Personality profile

Photo: Oskár Elschek Source: Archives of the Music Centre Slovakia

Oskár Elschek

16 Jun 1931 Bratislava

musicology, ethnomusicology, organologist, critics, reviewers, editor
pedagóg – pedagogue – music theory

Bio

Bio


Bibliography

 • Garaj, Bernard: K etnomuzikologickému dielu Oskára Elscheka
  2011 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 37, 2011, no. 4, p. 317–331
 • Ďuriš, Juraj: Oskár Elschek (ed.): Multimediálna spoločnosť na prahu 21. storočia
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 11 – 12, p. 59
 • Krekovičová, Eva: Ad: Elschek, Oskár: Etnologické reflexie o koncepciách a stereotypoch
  2004 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 52, 2004, no. 2, p. 163 – 167
 • Urbancová, Hana: Oskár Elschek – Lýdia Mikušová (ed.): Podpoľanie – ľudové piesne a hudba
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 29, 2003, no. 2, p. 305 – 308
 • Lukáčová, Alžbeta: Oskár Elschek (ed.): Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 29, 2003, no. 1, p. 135 – 139
 • Urbancová, Hana: Oskár Elschek – Albrecht Schneider (ed.): Digitizing World Music
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 28, 2002, no. 2, p. 284 – 286
 • Lengová, Jana: Životné jubileum prof. PhDr. Oskára Elscheka, DrSc. (16. 6. 1931)
  2001 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 49, 2001, no. 2, p. 225 – 230
 • Chalupka, Ľubomír: Hommage à Oskár Elschek
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 6, p. 4 – 5
 • Urbancová, Hana: Prínos Oskára Elscheka k európskej muzikológii
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 27, 2001, no. 1, p. 99 – 122
 • Vajda, Igor: Elschek, Oskár: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť
  1998 Viera a život year 8, 1998, no. 1, p. 69 – 70
 • Burlas, Ladislav – Födermayr, Franz (ed.): Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft (Oskár Elschek zum 65. Geburtstag)
  1998 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1998
  (448 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť
  1997 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 8 (12), 1997, no. 36 – 37, p. 12
 • Chalupka, Ľubomír: Jubileum slovenskej muzikológie
  (K dielu 65-ročného Oskára Elscheka)
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 13, p. 6
 • Móži, Alexander: Oskár Elschek: Slovenské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 12, p. 5
 • Albrecht, Ján: K životnému jubileu Oskára Elscheka
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 14, p. 3
 • Urbancová, Hana: Musicologica Slovaca 1989. Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 1, p. 5
 • Urbancová, Hana: Svet hudobnej fantázie. Nová monografia o slovenských ľudových nástrojoch
  1991 Národná obroda year 2, 1991, no. 302 (28. 12.), p. 12
 • Chalupka, Ľubomír: Hudobná veda súčasnosti
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 8, p. 6
 • Burlasová, Soňa: Elschek, Oskár: Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei. Teil 2
  1985 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 33, 1985, no. 4, p. 800 – 802
 • Burlasová, Soňa: Slovenské ľudové hudobné nástroje v medzinárodnej edícii
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 6, p. 4, 7
 • Burlas, Ladislav: K životnému jubileu Alice a Oskára Elschekovcov
  1982 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 30, 1982, no. 1, p. 104 – 110
 • Móži, Alexander: Významný podiel na poli hudobnej vedy: Alica Elscheková, Oskár Elschek
  1981 Rytmus year 32, 1981, no. 10, p. 19
 • Dúžek, Stanislav – Elschek, Oskár: Folklórne hnutie – súčasť našej národnej kultúry
  1981 Rytmus year 32, 1981, no. 10, p. 32 – 33
 • Krekovičová, Eva: Alica Elscheková – Oskár Elschek: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba. Antológia
  1981 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 29, 1981, no. 2 – 3, p. 478 – 479
 • Mačák, Ivan: K životnému jubileu Oskára Elscheka
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 12, p. 3
 • Personal bibliography
 • „Východná, Východná“ (úvaha)
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 6, p. 25
 • Books
 • Fujara ako výtvarné dielo
  2009 Bratislava 2009
  (210 s., 1. vyd., + DVD, Edícia: Tradícia dnes)
 • Fujara – The Slovak Queen of European Flutes
  2006 Music Centre Slovakia, Bratislava 2006
  (112 s., 1. vyd.)
 • spoluautorka Alica Elscheková: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby
  2005 Music Centre Slovakia, Bratislava 2005
  (2005 - 220 s., 3. vyd., 1996 - 2. vyd., Národné osvetové centrum, 1962 - 1. vyd., Osvetový ústav)
 • Slovenské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny
  1991 VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1991
  (232 s., 1. vyd., resumé v nemčine a ruštine)
 • kol.: Horehronie. Folklórne prejavy v živote ľudu
  1988 VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1988
  (372 s., 1. vyd.)
 • Hudobná veda súčasnosti
  Systematika, teória, vývin
  1984 VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1984
  (386 s., 1. vyd., resumé v nemčine a ruštine)
 • Kunz, Ludvík – Elschek, Oskár – Langer, Karel: Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei. Teil 2. Die slowakischen Volksmusikinstrumente (Elschek, Oskár)
  Series: Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente
  1983 Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983
  (278 s., 1. vyd.)
 • Slovak Instrumental Folk Music
  1. Vzduchozvučné nástroje. 2. Nástrojová súhra a druhy muzík. 3. Západoslovenské, stredoslovenské a východoslovenské muziky
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (3 gramoplatne, 1. vyd., antológia, resumé v angličtine)
 • spoluautorka Alica Elscheková: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba
  Antológia
  1980, 1982 Institute of Culture, Bratislava 1980, 1982
  (1980 - 375 s., 1. vyd., 1982 - 2. vyd., Edícia: Záujmová umelecká činnosť, resumé v ruštine a nemčine)
 • Systém grafických a symbolických znakov pre nástrojovú typológiu aerofónov
  System von graphischen und symbolischen Zeichen für die Instrumententypologie der Aerophone / System of Graphical and Symbolic Signs for the Typology of the Aerphones
  1969 Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1969
  (35 s., 1. vyd., aj v nemčine a angličtine)
 • spoluautorka Alica Elscheková: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby
  Zv. 1. Zv. 2. Zv. 3
  1962, 1996 Institute of Culture, Bratislava 1962, 1996
  (1962 - 1. vyd., Zv. 1 - 61 s., Zv. 2 - 134 s., Zv. 3 - 62 s., 1996 - 2. rozšírené vyd., 3 zväzky, resumé v nemčine)
 • spoluautorka Alica Elscheková: O slovenskej ľudovej piesni a ľudovej hudbe
  1956 Osveta, Martin 1956
  (42 s., 1. vyd.)
 • Monohraphs in journals and anthologies
 • Slovenské ľudové aerofóny: príspevok k charakteristike ľudových hudobných nástrojov a organológie na Slovensku
  Musicologica actualis 1/1 (1997)
  1998 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1998
  (61 s., 1. vyd.)
 • Slovenská ľudová hudobná tradícia
  1985 Slovakistické štúdie. Zborník vybraných prednášok Letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Mistrík, Jozef (zost.), Matica slovenská, Martin 1985
  (1. vyd., Edícia: Teória a výskum, Séria: Vedecké zborníky)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • “Slovenská hudba”, slovenská hudobná publicistika, hudobné a hudobnovedecké časopisy
  2008 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 34, 2008, no. 1, p. 5 – 9
 • Hudba, umenie, politika a totalizmus v strednej Európe
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 32, 2006, no. 1, p. 5 – 15
 • Fujara – "mytológia", či reálna existencia?
