Personality profile

Photo: Marianna Bárdiová Source: Archives of the Music Centre Slovakia

Marianna Bárdiová

15 Aug 1951 Rimavská Sobota

musicology, music history, critics, reviewers, editor, music advisoring
pedagóg – pedagogue – music theory

Bio

Bio

1969
Božena Slančíková Timrava High School in Lučenec
1973
Faculty of Education in Banská Bystrica (Slovak language and literature, Music Education)
1974 – 2008
Literature and Music Museum in Banská Bystrica (music specialist, leader and director)
1985
Faculty of Philosophy of Comenius University in Bratislava (musicology), 1986 awarded the title Master (mentored by prof. Jozef Kresánek, PhD., D.Sc.)
1994 – 1997
external pedagogue of music theory at Conservatory of Ján Levoslav Bella in Banská Bystrica
1997 – 1998
external pedagogue at the Department of Music Faculty of Humanities at University of Matej Bell in Banská Bystrica
2006 – 2007
external pedagogue at the Department of Ecomuseology of Faculty of Natural Sciences at University of Matej Bell in Banská Bystrica
2007
awarded the title PhD., dissertation: The Relationship Between Museology and Musicology – at Institute of Musicology of Slovak Academy of Science
2008
pedagogue of music theory at Conservatory of Ján Levoslav Bella in Banská Bystrica
2011 – 2014
researcher at the Institute of Musicology of Slovak Academy of Science

As a researcher she concentrated on regional musical historiography since the 19th century, specializing in the period of 1918 – 1938, military music, as well as a methodology of musical-museum work, museum pedagogy and music museology. She actively participated in the development of musical life in Banská Bystrica. She led lectures, discussions with artists, and unconventional lessons at the museum. As an author she participated in the preparation of concepts and dramaturgy as well as organizing and moderating of seminars, symposia, conferences, concerts and other combined artistic programs. Her lectures were essentially devoted to composers connected with the Banská Bystrica region (Anton Július Hiray, Ján Egry, Ján Levoslav Bella, Viliam Figuš-Bystrý, Ján Móry, Andrej Očenáš, Ján Cikker, Tibor Andrašovan, Zdenko Mikula), or to thematic areas (Slovak National Uprising in Music, Music Life in Banská Bystrica since 19th Century, Musical and Literary Traditions of Banská Bystrica and its region, Musical Romanticism and Composers of Banská Bystrica and its region, Literary and Musical Museum in Banská Bystrica).

She cooperated with the Slovak Radio – Radio Devín, Radio Regina Banská Bystrica, Banská Bystrica Studio, Radio Regina Bratislava, Studio Kontakt, Rock FM Radio, Radio Burgenland Vienna, Radio Ljubljana, Radio Okey, Radio Elán, Radio Lumen and Radio Twist.

In 1991 – 2001 she was a chairwoman of the Board and the head of Foundation of Ján Levoslav Bella in Banská Bystrica, in 2000 – 2013 she was a member of the Board of Foundation of Ján Cikker. She attended several study trips and stays in Hungary, Bulgaria, Austria, Poland and Germany. She received several awards: Bronze Badge of the town Banská Bystrica (1983), commemorative plaque of the town Liptovský Mikuláš on the occasion of the 160th anniversary of the birth of Ján Levoslav Bella (2003), The Price of the Flower of the Culture and Art of Banská Bystrica Region (2009), The Medal of II. Instance of Milan Rastislav Štefánik granted by the Central Council of the Slovak Union of Antifascist Fighters, on the occasion of the 65th anniversary of the end of World War 2, for promotion of the ideas of Slovak National Uprising and humanism in music, The Medal of the Prime Minister on the occasion of the 65th anniversary of the end of the World War 2 for promoting ideas of humanism and the Slovak National Uprising in Music (2010).

