Personality profile

Photo: Jozef Luptáčik Author: Juraj Bartoš

Jozef Luptáčik

10 Jan 1947 Vysoká pri Morave – 25 Sep 2007

classical music
clarinet
pedagóg – clarinet

Bio

Bio

1962 – 1969
Conservatory in Bratislava (clarinet – Edmund Bombara)
1969 – 1973
Academy of Performing Arts Bratislava (Edmund Bombara)
1970, 1971
Master classes in Prague (Vladimír Říha)
since 1968
first clarinet and since 1971 the head of clarinet section of Slovak Philharmonic
1971
attendance at international presentation of young performers Interpodium within Bratislava Music Festival (as student od Academy of Performing Arts)
1978
premiered Concertino for Clarinet and Orchestra of Eugen Suchoň at the festival Prague Spring (Czech Philharmonic under Zdeněk Košler)
since 1970
member of Bratislava Wind Quintet (20-years activity)
1994 – 2004
former member and long term member of Philharmonic Wind Octet
1979 – 1980
pedagogue of clarinet at Conservatory in Bratislava
since 1982
pedagogue of clarinet at Academy of Performing Arts (1991 assistant professor)

As a soloist he has often performed at home and abroad. In addition to concert activity he also recorded. His discography contains repertoire from classicism to the present including works of Slovak authors.

As pedagogue he raised a number of performers, excellent soloists, orchestral players and pedagogues. He was a chairman of the Artistic Board of Slovak Philharmonic and juror of international clarinet competitions.