  2006 Remeslo, umenie, dizajn 7 (2006). Revue o hodnotách remesla a dizajnu, Bratislava 2006, no. 1, p. 28 – 30
 • Minulosť a súčasnosť hudobnohistorického bádania na Slovensku
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 31, 2005, no. 2, p. 122 – 128
 • Etnologické reflexie o koncepciách a stereotypoch
  2004 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 52, 2004, no. 1, p. 65 – 71
 • Zmeny paradigmy a konceptov v európskej etnomuzikológii – v minulosti a dnes
  2004 Zborník z 30. Etnomuzikologického seminára / 30. Seminarium Ethnomusicologicum 2003, Kaštieľ Mojmírovce, 16. – 17. septembra 2003. Ethnomusicologicum III. Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 2004
 • Empirische Musikwissenschaft. Rezeption und systematische Untersuchung der medialen “World Music”
  2004 Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2004, p. 11 – 47
 • Integrácia ľudovej hudby do mestskej zábavnej hudby
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 29, 2003, no. 3 – 4, p. 516 – 524
 • Gedankliche und methodische Konzepte der europäischen Musikwissenschaft
  2003 Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2003, p. 11 – 29
 • Ciele a úlohy 29. Etnomuzikologického seminára o Stredoeurópskej tradičnej hudbe a tanci a niektoré globálne aspekty
  2002 Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Elschek, Oskár (ed.), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 2002
  (29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002)
 • Kultúrne dedičstvo a UNESCO
  2002 Tradícia a súčasnosť 2, National Cultural Centre, Bratislava 2002, p. 9 – 13
 • Vzťah medzi hudobnou filozofiou a hudobnou estetikou
  2002 Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2002, p. 11 – 24
 • Digitalizácia filmových a videodokumentov (s M. Ruttkayom)
  2002 Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Elschek, Oskár (ed.), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 2002
  (29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002)
 • Die Komplementarität von Funktions- Gattungs- und Stilkategorie der Musik (Abstrakt)
  Sympózium Musikalische Gattungstheorie und ihre Geschichte, Universität Mozarteum, Salzburg, 7. – 8. júna 2002
  2002 Salzburg 2002
 • Concepts and Strategies of Sound Archives in the Past and Present
  2002 Music Archiving in the World. Papers Presented at the Conference on the Occasion of the 100th Anniversary of the Berlin Phonogramm-Archiv. Eds. Berlin, Gabriele – Simon, Artur, VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlín 2002, p. 434 – 526
 • Klang- und Stilbereiche der instrumentalen Volksmusik
  2002 Studia instrumentorum musicae popularis XII. Stockmann, Erich – Michel, A. (eds.), Grassi Musik-Instrumentenmuseum, Leipzig 2002, p. 9 – 26
 • Má stredoeurópský inštrumentár svoje zvláštnosti?
  2002 Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Elschek, Oskár (ed.), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 2002
  (29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002)
 • Traditionelle Kulturen der Kontinente
  2000 The 3rd World Congress of the IOV. International Organization of Folk Art UNESCO 2000, no. 2, p. 10 – 12
 • Organology-Instrumentenforaschung. A selective Bibliography-Eine selektive Bibliographie
  2000 Systematische Musikwissenschaft 6/2 – 3 (1998), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 2000, p. 255 – 284
 • spoluautorka Alica Elscheková: Analytische Verfahren und Schichten in der Volksmusikforschung
  2000 Volksmusik – Wandel und Bedeutung. Hrsg. Haid, Gerlinde – Hemetek, Ursula – Pietsch, Rudolf, Böhlau Verlag, Wien 2000, p. 48 – 78
 • Die Sammlung der “Soldatenlieder der k. u. k. Armee”
  2000, 2012 Soldatenlieder der k. u. k. Armee / Soldier Songs of the Austro-Hungarian Army. Tondokumente aus dem Phonogrammarchiv. Serie/Series 4, Austrian Science Foundation, Viedeň 2000, 2012, p. 24 – 49
  (text k 2 CD, 2000 - 1. vyd., 2012 - 2. vyd., Audio-Edition)
 • Die Musik der Roma und Sinti in der Mehrheitsgesellschaft. Funktionen, Stile und Chancen
  2000 Baumann, Max Peter (ed.): Music, Language and Literature of the Roma and Sinti. Intercultural Music Studies. Vol. 11, VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlín 2000, p. 179 – 196
 • Technique, documentation, archives (actual results)
  2000/2002 Systematische Musikwissenschaft 7/3 (1999), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 2000/2002, p. 271 – 284
 • Zmeny konceptov a paradigiem v etnografii a antropológii (Aspekty historické a aktuálne)
  2000 Ethnologica Actualis Slovaca 1/2000. Revue pre etnológiu, folkloristiku, kultúrnu a sociálnu antropológiu. Zborník z vedeckého seminára Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 28. apríla 2000, University of St. Cyril and Methodius, Trnava 2000, p. 53 – 64
 • Digitizing concepts for and in audiovisual archives – the 3rd millenium strategies. Historical and actual tasks in ethnomusicology
  2000/2002 Systematische Musikwissenschaft 7/3 (1999), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 2000/2002, p. 153 – 195
 • Marxistische Musikwissenschaft. Realität oder Wunschtraum
  2000 Musikwissenschaftlicher Paradigmenwechsel. Zum Stellenwert marxistischer Ansätze in der Musikforschung. Hrsg. Stroh, Wolfgang Martin – Mayer, Günter 2000, p. 137 – 151
 • Musikpsychologie – Psychology of Music. A selective Bibliography 1980 – 2000
  2000 Systematische Musikwissenschaft 7/1 – 2 (1999), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 2000, p. 107 – 125
 • Die Musikforschung in der Slowakei. Ihr Stellenwert in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
  2000 Musikwissenschaftlicher Paradigmenwechsel. Zum Stellenwert marxistischer Ansätze in der Musikforschung. Hrsg. Stroh, Wolfgang Martin – Mayer, Günter 2000, p. 65 – 70
 • O asynchrónnosti vývoja tradičného ľudového umenia a jeho výskumu
  2000 Profantová, Zuzana (ed.): Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. Medzinárodný zborník venovaný k 60. narodeninám Doc. PhDr. Milana Leščáka, CSc., Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, ARM 333, Bratislava 2000, p. 40 – 52
 • spoluautorka Margita Matúšková: Musical physiology. A selective bibliography
  1999 Systematische Musikwissenschaft 6/4 (1998), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1999, p. 415 – 437
 • Die Beziehung zwischen Klang und graphischer Notation: ihr symbolischer und semantischer Hintergrund
  1999 Ioannis Zannos (ed.): Music and Signs: Semiotic and Cognitive Studies in Music. Proceedings of the 5th International Symposium on Systematic and Comparative Musicology. Berlin, September 10 – 14, 1997, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1999, p. 119 – 130
 • Lieder der Frauen und Mädchen in der slowakischen Volksmusik
  1999 Traditiones. Zbornik Inštituta za Slovensko Narodopisje in Glasbenonarodopisnego Inštituta. Acta 28/2, Ljubljana 1999, p. 133 – 142
 • Corpus Musicae Popularis. Eine Beitrag zu den europäischen Volksmusik-Gesamtausgaben
  1999 Narodna umjetnost. Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research. Institut za Folklora, Zagreb 1999, p. 85 – 97
  (ďalšie vydanie v Glasba Folklor i kultura, s. 15 – 24)
 • Verschriftlichung von Musik
  1998 Bruhn, Herbert – Rösing, Helmut (Hrsg.): Musikwissenschaft. Ein Grundkurs. Reinbeck bei Hamburg. Rowohlt Enzyklopädie, Hamburg 1998, p. 253 – 268
 • Tri stránky jednej veci: univerzálne, národné, a individuálne v hudbe – charakterizované na príklade európskych diel v hudbe
  1998 Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava, 3. – 5. októbra 1996. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 3, Lengová, Jana (ed.), Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica 1998, p. 15 – 24