Bibliography

 • PETRÁNOVÁ, Martina – BÁRDIOVÁ, Marianna: Marianna Bárdiová: Táto kniha je mojou temer celoživotnou prácou
  [o monografii Jána Móryho, rozhovor]
  2014 Tatranský dvojtýždenník, Vysoké Tatry year 25, 2014, no. 9 (30. 4.), p. 8 – 9
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Spriaznení s hudbou
  [recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]
  2014 Knižná revue, Bratislava year 24, 2014, no. 14 – 15, p. 11
 • BORGUĽOVÁ, Jana: Ján Móry – tatranský skladateľ a hotelier
  [recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]
  2014 In: www.noveslovo.sk
  Slovo, Bratislava 2014, no. (8. 5.)
  (Občianske združenie Klub Nového slova)
 • Tatranský skladateľ a hotelier
  Zásadný prínos do hudobno-historickej literatury [recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]
  2014 In: http://operaplus.cz
  Internetový portál Opera Plus Hudba + Tanec, Praha 2014
 • SNOPKOVÁ, Blanka – ALBERTOVÁ, Henrieta – KLIMOVÁ, Anna: Marianna Bárdiová
  2010 Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia. Edícia: Fenomén osobnosti. Zv. 4, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2010
  (286 s., 1. vyd.)
 • ŠOVČÍKOVÁ, Darina: Marianna Bárdiová
  2002 Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2002
  (257 s., 1. vyd.)
 • Marianna Bárdiová
  2001 Kto je kto v Novohrade 1999 – 2000, Ipeľ Publishing House, Praha 2001, p. 22 – 23
  (188 s., 1. vyd.)
 • Červená, Ľudmila: Marianna Bárdiová
  1997 Hudobné salóny v Banskej Bystrici, 15. – 22. 3. 1997. Programový bulletin, Banská Bystrica 1997
 • MELICHER, Alexander: Marianna Bárdiová
  1988 25 rokov stredoslovenskej krajskej pobočky Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov 1963/1988, Banská Bystrica 1988
 • Personal bibliography
 • Books
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.) a kol.: Malachov – živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou
  Monografia obce
  2019 Obec Malachov 2019
  (559 s., 1. vyd., faksimile, fotografie (prevažne farebné), grafy, mapy, nákresy, noty, portréty, tabuľky, autori fotografií a nákresov: Miroslav Bárdi... [et al.])
 • STRENÁČIKOVÁ, Mária: Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici 1992 – 2017
  25 rokov – desiatky pedagógov – stovky žiakov – tisícky vystúpení
  2017 Banská Bystrica 2017
  (237 s., 1. vyd., faks., fotogr., tab., fotografie: Marianna Bárdiová, Róbert Ragan, Pro-Konzervatórium, neinvestičný fond)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna a kol.: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril
  [Zdenko Mikula (1916 – 2012). I loved living and working.]
  2015 Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2015
  (162 s., 1. vyd., monografia pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu v roku 2016)
 • Ján Móry (1892 – 1978). Tatranský skladateľ a hotelier
  2013 Slovak Musicological Association, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2013
  (264 s., 1. vyd.)
 • kol.: Banská Bystrica
  Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 2. Ed. BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – DARULOVÁ, Jolana
  2001 , Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica 2001
  (272 s., 1. vyd.)
 • Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica. 25 rokov
  1994 Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1994
  (64 s., 1. vyd.)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Turčín Poničan v hudobnom stvárnení Jána Cikkera
  2018 Poniky. Monografia obce. PECNÍK, Marcel – LUPTÁKOVÁ, Vladimíra (ed.) a kol., Banská Bystrica 2018, p. 215 – 216
  (240 s., 1. vyd., TaKPRo, s. r. o., Banská Bystrica v spolupráci s Agentúrou MP, s. r. o., Banská Bystrica pre Obec Poniky, faksimile, fotografie, mapy, tabuľky, dejiny obce, regionálna geografia, spoločenský život, kolektívna monografia)
 • Béla Bartók a Poniky
  2018 Poniky. Monografia obce. Pecník, Marcel – Luptáková, Vladimíra (ed.) a kol., Banská Bystrica 2018, p. 212 – 215
  (240 s., 1. vyd., TaKPRo, s. r. o., Banská Bystrica v spolupráci s Agentúrou MP, s. r. o., Banská Bystrica pre Obec Poniky, faksimile, fotografie, mapy, tabuľky, dejiny obce, regionálna geografia, spoločenský život, kolektívna monografia)
 • Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril
  2017 PAZÚRIK, Milan – KOLOŠTOVÁ, Marianna (ed.): Cantus Choralis Slovaca. Zborník materiálov z XII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2017, p. 13 – 25
  (300 s., 1. vyd., Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)
 • Hudobné múzejníctvo a hudobná muzeológia na Slovensku v premenách času
  2017 ŠVÁČOVÁ, Soňa (ed.): Museologica literaria. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 15. júna 2017 v Banskej Bystrici, State Scientific Library in Banská Bystrica, Union of Museums in Slovakia, Banská Bystrica 2017, p. 29 – 39
  (144 s., 1. vyd.)
 • Ján Levoslav Bella v kontexte cyrilometodskej tradície
  2016 BANÁRY, Boris a kol.: Hudobné kontexty, Žilina University in Žilina, Žilina 2016, p. 35 – 61
  (325 s., 1. vyd.)
 • Klavír v živote a tvorbe Jána Cikkera
  2016 STRENÁČKOVÁ, Mária ml. (ed.): Klavírne diela slovenských skladateľov, Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2016, p. 5 – 24
  (142 s., 1. vyd.)
 • Zdenko Mikula [Heslo]
  2015 PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., City of Banská Bystrica, Banská Bystrica 2015, p. 68 – 69
 • Oživovanie sakrálnej hudby v súčastnosti [Reviving sacral music in the present]
  2015 GLOCKOVÁ, Mária (ed.): Musica Sacra. Zborník zo sympózia Sakrálna hudba a dnešok (5. apríla 2014, Koncertná sála FMU Akadémie umení, Banská Bystrica), Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2015, p. 5 – 32
  (162 s., 1. vyd.)
 • Tibor Andrašovan [Heslo]
  2015 PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., City of Banská Bystrica, Banská Bystrica 2015
 • Ján Levoslav Bella [Heslo]
  2015 PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., City of Banská Bystrica, Banská Bystrica 2015, p. 54 – 55
 • Hudobná muzeológia z pohľadu muzikologického diela Jozefa Kresánka
  2013 URBANCOVÁ, Hana (ed.): Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 4 (30), 2013, no. 2, p. 224 – 234
 • Hudobná muzeológia a jej postavenie v systematike muzeológie a muzikológie
  STRENÁČIKOVÁ, Mária (ed.): Horizonty umenia. Zborník z vedeckej webovej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila 1. – 31. októbra 2013
  2013 Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2013
  (42 s., 1. vyd. a CD-ROM, elektronický zborník)
 • Cikkerova pozostalosť z pohľadu hudobnej muzeológie
  2012 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 38, 2012, no. 1, p. 106 – 120
 • Ján Cikker [Heslo]
  2012 Pelikánová, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., City of Banská Bystrica, Banská Bystrica 2012, p. 68 – 69
 • Viliam Figuš-Bystrý [Heslo]
  2012 PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., City of Banská Bystrica, Banská Bystrica 2012, p. 65 – 66
 • Banskobystrická spoločnosť pred sto rokmi a dnes
  2012 BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno-spoločenskom kontexte rokov 1889 – 1909 – 2009. Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. októbra 2009. Časopis Stredné Slovensko 12 (2012), Central Slovakia Museum Banská Bystrica, Banská Bystrica 2012, p. 145 – 150
  (Banskobystrický samosprávny kraj, Banskobystrická spoločnosť – Klub priateľov Stredoslovenského múzea)
 • Anton Július Hiray: Civitatis Neosoliensis Militare Marsch [Heslo]
  2012 PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., City of Banská Bystrica, Banská Bystrica 2012, p. 48
 • Svetozár Stračina [Heslo]
