Personality profile

Photo: Ján Budzák Author: Juraj Bartoš

Ján Budzák

classical music
French horn
pedagóg – French horn

Collaboration(s): Bratislava Wind Octet

Bio

Bio

1962 – 1968
the Košice Conservatory (under Emil Fajta)
1968 – 1972
the Janáček Academy of Performing Arts in Brno (under František Šolc), honours degree
1980 – 1985
music studies at the Philosophy Faculty of Comenius University in Bratislava
1988
awarded the academic title of PhDr.
1986 – 1989
artistic studies at the Janáček Academy of Performing Arts in Brno (under František Šolc)
1998
received the academic title of ArtD. at the Academy of Performing Arts in Bratislava
1983, 1984, 1985
attended international performance courses at the Janáček Academy of Performing Arts in Brno and worked as assistant lecturer to František Šolc
1970 - 1975
member of the orchestra at the Opera Slovak National Theatre in Bratislava (as first horn player)
1975 - 1977
member of the Slovak Radio Symphony Orchestra (as first horn player)
since 1977 till present
principal hornist and horn section head at Slovak Philharmonic (at the same time a member of Arts Council and Commission of Slovak Philharmonic)
since 1987
artistic director of Bratislava Chamber Harmony (after Justus Pavlík, cl, and Ján Martanovič, fg)
1972 – 1982
external pedagogue at Conservatory in Bratislava
since 1977
pedagogue at Department of wind instruments at Academy of Performing Arts in Bratislava (1988 internal pedagogue, since 1997 the head of the Department and after reorganization Secretary of Department of string and wind instruments, 1991 docent, 2005 professor)
since 2000
member of the Artistic and Scientific Board of The Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts
1999
organizer and secretary of the first Slovak Interpretation Competition in French horn playing in Bratislava
1995
seminar lecturer within 5th year of Central European Music Festival in Žilina
2002
head lecturer of the workshop at 3rd international music festival Brass Seans in Bratislava

He has established, and been a member of, many wind ensembles (the Corni di Bratislava, the Camerata Slovaca, the Bratislava Wind Octet, the Nova Brass, and the Bratislava Chamber Harmony). He often performs and records with the Cappella Istropolitana. He has also worked with the Ladies Chamber Orchestra, the Bratislava Chamber Soloists, and the Bratislava Wind Harmony; as a soloist, he has performed with the Salzburger Mozart-Serenaden and the Franz Lehár-Orchester in Vienna. He has recorded for Slovak Radio and Television. Budzák's solo repertoire comprises concert pieces ranging from the Baroque to those of 20th century composers, including Slovak compositions (both past and present). He has been involved with many modern works for the French horn, and has premiered a number of pieces by domestic and foreign composers.

He is a founding member of the Slovak Horn Society, of Hornfórum – the Czech Horn Society, and the International Horn Society in the USA.

He first taught at the Bratislava Conservatory, and since 1977, he has worked at the Academy of Performing Arts in Bratislava. His pupils are members of leading domestic ensembles, and many of them have permanent engagements abroad. He is a regular jurist at international performance competitions.

In 1999, he was the organiser and secretary of the first French horn performance competition in Slovakia, which took place in Bratislava. As a lecturer, he headed a seminar as part of the 5th Central European Festival of Concert Art in Žilina (1995), and in 2002, he ran a workshop at the 3rd Brass Seans international music festival in Bratislava.

