Výsledky 23. ročníka Medzinárodnej súťaže M. Schneidera-Trnavského

Foto: Výsledky 23. ročníka Medzinárodnej súťaže M. Schneidera-Trnavského

27. 5. 2019

Hudobné centrum v spolupráci s mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom, Divadlom Jána Palárika a ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského usporiadalo v dňoch 19. – 25. Mája v Trnave 23. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského.

Hlavným cieľom súťaže je podpora mladých spevákov, podnecovanie ich umeleckého rastu, propagácia vokálnej tvorby s akcentom na dielo Mikuláša Schneidera-Trnavského a výber účastníkov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže.

Súťaž prebehla v dvoch kategóriách, ktoré boli stanovené na základe náročnosti predvedeného repertoáru. Predsedníčkou medzinárodnej poroty bola popredná interpretka a pedagogička vokálneho umenia Eva Blahová. Ďalší členovia poroty: Michael Barobeck (Rakúsko), Toril Carlsen (Nórsko), Peter Dvorský (Slovensko), Wiktor Bockman (Švajčiarsko), Dana Luknišová (Taliansko), Alain Nonat (Kanada), Tadeusz Pszonka (Poľsko), Tatiana Smelkova (Rusko).

Šesť súťažných dní, počas ktorých sa porote predstavili desiatky uchádzačov z celého sveta bolo ukončených slávnostným odovzdávaním cien a koncertom víťazov v sobotu 25. mája 2019 o 18.00 h v Koncertnej sieni Marianum (Arcibiskupský úrad). Okrem hlavných cien udeľovaných v dvoch kategóriách si zúčastnení odniesli aj ďalšie mimoriadne ceny udeľované Hudobným centrom, mestom, samosprávnym krajom a ďalšími usporiadateľmi.

HLAVNÉ CENY

I. kategória

ŽENY

1. cena / Magda MIZIOLEK (Poľsko)

2. cena / neudelená

3. cena / Magdalena MAKOWSKA-PABICH (Poľsko)

               Justyna KOPEC (Poľsko)

MUŽI

1. cena / Ian Spinetti BRITO (Brazília)

2. cena / Jurica Jurasić KAPUN (Chorvátsko)

3. cena / Bence SZABÓ (Slovensko)

 

II. kategória

ŽENY

1. cena / Katarína KURUCOVÁ (Slovensko)

2. cena / Zoya PETROVA (Rusko)

              Sonja WARZYŃSKA-DETTLAFF (Poľsko)

3. cena / Diana-Florentina ALEXE (Rumunsko)

               Eva BODOROVÁ (Slovensko)

MUŽI

1. cena / neudelená

2. cena / neudelená

3. cena / neudelená

 

MIMORIADNE CENY

Cena primátora Mesta trnava pre talent do 21 rokov

Bence Szabó (Slovensko)

 

Cena mesta Trnava za najlepšiu klavírnu spoluprácu

Xénia Maskalíková (Slovensko)

 

Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Ian Spinetti Brito (Brazília)

 

Cena Dr. Janka Blahu pre nádejného tenoristu

Ian Spinetti Brito (Brazília)

 

Cena prof. Evy Blahovej za najlepšiu interpretáciu Mozartovej árie

Zoya Petrova (Rusko)

 

Cena prof. Márie Kišonovej-Hubovej za najlepšiu interpretáciu piesne Ružičky

Dominika Majdanová (Slovensko)

 

Cena Spoločnosti Mikuláša Schneidera-Trnavského za najlepšiu interpretáciu piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského

Ian Spinetti Brito (Brazília)

 

Cena Hudobného centra – Divadla Lyrichorégra 20 – Jenues Ambassadeurs Lyriques

Katarína Kurucová (Slovensko)

 

Cena Hudobného fondu

Andrej Marek Kanja (Slovensko)

 

Cena podkarpackej filharmónie Rzesów – koncert v sezóne 2020-2021

Katarína Kurucová (Slovensko)

 

Cena Galérie MIRO

Natasha Michella Da Costa (Singapur)

 

Cena operného speváka a primátora mesta Nové Zámky Otokara Kleina

Emilia Rukavina (Chorvátsko)

 

Cena Sharon Resch – pozvanie na súťaž do USA v roku 2019

Eva Bodorová (Slovensko)

 

Cena riaditeľa Medzinárodného festivalu Jana Kiepuru v Krynici-Zdrój

Dominika Majdanová (Slovensko) – koncert v roku 2019

Agata Chodorek (Poľsko) – koncert v roku 2020

 
« späť na zoznam Aktualizované: 27. 05. 2019