  2012 PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., City of Banská Bystrica, Banská Bystrica 2012, p. 99 – 100
 • Pedagógovia ako vzor korektného vzťahu
  2012 Očenášová-Štrbová, Slavomíra (ed.): Svedectvá o čase. Zborník príspevkov k 20. výročiu založenia univerzity, Banská Bystrica 2012, p. 91 – 98
 • Ján Móry [Heslo]
  2012 PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., City of Banská Bystrica, Banská Bystrica 2012, p. 86 – 87
 • Ján Egry [Heslo]
  2012 PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., City of Banská Bystrica, Banská Bystrica 2012, p. 70
 • Piesne Jána Móryho (1892 – 1978) na Thákurove básne
  2011 URBANCOVÁ, Hana (ed.): Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 2 (28), 2011, no. 2, p. 230 – 250
 • Pocta Zdenkovi Mikulovi
  2011 PAZÚRIK, Milan (ed.): Zdenko Mikula. Zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, konaného v Štátnej vedeckej knižnici v roku 2006, Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, , Banská Bystrica 2011, p. 6 – 14
 • DRUGOVÁ, Zuzana – BÁRDIOVÁ, Marianna: Využitie počítačových a audiovizuálnych technológií pri tvorbe zvukového sprievodcu stálou expozíciou v Matejovom dome
  2011 MAJCHROVIČOVÁ, Viera – ŠULLOVÁ, Zuzana (ed.): Informačno-komunikačné technológie. Využitie v prezentačnej činnosti múzeí. Zborník príspevkov z konferencie, Banská Štiavnica, 12. – 13. októbra 2011, Slovak Technical Museum, Košice, Slovak National Museum, Union of Museums in Slovakia, Košice, Banská Bystrica 2011, p. 68 – 80
 • Uplatnenie hudobnej muzeológie pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva
  2009 DRLIČKOVÁ, Dana (ed.): Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí. Zborník z 27. seminára hudobných knihovníkov, University Library in Bratislava, Bratislava 2009, p. 19 – 33
 • Piesňová tvorba Viliama Figuša-Bystrého
  2009 BÁRDIOVÁ, Marianna – ZEMKO, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 1. Zborník z muzikologickej konferencie, Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2009, p. 73 – 105
  (konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-interpretačného seminára, konaného 12. októbra 2009 v Banskej Bystrici)
 • Aktuálne otázky múzejnej pedagogiky
  2008 Krišková Zdena (ed.): Múzeum a muzeológia – ich determinanty a perspektívy v kontexte súčasného sveta. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 11. – 12. júna 2008 v Banskej Bystrici, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica 2008, p. 90 – 104
 • Hiray, Anton Július [Heslo]
  2007 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2007, p. 668 – 669
 • Zástoj vojenskej hudby v kultúrno-spoločenskom živote Banskej Bystrice v rokoch 1918 – 1938
  2007 BAJGAROVÁ, Jitka (ed.): Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí. Sborník ze stejnomenné mezinárodní konference, konané 28. – 30. 4. 2005 v Praze, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha 2007, p. 389 – 413
 • Zur Geschichte der Militärmusik (1918 – 1938)
  2006 HABLA, Bernhard (ed.): Alta Musica. Band 25. Kongressbericht Oberwölz/Steiermark 2005, Hans Schneider Verlag, Tutzing 2006
 • Ján Móry a bratislavské inscenácie jeho operiet v prvej polovici 20. storočia
  2006 Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy, LENGOVÁ, Jana (ed.), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2006, p. 117 – 140
 • Problematika špecializovaných muzeológií na príklade hudobnej muzeológie
  2006 KRIŠKOVÁ, Zdena (ed.): Muzeológia – teória – prax. Zborník príspevkov z muzeologickej konferencie, konanej 20. – 21. septembra 2006, Banská Štiavnica 2006, p. 91 – 107
 • Vzťah muzeológie a muzikológie na získanie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor v odbore doktorandského štúdia: 81 vedy o umení v špecializácii: 81-23-9 teória a dejiny hudby, Banská Bystrica 2006
  Autoreferát dizertačnej práce
  2006 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2006
  (44 s., 1. vyd.)
 • Očenáš, Andrej [Heslo]
  2004 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 12, Bärenreiter, Stuttgart 2004, p. 1274 – 1275
 • Hudobný život a významné osobnosti Banskej Bystrici v minulosti a dnes
  2004 DUKA-ZÓLYOMI, Emese (ed.): Hudobný život a významné osobnosti Slovenska. Zborník materiálov z 19. seminára hudobných knihovníkov, University Library in Bratislava, Bratislava 2004, p. 79 – 102
 • Anton Július Hiray (1770 – 1842) a hudobný život stredoslovenských banských miest
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 29, 2003, no. 3 – 4, p. 403 – 423
 • Quellen zur Geschichte der Blasmusik in der Slowakei
  Gregor Roletzký und Vojtech Tátoš – zwei bedeutende Blasmusikkomponisten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Banská Bystrica
  2003 Habla, Bernhard (ed.): Alta Musica. Band 24. Kongressberichte Bad Waltersdorf/Steiermark 2000, Hans Schneider Verlag, Tutzing 2003, p. 11 – 16
 • Jurovský, Šimon [Heslo]
  2003 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 9, Bärenreiter, Stuttgart 2003, p. 1318 – 1319
 • Ján Cikker v prostredí hudobnej kultúry Banskej Bystrice
  2002 CHALUPKA, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2002
 • Banská Bystrica a osobnosti hudby
  2001 BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – DARULOVÁ, Jolana (ed.): Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 2, , Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica 2001, p. 119 – 130
 • Poznámky k téme Hudba a astronómia
  2001 GALLOVÁ, Mária – ZIMNIKOVALOVÁ, Beata – ZIMNIKOVAL, Peter (zost.): Astronómia tradične a netradične. Zborník referátov z astronomického seminára konaného pri príležitosti 40. výročia založenia Hvezdárne v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2001, p. 13 – 22
  (Krajská hvezdáreň v Banskej Bystrici)
 • Egry, Ján [Heslo]
  2001 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 6, Bärenreiter, Stuttgart 2001, p. 126 – 127
 • Umelec a jeho doba
  2001 BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie. Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera, Slovak National Museum – Music Museum, Foundation of Ján Cikker, The Theatre Institute, Bratislava 2001, p. 5 – 9
  (44 s., 1. vyd.)
 • Literárne a hudobné múzeum
  2001 Lauková, Oľga (zost.): Knižnica v premenách času 1926 – 2001, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2001, p. 67 – 69
 • Duchovná hudba Jána Móryho
  2001 LENGOVÁ, Jana – MATÚŠ, František (ed.): Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej v dňoch 24. – 25. októbra 2000 v Prešove, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Súzvuk Prešov Music Society, Bratislava, Prešov 2001, p. 65 – 71
 • Špecializované vyučovacie hodiny v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici – typy, zameranie, obsah
  2000 ŠÁŠKYOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum školou a hrou. Zborník príspevkov zo seminára k múzejnej komunikácií, Rudina 2000, Bratislava 2000, p. 58 – 63
  (100 s., 1. vyd., Edícia: Malá knižnica muzeologickej literatúry)
 • Türmer in der Mittelslowakei
  2000 Suppan, Armin (ed.): Alta Musica. Band 22. Kongressberich, 6. – 11. Juli 1998 in Banská Bystrica, Hans Schneider Verlag, Tutzing 2000, p. 63 – 79
 • Vežoví trubači na strednom Slovensku s osobitným zameraním na osobnosť Antona Júliusa Hiraya
  2000 Bitušíková, Alexandra (ed.): Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 1, , Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica 2000, p. 61 – 72
 • Zástoj Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici v hudobnej kultúre Slovenska
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 25, 1999, no. 4, p. 520 – 530
 • Hudobno-múzejný pohľad na zborovú tvorbu Jána Móryho