Bibliography

 • Zemanová, Lele: Slovenská kultúra ovládla púšť
  2001 Národná obroda – príloha Víkend 2001, no. 14. 4.
  (V rámci Týždňa slovenskej kultúry v Spojených arabských emirátoch vystúpilo 3. a 4. apríla 2001 Bratislavské okteto s dielami W. A. Mozarta a Ladislava Kupkoviča; + foto, záber zo skúšky ansámblu v múzeu starej pevnosti)
 • Zborník 50. rokov SF 1949 – 1999
  1999 Zborník: ISBN 80-968242-3-6, Bratislava 1999, p. 136
  (Zoznam členov orchestra v jubilejnom roku s. 55, foto s. 61)
 • (as): Verejný koncert sólistov VŠMU
  1997 Hudobný život 1997, no. 3, p. 7
  (Recenzia vystúpenia 14. 1. 1997, o. i. i Vratko Budzák z triedy Jána Budzáka)
 • Javorský, Igor: SF v januári
  1991 Hudobný život 1991, no. 4, p. 4
  (Recenzia vystúpenia 25. januára 1991, dir. Christian Ehwald – sólo v Mozartovom Koncerte pre lesný roh Es dur a v Haffnerovej serenáde D dur)
 • Albrecht, Ján: Koncerty v galérii
  1989 Hudobný život 1989, no. 13, p. 4
  (Recenzia vystúpenia súboru Corni di Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia: Úspešná Bratislavská komorná harmónia
  1989 Hudobný život 1989, no. 12, p. 7
  (Interview s umeleckým vedúcim ansámblu JB – história, bilancia, perspektíva činnosti)
 • Polák, Pavol: Zelená pre starú hudbu
  1989 Hudobný život 1989, no. 1, p. 1
  (Na zakladajúcom podujatí Združenia pre starú hudbu 29. 11. 1988 vystúpil s Bratislavskou komornou harmóniou)
 • Bukovinská, Júlia: Z koncertného života Košíc
  1988 Hudobný život 1988, no. 12, p. 4
  (ŠF Košice, dir. Richard Zimmer – sólo v Mozartovom Koncerte KV 417)
 • -pol-: Staccato
  1988 Hudobný život 1988, no. 11, p. 7
  (Informácia o vystúpení s nástrojovým kolegom Jozefom Illéšom na Kube – o. i. Dvojkoncerty pre lesné rohy od Jozefa Haydna Es dur a od Georga Philippa Telemanna D dur)
 • Režuchová, Viera: SF – koncerty pre závody
  1987 Hudobný život 1987, no. 7, p. 7
  (27. a 28. 1. 1987, dir. Oliver Dohnányi, koncertná premiéra Balady pre lesný roh a orchester Eugena Suchoňa)
 • Čunderlíková, Eva: XII. TNSHT. Komorné koncerty
  1987 Hudobný život 1987, no. 6, p. 3
  (Spoluúčinkoval pri predvedení Hatríkovej skladby Moment musical avec J. S. Bach 11. 2. 1987)
 • Hamrmanová, Júlia: XIII. letný cyklus koncertov v Klariskách
  1987 Hudobný život 1987, no. 18, p. 5
  (7. 9. 1987 spoluúčinkoval pri predvedení Hatríkovho opusu Moment musical avec J. S. Bach)
 • -orv-: KL'87. Nedeľné dopoludnia v galérii
  1987 Hudobný život 1987, no. 17, p. 4
  (26. 7. 1987 spoluúčinkoval pri predvedení Serenády Es dur 375 W. A. Mozarta a Partity J. N. Hummela pre okteto dychových nástrojov)
 • Ursínyová, Terézia: Pocta lesných rohov
  1986 Večerník, Bratislava 1986, no. 5. 5.
  (Recenzia vystúpenia ansámblu Corni di Bratislava)
 • Pokorný, Juraj: SF. Koncerty pre závody
  1986 Hudobný život 1986, no. 12, p. 7
  (25. a 26. 3. 1986 spoluúčinkoval pri predvedení Fantázie pre 4 lesné rohy od Bohumila Trnečku)
 • Berger, Igor: VII. TNSHT. Komorné koncerty
  1982 Hudobný život 1982, no. 5, p. 5
  (S Helenou Gáfforovou predviedli Tri skladby Miloša Kořínka)
 • Berger, Igor: Komorné koncerty MDKO v Bratislave
  1982 Hudobný život 1982, no. 14, p. 7
  (S telesom Camerata slovacca predniesol sólo v Haydnovom Koncerte č. 2 D dur)
 • Duffek, Kornel: Piešťanské koncerty SF
  1981 Hudobný život 1981, no. 7, p. 4
  (18. 2. 1982 s telesom Camerata slovacca, dir. Viktor Málek, stvárnil sólo v Haydnovom Koncerte D dur, č. 2)
 • Personal bibliography
 • Profilácia slovenskej školy hry na lesnom rohu a jej perspektívy
  2003 Habilitačná práca, Academy of Music and Drama 2003
 • Nátisk u hráčov na lesný roh
  1990 Habilitačná práca, Academy of Music and Drama, Bratislava 1990
 • Sólové, koncertantné a komorné skladby pre lesný roh v tvorbe slovenských skladateľov
  1990 Dizertačná práca. JAMU, Brno 1990