 • Slowakei. Kunstmusik. Volksmusik
  1998 Finscher, Ludwig (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 6, Bärenreiter, Kassel 1998, p. 1520 – 1542
 • Musikgeschichtliche Prozesse im mitteleuropäischen Raum und ihre Musikwissenschaftliche Reflexion. Konzepte mitteleuropäischer Musikgeschichten
  1998 Österreichische Musik. Musik in Österreich. Beiträge zur Musikgeschichte Mitteleuropas. Series: Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft. 34. Fritz-Hilscher, Elisabeth Theresia (Hrsg.), Hans Schneider Verlag, Tutzing 1998, p. 11 – 27
 • Slovenské ľudové hudobné nástroje
  1997 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovak National Museum, Bratislava year 46, 1997, no. 2, p. 46 – 49
 • Slovenská hudba medzi minulosťou a dneškom
  Retrospektívne poznámky k posledným päťdesiatim rokom vývoja
  1997 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 23, 1997, no. 3 – 4, p. 211 – 233
 • Regionálne hudobné štýly – ich európske a slovenské kontexty
  1997 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 23, 1997, no. 1 – 2, p. 88 – 100
 • Folk music
  1997 Rastislava Stoličná (ed.) a kol.: Slovakia. European Context of Folk Culture, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1997, p. 341 – 358
 • Musiktheorie als Form der Normatisierung und Reflexion der Musik. Festschrift Jaroslav Jiránek
  1997 Musicologica III. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica XXX, Faculty of Philosophy, Palacký University, Olomouc, Olomouc 1997, p. 63 – 75
 • Die Beziehung zwischer Klang und graphischer Notation – ihr symbolischer und semantischer Hintergrund
  1997 Music and Signs. The 5th International Symposium on Systematic and Comparative Musicology. Abstract, Staatliches Institut für Musikforschung, Berlín 1997, p. 59
 • Herstellungstechnologien von Musikinstrumenten und audiovisuellen Dokumentationsmedien
  1997 Sine musica nulla vita. Festschrift Hermann Moek zum 75. Geburtstag am 16. September 1997. Dibelius, Nikolaus (Hrsg.), Moeck Musikinstrumente + Verlag 1997, p. 307 – 319
 • Slovak and Middle-European Folk Music and Folk Music Research
  1997 Abstracts in Ethnomusicology. The 34th World Conference of the International Council for Traditional Music (ICTM). 50th Anniversary of the International Folk Music Council (IFMC)-ICTM, Nitra, Slovakia, June 24 – July 2, 1997, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1997, p. 41 – 42
 • Entwicklungswege und Entwicklungsziele der europäischen Volkslied- und Volksmusikforschung
  1997 Mahling, Christoph-Hellmut – Seibers, Ruth (Hrsg.): Festschrift Walter Wiora zum 90. Geburtstag (30. Dezember 1996), Hans Schneider Verlag, Tutzing 1997, p. 44 – 60
 • Gibt es einheitliche Methoden und Techniken in der Musikwissenschaft
  1997 Ethnomusikologie und historische Musikwissenschaft. Gemeinsame Ziele, gleiche Methoden? (Mainzer Studien zur Musikwissenschaft. Bd. 36). Erich Stockmann zum 70. Geburtstag. Mahling, Christoph-Hellmut – Münch, Stephan (Hrsg.), Hans Schneider Verlag, Tutzing 1997, p. 57 – 68
 • Neue Zeitschriften aus dem Bereich der Systematischen Musikwissenschaft
  1997 Systematische Musikwissenschaft 5/2 (1997), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1997, p. 361 – 393
 • Das Idion der afrikanischen Musik
  1997 Stockmann, Erich (Hrsg.): Musikkulturen in Afrika, Verlag Neue Musik, Berlín 1997
 • Vážený pán Lovaš... [inc.]
  1996 Slovenská literatúra. Revue pre literárnu vedu, Bratislava year 43, 1996, no. 5, p. 364 – 365
 • Tri stránky jednej veci – univerzálne, národné, individuálne
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 19, p. 1 – 2
 • Gestalt as a Cognitive, Graphical and Verbal Model, Semantics and Cultural Context
  1996 Proceedings of the Joint International Conference. The 6th International Symposium on Systematic and Comparative Musicology, Bruges, Belgium, September 8 – 11, Bruges 1996, p. 90 – 94
 • Musiktheoretische Paradigmentbildung und ihre disziplinären Konsequenzen in der Musikforschung
  1996 Systematische Musikwissenschaft 3/1 (1995), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, p. 87 – 124
 • Ľudové hudobné nástroje a nástrojová hudba
  1996 Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, p. 412 – 430
 • Research on Stylistic Areas of Slovak Instrumental Folk Music
  1996 The World of Music 3/1996. Journal of the International Institute for Traditional Music (IITM). Baumann, Max Peter (ed.), Berlín 1996, p. 51 – 69
 • Počiatky hudby na Slovensku
  1996 Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, p. 46 – 53
 • spoluautorka Alica Elscheková: Theorie und Praxis der Erforschung der traditionellen Musik der Minderheiten
  1996 Hemetek, Ursula (Hrsg.): Echo der Vielfalt / Echoes of Diversity. Traditionelle Musik von Minderheiten/ethnischen Gruppen / Traditional Music of Ethnic Groups/Minorities. Series: Schriften zur Volksmusik. 16, Böhlau Verlag, Viedeň 1996, p. 17 – 30
  (príloha CD)
 • Slovenská hudba v spoločenskom a kultúrnom kontexte Európe
  1996 Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, p. 21 – 45
 • Etnomuzikológia, hudobná folkloristika, ľudová pieseň, inštrumentálna hudba, typy ľudových hudobných nástrojov, nástrojová hudba, tanečná hudba, ľudové muziky, výrobcovia a hudobníci
  1995 Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1, 2, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1995
  (60 encyklopedických príspevkov)
 • Ľudová hudba a hudobnovýchovné systémy
  1995 Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. Medzinárodné sympózium v rámci festivalu Akademická Nitra ’94, Feglová, Viera (ed.), , Pedagogical University, Nitra 1995, p. 1 – 14
 • Musik, Zeitgeist und Persönlichkeit
  1995 Csáky, Moritz – Pass, Walter (Hrsg.): Europa im Zeitalter Mozarts, Böhlau Verlag, Wien – Köln – Weimar 1995, p. 21 – 29
 • Philologisch-kritische und aufzeichnungstechnische Aspekte in den Werken von Béla Bartók
  1994 Studia Musicologica, Academiae Scientiarum Hungaricae (Akadémiai Kiadó), Akadémiai Kiadó, Budapešť year XXXV, 1994, p. 51 – 75
  (zv. 1 – 3)
 • Die Integration der Volksmusik in der städtischen Unterhaltungsmusik
  1994 Schnur, Helga (Hrsg.): Ländliche Kulturformen – ein Phänomen in der Stadt. Sätze und Gegensätze. Beiträge zur Volkskultur. Bd. 2, Graz 1994, p. 52 – 61
 • Aktuelle Fragen der Musikalischen Grundlagenforschung (I)
  Fachbereiche, Wechselwirkungen, Definitionen und Inhalte. Forschungbereiche
  1994 Systematische Musikwissenschaft 2/1 (1994), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1994, p. 7 – 61
 • Experimentelle, systematische und vergleichende Musikwissenschaft
  1994 Fritz-Hilscher, Elisabeth Theresia – Antonicek, Theophil (Hrsg.): Vergleichend-systematische Musikwissenschaft. Beiträge zu Methode und Problematik der systematischen, ethnologischen und historischen Musikwissenschaft, Hans Schneider Verlag, Tutzing 1994, p. 11 – 22
  (Franz Födermayr zum 60. Geburtstag. Series: Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft. Bd. 31)
 • Zur Erforschung afrikanischer Musikidiome
  1994 Schmidhofer, August – Schüller, Dietrich (Hrsg.): For Gerhard Kubik. Festschrift on the Occasion of His 60th Birthday. Series: Vergleichende Musikwissenschaft. Bd. 3, Peter Lang, Frankfurt am Main 1994, p. 291 – 313
 • Genetické teórie ľudovej hudby a Kresánkova teória slovenskej ľudovej piesne
  1993 Ethnomusicologicum 1/1, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1993, p. 11 – 25
 • Systematische Musikwissenschaft und Persönlichkeitsgeschichte
  1993 Systematische Musikwissenschaft 1/2 (1993). Theoretische und Methodische Aspekte, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1993, p. 207 – 236
 • Systematische Musikwissenschaft heute?