  1999 Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. sympózia o zborovom speve, konanom v dňoch 26. – 28. novembra 1998 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1999, p. 72 – 77
 • Dickensov a Cikkerov Mr. Scrooge
  1999 BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Mister Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera, State Opera in Banská Bystrica, Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1999, p. 22 – 29
 • Ján Móry [Heslo]
  1998 JURÍK, Marián – ZAGAR, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, National Music Centre, Bratislava 1998, p. 195 – 198
 • Zbierkový fond Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici z hľadiska hudobnej ikonografie
  1998 MUNTÁG, Emanuel (ed.): Ikonografiká v hudobnej historiografii. Zborník referátov prednesených na seminári v Dome hudobných umelcov v Dolnej Krupej, 14. – 15. marca 1997, Slovak National Group IAML, Martin 1998, p. 33 – 35
 • Tri básne Mikuláša Kováča ako inšpirácia troch hudobných diel
  1998 Borguľová, Jana (ed.): Mikuláš Kováč. Zborník materiálov z vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 21. mája 1998, Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1998, p. 43 – 50
 • Zborová tvorba Jána Cikkera
  1997 Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 1996. Zborník materiálov z II. sympózia o zborovom speve, konanom v dňoch 21. – 23. novembra v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1997, p. 81 – 86
 • Musikikonographie in der Lutherbibel
  1997 Kuret, Primož (ed.): Glasba in likovna umetnost / Musik und bildende Kunst. Zborník z konferencie konanej v Ľubľane, 23. – 26. apríla 1996, v rámci festivalu Slovenski glasbeni dnevi, Festival Ljubljana, Ľubľana 1997, p. 153 – 162
 • Hudobná kultúra Banskej Bystrice v rokoch 1918 – 1938
  1996 DARULOVÁ, Jolana (zost.): Banská Bystrica – sociokultúrne obrazy a portréty. Zborník príspevkov z odbornej konferencie Taká bola Banská Bystrica. Edícia: Acta Universitatis Mathiae Belii č. 2 1996, p. 73 – 79
 • Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, jeho zástoj a perspektíva v rozvoji kultúry a umenia mesta a regiónu
  1995 VESELOVSKÝ, Rudolf (zost.): Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici. Zborník príspevkov z konferencie konanej 24. mája 1995 v Banskej Bystrici, Park for Culture and Leisure Time, Banská Bystrica 1995, p. 19 – 23
 • Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici a umelecká výchova
  1995 Langsteinová, Eva – Červená, Ľudmila (ed.): Ako ďalej v hudobnej výchove? Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 15. septembra 1994, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica 1995, p. 214 – 221
 • Hudobný život v Banskej Bystrici v rokoch 1918 – 1938
  1994 MUNTÁG, Emanuel (ed.): Hudobný archív 12, Matica slovenská, Martin 1994, p. 116 – 137
 • Hudobná kultúra Zvolena (1243 – 1990)
  1993 Vaníková, Viera (zost.): Zvolen v minulosti a prítomnosti. Monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv, Gradus Publishing House, City of Zvolen, Martin, Zvolen 1993, p. 223 – 232
 • Prierez životom a tvorbou Jána Móryho
  1992 MAŽÁRIOVÁ, Taťjana (zost.): Ján Móry. Zborník referátov zo sympózia, ktoré sa uskutočnilo v rámci podujatí k 100. výročiu narodenia skladateľa v Banskej Bystrici v dňoch 21. – 22. mája 1992, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Literary and Music Museum, Bratislava, Banská Bystrica 1992, p. 25 – 33
  (72 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci, Bárdiová, Marianna, zodp. redaktor)
 • Odraz vzťahu muzeológie a muzikológie v názoroch slovenských a českých teoretikov
  1988 BÁRDIOVÁ, Marianna – BUGALOVÁ, Edita (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987, , Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1988, p. 29 – 38
 • Spevokol Smetana v Banskej Bystrici (1924 – 1938)
  1987 Hudobný archív 10, Matica slovenská, Martin 1987
  (Oto Řečinský)
 • Dokumentácia súčasnej hudobnej kultúry v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici
  1986 ČÍŽIK, Vladimír (zost.): K problematike dokumentácie súčasného hudobného života na Slovensku. Zborník referátov zo seminára v Bratislave, 13. februára 1986, Slovak National Museum, Slovak Music Fund, Bratislava 1986, p. 35 – 41
  (76 s., 1. vyd.)
 • Príspevok k problematike bibliografickej činnosti v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici s osobitným zreteľom na oblasť hudby
  1985 KUKUČKOVÁ, Elena (zost.): Informácie a materiály č. 164.3-4. Zborník zo seminára konaného v dňoch 3. – 4. októbra 1984 v Štiavnických Baniach, Matica slovenská, Martin 1985, p. 49 – 54
 • KLIMEŠ, Jan – BÁRDIOVÁ, Marianna: Strojové spracovanie úlohy Odraz SNP v hudbe
  1985 Hudobný archív 8, Matica slovenská, Martin 1985, p. 62 – 68
 • Dokumentácia hudobnej tvorby s tematikou SNP v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici
  1985 BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Slovenské národné povstanie v hudbe. Zborník materiálov z muzikologickej konferencie v Banskej Bystrici, 13. – 14. septembra 1984, Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1985, p. 134 – 140
 • Hudobnodokumentačná a muzikologická práca v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici
  1983 Literárno-hudobné Pohronie. Časopis Literárneho a hudobného múzea, Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1983, no. 15, p. 33 – 38
 • Novoobjavené rukopisy Viliama Figuša-Bystrého
  1983 Literárno-hudobné Pohronie. Časopis Literárneho a hudobného múzea, Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1983, no. 14, p. 18 – 32
 • Hudobná kritika v Stredoslovenskom kraji v období 1920 – 1980
  1982 Hudobná kritika v Bratislave 1920 – 1980. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 9, Horváthová, Katarína (zost.) – Nováček, Zdenko (ved. tajomník konferencie), Bratislava 1982
  (Zborník prác z 9. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1980, 8. – 9.októbra 1980)
 • Možnosť strojového spracovania úlohy Idea SNP v hudbe
  1981 BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára v Dolnej Krupej, 22. – 24. apríla 1981, , Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1981, p. 35 – 41
 • Editorial Work
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – BÁRDI, Miroslav (ed.): Katalóg výtvarných diel
  2016 Banská Bystrica 2016
  (1. vyd.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno-spoločenskom kontexte rokov 1889 – 1909 – 2009
  2012 Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. októbra 2009. Časopis Stredné Slovensko 12 (2012), Central Slovakia Museum Banská Bystrica, Banská Bystrica 2012
  (186 s., 1. vyd., optický dátový nosič, Banskobystrický samosprávny kraj, Banskobystrická spoločnosť – Klub priateľov Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker. Zborová tvorba / Chormusik
  Compact disc (CD). Music Master Jaroslav Stráňavský
  2011 Foundation of Ján Cikker, Bratislava 2011
  (12 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Zdenko Mikula
  Zdenko Mikula. Zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, konaného v Štátnej vedeckej knižnici v roku 2006
  2011 Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, , Banská Bystrica 2011
  (51 s., 1. vyd.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – ZEMKO, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 1
  Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-interpretačného seminára, konaného 12. 10. 2009 v Banskej Bystrici
  2009 , Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2009
  (205 s., 1. vyd., 1 CD-ROM)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – BIBZA, Peter (ed.): Viliam Figuš-Bystrý: K nám skloň sa, Pane
