Pozvánka na konferenciu Pramene slovenskej hudby VIII

Foto: Pozvánka na konferenciu Pramene slovenskej hudby VIII

14. 9. 2018

Pozývame vás na 8. konferenciu hudobných knihovníkov, dokumentaristov, archivárov a múzejníkov Pramene slovenskej hudby VIII, ktorá sa bude konať v dňoch 25. – 26. 9. 2018 v priestoroch Hudobného oddelenia Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach.

Konferencia tak ako v predchádzajúcich ročníkoch bude členená do dvoch blokov.
Prvý otvorí priestor pre úvahy a príspevky s interdisciplinárnym rozmerom a pohľad na pramene slovenskej hudby v prieniku s ďalšími oblasťami umenia – v tomto roku začíname literatúrou. V prvej časti zaznejú príspevky s témou Slovenská hudba a literatúra v rôznych perspektívach.
Druhý blok, tradične zameraný na otázky informačno-technologického charakteru a s tým spojenými praktickými otázkami hudobného knihovníctva, má názov Slovenský webový hudobný informačný zdroj – projekt možný? Bude venovaný diskusii a výmene názorov na tému spoločnej webovej platformy slovenských hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier.

Program konferencie.

 
« späť na zoznam Aktualizované: 19. 09. 2018