Foto: Zomrel profesor Ladislav Burlas (1927 – 2024)

Zomrel profesor Ladislav Burlas (1927 – 2024)

Aktuality

|

12. 02. 2024

Dňa 11. februára 2024 zomrel prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. – významný slovenský skladateľ a muzikológ.

Bol autorom viac ako 150 muzikologických prác, vedeckých monografií, štúdií, vysokoškolských textov, článkov a esejí. Zameral sa na staršie i novšie dejiny slovenskej hudby, otázky genézy slovenskej národnej hudby, skladateľský štýl reprezentantov slovenskej hudobnej moderny (Alexandra Moyzesa, Eugena Suchoňa, Jána Cikkera a ďalších), ako aj na otázky hudobnej teórie a systematických disciplín muzikológie.

Ako skladateľ zanechal diela, ktoré patria do zlatého fondu slovenskej hudby.

Získal viacero ocenení, o.i. Cenu ministerky kultúry za celoživotné aktívne pôsobenie v oblasti slovenskej hudobnej kultúry (2018) a Cenu Jozefa Kresánka za celoživotné muzikologické dielo (2021).

Posledná rozlúčka hudobnej a kultúrnej obce s Ladislavom Burlasom sa uskutočnila dňa 16. febtruára 2024 v bratislavskom Krematóriu.

 

x