  Zborové skladby
  2008 Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Park for Culture and Leisure Time, Banská Bystrica 2008
  (82 s., 1. vyd., 1 zborová partitúra)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Vám lásky sľub skladám. Liebesversprechen. Ján Móry
  Compact disc (CD). Piesňová tvorba Jána Móryho
  2007 Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Matica slovenská, Banská Bystrica, Martin 2007
  (13 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – BOBOVÁ, Mária (ed.): Konvergencie / Die Konvergenzen
  Minulosť a prítomnosť nemecko-slovenských vzťahov na báze historických fondov ŠVK a LHM Banská Bystrica. Katalóg k výstave, 16. októbra – 7. novembra 2007
  2007 Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica 2007
  (27 s., 1. vyd., scenár: Marianna Bárdiová – Mária Bôbová)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – LAUKOVÁ, Oľga (ed.): Banská Bystrica a Štátna vedecká knižnica
  2004 Výstava. Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole, Poľsko, september – október 2004, Opole 2004
  (scenár: Marianna Bárdiová – Oľga Lauková)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Egry (1824 – 1908)
  Výstava. Átrium Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 21. decembra 2003 – 15. januára 2004. 14 panelov
  2003 State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2003
  (Marianna Bárdiová: scenár, výtvarno-grafické riešenie a realizácia)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Viliam Figuš-Bystrý: Tou našou dolinkou
  Zborové skladby
  2003 Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Park for Culture and Leisure Time, Banská Bystrica 2003
  (64 s., 1. vyd., 1 zborová partitúra)
 • MUNTÁG, Emanuel – BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Viliam Figuš-Bystrý (1875 – 1937)
  Zborník referátov zo seminára, ktorý sa uskutočnil 28. apríla 2000 v rámci 22. ročníka Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici
  2002 Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2002
  (68 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum – domov múz
  Sprievodca po expozícii
  2002 Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2002
  (94 s., 1. vyd.)
 • Šípka, Miloslav – Bárdiová, Marianna (ed.): Ľudové hudobné nástroje na Slovensku
  Sprievodca po expozícii
  2002 Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2002
  (23 s., 1. vyd.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – FUDRA, Igor – ŽABKOVÁ, Soňa – TROLIGOVÁ, Zlata – ŠÍPKA, Miloslav (zost.): Sprievodca po fondoch Literárneho a hudobného múzea
  2001 Literary and Music Museum, Banská Bystrica 2001
  (1. vyd.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie
  Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera. Bratislavský Hrad, Vernisáž, 9. augusta 2001
  2001 Slovak National Museum – Music Museum, Foundation of Ján Cikker, The Theatre Institute, Bratislava 2001
  (44 s., 1. vyd., scenár: Marianna Bárdiová – Miloslav Blahynka)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ladislav Bárdi: Moje svety
  Zbierka veršov
  2001 Trian Publishing House, Banská Bystrica 2001
  (82 s., 1. vyd.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.) : Múzeum – domov múz
  Malá stála literárna a hudobná expozícia Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Vernisáž, 21. decembra 1999
  1999 Reinštalácia expozície in: nové priestory Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici v budove Štátnej vedeckej knižnice, Lazovná 9, Banská Bystrica. Vernisáž, 22. apríla 2003 (trvanie do roku 2013). Sprievodca po expozícii, Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1999
  (Marianna Bárdiová: scenár Historického salónu, spoluautorka scenára Literárneho salónu, hlavná editorka a koordinátorka celej expozície, ďalší autori, scenár: Troligová, Zlata (Literárny salón), Fudra, Igor (Hudobný salón), Žabková, Soňa (Bábkarský salón)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – BÁRDI, Miroslav (ed.): Miroslav Bárdi. Maľba a kresba
  Autorský katalóg
  1999 Trian Publishing House, Banská Bystrica 1999
  (28 s., 1. vyd.)
 • Bárdiová, Marianna (ed.): Mister Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera
  Zborník zo seminára konaného pri príležitosti premiéry inscenácie opery Mr. Scrooge v Štátnej opere v Banskej Bystrici 19. decembra 1997
  1999 Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1999
  (56 s., 1. vyd.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Len ty, jediná. Ja, du allein. Operetné melódie Jána Móryho
  Compact disc (CD). Music Master Jaroslav Stráňavský
  1997 Banská Bystrica 1997
  (14 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker (1911 – 1989), skladateľ a človek
  Putovná monografická výstava v slovenskom a nemeckom jazyku. 34 panelov. Vernisáž, 5. októbra 1996 pri premiére inscenácie opery Vzkriesenie v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave
  1996 V ďalších rokoch inštalovaná aj v LHM BB, v Štátnej opere v Banskej Bystrici, v ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici, v Slovenskom inštitúte v Berlíne, od 1. – 15. 3. 2001 do 31. 3. 2001 vo Foyer Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Bratislava 1996
  (od 15. júna 2001 – januára 2002 v Slovenskom inštitúte v Budapešti, v Tót Komlóši a Békešskej Čabe, koncepcia a organizácia: Marianna Bárdiová, scenár: Marianna Bárdiová – Vladimír Zvara)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Svetový vynálezca Jozef Murgaš
  Výstava. Budova bývalej obecnej školy v Tajove, 1994
  1994 Tajov 1994
  (Marianna Bárdiová – Mária Lásková: scenár malej expozície)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Osud a ideál
  Putovná výstava. Banská Bystrica, 1993, Literárne a hudobné múzeum
  1993 Banská Bystrica 1993
  (scenár: Boris Banáry, výstava sa konala v rámci Roka Jána Levoslava Bellu 1993)
 • Bárdiová, Marianna (ed.): Život plný hudby
  Výstava venovaná 100. výročiu narodenia Jána Móryho, Banská Bystrica, máj 1992, Literárne a hudobné múzeum
  1992 Putovná výstava, inštalovaná viackrát – Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, Spišská Nová Ves, Karlsruhe – Zámok Durlach, Budapešť, Šalgótarján, Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1992
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár, organizácia, ďalší autori: Renáta Klementová – Štefan Pleva)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker (1911 – 1989), život a dielo
  Banská Bystrica, jún 1991, Literárne a hudobné múzeum
  1991 Putovná výstava, viackrát inštalovaná na Slovensku, Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1991
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár)
 • Bárdiová, Marianna (ed.): Ľudové hudobné nástroje pastierov
  Banská Bystrica, jún 1990, Dom kultúry
  1990 Banská Bystrica 1990
  (Marianna Bárdiová: scenár, organizácia)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Divadlo Jozefa Gregora Tajovského jubilujúce
  Banská Bystrica, november, 1989, Literárne a hudobné múzeum
  1989 Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1989
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár a výtvarná realizácia opernej časti, Renáta Klementová: scenár a výtvarná realizácia činohernej časti)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – BUGALOVÁ, Edita (zost.): Hudba a počítač
  Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987
  1988 , Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1988
  (136 s., 1. vyd.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Pastierske ozveny
