Libor Mašek - baroque violoncello

Libor Mašek pocháza z Tišnova, kde získal základní hudební vzdělání. Pokračoval studiem violoncella v Brně, nejprve ve třídě Miroslava Zichy na  konzervatoři, následně u prof. Bedřicha Havlíka na Janáčkově akademii múzických umění. Zde také absolvoval ve hře na varhany (Mgr. Petr Kolař), varhanní improvizaci a řízení sboru v rámci oboru duchovní hudba.
Hned se začátkem brněnských studií začal objevovat svět tzv. staré hudby, nejprve v souboru Telemann Baroque Collegium, později v Cappelle Apollinis. V těchto letech se také účastnil řady mistrovských kurzů cellové a varhanní interpretace staré hudby.
Od roku 2003 je členem souboru Collegium 1704. Jako zkušený hráč continua často účinkuje i s dalšími soubory, např. Ensemble Inégal, Czech Ensemble Baroque, Musica Florea, Musica aeterna, Collegium Marianum. Stále častěji se účastní komorních projektů. Je členem Rejchova kvarteta, specializujícího se na hudbu raného romantismu. Od založení Pražské komorní filharmonie (1994) byl téměř 20 let členem její violoncellové skupiny. Je varhaníkem kostela sv. Antonína v pražských Holešovicích.
Vyučuje na Pražské konzervatoři obor Basso continuo – Barokní violoncello a na Akademii staré hudby v Brně (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) obor Barokní violoncello.
Je také nadšeným badatelem, v českých a zahraničních archivech vyhledává dosud nerealizované skladby se sólovou úlohou violoncella a usiluje o jejich zpřístupnění hudební veřejnosti. Mimo to se zabývá přepisem a spartací starých hudebních pramenů do současné notační podoby. Takto rekonstruoval už stovky děl, významně je zastoupena především tvorba Jana Dismase Zelenky (více než 40 opusů).

x