Bibliography

 • Počas umeleckého zájazdu...
  2007 Hudobný život year 39, 2007, no. 10, p. 6
 • Dohnalová, Lýdia: Trio – okteto
  2002 Hudobný život 2002, no. 11, p. 20
 • Čížik, Vladimír: Komorné nedele v Mirbachovom paláci: s exportnou kvalitou
  1998 Hudobný život 1998, no. 5, p. 8
 • Benková, Marianna: Slovenské filharmonické okteto. Koncerty vo foyeri
  1995 Hudobný život 1995, no. 4, p. 6
  (Ako umelecký vedúci vystúpil v novom komornom súbore hráčov SF – Slovenské filharmonické okteto – február 1995.)
 • Tarinová, Jana: ŠKO Žilina vo februári
  1994 Hudobný život 1994, no. 7, p. 2
  (Pod taktovkou Alexandra Apolína predniesol sólový part v Koncerte pre klarinet a sláčiky s harfou a klavírom od Aarona Coplanda.)
 • Puškášová, Melánia: Hudba na Hrade
  1994 Hudobný život 1994, no. 4, p. 4
  (: . So synom JL ml. predniesli Konzertstück Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, Debussyho Premiére rhapsodie a s klaviristkou Evou Mazanovskou JL st. Brahmsovu Sonátu op. 120.)
 • Luptáčik, Jozef: Keď Japonci tlieskali Slovákom
  1993 Slovenský národ 1993, no. 13, p. 11
 • Dohnalová, Lýdia: Využité príležitosti
  1992 Hudobný život 1992, no. 11, p. 10
  (Na Festivale mladých koncertných umelcov Hexagonály 7. 4. 1992 Žilina v rámci koncertu poslucháčov slovenských konzervatórií účinkoval so synom JL ml.)
 • Rajterová, Alžbeta: Ide nám v zásade o kvalitu
  1990 Hudobný život 1990, no. 24, p. 12
  (Rozhovor s JL a Ewaldom Danelom ako členmi novokonštituovanej Orchestrálnej rady SF o aktuálnej problematike orchestra.)
 • Martináková, Zuzana: Zanechať stopu. 32. medzinárodný festival súčasnej hudby – Varšavská jeseň
  1989 Hudobný život 1989, no. 24, p. 11
  (Na koncerte slovenskej elektroakustickej hudby odznela nahrávka Elegického koncertu pre klarinet (JL), mg pás a digitálny zvukový procesor od Jozefa Malovca.)
 • Režuchová, Viera: SF – koncerty pre závody
  1987 Hudobný život 1987, no. 7, p. 7
  (27. a 28. 1. 1987 JL účinkoval v Koncertantnej symfónii KV 297 W. A. Mozarta, dir. Oliver Dohnányi + BDK.)
 • Martináková, Zuzana: SF – Koncerty súčasnej hudby
  1987 Hudobný život 1987, no. 1, p. 7
  (3. 12. 1986 kladné hodnotenie podania Prokofievovej Predohry na hebrejské témy op. 34 – cl, sláčikové kvarteto a klavír, Bartókových Kontrastov pre husle a klarinet a klavír, a od Oliviera Massiaena: Quatuor pour la fin du temps – vn, cl, vc, pf.)
 • Martináková, Zuzana: Komorný koncert z tvorby súčasných bulharských skladateľov
  1986 Hudobný život 1986, no. 23, p. 1
  (Bencion Eliezer: Rondo – cl, pf a Vasil Kazandžiev: DK s BDK)
 • Čížik, Vladimír: BHS. Komorné koncerty
  1986 Hudobný život 1986, no. 21, p. 5
  (Porovnávanie spolu vystupujúcich Štuttgartského dychového kvinteta a BDK „JL vďaka mimoriadnym nátiskovým dispozíciám disponuje väčšími možnosťami diferenciácie tónu, najmä v jemnejších odtienkoch.“)