  (Ľudové hudobné nástroje pastierov). Katalóg k výstave, Banská Bystrica, júl 1988, Literárne a hudobné múzeum
  1988 Banská Bystrica 1988
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Domovina moja. Tibor Andrašovan
  Výstava k 70. narodeninám skladateľa. Banská Bystrica, máj 1987, Literárne a hudobné múzeum
  1987 Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1987
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár, organizácia)
 • Bárdiová, Marianna (ed.): Pavol Tonkovič
  Expozícia v Pamätnej izbe Pavla Tonkoviča v Podkoniciach
  1986 Podkonice 1986
  (5 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: libreto expozície, Ľudmila Červená: scenár expozície)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): SNP v hudbe
  Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. septembra 1984
  1985 Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1985
  (156 s., 1. vyd.)
 • Bárdiová, Marianna (zost.): Slovenské národné povstanie v hudbe
  Katalóg hudobných diel s tematikou SNP
  1985 , Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1985
  (143 s., 1. vyd.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): SNP v hudbe
  Výstava pri príležitosti 40. výročia SNP, Banská Bystrica, september 1984, Literárne a hudobné múzeum
  1984 Banská Bystrica 1984
  (16 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, organizácia, ďalší autori, scenár: Eva Michalová, Drahomíra Dubovcová, Bedrich Schreiber, ml.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)
  Katalóg k výstave. Banská Bystrica, september 1983, Literárne a hudobné múzeum
  1983 Putovná výstava, inštalovaná počas osláv 140. výročia narodenia Jána Levoslava Bellu v Liptovskom Mikuláši, Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1983
  (15 s., 1. vyd., s. n., Marianna Bárdiová: scenár, organizácia, realizácia, ďalší autori, scenár: Ľudmila Červená)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – KLEMENTOVÁ, Renáta (zost.): Február v umení
  Katalóg k výstave
  1983 Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1983
  (11 s., 1. vyd., s. n.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Trávníčkovo kvarteto
  Výstava k 10. výročiu umeleckého telesa, Banská Bystrica, november 1983, Literárne a hudobné múzeum
  1983 Banská Bystrica 1983
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto a scenár, organizácia)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Čakaj ma, Horehronie (Ján Cikker, Andrej Očenáš, Zdenko Mikula)
  Putovná výstava. Banská Bystrica, september 1981, Literárne a hudobné múzeum
  1981 Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1981
  (scenár: Marianna Bárdiová – Vladimír Čížik)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Hudba a počítač
  Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, Dolná Krupá, Dom slovenských skladateľov, 22. – 24. apríla 1981
  1981 , Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1981
  (103 s., 1. vyd.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Pozvanie do divadla. 20 rokov Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici
  Experimentálna výstava (živé exponáty, dramatizácie). Vernisáž, 3. novembra 1980, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  1980 Banská Bystrica 1980
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, organizácia, ďalší autori, scenár: Ľudmila Červená – Jozef Mokoš)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov
  Banská Bystrica, október 1980, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica. Putovná výstava v spolupráci s Liptovským múzeom Liptovský Hrádok a Slovenským národným múzeom, Bratislava
  1980 Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1980
  (Marianna Bárdiová: výber exponátov za Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica a organizácia)
 • Bárdiová, Marianna (ed.): Ozveny z povstaleckých hôr
  Experimentálna výstava (zvuk ako exponát). Banská Bystrica, september 1979, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  1979 Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1979
  (scenár: Marianna Bárdiová – Ľudmila Červená)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): 30 rokov Učiteľského spevokolu Hron
  Výstava. Vernisáž, 30. novembra 1979, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  1979 Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1979
  (scenár a realizácia: Marianna Bárdiová – Dáša Dubovcová)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Hudba v Banskej Bystrici
  Katalóg k výstave. Výstavný priestor Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, december 1978
  1978 Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1978
  (13 listov v prebale, Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto a scenár k 2. časti 1918 – 1978, Eva Michalová – Ľudmila Červená: scenár k 1. časti stredovek – 1918)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Ján Cikker
  Personálna bibliografia
  1976 Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1976
  (76 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)
 • Bárdiová, Marianna – Červená, Ľudmila (zost.): Literárno-hudobné Pohronie č. 10
  Zborník z osláv 100. výročia narodenia Viliama Figuša-Bystrého, Banská Bystrica 1975
  1975 Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1975
  (29 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)
 • Bárdiová, Marianna (ed.): Slovenské národné povstanie v hudbe
  Katalóg k výstave. Výstavný priestor v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, október 1974
  1974 Central Slovakia Museum Banská Bystrica, Banská Bystrica 1974
  (18 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: scenár, Jozef Pantlík: libreto)
 • Art Critique and Journalism
 • Ján Móry – Spod bystrických veží pod tatranské štíty
  2019 LUKÁČOVÁ, Alžbeta (zost.): Ján Móry: Slečna vdova. Bulletin k premiére, State Opera in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2019, p. 8 – 16
  (23 s., 1. vyd., december 2019)
 • Prínosná knižná publikácia Historické organy stredného Gemera
  Recenzia monografie
  2017 (27. 3.) In: http://operaslovakia.sk/prinosna-knizna-publikacia-historicke-organy-stredneho-gemera
  2017 (27. 3.)
 • Slovenská pieseň
  2017 Harmonia Seraphica 2017
  (Notes CD Slovenská pieseň. Mužské zbory. Danubius Octet Singers. Harmonia seraphica, máj 2017)
 • Potme cítim, dotýkam sa tmy
  Životné jubileum Ing. Marcela Lalkoviča, CSc.
  2015 Múzeum, Bratislava year LXI, 2015, no. 2, p. 45 – 46
 • Tatranský skladateľ a hotelier
  2014 Magazín Slovensko, Matica slovenská, Martin year 36, 2014, no. 1, p. 36 – 37
 • Anton Július Hiray: Civitatis Neosoliensis Militare Marsch
  (Pochod občanov mesta Banská Bystrica)
  2012 Radničné noviny mesta Banská Bystrica, Banská Bystrica year 6, 2012, no. 7, p. 13
 • Spomienka na Jána Cikkera
  Skladateľova storočnica
  2011 Radničné noviny mesta Banská Bystrica, Banská Bystrica year 5, 2011, no. 4, p. 6
 • Vojenská hudba na Slovensku v současnosti
  2011 Informační Zpravodaj Klub absolventů Vojenské konzervatoře – VHŠ Svazu vojáků v záloze ČR, Praha 2011, no. 102, p. 3 – 5
 • Tibor Andrašovan (1917 – 2001)
  Programový bulletin ku koncertu k 10. výročiu jeho úmrtia v Štátnej opere, 5. mája 2011
  2011 State Opera in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2011
 • Návrat prof. Jozefa Mistríka do Španej Doliny
  2010 Slovensko year 32, 2010, no. 3, p. 38 – 39
 • Študenti konzervatória sa chystajú na súťaž do Španielska
  2009 MY – Banskobystrické noviny, Banská Bystrica year 9, 2009, no. 14 (14. 4. – 20. 4.), p. 5
 • O čom rozpráva vojenská uniforma. Z múzejných zbierok
  [Vojenský kapelník Ľudovít Adamčík]