  1993 Systematische Musikwissenschaft 1/1 (1993). Fragen und Antworten, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1993, p. 25 – 46
 • Beziehungen der Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts
  1993 Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Congressus internationales musicologici Bratislavensis, Bratislava, 23. bis 25. März 1992, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1993, p. 5 – 7
  (Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 1)
 • Európa v mozartovskej dobe
  Kultúrnohistorické rozhovory
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 4, p. 1, 3
 • Systematika hudobných nástrojov
  1992 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 18, 1992, no. 3, p. 396 – 440
 • The Dual Role of the Mass Media in Traditional Music Cultures
  1992 Baumann, Max Peter (ed.): World Music: Musics of the World. Aspects of Documentation, Mass Media and Acculturation. Series: Intercultural Music Studies. Vol. 3, Florian Noetzel Verlag, Wilhelmshaven 1992, p. 37 – 54
 • Regionale Instrumentalmusikpraktiken
  1992 Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, Laaber-Verlag, Laaber 1992, p. 349 – 388
 • Das Europa der Volksmusikregionen
  1992 Dokumentation. Sommerakademie Volkskultur 1992. Musik [22. August – 4. September 1992, Altmünster/Gmunden, Oberösterreich], Viedeň 1992, p. 49 – 55
 • Česko-moravsko-slovenské etnomuzikologické projekty
  1992 Česko-slovenské vztahy v bádání o lidové kultuře. Zborník z vedeckej konferencie, Luhačovice, 21. – 23. októbra 1991. Marhoulová, Zuzana – Pavlištík, Karel (ed.), Zlín 1992
  (Acta musealia, Řada A, č. 2/92)
 • Instrumentarium der Volksmusik-Aerophone
  1992 Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, Laaber-Verlag, Laaber 1992, p. 313 – 328, 329 – 347
 • Instrumentarium der Volksmusikmembranophone
  1992 Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, Laaber-Verlag, Laaber 1992, p. 298 – 303
 • Schallplatten-, Film- und Videodokumentation
  1992 Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, Laaber-Verlag, Laaber 1992, p. 27 – 33
 • Elektroakustische und Computergestützte Mess-Analyse- und Aufzeichnungenverfahren
  1992 Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, Laaber-Verlag, Laaber 1992, p. 21 – 26
 • Reedícia slovenských spevov – retrospektíva
  1991 Český lid year 79, 1991, no. 1, p. 7 – 12
 • Organológia ako disciplína hudobnej vedy
  1991 Hudební nástroje year 28, 1991, no. 2, p. 69 – 71
 • Musikinstrumente und -gruppen
  1991 Ethnographischer Atlas der Slowakei, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1991, p. 192 – 198
 • Über die Zusammenarbeit der österreichischen und slowakischen Musikwissenschaft
  1991 Colloquium Danubianum 1/1 (1991). Bulletin for Cooperation in Musicology, , , Ústav hudební vědy, Faculty of Philosophy, Masaryk University, Viedeň – Brno 1991, p. 12 – 15
  (v českej a nemeckej verzii)
 • spoluautorka Lýdia Mikušová: Publications, Studies and Activities of the Study Group on Analysis and Systematisation of Folk Music of the ICTM
  1991 Yearbook for Traditional Music. Vol. 23 (1991) 1991, p. 181 – 189
 • Ideas, Principies, Motivations and Results in East European Folk Music Research
  1991 Comparative Musicology and Anthropology of Music. Essays on the History of Ethnomusicology. Nettl, Bruno – Bohlman, Philip Vilas (ed.), Chicago 1991, p. 91 – 109
  (Chicago Studies in Ethnomusicology)
 • Traditional Music and Cultural Policy
  1991 Music in the Dialogue of Cultures. Traditional Music and Cultural Policy. Baumann, Max Peter (ed.), Wilhelmshaven, Florian Noetzel Verlag 1991, p. 32 – 55
 • Nový študijný program muzikológie na Komenského univerzite v Bratislave
  1990 Hudební rozhledy year 43, 1990, no. 9, p. 426 – 427
 • Slovenské spevy – reedícia a jej význam
  1990 Literárny týždenník, Bratislava year 3, 1990, no. 28, p. 15
 • Koncept hudobnovednej výchovy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 15, p. 11
 • Zeitgenössiche Musik und slowakische Volksmusik
  1990 Volks- und Kunstmusik im 20. Jahrhundert in Europa. Slowenische Musiktage in Ljubljana vom April 3 – 7, 1989. Jahrbuch für Volksliedforschung 34 (1989). Spaude-Schulze, Edelgard (Hrsg.), Freiburg im Breisgau 1990, p. 43 – 47
 • Zeitliche und räumliche Prinzipien der Musikgestaltung
  1990 Musicologica Slovaca XVI. Rhythmik und Metrik in Traditionellen Musikkulturen, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1990, p. 21 – 30
 • Volkstanzmusik heute und gestern
  1990 Dörfliche Tanzmusik im westpannonischen Raum. Vorträge des 17. Seminars für Volksmusikforschung. Series: Schriften zur Volksmusik. Bd. 15. Eisenstadt 1988, Viedeň 1990, p. 171 – 187
 • Tage slowakischer Musik
  1990 Programm. Internationales Institut für vergleichende Musikstudien, Berlin 1990
  (12 s., 1. vyd.)