 • Albrecht, Ján: Koncert z tvorby pre violu 24. 6. v Mirbachu
  1984 Hudobný život 1984, no. 16, p. 2
  (Hodnotenie výkonu v Mozartovom Triu KV 498 s Františkom Magyarom, vl, a Martou Magyarovou, „krásne zladenie nástrojových farieb, jemnosť a spevnosť klarinetového zvuku i vynikajúca súhra všetkých zúčastnených.)
 • Berger, Igor: VIII. TNSHT '83
  1983 Hudobný život 1983, no. 5, p. 2, 3
  (S BDK uviedli opusy Jozefa Podprockého, Juraja Pospíšila a Igora Dibáka.)
 • Albrecht, Ján: Gramorecenzia
  1982 Hudobný život 1982, no. 9, p. 3
  (Vysoké ohodnotenie nahrávky Beethovenovho a Brahmsovho Tria „znesie akúkoľvek konfrontáciu so zahraničnými nahrávkami“ + Juraj Alexander, vc, Peter Toperczer, pf)
 • Jozef Luptáčik
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Bratislava 1982, p. 121 – 123
 • Berger, Igor: V. TNSHT
  1980 Hudobný život 1980, no. 6, p. 5
  (V Hudobnej sieni Bratislavského hradu predviedol s BDK, s filharmonickým kvartetom za dirigovania B. Režuchu Paríkov opus a Zeljenkove Mutácie – s BDK)
 • Šustykevičová, Lýdia: V. TNSHT
  1980 Hudobný život 1980, no. 6, p. 4
  (S BDK uviedli prepracovanú verziu Kardošovho kvinteta op. 6, ako sólista vystúpil v Koncertnej hudbe pre klarinet a komorný orchester od Juraja Tandlera 20. 2. 1980. O deň neskôr účinkoval v Paríkovej Hudbe k básni videnej zblízka nad jazerom.)
 • Šuhajdová, Jana: Mladí v Klariskách
  1980 Hudobný život 1980, no. 18, p. 4
  (Igor Stravinskij: Tri kusy pre klarinet sólo, Salvova Balada pre dva klarinety.)
 • Čížik, Vladimír: SF
  1978 Hudobný život 1978, no. 24, p. 4
  (2. a 3. 11. pod taktovkou Ladislava Slováka uviedol bratislavskú premiéru Suchoňovho Concertina)
 • Čížik, Vladimír: XII. PMKU v TT. S pestrou dramaturgiou
  1978 Hudobný život 1978, no. 17, p. 4
  (Uvedenie Suchoňovho Concertina s klavírom – premiéra)
 • Žitná, Viera: Z Pražskej jari
  1978 Hudobný život 1978, no. 14, p. 4
  (Sólo v premiére Suchoňovho Concertína.)
 • Chalupka, Ľubomír: TNSHT '76
  1976 Hudobný život 1976, no. 5, p. 7
  (Predniesol 27. 2. s Jozefom Gálisom skladbu Tadeáša Salvu: Balada pre dva klarinety.)
 • Čížik, Vladimír: SF
  1976 Hudobný život 1976, no. 10, p. 4
  (Na abonentnom podujatí predniesol 22. a 23. 4. sólo v Koncerte č. 1 pre klarinet a orchester od C. M. von Webera.)
 • Čížik, Vladimír: Interpódium '73
  1973 Hudobný život 1973, no. 20, p. 3
  (hodnotenie podujatia. JL predniesol sólo v Coplandovom Koncerte pre klarinet, harfu a sláčikový orchester.)
 • Žitná, Viera: Predstavuje sa Jozef Luptáčik – profil budúceho účastníka Interpódia
  1973 Hudobný život 1973, no. 15, p. 2
 • Personal bibliography
 • Priehrštie spomienok vzácnych ľudí na majstra Suchoňa
  2005 Danica Štilichová-Suchoňová: Život plný hudby, Mladé letá, Bratislava 2005, p. 198
  (Memoáre na spoluprácu pri štúdiu Suchoňovho Concertina.)