  2008 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica year 9, 2008, no. 3, p. 4
 • Vojaci v zajatí – ľahkonohej múzy
  [Vojenský kapelník Emanuel Kaláb a jeho hudobno-divadelné produkcie]
  2008 Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, Banská Bystrica year 6, 2008, no. 3, p. 8
 • Keď sa ešte papier vyrábal ručne a písmená sa vyrezávali
  [O Lutherovej Biblii z roku 1555]
  2008 Papier a polygrafia, Bratislava year 6, 2008, no. 2, p. 42 – 43
 • Ako vojaci v mestskom parku hudobný altánok stavali
  2008 Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, Banská Bystrica year 6, 2008, no. 1, p. 11
 • Múzeum a muzeológia
  Konferencia
  2008 Múzeum, Slovak National Museum, Bratislava year 54, 2008, no. 4, p. 42 – 43
 • Výtvarný dialóg
  [O výstave Miroslav Bárdi – maľba, Dušan Hutka – socha v Kežmarku]
  2008 Slovenské národné noviny year 19 (23), 2008, no. 12, p. 2
 • Pozvánka na výstavu. PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.
  2008 Kežmarok, Kežmarok year 16, 2008, no. 9, p. 8
 • Zaujímavá výstava v Horehronskom múzeu
  [Miroslav Bárdi. Prelínania. Maľba.]
  2008 Horehronie. Týždenník pre mesto Brezno a obce okresu Brezno, Brezno year 16, 2008, no. (14. 10.), p. 4
 • Neznáme piesne Jána Móryho prinášajú radosť
  2008 Kamelot. Banskobystrické radničné noviny, január, Banská Bystrica 2008, p. 10
 • Ján Móry (Banská Bystrica 10. 7. 1892 – Bratislava 5. 5. 1978)
  [O koncerte BB Band Dixieland & Jazz Band v Starom Smokovci, 10. 7. 2007, z piesňovej tvorby Jána Móryho k 115. výročiu narodenia.]
  2007 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica year 8, 2007, no. 2, p. 10
 • Muž v múzeu – téma pre rok 2007
  [O odbornom seminári v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici, k 16. ročníku Dní európskeho kultúrneho dedičstva, 26. 9. 2007]
  2007 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica year 8, 2007, no. 2, p. 11
 • Nemecko–slovenské konvergencie
  [O výstave historických knižných fondov ŠVK a Literárneho a hudobného múzea Banská Bystrica]
  2007 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica year 8, 2007, no. 2, p. 6
 • Hudobné dedičstvo – zodpovednosť hudobných knihovníkov a múzejníkov
  [O seminári Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí. Ochrana a sprístupňovanie v ŠVK 17. – 18. 9. 2007]
  2007 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica year 8, 2007, no. 2, p. 6
 • Cena pre Literárne a hudobné múzeum
  [Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2006 za prácu s marginalizovanými skupinami ľudí.]
  2007 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica year 8, 2007, no. 2, p. 6
 • Ako láska k operám môže prekonať aj vojenské peripetie
  2007 Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, Banská Bystrica year 5, 2007, no. 4, p. 9
 • Keď si Banská Bystrica vojakov bránila
  2007 Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, Banská Bystrica year 5, 2007, no. 3, p. 9
 • JUDr. Jaromír Bázlik
  2007 Banskobystrický evanjelik. Časopis Cirkevného zboru ECAV Banská Bystrica, Banská Bystrica year 2, 2007, no. 3, p. 12 – 13
 • Osobnosti. (Jevgenij Markovič Iršai)
  2005 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica year 6, 2005, no. 4, p. 4
 • Banská Bystrica v dielach hudobných skladateľov
  2005 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica year 6, 2005, no. 3, p. 4
 • Vytiahnuté z depozitára – Vavrínový veniec Viliama Figuša-Bystrého
  2005 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica year 6, 2005, no. 1, p. 6
 • Viliam Figuš-Bystrý (28. 2. 1875 – 11. 5. 1937)
  2005 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica year 6, 2005, no. 1, p. 4
 • Les a hudba
  2005 Lesník. Časopis zamestnancov š. p. Lesy SR Banská Bystrica, Banská Bystrica 2005, no. 12, p. 7
 • Aj v prírode sa rodí hudba
  2005 Lesník. Časopis zamestnancov š. p. Lesy SR Banská Bystrica, Banská Bystrica 2005, no. 12, p. 6
 • 35 rokov Literárneho a hudobného múzea
  2004 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica year 5, 2004, no. 1, p. 1, 4
 • Konferencia o dychovej hudbe
  [Recenzia konferencie IGEB v Rakúsku]
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 9, p. 8 – 9
  (Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, kongres, 8. – 13. júla 2004)
 • Vežoví trubači – predstavitelia svetskej hudby
  2004 Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, Banská Bystrica year 2, 2004, no. 1, p. 5
 • Celoživotné návraty do rodného domu
  Ján Cikker: “Nikdy nepochopím ľudí, ktorí sa domova zrieknu navždy”
  2003 Verejná správa, Bratislava year 58, 2003, no. 21, p. 26 – 27
 • Cyklus Osobnosti: Dagmar Rohová-Boksová
  2003 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica year 4, 2003, no. 3, p. 4
 • Múzeum – domov múz alebo Čo s malým domom, keď je múz veľa?
  2002 Múzeum, Slovak National Museum, Bratislava year 48, 2002, no. 3, p. 18 – 22
 • Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici
  2002 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica year 3, 2002, no. 3, p. 6
 • Braňo Hronec
  2002 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica year 3, 2002, no. 2, p. 4
 • Hommage a Ján Cikker
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 12, p. 5
 • Cyklus Osobnosti. Ján Cikker
  2001 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica year 2, 2001, no. 1, p. 4
 • Anketa Zväzu múzeí na Slovensku k súčasnej situácii múzeí
  2000 Múzeum, Slovak National Museum, Bratislava year 46, 2000, no. 4
  (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, Príloha Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku, roč. 3, č. 4, 2000, s. 1 – 3)
 • O dychovej hudbe medzinárodne
  [14. konferencia IGEB o dychovej hudbe v Rakúsku]
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 10, p. 10
  (Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, konferencia, 17. – 22. 7. 2000)
 • Biblia Martina Luthera z roku 1555
  1999 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovak National Museum, Bratislava year 48, 1999, no. 4, p. 40 – 44
 • Jubilejné zamyslenie
  1999 Múzeum, Slovak National Museum, Bratislava year 45, 1999, no. 3
  (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, Príloha Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku, roč. 2, č. 3 (1999), s. 3 – 4)
 • Slovenské národné povstanie v hudbe
  1999 Bojovník year 44, 1999, no. 9, p. 7
 • Bellovský koncert v Liptovskom Mikuláši
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 11, p. 33 – 34
  (Ján Levoslav Bella, koncert Nao Higano, Daniela Varínska, 19. 10. 1999, Liptovský Mikuláš)
 • Hudba nestorov. Ján Móry v Spišskej Novej Vsi
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 11, p. 33
 • Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica
  1999 Hudobné udalosti na Slovensku 1999, National Music Centre, Bratislava 1999, p. 58
 • 13. svetový kongres IGEB v Banskej Bystrici
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 16, p. 8
  (Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, kongres, Banská Bystrica, 6. – 11. 7. 1998)
 • Literárne a hudobné múzeum a jeho prezentácie
  1997 Verejná správa, Bratislava year 52, 1997, no. 20, p. 21
 • Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici
  1997 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovak National Museum, Bratislava year 46, 1997, no. 2, p. 65 – 66
 • Štefan Moyses a hudba jeho doby v Banskej Bystrici
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 22, p. 10
 • Wittenberská biblia z roku 1555 ako múzejná pamiatka
  1997 DOMOVÁ, Miroslava (zost.): Kniha ’95 – ’96. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, Matica slovenská, Martin 1997, p. 62 – 68