 • Die Komplementarität von Tonalität, Rhythmus und Metrum im Formaufbau
  1990 Braun, Hartmut (Hrsg.): Probleme der Volksmusikforschung. Bericht über die 10. Arbeitstagung der “Study Group for Analysis and Systematization of Folk Music” im “International Council for Traditional Music” vom 17. bis 22. Mai 1987 in Freiburg i. Br, Peter Lang, Bern – Frankfurt am Main – New York – Paríž 1990, p. 80 – 94
  (336 s., 1. vyd., Series: Studien zur Volksliedforschung. Volume 5)
 • Hudobné nástroje a zoskupenia
  1990 Soňa Kovačevičová (ed.): Etnografický atlas Slovenska (kol.), Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1990, p. 98 – 100
 • Metodika empirického výskumu hudobnosti
  1990 Sociologické a štýlovokritické koncepty v etnomuzikológii. Zborník z 20. etnomuzikologického seminára, Krajčiová, Zuzana (ed.), Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Bratislava 1990, p. 30 – 40
 • Herstellung von Volksmusikinstrumenten
  Prinzipien und Erfassungsmöglichkeiten
  1989 Studia instrumentorum musicae popularis, Stockholm year IX, 1989, p. 10 – 14
 • Koncepcia rozvoja hudobnej vedy na Slovensku
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 5, p. 10 – 11
 • Miesto a perspektívy československej hudobnej vedy v medzinárodnom kontexte
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 13, p. 12
 • Ľudové hudobné zvykoslovie
  1989 Musicologica Slovaca XIV. Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1989, p. 13 – 19
 • Synkretickosť folklóru a komplexnosť folkloristiky
  1988 Musicologica Slovaca XIII. Hudobnofolklórne druhy a ich systémové súvzťažnosti, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1988, p. 15 – 18
 • Ľudové hudobné nástroje a ľudová nástrojová hudba
  1988 Horehronie. Folklórne prejavy v živote ľudu, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1988, p. 173 – 256
 • Typen und Stile der dörflichen Volkstanzmusik in der Slowakei
  1988 Österreichische Musikzeitschrift 43 (1988), Viedeň 1988, p. 465 – 474
 • Píšťalkár Vincent Jantoš
  1987 Lidová píseň, hudba a tanec. Miísto, funkce, proměny. Zborník zo 16. etnomuzikologického seminára Katedry histórie, archívnictva a etnografie Filozofickej fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brne, Jihlava, 23. – 25. septembra 1986, Brno 1987, p. 97 – 110
 • Stilevyje typy narodnoj instrumentalnoj muziky v Slovakii
  1987 Narodnyje muzykaľnije instrumenty i instrumentalnaja muzyka, Moskva 1987, p. 68 – 106
 • Das Forschungskonzept der vergangenen und gegenwärtigen Musikwissenschaft
  1986 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year XI, 1986, p. 52 – 104
 • Methodenpluralität und Methodendivergenzen in der Musikwissenschaft
  1986 Musicologica Austriaca year 6, 1986, p. 75 – 88
 • Štýlové vrstvy a štýlové typy slovenskej ľudovej nástrojovej hudby
  1985 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year X, 1985, p. 7 – 46
 • Volksmusik und Volksmusikinstrumente der Karpaten und des Balkans
  Prinzipien eines interkulturellen Projekts
  1985 Studia instrumentorum musicae popularis, Stockholm year VIII, 1985, p. 63 – 66
 • Možnosti využitia filmovej techniky a videotechniky v národopisnom výskume
  1985 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 33, 1985, no. 4, p. 755 – 759
 • Die ethnischen Besonderheiten der slowakischen instrumentalen Volksmusik
  1985 Ethnologica Slavica 14/1982. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1985, p. 13 – 55
 • Die historische Erforschung mündlich, teilschriftlich und schriftlich überlieferter traditioneller Musik
  1985 Beiträge zur Musikwissenschaft 27/2 (1985), Verlag Neue Musik, Berlín 1985, p. 103 – 109
 • Význam folklórnych festivalov pre dokumentáciu ľudovej hudby
  1985 Leščák, Milan (ed.): Folklór a festivaly. K významu folklórnych festivalov v súčasnej socialistickej kultúre. Zborník z medzinárodnej konferencie k 30. výročiu Folklórneho festivalu Východná, Institute of Culture, Bratislava 1985, p. 78 – 84
  (Edícia: Záujmová umelecká činnosť)
 • Pastierske píšťaly. Slovenské ľudové hudobné nástroje
  1984 Rytmus year 35, 1984, no. 12, p. 18
 • Výchova odborníkov v oblasti hudobnonástrojovej výroby
  1984 Hudební nástroje year 21, 1984, p. 148 – 150
 • Ethnomusicology in Slovakia – State and Teaching Programme
  1984 European Seminar in Ethnomusicology (ESEM), Oxford 1984, p. 9 – 13
 • Die Beziehung zwischen Musikgeschichtforschung und Ethnomusikologie
  Zur interdisziplinären Zusammenarbeit in der Musikwisseschaft
  1984 Dzieło muzyczne (teoria – historia – interpretacja), PWM, Krakov 1984, p. 107 – 119
 • Gramoedície a autentická ľudová hudba
  1983 Národopisné aktuality, Strážnice year XX, 1983, no. 2, p. 144 – 147
 • Folklór, folkloristika, folklorizmus, estetika
  1983 Rytmus year 34, 1983, no. 12, p. 13 – 15
 • Ľudová piesňová tradícia na Slovensku
  1983 Vlastivedný časopis (Pamiatky a múzeá). Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovak National Museum, Obzor, Bratislava year 32, 1983, no. 3, p. 101 – 106
 • O akustických zvláštnostiach slovenských ľudových píšťal
  1983 Akustické a technické aspekty hudebních nástrojů. Výběr z přednášek konference, Kraslice, 6. – 9. septembra 1983, České Budějovice 1983, p. 73 – 80
  (Dům techniky ČSVTS)
 • Das Bildungsideal in der gegenwärtigen Musikwissenschaft und Musikethnologie
  1983 Musikethnologische Sammelbände 6. Musikethnologisches Kolloquium. Die Südosteuropäische Volkskultur in der Gegenwart. Suppan, Wolfgang – Mauerhofer, Alois (Hrsg.), Graz 1983, p. 9 – 23
 • Pohronie, Opus a ďalšie problémy hudobnofolklórnych gramoedícií
  1982 Rytmus year 33, 1982, no. 7, 8, p. 14 – 15, 18
 • Autentickosť ľudovej hudby
  K otázke pôvodnosti alebo nepôvodnosti ľudovej hudby a jej interpretácie
  1982 Rytmus year 33, 1982, no. 2, p. 12 – 14
 • Slovenská ľudová pieseň a ľudová hudba – jej funkčné a historické aspekty
  1982 Studia Academica Slovaca 11. Zborník prednášok XVIII. Letného seminára slovenského jakyka a kultúry, Mistrík, Jozef (zost.), Bratislava 1982, p. 137 – 155
 • Die musikalische Individualität der slowakischen Primgeiger
  1981 Studia instrumentorum musicae popularis, Stockholm year VII, 1981, p. 70 – 85
 • Národopisný film a jeho realizačné problémy
  1981 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 29, 1981, no. 4, p. 605 – 610
 • Elschek, Oskár – Szabó, Tibor: Ľudové piesne a ľudové hudobné kultúry Karpát a Balkánu
  1981 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 29, 1981, no. 2 – 3, p. 224 – 233
 • Územné rozšírenie slovenských ľudových hudobných nástrojov
  1981 Hudební nástroje year 18, 1981, p. 94 – 95, 131 – 135
 • Stratigraphische Probleme der Volksmusik in der Karpaten und auf dem Balkan
  1981 Elschekova, Alica, (ed.): Stratigraphische Probleme der Volksmusik in den Karpaten und auf dem Balkan, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1981, p. 15 – 31
 • Súčasná situácia vo výskume ľudovej hudby maďarského etnika na Slovensku
  1981 Teoretické a praktické problémy národopisného výskumu maďarskej národnosti v Československu. Zborník z rovnomenného seminára v Dunajskej Strede, 26. – 28. mája 1980, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1981, p. 137 – 141