Discography

 • Photo: OPUS 100 – Juraj Hatrík, Ilja Zeljenka OPUS 100 – JURAJ HATRÍK, ILJA ZELJENKA
  2012 CD – Opus 910145-2
  1. Juraj Hatrík: Double Portrait
   Bystrík Režucha (dir.), Slovak Philharmonic
  2. Juraj Hatrík: Fragments From The Diary
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Diary Of Táňa Savičevová
   Brigita Šulcová (s), Bratislava Wind Quintet, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  4. Ilja Zeljenka: Elegy
   Quido Hölbling (vn), Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi
   Bohdan Warchal (vn), Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra
  6. Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi
   Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (dir.)
 • Photo:
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variations on the Slovak Folk Song
   Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Concerto for Piano and Orchestra No. 6, Op. 71
   Ján Zimmer (pf), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Concerto for Piano and Orchestra No. 6, Op. 71
   Ján Zimmer (pf), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Amoebas
   Slovak Philharmonic, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res Philharmonica Op. 41
   Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Concerto
   Jozef Luptáčik (cl), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symphony No. 2 "Heroic" – Fight
   Ferdinand Klinda (org), Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita for Twelve String Instruments Op. 43
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Music for Four String Instruments – Intermezzo
   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Music for Four String Instruments – Fantasia
   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa Op. 57 – Scherzo
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Bells. Sonata for Piano Op. 44
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonata for Cello
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Solo For Piano
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonata No. 2 "Poem"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Photo: Pavol Bagin: Chamber Music PAVOL BAGIN: CHAMBER MUSIC
  2011 CD – Music Fund SF00652131
  1. Pavol Bagin: Preludes
   Košice string quartet
  2. Pavol Bagin: Scherzo
   Alexander Cattarino (pf)
  3. Pavol Bagin: Pastorale
   Miloš Jurkovič (fl)
  4. Pavol Bagin: Watercolours
   Bratislava Wind Quintet
  5. Pavol Bagin: Trio for Violin, Viola and Violoncello
   Katarína Kleinová (vc), Ludmila Hošková (vl), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn)
  6. Pavol Bagin: Romantic Miniatures
   Daniela Kardošová (pf)
  7. Pavol Bagin: Lyric Moods
   Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg)
 • Photo: Ivan Parík : Musica da camera IVAN PARÍK : MUSICA DA CAMERA
  2002 CD – Music Fund SF 00342131
  1. Ivan Parík: Kyrie on the Memory of Konstantine, the Philosopher
   Ivan Sokol (org)
  2. Ivan Parík: Sonata for Cello
   Ján Slávik (vc)
  3. Ivan Parík: Songs About Falling Leaves
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Ivan Parík: Music for Three
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl)
  5. Ivan Parík: Music for Vernissage
   Miloš Jurkovič (fl)
  6. Ivan Parík: Music for Miloš Urbásek
   Moyzes Quartet, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  7. Ivan Parík: Time Of Departures
   Viktória Stracenská (s), Miloslav Starosta (pf)
  8. Ivan Parík: Letters
   Ida Černecká (pf)
  9. Ivan Parík: Pastorale
   Ivan Sokol (org)
 • Photo:
  1997 CD – RB – Publishing House of the Slovak Radio (RB 0140-2231)
  1. Stanislav Šurin (org), Blanka Juhaňáková (zbm.), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Miloš Števove (cr), Branislav Hóz (cr), Vladimír Miklovič (cr), Pavel Zajáček (tn)
 • Photo: The Concerto Collection THE CONCERTO COLLECTION
  1997 CD – Amadis 7202
  1. Róbert Stankovský (dir.), Cappella Istropolitana, Slovak State Philharmonic Košice, Slovak Philharmonic, Jozef Luptáčik (cl), Zuzana Niederdorfer (pf), Stanislav Zamborský (pf)
 • Photo: French Chamber Music – Debussy, Ravel, Roussel FRENCH CHAMBER MUSIC – DEBUSSY, RAVEL, ROUSSEL
  1995 CD – Opus 9351 1894
  1. Claude Debussy: Sonata for Flute, Viola and Harp
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Kristína Obžerová (ar)
  2. Maurice Ravel: Introduction and Allegro for Harp, String Quartet, Flute and Clarinet
   Kristína Obžerová (ar), Filharmonické kvarteto, Miloš Jurkovič (fl), Jozef Luptáčik (cl)
  3. Albert Roussel: Serenade for Flute, Violin, Viola, Violoncello and Harp, Op. 30
   Miloš Jurkovič (fl), Josef Skořepa (vn), Anton Lehotský (vl), Peter Šochman (vc), Kristína Obžerová (ar)
 • Photo: Johann Nepomuk Hummel: String trio, Clarinet Quartet JOHANN NEPOMUK HUMMEL: STRING TRIO, CLARINET QUARTET
  1995 CD – Slovart Records SR 0011

