• 1962 – 1969

  Konzervatórium v Bratislave (klarinet – Edmund Bombara)

 • 1969 – 1973

  VŠMU (Edmund Bombara)

 • 1970, 1971

  Interpretačné kurzy Praha (Vladimír Říha)

 • od 1968

  prvý klarinetista a od 1971 vedúci klarinetovej skupiny Slovenskej filharmónie

 • 1971

  účasť na medzinárodnej prehliadke mladých interpretov Interpódium v rámci BHS (ako študent VŠMU)

 • 1978

  premiérové uvedenie Concertina pre klarinet a orchester Eugena Suchoňa na festivale Pražská jar (Českú filharmóniu dirigoval Zdeněk Košler)

 • od 1970

  člen Bratislavského dychového kvinteta (dvadsaťročné pôsobenie)

 • 1994 – 2004

  zakladajúci a dlhoročný člen Filharmonického dychového okteta

 • 1979 – 1980

  pedagóg hry na klarinete na Konzervatóriu v Bratislave

 • od 1982

  pedagóg hry na klarinete na VŠMU (1991 docent)

Ako sólista mnohokrát koncertoval doma i v zahraničí. Popri koncertnej činnosti sa venoval aj nahrávaniu, jeho diskografia zahrňuje repertoár od klasicizmu až po súčasnosť, vrátane slovenských autorov.

Ako pedagóg vychoval veľký počet umelcov, vynikajúcich sólistov, orchestrálnych hráčov i pedagógov. Bol predseda Umeleckej rady SF a tiež porotca medzinárodných klarinetových súťaží.

„Ojedinelé dispozície mu dovoľovali tvoriť s ľahkosťou a priam fascinujúco – najmä v jemnejších registroch – bohato tieňovaný tón. Svoj prejav umocňoval prirodzenou muzikalitou, takže sa stával hybnou silou prúdenia hudby, a to bez ohľadu na to, či hral ako sólista – s orchestrom, klavírom, alebo komorný hráč.“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 121-125.)

x