 • Slawische Musik – der Begriff und seine Deutung
  1981 Music of the Slavic Nations and its Influence upon European Musical Culture. Pečman, Rudolf (ed.), Czech Music Society, Brno 1981, p. 45 – 51
 • Ľudové muziky Gemera
  1980 Rytmus year 31, 1980, no. 9, p. 18 – 19
 • Ľudové hudobné nástroje a nástrojová hudba v Gemeri
  1980 Rytmus year 31, 1980, no. 8, p. 16 – 17
 • Svadobné a ľúbostné piesne zo západného Slovenska
  1980 Rytmus year 31, 1980, no. 7, p. 22 – 23
 • Repertoárová a hudobnoštylistická diferencovanosť pastierskych bezdierkových píšťal v Európe
  1980 Interetnické vzťahy vo folklóre karpatskej oblasti, Gašparíková, Viera (ed.), Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1980, p. 277 – 300
  (Edícia: Ethnographica Carpatobalcanica)
 • Skladateľ a ľudová hudba
  1980 Folklór a umenie dneška. K štúdiu folklorizmu v súčasnej kultúre. Zborník z medzinárodného seminára na XXV. Folklórnom festivale Východná, Institute of Culture, Bratislava 1980, p. 101 – 108
 • Melographische Interpretationscharakteristika von Flötenmusik
  1979 Studia instrumentorum musicae popularis, Stockholm year VI, 1979, p. 43 – 58
 • Dedinské folklórne skupiny – ich spoločenská funkcia a význam v súčasnosti
  K 1. celoslovenskej prehliadke dedinských folklórnych skupín, Žilina, 9. – 11. marca 1979
  1979 Rytmus year 30, 1979, no. 6, p. 12 – 14
 • Hajdukentänze in Geschichte und Gegenwart
  1979 Historische Volksmusikforschung. Bericht über die 4. Arbeitstagung der Studiengruppe zur Erforschung und Edition historischer Volksmusikquellen im International Folk Music Council vom 7. bis 12. April 1975 in Kazimierz Dolny, PWM, Krakov 1979, p. 45 – 71
 • Ľudové hudobné nástroje a nástrojová hudba
  1979 Podpoľanie – tradície a súčasnosť. Švehlák, Svetozár – Kovačovič, Igor (zost.), Obzor, Bratislava 1979, p. 73 – 92
 • Ľudová piesňová kultúra na Slovensku
  1979 Ľudová hudba v rozhlase. Materiály zo seminára, Bratislava 1979, p. 17 – 35
 • Volksliedanalyse und Volksliedklassifikation im Bezug zur Studiengruppenarbeit
  1978 Studia Musicologica, Academiae Scientiarum Hungaricae (Akadémiai Kiadó), Akadémiai Kiadó, Budapešť year XX, 1978, p. 217 – 226
 • Zvukový záznam a ľudová hudba
  1978 Ľudová hudba v rozhlase. Materiály zo seminára, Bratislava year 8, 1978, p. 6 – 19
 • Organológia: jej disciplinárna genéza a dnešné úlohy
  1978 Hudební nástroje year 15, 1978, p. 2 – 3, 34 –36
  (pokr. str. 66 – 68, 99 – 102, 130 – 135)
 • Fujara. Ein slowakisches Volksmusikinstrument zwischen gestern und morgen
  1978 TIBIA 2/1978. Magazin für Freunde alter und neuer Bläsermusik, Moeck Musikinstrumente + Verlag, Celle 1978, p. 89 – 94
 • Archaické typy bezdierkových hranových píšťal v severnom Gemeri
  1978 Gemer. Národopisné štúdie 3, Osveta, Martin 1978, p. 303 – 383
 • Slovenská etnoorganológia
  1977 Hudební nástroje year 14, 1977, p. 98 – 101, 130 – 133
 • Recherche de la musique populaire des Carpathes et du Balkan
  1977 Carpatobalcanica 7/1 – 2 (1977). Informatívny bulletin Medzinárodnej komisie pre štúdium ľudovej kultúry v oblasti Karpát a Balkánu, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1977, p. 51 – 62
 • Historische Quellen der Instrumentenkunde und die ihnen angemessenen quellenkritischen Methoden
  1976 Studia instrumentorum musicae popularis, Stockholm year IV, 1976, p. 10 – 30
 • Fujara – Instrumentum Excellens
  1976 Hudební nástroje year 13, 1976, no. 1, p. 8 – 10
 • Zum gegenwärtigen Stand der Volksliedanalyse und Volksliedklassifikation
  1976 Yearbook of the International Folk Music Council 8 (1976) 1976, p. 21 – 34
 • Über den Sinn oder Unsinn der “Musikethnologischen Jahresbibliographie Europas”
  1976 Die Musikforschung 29/1976, , Bärenreiter, Kassel 1976, p. 190 – 194
 • Poznámky k filmovej dokumentácii v etnomuzikológii
  1975 Informácie Slovenskej národopisnej spoločnosti, Bratislava year III, 1975, p. 105 – 115
 • Výskum ľudovej hudobnej kultúry Slovákov v Maďarsku
  1975 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 23, 1975, p. 301 – 315
 • Der Quellenwert älterer Volksliedaufzeichnungen
  1975 Handbuch des Volksliedes. Bd. 2, München 1975, p. 501 – 515
 • Musikethnologie und Elektroakustik
  1975 Handbuch des Volksliedes. Bd. 2, München 1975, p. 623 – 645
 • Piesne a hudba
  1975 Slovensko 3. Ľud 2. Ľudová kultúra, Bratislava 1975, p. 1096 – 1118
 • Bartók ako etnomuzikológ
  1974 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year V, 1974, p. 277 – 290
 • Muzykaľnij instrument i narodnaja instrumentalna muzyka
  1974 Teoretičeskije problemy narodnoj instrumentaľnoj muziky, Moskva 1974, p. 21 – 30
 • Instrumenty muzyczne jako przedmiot badan historycznych a antropologicznych
  1974 Muzyka, Varšava 1974, p. 21 – 30
 • Tendenzen und Aufgaben der Instrumentenforschung
  1974 Kongressbericht Kopenhagen 1972. Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft, Kodaň 1974, p. 220 – 226
 • Systematika a predmet dnešnej hudobnej vedy
  1973 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year IV, 1973, p. 147 – 183
 • Gegenwartsprobleme der musikwissenschaftlichen Systematik
  1973 Acta Musicologica year 45, 1973, p. 1 – 23
 • Súčasný stav a perspektívy hudobnofolkloristického bádania na Slovensku
  1973 Súčasný stav etnomuzikologického bádania na Slovensku / Die gegenwärtige ethomusikologische Forschung in der Slowakei. 1. Etnomuzikologický seminár, Trenčín, 18. – 21. novembra 1970, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1973, p. 11 – 31
  (Series: Seminarium ethnomusicologicum 1/1)
 • Entwurf einer neuen musikwissenschaftlischen Systematik
  1973 Die Musikforschung 26/1973, , Bärenreiter, Kassel 1973, p. 421 – 432
 • Charakteristické znaky súčasnej slovenskej etnomuzikológie
  1972 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 20, 1972, p. 253 – 274
 • Bartóks Beziehungen zur Volksmusik und Volksmusikforschung
  1972 International Musicological Conference in Commemoration of Béla Bartók 1971, Budapešť, 24. – 27. marca 1971, Budapešť 1972, p. 197 – 207
 • Hudobná notácia a samočinné počítače
  1972 Lidová píseň a samočinný počítač. 1. Sborník materiálů z 1. semináře o využití samočinného počítače při studiu lidové písně, Strážnice, 14. – 15. septembra 1971, Brno 1972, p. 163 – 188
 • Hudba, človek, spoločnosť
  1971 Slovenská hudba, Bratislava year 15, 1971, p. 348 – 355
 • Opäť o slovenskej hudobnej publicistike
  1971 Slovenská hudba, Bratislava year 15, 1971, p. 73 – 77
 • Die Quellenlage der Volksmusikforschung
  1970 Kongressbericht Ljubljana 1967. Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft, Kassel 1970, no. 282 – 286
 • Mensch, Musik, Instrument. Funktionelle Schichtung der Primarformen
  1970 Musik als Gestalt und Erlebnis. Festschrift Walter Graf zum 65. Geburtstag. Wiener Musikwissenschaftliche Beiträge. Band 9, Böhlau Verlag, Viedeň 1970, p. 41 – 56
 • Typologische Arbeitsverfahren bei Volksmusikinstrumenten
  1969 Studia instrumentorum musicae popularis, Stockholm year I, 1969, p. 23 – 40
 • spoluautor Erich Stockmann: Zur Typologie der Volksmusikinstrumente
  1969 Studia instrumentorum musicae populartis, Stockholm year I, 1969, p. 11 – 22
 • Hudobnovedecká systematika a etnoorganológia
