Foto: Ukrajinský Irmologion. Pozvánka na online prednášku

Ukrajinský Irmologion. Pozvánka na online prednášku

Aktuality

|

12. 04. 2022

Ústav hudobnej vedy SAV, verejná výskumná inštitúcia, Masarykov ústav a Archív Českej akadémie vied, a Výskumné centrum humanitných vied Maďarskej akadémie vied

vás srdečne pozývajú na ďalšiu prednášku v rámci spoločného výskumného projektu

Stredoveká hudba v strednej Európe: lokálne prvky – transregionálne vzťahy – medzinárodné výskumy:

Maria Kachmar:

Ukrajinský Irmologion – prameň tradície kyjevského spevu byzantského cirkevného obradu

 

Kedy: v stredu 20. apríla 2022 o 17:00 SELČ

Kde: online prostredníctvom ZOOM

Na prednášku sa, prosím, prihláste vopred na odkaze https://forms.gle/5FgNJii34sH7MRvv8

 

Maria Kachmar, PhD, je docentkou na Katedre hudobnej medievistiky a ukrajinistiky Národnej hudobnej akadémie Mykola Lysenka, Ľvov (Ukrajina). Hlavnými oblasťami jej výskumu sú byzantská a slovanská neumatická a kyjevská lineárna hudobná notácia 12. – 17. storočia, hudobná paleografia a dejiny starej ukrajinskej hudby a liturgických spevov. Je členkou štipendia KAAD na Ostkirchlichen Institut an der Universität Würzburg (2009). V roku 2016 získala doktorát z hudobnej vedy. Jej publikované práce sú výskumom notového zápisu v kolektívnych monografiách zbierky The Late 16th Century Neumatic Heirmologion of Lavriv (UCU Ľvov 2019) a Viedenský kódex Oktoechos Vindobonensis Slavicus 37/Research. (Kyjev 2021). Je tiež vedeckou pracovníčkou v Inštitúte cirkevnej hudby UCU (https://icm.ucu.edu.ua) a vyučuje na Instytute Regenckom Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej (od roku 2016).

x