  (+Bratislava String Trio, Jozef Luptáčik, cl)
  1. Pavel Bogacz (vn), Jozef Luptáčik (cl)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Clarinet Quartet
   Jozef Luptáčik (cl)
 • Photo: French Chamber Music – Debussy, Ravel, Roussel FRENCH CHAMBER MUSIC – DEBUSSY, RAVEL, ROUSSEL
  1988 LP – Opus 9311 1894
  1. Claude Debussy: Sonata for Flute, Viola and Harp
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Kristína Obžerová (ar)
  2. Maurice Ravel: Introduction and Allegro for Harp, String Quartet, Flute and Clarinet
   Kristína Obžerová (ar), Filharmonické kvarteto, Miloš Jurkovič (fl), Jozef Luptáčik (cl)
  3. Albert Roussel: Serenade for Flute, Violin, Viola, Violoncello and Harp, Op. 30
   Miloš Jurkovič (fl), Josef Skořepa (vn), Juraj Petrovič (vl), Peter Šochman (vc), Kristína Obžerová (ar)
 • Photo: Slovak Chamber Music – Zdenko Mikula, Milan Novák SLOVAK CHAMBER MUSIC – ZDENKO MIKULA, MILAN NOVÁK
  1986 LP – Opus 9111 1771
  1. Zdenko Mikula: Gypsy Songs
   Peter Mikuláš (b), Miloslav Starosta (pf)
  2. Milan Novák: Divertimento
   Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg)
  3. Milan Novák: Music for Flute and String Quartet
   Miloš Jurkovič (fl), Moyzes Quartet
 • Photo: Slovak Chamber Music : Dušan Martinček, Ivan Parík SLOVAK CHAMBER MUSIC : DUŠAN MARTINČEK, IVAN PARÍK
  1986 LP – Opus 9111 1770
  1. Dušan Martinček: String Quartet
   Brno Quartet, Lubomír Čermák (vn), Karel Hejl (vn), Karel Procházka (vl), Boris Páč (vc)
  2. Dušan Martinček: Animation for 35 strings
   Slovak Philharmonic, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Ivan Parík: Two songs to texts by ancient Japanese poets
   Daniela Kubrická (s), Štefan Reiter (vn), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Zsapka (gui), František Rek (bat), Ivan Marek (bat)
  4. Ivan Parík: Music for Miloš Urbásek
   Slovak Quartet, Ewald Danel (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Podhoranský (vc)
  5. Ivan Parík: Nocturno
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Photo: Dezider Kardoš DEZIDER KARDOŠ
  1984 LP – Opus LP 9111 1588
  1. Dezider Kardoš: Three Compositions
   Piano Duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  2. Dezider Kardoš: String Quartet No. 3 op. 49
   Trávniček Quartet, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  3. Dezider Kardoš: Concert for Quintet of Wind Instruments Op. 47
   Bratislava Wind Quintet, Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  4. Dezider Kardoš: Partita for Twelve String Instruments Op. 43
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (umv.)
 • Photo: Slovak Chamber Music – Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas SLOVAK CHAMBER MUSIC – IVAN HRUŠOVSKÝ, LADISLAV BURLAS
  1984 LP – Opus 9111 1583
  1. Ivan Hrušovský: String Quartet No. 1
   Trávníček Quartet, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  2. Ladislav Burlas: Poetic Music
   Bratislava Wind Quintet, Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
 • Photo: Eugen Suchoň : Fantasy and Burlesque for Violin and Orchestra : Concertino for Clarinet and Orchestra EUGEN SUCHOŇ : FANTASY AND BURLESQUE FOR VIOLIN AND ORCHESTRA : CONCERTINO FOR CLARINET AND ORCHESTRA
  1983 LP – Opus 9110 0986
  1. Eugen Suchoň: Fantasia For Violin And Orchestra Op. 7 ESD 73
   Peter Michalica (vn), Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a
   Jozef Luptáčik (cl), Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
 • Photo: Juraj Hatrík JURAJ HATRÍK
  1983 LP – Opus 9110 1336
  1. Juraj Hatrík: Double Portrait
   Slovak Philharmonic, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Juraj Hatrík: Fragments From The Diary
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Diary Of Táňa Savičevová
   Brigita Šulcová (s), Bratislava Wind Quintet, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
 • Photo: W. A. Mozart: Concerto in C major for Flute, Harp and Orchestra K.299, Concerto in A major for Clarinet and Orchestra K.622 W. A. MOZART: CONCERTO IN C MAJOR FOR FLUTE, HARP AND ORCHESTRA K.299, CONCERTO IN A MAJOR FOR CLARINET AND ORCHESTRA K.622
  1983 LP – Opus 9110 1313
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto in C major for Flute, Harp and Orchestra K.299
   Miloš Jurkovič (fl), Miloslav Vildner (ar), Slovak Philharmonic, Libor Pešek (dir.)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto in A major for Clarinet and Orchestra K.622
   Jozef Luptáčik (cl), Slovak Philharmonic, Libor Pešek (dir.)
 • Photo: Juraj Beneš JURAJ BENEŠ
  1982 LP – Opus 9110 1186
  1. Juraj Beneš: Mémoire
   Slovak Philharmonic, Libor Pešek (dir.)
  2. Juraj Beneš: Canzona No. 1
   Bratislava Wind Quintet, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Juraj Beneš: Music for Trumpet, Percussion and Strings
   Kamil Roško (tr), Slovak Sinfonietta Žilina, Jan Valta (dir.)
  4. Juraj Beneš: Préférence
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
 • Photo: Jozef Sixta JOZEF SIXTA
  1981 LP – Opus 9110 1050
  1. Jozef Sixta: Punctum contra punctum
   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Jozef Sixta: Nonet
   Bratislava Wind Quintet, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Košice string quartet, Ondřej Lewit (vn), Milan Jirout (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
  3. Jozef Sixta: Variations for 13 Instruments
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
  4. Jozef Sixta: Quartet For Four Flutes
   Vojtech Samec (fl), Ladislav Šoka (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl)
  5. Jozef Sixta: Solo For Piano
   Alexander Cattarino (pf)
 • Photo:
  1981 LP – Opus 9111 0981
  1. Ludwig van Beethoven:
   Peter Toperczer (pf), Juraj Alexander (vc), Jozef Luptáčik (cl)