  1969 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year I, 1969, p. 5 – 41
 • Vorwort / Predhovor
  1969 Methoden der Klassifikation von Volksliedweisen. Series: Symposiums. 2. Hrsg. Elschek, Oskár – Stockmann, Doris, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1969
  (155 s., Die Tagung der Studiengruppe hat in den Tagen vom 31. August bis 4. September 1965 im Institut für Musikwissenschaften der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Bratislava stattgefunden)
 • Nástroje a nástrojová hudba
  1968 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 16, 1968, p. 6 – 30
 • Európska hudobná tradícia včera a dnes
  1968 Slovenská hudba, Bratislava year 12, 1968, p. 197 – 201
 • Lidová nástrojová hudba
  1968 Československá vlastiveda. Zv. 3. Lidová kultura, Praha 1968, p. 664 – 692
 • Prehľadne syntetizujúce práce z oblasti etnomuzikológie po roku 1950
  1966 Hudobnovedné štúdie, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year VII, 1966, p. 227 – 242
 • Oponická zbierka, jej štýlová charakteristika a vzťah k slovenskej ľudovej hudobnej tradícii
  1966 Hudobnovedné štúdie, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year VII, 1966, p. 87 – 96
 • Prisma der gegenwärtigen slowakischen Volksmusik
  1966 Die Welt der Slaven XI. Vierteljahrsschrift für Slavistik. Koschmieder, Erwin (Hrsg.), Köln 1966, no. 4, p. 410 – 429
 • Methodological Problems in Slovak Ethnomusicology
  1966 Ethnomusicology and folk music: an international bibliography of dissertations and theses, compiled and annotated by Gillis, Frank – Merriam, Alan Parkhurst, , Wesleyan University Press, Middletown Connecticut 1966, no. 10, p. 191 – 198
 • Problem of Variation in 18th Century Slovak Folk Music Manuscripts
  1965 Studia Musicologica, Academiae Scientiarum Hungaricae (Akadémiai Kiadó), Akadémiai Kiadó, Budapešť year VII, 1965, no. 7, p. 47 – 59
 • Porovnávacia úvodná štúdia k európskemu ľudovému viachlasnému spevu
  1963 Hudobnovedné štúdie, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year VI, 1963, p. 79 – 116
 • Ciele hudobnej výchovy a hudobnej osvety v dnešnej spoločnosti
  1963 Slovenská hudba, Bratislava year 7, 1963, no. 1, p. 4 – 9
 • Teória a hudobnoštylistická skladba ruskej vokálnej ľudovej polyfónie
  1963 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 11, 1963, p. 286 – 309
 • Súčasná hudba vo vzťahu k dnešnému hudobnému životu a hudobná výchova
  1963 Kresánek, Jozef (ved. redaktor): K problematike súčasnej hudby, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1963, p. 5 – 87
 • K dejinám formovania slovenského národného hudobného jazyka
  1962 Slovenská hudba, Bratislava year 6, 1962, no. 4, p. 97 – 101
 • Sólová inštrumentálna hudba na Slovensku
  1962 Antologie autentických forem československého hudebního folkóru, State Music Publisher, Praha 1962, p. 42 – 72
  (s 3 gramoplatňami)
 • Objet et buts des recherches portant sur la musique populaire Carpatique
  1961 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 9, 1961, p. 661 – 665
 • Elektroakustika a etnomuzikológia
  1961 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 9, 1961, p. 295 – 309
 • K problémom “malých” foriem
  1961 Slovenská hudba, Bratislava year 5, 1961, no. 6, p. 245 – 251
 • Podmienky a zásady vydávania autentickej ľudovej hudby na gramofónových platniach
  1961 Slovenská hudba, Bratislava year 5, 1961, no. 5, p. 221 – 225
 • Pojem a základné znaky hudobného folklóru
  1959 Hudobnovedné štúdie, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year III, 1959, p. 5 – 42
 • Dnešný stav a perspektívy hudobnofolkloristickej a hudobnoetnologickej práce na Slovensku
  1959 Slovenská hudba, Bratislava year 3, 1959, no. 5, p. 218 – 223
 • Editorial Work
 • Elschek, Oskár (ed.): Multimediálna spoločnosť na prahu 21. storočia: jej kultúra, umenie a neprekonané problémy
  2005 Centrum mediálnej kultúry pri Ústave hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 2005
  (367 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár (ed.): Výskumy v teréne. Študijné plány etnológie a etnomuzikológie
  Ethnomusicologicum III. Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu. 30. Etnomuzikologický seminár / 30. Seminarium Ethnomusicologicum 2003, Kaštieľ Mojmírovce, 16. – 17. septembra 2003
  2004 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 2004
  (230 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár (ed.): A History of Slovak Music from the Earliest Times to the Present
  2003 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2003
  (662 s., 1. vyd., preložené zo slovenského originálu Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, 572 s., 1. vyd., resumé v angličtine)
 • Elschek, Oskár (ed.): Etnologické a folkloristické inštitúcie na Slovensku
  Ethnologica Actualis Slovaca 3 (2003). Revue pre etnológiu, folkloristiku, kultúrnu a sociálnu antropológiu. Zborník z konferencie Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 21. – 22. mája 2001
  2003 University of St. Cyril and Methodius, Trnava 2003
  (166 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár (ed.): Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca
  Musicologica actualis 5 (2002). 29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002
  2002 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 2002
  (159 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár (ed.): Slovenská liturgická hudba na nových cestách. Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI
  2000 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2000
  (294 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár – Schneider, Albrecht (ed.): Digitizing World Music / Digitalisierung von Weltmusik
  Systematische Musikwissenschaft 7/3 (1999)
  2000/2002 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 2000/2002, p. 153 – 195
 • Elschek, Oskár (ed.): Etnológia versus antropológia?
  Ethnologica Actualis Slovaca 1/1 (2000). Revue pre etnológiu, folkloristiku, kultúrnu a sociálnu antropológiu. Zborník z vedeckého seminára Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 28. apríla 2000
  2000 University of St. Cyril and Methodius, Trnava 2000
  (78 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár – Schneider, Albrecht (ed.): Organology and computer applications / Instrumentenforschung und Computeranwendungen
  Systematische Musikwissenschaft 6/2 – 3 (1998)
  1999 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1999, p. 131 – 306
 • Elschek, Oskár (ed.): Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť
  1996 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1996
  (572 s., 1. vyd., resumé v angličtine)
 • Elschek, Oskár – Schneider, Albrecht (ed.): Systematische Musikwissenschaft 1/2, 1993
  Tagungsbericht des 1. Internationalen musikwissenschaftlichen Symposiums veranstaltet vom 26. – 29. September 1993 im Schloss von Moravany
  1993 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1993
  (394 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár (ed.): Die Musikforschung der Gegenwart: ihre Systematik, Theorie und Entwicklung. Band 1. Band 2
  Acta Ethnologica et Linguistica, Nr. 64, Series Musicologica, Nr. 4. Stieglmayr, Engelbert (ed.)
