykonáva v hre na všetkých hudobných nástrojoch a v hudobnej teórii.

Úroveň hudobných schopností sa meria v ôsmich stupňoch, pričom vaše šance na uplatnenie v profesionálnom svete hudby sú o to väčšie, o čo vyšší stupeň dosiahnete. Predpokladom pre pripustenie k skúške 6. a vyššieho stupňa je absolvovanie skúšky skúšky 5. stupňa.

Skúška na Slovensku v odbore hudobná teória sa uskutočni 17. júna 2017. Zúčastní sa jej minimálne 60 uchádzačov. Ak sa chcete prihlásiť, zvoľte si stupeň a poukážte príslušnú sumu na účet uvedený nižšie (do komentára platby uveďte svoje meno a zvolený stupeň). Lehota na podanie prihlášky je 18. apríl 2017. Materiály pre skúšky z teórie budú k dispozícii v slovenskom jazyku.

1. stupeň 48 €
2. stupeň 53 €
3. stupeň 55 €
4. stupeň 62 €
5. stupeň 64 €
6. stupeň 72 €
7. stupeň 75 €
8. stupeň 79 €

Unicredit Bank Slovakia, a. s.
IBAN: SK4411110000001331782064
SWIFT: UNCRSKBX

Následne pošlite svoje údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu) na adresu Rachael.Howarth@bisb.sk

Pre ďalšie informácie môžete kontaktovať pani Rachael Howarth, tel.: +421 944 310232 alebo e-mail uvedený vyššie.
« späť na zoznam Aktualizované: 03. 05. 2017