 • Photo: Pavol Bagin PAVOL BAGIN
  1981 LP – Opus 9110 1187
  1. Pavol Bagin: Scherzo
   Alexander Cattarino (pf)
  2. Pavol Bagin: Three Songs
   Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
  3. Pavol Bagin: Quattro invenzioni per archi
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Pavol Bagin: Watercolours
   Bratislava Wind Quintet, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  5. Pavol Bagin: Melancholic Miniatures
   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Pavol Bagin (dir.)
  6. Pavol Bagin: Preludes
   Košice string quartet
 • Photo: W. A. Mozart – Sinfonia Concertante, Andante in C major, Rondo in C major W. A. MOZART – SINFONIA CONCERTANTE, ANDANTE IN C MAJOR, RONDO IN C MAJOR
  1981 LP – Opus 9110 1007
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante in E flat major for Oboe, Clarinet, Horn, Bassoon and Orchestra, K.297b
   Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (ob), Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in C major for Flute and Orchestra, K.315
   Miloš Jurkovič (fl), Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in C major for Flute and Orchestra, K.373
   Miloš Jurkovič (fl), Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
 • Photo: Miloslav Kořínek MILOSLAV KOŘÍNEK
  1980 LP – Opus 9110 0859
  1. Miloslav Kořínek: Solemn Overture
   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Miloslav Kořínek: Concerto
   Jozef Luptáčik (cl), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Miloslav Kořínek: Piano Quintet
   Marian Lapšanský (pf), Bratislavské kvarteto, Andrea Šestáková (vn), Ján Eckhardt (vn), Karol Kopernický (vl), Karol Filipovič (vc)
  4. Miloslav Kořínek: Concert Fantasia
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Photo: Miro Bázlik MIRO BÁZLIK
  1980 LP – Opus 9111 0659
  1. Miro Bázlik: Five Little Elegies
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Miro Bázlik: Wind Quintet No. 1
   Bratislava Wind Quintet, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Miro Bázlik: String Quartet
   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
  4. Miro Bázlik: Baroque Suite
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (vn)
 • Photo: Jozef Malovec JOZEF MALOVEC
  1979 LP – Opus 9110 0855
  1. Jozef Malovec: Music For Bass And Chamber Orchestra
   Sergej Kopčák (b), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
  2. Jozef Malovec: Poem for Solo Violin
   Peter Michalica (vn)
  3. Jozef Malovec: Little Chamber Music
   Jozef Luptáčik (cl), Milan Telecký (vl), Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
  4. Jozef Malovec: String Quartet No. 1
   Košice string quartet, Josef Opšitoš , Milan Jurout , Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
 • Photo: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0757
  1. Dezider Kardoš: Concert for Quintet of Wind Instruments Op. 47
   Bratislava Wind Quintet, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Ladislav Holoubek: Panpulons Op. 63
   Jozef Špaček (b), Ľudovít Marcinger (pf)
  3. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl), O. Vajdová (fl), Ladislav Šoka (fl), F. Valla (fl)
  4. Miloslav Kořínek: Five Grotesque Compositions
   Bratislava Wind Octet, Justus Pavlík (umv.)
 • Photo: Bratislava – the Town of Music BRATISLAVA – THE TOWN OF MUSIC
  1977 LP – Opus 9110 0560
  1. Daniel Georg Speer: Sonata No. 26 for wind instruments and basso continuo
   František Kurzweil (dir.), Bratislava Wind Harmony
  2. Anton Zimmermann: Dances for two violins and string orchestra
   Vojtech Gabriel (vn), Viliam Farkaš (vn), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Rondo con grazia (3. movement of the Grand Sonata in A flat major op. 92)
   Silvia Macudzińska (pf4m), Rudolf Macudziński (pf4m)
  4. Alexander Albrecht: Quintetto frammento
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg), Pavol Kováč (pf)
  5. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana Op. 73
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (umv.)
  6. Miloslav Kořínek: Sonatina
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  7. Miloslav Kořínek: Sonatina
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  8. Eugen Suchoň: Sonatina op. 11 for violin and piano ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  9. Milan Novák: Music for Flute and String Quartet – Con moto
   Vojtech Samec (fl), Tedla Quartet
 • Photo:
  1975 LP – Opus 9111 0400
  1. Jozef Podprocký: Divertimento, Op. 10
   Bratislava Wind Quintet, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Peter Bartovic: Variations on Beethoven's Theme
   Slovenské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Vladimír Bokes: Variations on Joseph Haydn's Theme, op. 7
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Hanuš Domanský: Musica giocosa per due violini e pianoforte
   Anna a Quido Hölbling Violin Duo, Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Ján Salay (pf)
  5. Igor Dibák: Moments musicaux I, Op. 6a
   Pavol Heinz (vn), Jozef Sikora (vc), Miloslav Starosta (pf)
 • Photo: W. A. Mozart: Concerto in C major for Flute, Harp and Orchestra K.299, Concerto in A major for Clarinet and Orchestra K.622 W. A. MOZART: CONCERTO IN C MAJOR FOR FLUTE, HARP AND ORCHESTRA K.299, CONCERTO IN A MAJOR FOR CLARINET AND ORCHESTRA K.622
  CD – Opus 9150 1313
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto in C major for Flute, Harp and Orchestra K.299
   Miloš Jurkovič (fl), Miloslav Vildner (ar), Slovak Philharmonic, Libor Pešek (dir.)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto in A major for Clarinet and Orchestra K.622
   Jozef Luptáčik (cl), Slovak Philharmonic, Libor Pešek (dir.)