  1992 Wien-Föhrenau 1992
  (Zv. 1 - 269 s., Zv. 2 - 490 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár (ed.): Rhythmik und Metrik in Traditionellen Musikkulturen. Musicologica Slovaca XVI
  1990 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1990
  (295 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár (ed.): Ľudové hudobné a tanečné zvykloslovie. Musicologica Slovaca XIV
  1989 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1989
  (211 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár (ed.): Hudobnofolklórne druhy a ich systémové súvzťažnosti. Musicologica Slovaca XII
  1988 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1988
  (171 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár (ed.): Entwicklungswege der Musikwissenschaft. Musicologica Slovaca XI
  1986 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1986
  (104 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár (ed.): Slovenská ľudová nástrojová hudba a ľudové piesne. Musicologica Slovaca X
  1985 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1985
  (175 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár – Mačák, Ivan – Stockmann, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 10/1975
  1978 Slovak National Museum, Slovak Academy of Sciences, Opus, Bratislava 1978
  (111 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár – Mačák, Ivan – Stockmann, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 3/1968
  1969 Slovak National Museum, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1969
  (108 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár – Stockmann, Doris (ed.): Methoden der Klassifikation von Volksliedweisen
  Series: Symposiums. 2
  1969 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1969
  (155 s., 1. vyd., Die Tagung der Studiengruppe hat in den Tagen vom 31. August bis 4. September 1965 im Institut für Musikwissenschaften der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Bratislava stattgefunden)
 • Elschek, Oskár – Mačák, Ivan – Stockmann, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 2/1967
  1968 Slovak National Museum, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1968
  (82 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár – Mačák, Ivan – Stockmann, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 1/1966
  1967 Slovak National Museum, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1967
  (72 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár – Mačák, Ivan – Stockmann, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas / Annual Bibliography of European Ethnomusicology 1 – 10 (1966 – 1975)
  1967 – 1978 Slovak National Museum, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1967 – 1978
  (11 zväzkov)
 • Elschek, Oskár (zost.): Béla Bartók: Postrehy a názory
  1965 State Music Publisher, Bratislava 1965
  (218 s., 1. vyd., Edícia hudobnej literatúry, zv. 38, preložila Eva Hykischová)
 • Elschek, Oskár (ed.): Béla Bartók: Slovenské ľudové piesne. Zv. 1. Slowakische Volkslieder. Bd. 1
  1959 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1959
  (752 s., 1. vyd.)
 • Art Critique and Journalism
 • Multimediálny kraj a jeho ľudia
  2008 SME, Bratislava year 16, 2008, no. 32 (7. 2.)
  (Kultúra, s. 18)
 • Grand Prix Svetozára Stračinu 2007
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 6, p. 28
 • Ľudová umelecká tradícia a európske hudobné kontexty v 21. storočí
  (10. európska konferencia Medzinárodnej organizácie pre ľudové umenie UNESCO v Trenčianskych Tepliciach)
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 9, p. 7 – 9
 • Absencia kultúrnosti
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 3, p. 5 – 7
 • Grand Prix Svetozára Stračinu
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 10, p. 26 – 27
 • Muzikologická konferencia v Karibskej oblasti
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 16, p. 7
 • Ad causam academiae
  Čiže bude veda opäť hračkou v rukách politikov, ideológov a administrátorov?
  1991 Literárny týždenník, Bratislava year 4, 1991, no. 37, p. 12
 • Občan, politika, veci každodenné a “štát”
  Poznámky k ponovembrovému stavu Česko-Slovenska
  1991 Literárny týždenník, Bratislava year 4, 1991, no. 17, p. 12 – 13
 • Elschek, Oskár – Mockovčiaková, Oľga: Nie v Detve, ale v Hongkongu
  1991 Slobodný piatok year 2, 1991, no. 32, p. 12
 • Žraloky v rybníku
  1990 Literárny týždenník, Bratislava year 3, 1990, no. 46, p. 15
 • Elschek, Oskár – Kováč, Ladislav: Je vôbec dialóg možný?
  A s kým! Otvorený list ministrovi školstva, vedy, mládeže a športu SR
  1990 Literárny týždenník, Bratislava year 3, 1990, no. 29, p. 12 – 13
 • Morálne memento včerajška
  Veda, výskum, akadémia a vysoké školy
  1990 Literárny týždenník, Bratislava year 3, 1990, no. 22 – 23, p. 3
 • Elschek, Oskár – Rajterová, Alžbeta: Ako ďalej v hudobnom školstve
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 8, p. 4
 • K nedožitej šesťdesiatke Ladislava Lenga
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 24, p. 7
 • Elschek, Oskár – Rajterová, Alžbeta: “Niet zázrakov”
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 6, p. 11
 • Ľudová pieseň v učebniciach hudobnej výchovy a na školách
  Ešte raz k otázkam estetickej a hudobnej výchovy
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 2, p. 10 – 11
 • Carl Dahlhaus. Veľká osobnosť dnešnej hudobnej vedy
  1989 Literárny týždenník, Bratislava year 2, 1989, no. 31, p. 14
 • Za Ladislavom Galkom
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 21, p. 7
 • Nositelia tradícií
  Pieseň a hudba na žilinskej prehliadke folklórnych skupín
  1985 Rytmus year 36, 1985, no. 10, p. 11 – 13
 • Hudobná veda súčasnosti
  1985 Osvetová práca, Obzor, Bratislava year 35, 1985, no. 1, p. 45
 • Hudba a spev na prehliadke v Žiline
  1982 Rytmus year 33, 1982, no. 6, p. 11 – 13
 • Prix de musique folklorique de Radio Bratislava 1981
  1982 Rytmus year 33, 1982, no. 1, p. 12 – 13
 • Z dielní hudobných majstrov
  Výrobcovia hudobných nástrojov o Cenu dr. Ladislava Lenga v Detve
  1981 Smer year 33, 1981, no. 165 (15. 7.), p. 4
 • Súťažili všetky generácie
  Západoslovenská krajská súťaž ľudových hudieb, inštrumentalistov a spevákov ľudových piesní (Skalica, 28. februára 1981)
  1981 Rytmus year 32, 1981, no. 6, p. 14 – 15
 • Elschek, Oskár – Pavlovičová, Ľubica: Myjava ’80
  1980 Rytmus year 31, 1980, no. 9, p. 20 – 21
 • Súťaž folklórnych speváckych skupín v Skalici
  1980 Rytmus year 31, 1980, no. 6, p. 18 – 19
 • Kyseľ, Vladimír – Elschek, Oskár: Krajská súťaž Západoslovenského kraja ľudových hudieb, sólistov v hre na ľudové nástroje, sólistov tanečníkov a tanečných párov
  1979 Rytmus year 30, 1979, no. 5, p. 12 – 13
 • Elschek, Oskár – Fellégi, Pavol: Hudba storočí
  O cennom kultúrnom počine vydavateľstva OPUS
  1978 Smena na nedeľu year 13, 1978, no. 48 (1. 12.), p. 7
 • Scientific reviews
 • ...a predsa ich potrebujeme
  Slovenské spevy v novom kritickom vydaní (Ladislav Galko)
  1986 Nové Slovo, Bratislava year 28, 1986, no. 20
 • Dahlhaus, Carl: Nová príručka hudobnej vedy (Neues Handbuch der Musikwissenschaft)
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 1, p. 8

Awards

 • Ľudovít Štúr Decoration of the 3rd Class
  2004
 • Jozef Kresánek Award
  1996


« back to list Updated: 04. 12. 2018