Foto: Zomrel Krzysztof Penderecki (1933 – 2020)

Zomrel Krzysztof Penderecki (1933 – 2020)

Aktuality

|

01. 04. 2020

V nedeľu 29. marca 2020 vo veku 86 rokov zomrel po dlhej vážnej chorobe poľský skladateľ a dirigent Krzysztof Penderecki.

Narodil sa na juhovýchode krajiny v malopoľskom meste Dębica (dnes Podkarpatské vojvodstvo), študoval na Jagellonskej  univerzite a neskôr na Hudobnej akadémii v Krakówe. Po jej absolvovaní (1958) sa tam stal učiteľom (neskôr v r. 1972 rektorom). V medzinárodnom meradle upozornil na seba ako skladateľ v roku 1959 na Waršavskej jeseni (za jednu zo svojich 3 predvedených skladieb, Strofy získal prvú cenu v súťaži mladých skladateľov), svetový úspech mu priniesla skladba Obetiam Hirošimy – nárek pre 52 sláčikových nástrojov (1961) a ďalšiu popularitu Lukášove pašie (1966). V roku 1969 mala premiéru jeho prvá opera Diabły z Loudun, ktorá vznikla na objednávku Opery v Hamburgu, a odvtedy bola predvedená mnohokrát na svetových operných scénach. Od roku 1972 sa začala jeho kariéra dirigenta, počas ktorej dirigoval najvýznamnejšie orchestre v Európe, Amerike a Ázii. V roku 1973 skomponoval prvú symfóniu.

Penderecki zanechal rozsiahle dielo – skompomoval päť opier, osem symfónií a množstvo ďalších diel pre symfonický, sláčikový či dychový orchester, inštrumentálne koncerty, zborové diela hlavne na náboženské texty, komorné diela i skladby pre sólové nástroje. Venoval sa tiež elektronickej hudbe. Jeho tvorba do polovice 70-tych rokov sa zvyčajne charakterizuje ako avantgardná, experimentálna, provokatívna ba kontroverzná. Obecenstvo vnímalo niektoré jeho diela ako vzburu proti komunistickému režimu v Poľsku. Od 70-tych rokov sa v Pendereckého dielach čoraz viac prejavuje odklon od avantgardných postupov a príklon k baroku a neoklasicismu.

Krzysztof Penderecki získal mnoho najvyšších poľských i medzinárodných vyznamenaní, viac ako 40 univerzít mu udelilo čestný doktorát, bol čestným členom mnohých prominentných umeleckých a akademických rád a profesorom prestížnych umeleckých akadémií.

x