Awards

 • The “Jeunesses Musicales” International Clarinet Competition, Belgrade (YU)
  1971
 • International Clarinet Competition, Budapest (HU)
  1970
 • International Clarinet Competition, Geneva (CH)
  1969
 • The International Clarinet Competition of the ARD-Munich (DE)
  1968

Premieres

 • First performances in Slovakia
 • Igor Bázlik: Four Pieces For Wind Octet
  12 Nov
  2002
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Igor Fábera (ob), Ladislav Roth (ob), Jozef Luptáčik (cl), Alexander Jaško (cl), Roman Mešina (fg), Peter Šagát (fg), Roman Bielik (cr), Miloš Števove (cr)
 • Miroslav Pejhovský: Dychetto, op. 9
  for oboe, clarinet, French horn and bassoon
  16 Nov
  1998
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Branislav Hóz (cr), Roman Mešina (fg)
 • Jozef Sixta: Trio
  for clarinets
  28 Nov
  1992
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Slovak Radio, Studio 2, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Jozef Luptáčik (cl), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Alexander Jaško (cl)
 • Jozef Malovec: Elegiac Concerto
  for clarinet, mg tape and digital sound processor
  5 Oct
  1988
  First performances in Slovakia
  Bratislava Music Festival, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Jozef Luptáčik (cl)
 • Ivan Hrušovský: Septetino
  for flute, clarinet in B flat, bassoon, horn, violin, viola, and cello
  18 Feb
  1988
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Vojtech Samec (fl), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Ewald Danel (vn), Milan Telecký (vl), Ján Slávik (vc)
 • Jozef Malovec: Pastorale
  13 Feb
  1985
  First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
  PERFORMERS: Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg)
 • Ilja Zeljenka: Concerto for Clarinet and Orchestra
  25 Oct
  1984
  First performances in Slovakia
  Concert Hall of the Slovak Philharmonic, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Jozef Luptáčik (cl), Slovak Philharmonic, Bystrík Režucha (dir.)
 • Jozef Podprocký: Two Cavatinas, Op. 22
  17 Feb
  1983
  First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
  PERFORMERS: Sergej Kopčák (b), Vojtech Samec (fl), Jozef Luptáčik (cl), Pavol Selecký (vl), Dušan Dočkal (vc)
 • Milan Novák: Divertimento
  for oboe, clarinet and bassoon
  17 Feb
  1981
  First performances in Slovakia
  A Week of New Slovak Music, Concert Hall of the Czechoslovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg)
 • Miro Bázlik: Wind Quintet No. 2
  11 Oct
  1980
  First performances in Slovakia
  Bratislava Music Festival, Mirror Hall of the Primate's Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Bratislava Wind Quintet, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg), Jozef Illéš (cr)
 • Juraj Tandler: Concert Music
  for clarinet and chamber orchestra
  20 Feb
  1980
  First performances in Slovakia
  A Week of New Slovak Music, Concert Hall of the Bratislava Castle, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Jozef Luptáčik (cl), Slovak Sinfonietta Žilina, Eduard Fischer (dir.)
 • Jozef Sixta: Octet
  24 Feb
  1978
  First performances in Slovakia
  A Week of New Slovak Music, Concert Hall of the Czechoslovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Vojtech Samec (fl), Ladislav Šoka (fl), Vladimír Mallý (ob), Juraj Klatt (ob), Jozef Luptáčik (cl), Peter Šeliga (cl), František Machats (fg), Pavol Limpár (fg)
 • First performances abroad
 • Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a
  23 May
  1978
  First performances abroad
  Prague Spring International Music Festival, Municipal House, Smetana Hall, Prague, CZ
  PERFORMERS: Jozef Luptáčik (cl), Czech Philharmonic Orchestra, Zdeněk Košler (dir.)

Gallery

 • Photo: Matiné in Mirbach Palace 2019-12-01 Matiné in Mirbach Palace

  Source: Archives of Music Centre Slovakia
  Author: Dušan Godár
 • Photo: Matiné in Mirbach Palace 2019-12-01 Matiné in Mirbach Palace

  Source: Archives of Music Centre Slovakia
  Author: Dušan Godár

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Concerto for Clarinet and Orchestra (excerpt)

  1985

  Jozef Luptáčik (cl), Slovak Philharmonic, Bystrík Režucha (dir.)

  Source: Archives of the Music Centre Slovakia
 • Malovec, Jozef: Pastorale (excerpt)

  1985

  Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg)

  Source: Archives of the Music Centre Slovakia


« back to list Updated: 03. 04. 2017