Foto: Sústredenie dychovej sekcie Slovenského mládežníckeho orchestra

Sústredenie dychovej sekcie Slovenského mládežníckeho orchestra

Slovenský mládežnícky orchester

|

16. 12. 2020

V priebehu posledného predvianočného týždňa sa v priestoroch štúdií Slovenského rozhlasu uskutoční 11. sústredenie Slovenského mládežníckeho orchestra, projektu, ktorý svoju históriu začal písať v roku 2017.

Slovenský mládežnícky orchester je edukačný projekt, ktorý vznikol z iniciatívy Hudobného centra, príspevkovej organizácie Ministerstva kultúry SR, s cieľom podporiť prípravu mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi, ako aj celkové pozdvihnutie úrovne slovenského mládežníckeho interpretačného umenia. Orchester ponúka študentom a mladým umelcom príležitosť nadobudnúť prostredníctvom štýlovo rôznorodej dramaturgie dôležité skúsenosti v oblasti orchestrálnej hry, práce s dirigentom či sólistami.

Databázu členov Slovenského mládežníckeho orchestra na základe konkurzov tvorí vyše 90 mladých hudobníkov – študentov konzervatórií a hudobných fakúlt. Pedagógmi nástrojových skupín na sústredeniach Slovenského mládežníckeho orchestra sú skúsení hudobníci pôsobiaci v rámci popredných umeleckých telies a inštitúcií (Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Musica aeterna, Mucha Quartet, HTF VŠMU, Orchestra Sinfonica Nazionale RAI).

Doterajšie orchestrálne sústredenia boli zamerané na štúdium kmeňového symfonického repertoáru (o. i. 2., 6. a 7. symfónia L. van Beethovena, 9. symfónia A. Dvořáka, Koncert pre husle a orchester F. Mendelssohna, Koncert pre klavír a orchester b mol P. I. Čajkovského, Koncert pre klarinet a orchester W. A. Mozarta) a domácej tvorby (M. Moyzes, P. Machajdík, E. Suchoň, Ľ. Čekovská). Dve sústredenia boli venované boli orientované na formáciu sláčikového orchestra, v centre pozornosti projektu v júli 2020 bola vzhľadom na pandemické opatrenia komorná hudba.

Ťažiskom decembrového projektu SMO je po prvý raz veľká ansámblová hudba pre dychové nástroje. 10 hudobníkov (2 flauty, 2 hoboje, 2 klarinety, 2 fagoty, 2 lesné rohy)pod vedením lektora Ronalda Šebestu a dirigenta Benjamina Bayla v priebehu 4 dní naštuduje dve časti zo Sinfonietty op. 188, pôvodného diela švajčiarsko-nemeckého skladateľa Joachima Raffa, Andante zo Serenády č. 12 c mol KV 388 Wolfganga Amadea Mozarta a úpravy 4 hudobných čísel z opery La clemenza di Tito, tri z nich v dobovej úprave z konca 18. storočia od Johanna Stumpfa, jeden aranžmán zrealizoval dirigent Benjamin Bayl.

Súčasťou sústredenia je aj príprava spoločného vystúpenie hráča na bicích nástrojoch Slovenského mládežníckeho orchestra s lektorom a 1. tympanistom Slovenskej filharmónie Kirilom Stoyanovom.

x