Discography

 • Photo: Christmas Songs and Carols CHRISTMAS SONGS AND CAROLS
  1989 LP – Opus 9312 2153
  1. Alexander Moyzes: Carols Op. 62
   Bratislava City Choir, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Ján Cikker: Christmas Carols
   Slovak Philharmonic Choir, Josef Čejka (ob), Jozef Hanušovský (ob), Ján Budzák (cr), Jozef Martinkovič (fg), Pavol Procházka (dir.)
  3. Franz Xaver Gruber: Silent Night
   The University Choir Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)
  4. František Prášil: Christmas Carols
   The University Choir Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Shepherds' Carols
   Darina Laščiaková (a), Slovak Philharmonic Choir, Slovak Philharmonic, Pavol Procházka (dir.)
  6. Dezider Kardoš: Christmas Carols from Eastern Slovakia Op. 13b
   Daniela Kubrická (s), Štefan Vrábeľ (br), Slovak Philharmonic Choir, Slovak Philharmonic, Pavol Procházka (dir.)

Awards

 • Memorial Plague of the Czech Music Society, Prague
  1981 - celebrating the 300th anniversary of the French horn in the Czech Republic
 • Performance Competition of Wind Instruments, Kraslice (CZ)
  1972 - 3rd place
 • International Instrumental Competition, Markneukirchen (DE)
  1970

Premieres

 • First performances in Slovakia
 • Ilja Zeljenka: Octet
  for winds
  3 Oct
  2002
  First performances in Slovakia
  Bratislava Music Festival, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Bratislava Wind Octet, Ján Budzák (dir.)
 • Jozef Gahér: Partita per corno principalis, 4 corni, 4 viole e fagotto
  23 Nov
  1994
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ján Budzák (cr), Branislav Hóz (cr), Jozef Illéš (cr), Vladimír Miklovič (cr), Miloš Števove (cr), Ladislav Práger (fg), Alojz Jurica (vl), Tomáš Kaiser (vl), Ľubomír Mierny (vl), Ladislav Maršovský (vl), Martin Mázik (dir.)
 • Juraj Hatrík: Moment musical avec J. S. Bach
  Chamber cantata for soprano, flute, French horn, violin, double bass and piano
  11 Feb
  1987
  First performances in Slovakia
  A Week of New Slovak Music, Moyzes Hall, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Kamila Zajíčková (s), Milan Brunner (fl), Peter Zajíček (vn), Ján Budzák (cr), Vojtech Kovács (cb), Valéria Kelly (pf)
 • Eugen Suchoň: Ballad For French Horn And Orchestra ESD 40 (ESD 96/6)
  (from the cycle From Youth Age ESD 96)
  27 Jan
  1987
  First performances in Slovakia
  SK
  PERFORMERS: Ján Budzák (cr), Slovak Philharmonic, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Miloslav Kořínek: Three Compositions
  9 Feb
  1982
  First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ján Budzák (cr), Helena Gáfforová (pf)


« back to list Updated: 04. 05. 2018