  (264 s., 1. vyd.)
 • Neznámy bellovský fond
  1996 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovak National Museum, Bratislava year 45, 1996, no. 3, p. 65
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)
 • Rokoval Zväz múzeí na Slovensku
  1996 Múzeum, Slovak National Museum, Bratislava year 41, 1996, no. 2, p. 32 – 33
 • Štvrťstoročnica Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici
  1996 Knižnice a informácie, Matica slovenská, Martin year 28, 1996, no. 6, p. 246 – 248
 • Koncert Symfonického orchestra Jána Cikkera v Banskej Bystrici
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 21, p. 2
 • Matematika a hudba
  1995 Literárny týždenník, Bratislava year 8, 1995, no. 13, p. 15
 • Z činnosti Zväzu múzeí na Slovensku
  1995 Múzeum, Slovak National Museum, Bratislava year 40, 1995, no. 1, p. 45
 • Duchovná hudba v Banskej Bystrici
  1995 Hudobný život, Bratislava year 27, 1995, no. 1, p. 4
  (Medzinárodná muzikologická konferencia, 19. – 22. októbra 1994 v Banskej Bystrici)
 • “Európer”, nie “venčekár”
  Obzretie sa za Rokom Jána Levoslava Bellu
  1994 Národná osveta, Bratislava year 4, 1994, no. 9, p. 28 – 29
  (150. výročie narodenia)
 • Bárdiová, Marianna – Holková, Jana: Poznanie v slove a melódii
  1994 Národná osveta year 4, 1994, no. 14, p. 2 – 3
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)
 • Štvrťstoročnica banskobystrického Literárneho a hudobného múzea
  1994 Múzeum, Slovak National Museum, Bratislava year 39, 1994, no. 4, p. 12 – 13
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)
 • Ján Levoslav Bella
  1993 Pohľady. Štvrťročník Slovákov v Rakúsku, Viedeň year 8, 1993, no. 4
 • Múzejná prezentácia trochu inak
  1993 Múzeum, Slovak National Museum, Bratislava year 38, 1993, no. 4, p. 44
  (Európske kultúrne dni 1993, Karlsruhe)
 • Vznikla Nadácia Jána Levoslava Bellu
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 7
 • Banskobystrickí umelci úspešní v Nemecku
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 12, p. 2
  (Európske kultúrne dni 1993, Karlsruhe)
 • Ján Móry
  1993 Programový bulletin 11. Dní európskej kultúry v Karlsruhe, apríl 1993, Karlsruhe 1993
 • Z činnosti Zväzu múzeí na Slovensku
  1992 Múzeum, Slovak National Museum, Bratislava year 37, 1992, no. 3, p. 49 – 50
 • Tatranský skladateľ. Sto rokov od narodenia Jána Móryho
  1992 Lúč year 1, 1992, no. 12 (10. 10.), p. 8
 • Múzeum a počítač
  [Recenzia seminára v Banskej Bystrici, 27. – 28. 11. 1991]
  1992 Múzejník. Občasník Zväzu múzeí na Slovensku, marec, Banská Bystrica 1992
 • Bella a dnešok
  Poznámky pred Bellovským výročím (1992)
  1991 Literárny týždenník, Bratislava year 4, 1991, no. 36, p. 15
  (Ján Levoslav Bella, 150. výročie narodenia)
 • Splácanie dlhov
  [O odhalení pamätnej tabule na rodnom dome Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici]
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 12, p. 7
 • Fujara s pchi-pcha
  [O hudobných nástrojoch z fondu Pavla Tonkoviča v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici]
  1989 Život year 39, 1989, no. 38, p. 53
 • Opera jubilujúca...
  [Hodnotenie ostatných 5 sezón Opery DJGT Banská Bystrica]
  1989 Divadlo Jozefa Gregora-Tajovského 1984 – 1989. Jubilejný bulletin, Banská Bystrica 1989
  (11 s., 1. vyd., Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)
 • Trávníčkovci jubilejne
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 4, p. 4
 • Premiéra v banskobystrickej opere
  [Čárdášová princezná]
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 3, p. 1
  (Emmerich Kálmán, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)
 • Zámocké hry Zvolenské
  Hudobné divadlo
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 17, p. 5
 • Pucciniho Bohéma v DJGT Banská Bystrica
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 14, p. 5
  (réžia: Karel Jernek, dirigent: Miroslav Šmíd, Giacomo Puccini, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)
 • “Va pensiero...” Po premiére Verdiho Nabucca v DJGT v Banskej Bystrici
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 10, p. 5
  (réžia: Peter Dörr, dirigent: Miroslav Šmíd, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)
 • Úspešná bilancia Trávníčkovcov
  1986 Smer year 38, 1986, no. 89 (16. 4.), p. 4
  (Trávničkovo kvarteto, Banská Bystrica)
 • K novému naštudovaniu My Fair Lady v Banskej Bystrici
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 18, p. 5
  (réžia: Martin Dubovič, dirigent: Miroslav Šmíd, My Fair Lady, muzikál, hudba: Frederick Loewe, libreto: Alan Jay Lerner, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)
 • Domenico Cimarosa: Tajné manželstvo
  1985 Kultúrno-politický spravodaj Banská Bystrica, Banská Bystrica year 7, 1985, no. 11
  (rubrika Kruhu priateľov hudby)
 • Pocta rodákovi
  [Recenzia inscenácie opery Juro Jánošík v DJGT]
  1984 Smer year 36, 1984, no. 266 (9. 11.), p. 7
  (Ján Cikker)
 • Po prvý raz na Slovensku. Donizettiho opera Viva La mamma
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 2, p. 5
  (Gaetano Donizetti, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)
 • Donizettiho Viva la mamma po prvý raz na Slovensku
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 2, p. 5
 • Opera je můj život
  [Rozhovor s Jánom Cikkerom]
  1984 Opus musicum, Brno year 16, 1984, no. 12, p. 282 – 285
 • Ján Egry
  1984 Kultúrno-politický spravodaj Banská Bystrica, Banská Bystrica 1984, no. 12
  (rubrika Kruhu priateľov hudby)
 • Koncert zábavnej hudby
  [Recenzia koncertu k 8. Týždňu novej slovenskej hudby v Banskej Bystrici]
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 5, p. 3 – 4
 • Ôsmy Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Koncert zábavnej hudby
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 5, p. 3 – 4
 • Nová banskobystrická Traviata
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 4, p. 5
  (Giuseppe Verdi, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)
 • Pucciniho jednoaktovky v banskobystrickej opere
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 12, p. 5
 • Park kultúry a oddychu v Banskej Bystrici
  1982 Osvetová práca, Obzor, Bratislava year 32, 1982, no. 15, p. 28 – 30
 • Život žitý umeniu
  [K 60. narodeninám Jána Hadrabu]
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 19, p. 7
 • Ešte raz o banskobystrickom Faustovi
  Gounodova opera na Zvolenskom zámku
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 16, p. 5
 • Novoobjavené rukopisy Viliama Figuša-Bystrého
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 17, p. 8
 • Hudba a počítač
  [Recenzia seminára v Dolnej Krupej]
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 13, p. 8
 • Hudobná expozícia Ozveny z povstaleckých hôr
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 20, p. 2
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)
 • Spevokol Smetana v Banskej Bystrici (1924 – 1938)
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 13, p. 8
 • Dirigent veľkých kvalít
  [K nedožitým 50. narodeninám Vojtecha Adamca]
  1976 Smer year 28, 1976, no. 166 (14. 7.), p. 3
 • Na počesť jubilanta
  [O koncerte Andreja Očenáša v Selciach k 65. narodeninám]
  1976 Smer year 28, 1976, no. 126 (28. 5.)
 • Scientific reviews
 • Alexandra Tauberová – Jarmila B. Martinková: Johann Nepomuk Batka. Auswahl aus der Korrespondenz
  Edícia Musaeum Musicum. Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1999. 188 s.
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 26, 2000, no. 4, p. 552 – 554

Awards

 • The Mayor of Banská Bystrica Award
  2017
 • Jozef Kresánek Award
  2014


« back to list Updated: 14. 01. 2020