Foto: Ján Levoslav Bella - Matúšove a Jánove pašie

Ján Levoslav Bella - Matúšove a Jánove pašie

Novinky vydavateľstva HC

|

12. 08. 2022

Ján Levoslav Bella bol najvýznamnejšou postavou slovenskej hudobnej kultúry v období romantizmu. Vyštudoval katolícku teológiu so zámerom stať sa kňazom, avšak zároveň sa pripravoval aj na povolanie cirkevného hudobníka, k čomu ho priťahoval veľký hudobný talent a vášeň. Oba Bellove ciele sa spojili do jednotnej vízie katolíckej hudby, ktorú v strednej Európe v tejto dobe charakterizovala vízia realizácie ceciliánskej reformy, obrodzujúcej liturgickú prax. Bella patril k priekopníkom ceciliánskej reformy, čo sa prejavilo najmä v tlačiach, v ktorých rôzni editori vydali jeho skladby. 

 

O existencii Bellových zborov k Matúšovým a Jánovým pašiám vieme už od čias vydania Orlovej monografie Bellu (1924), avšak pašie ostávali donedávna nedostupné najmä vďaka tradovanému nesprávnemu bibliografickému údaju. Matúšove pašie pre mužský štvorhlas a cappella zodpovedajú Bellovej predstave o ceciliánskej podobe cirkevnej reformy. Rekonštrukcia kompletného znenia Jánových pašií je dielom Dušana Billa.

 

Noty si môžete zakúpiť tu:

Matúšove pašie / Passio Domini Nostri Iesu Christi secundum Matthaeum, op.11

Jánove pašie / Passio Domini Nostri Jesu Christi secundum Joannem, op. 11b

x