Profil osobnosti

Foto: Svetozár Stračina

Svetozár Stračina

3. 12. 1940 Turčiansky Sv. Martin – 26. 2. 1996 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1955 – 1960
Konzervatórium v Bratislave (akordeón – J. Ondruš, kompozícia – M. Kořínek)
1960 – 1965
hudobná veda na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, prerušenie štúdia

Svetozár Stračina potom pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní.

 

"Kompozičná tvorba Stračinu sa od začiatku formovala v úzkej väzbe na synkretické umelecké formy, ktoré vychádzajú zo spájania hudby so slovom, pohybom a tancom. Východiskom jeho umeleckej orientácie bola scénická tvorba. Začiatkom 60. rokov sa začal postupne presadzovať ako autor hudby k divadelným inscenáciám, pantomíme, pásmam poézie, rozhlasovým hrám a televíznym inscenáciám. V období formovania avantgardnej divadelnej scény bol spoluzakladateľom viacerých divadelných súborov malých foriem, ktoré niesli znaky alternatívnej tvorby (Divadlo obrazov, Divadlo pantomímy, Divadielko poézie). V tomto období intenzívne spolupracoval s M. Sládkom, I. Lembovičom a i. Od roku 1964 rozšíril svoj záujem aj na oblasť filmovej hudby, pričom sa jej v najväčšom rozsahu venoval v 70. a 80. rokoch. Spolupracoval s mnohými filmovými režisérmi (A. Lettrich, J. Medveď, J. Zeman, Š. Uher, V. Kubenko, I. Teren, V. Bahna, M. Hollý, K. Spišák, E. Fornay, J. Lihosit, M. Slivka, M. Ťapák, J. Zachar). Je autorom hudby k vyše 150 filmom, z toho k 78 celovečerným.
V priebehu 60. rokov, v období ústupu spoločenského záujmu o folklór, Stračina presunul ťažisko svojej práce na folklórne žánre. Ľudová pieseň, hudba a ľudová kultúra ako osobitný hodnotový a estetický systém sa stali pre neho trvalou inšpiráciou. Záujem o scénické žánre usmernil pozornosť Stračinu k scénickému folklóru. Od roku 1962, kedy sa po prvý raz autorsky zúčastnil na príprave programu pre Lúčnicu, sa začal venovať hudbe pre súbory. Počiatočná náhodná spolupráca sa neskôr stala jednou z hlavných oblastí jeho skladateľskej činnosti. Dôležitým východiskom pre túto tvorbu bolo štúdium ľudovej piesne a hudby v ich pôvodných podobách. V žánri hudby pre súbory nadviazal na tradíciu symfonického spracovania, ktorú prispôsobil vlastnému ideálu kompozičnej práce s hudobným folklórom. Pre profesionálne a amatérske folklórne súbory (SĽUK, Lúčnica, Marína atď.) vytvoril vyše 80 kompozícií k tancom a okolo 50 úprav ľudových piesní a inštrumentálnej hudby. Spolupracoval s choreografmi Š. Nosáľom, J. Kubánkom, M. Mázorovou, D. Struhárom, J. Jamriškom, J. Moravčíkom aď. Stal sa jednou z vedúcich osobností folklórneho hnutia na Slovensku nielen ako hudobný skladateľ a upravovateľ, ale aj znalec ľudovej kultúry. Pôsobil ako organizátor, lektor, zberateľ a iniciátor viacerých edícií autentického hudobného folklóru vo vydavateľskej praxi.
Popri hudbe pre súbory sa Stračina zameral na rozhlasové úpravy hudobného folklóru, ktorým sa začal vo väčšom rozsahu venovať od začiatku 70. rokov. Na rozdiel od scénického folklóru, v ktorom uprednostňoval monumentálne formy, rozhlasové úpravy umožnili autorovi rozšíriť záber na viaceré piesňové a inštrumentálne žánre ľudovej hudby a obohatiť kompozičnú prácu s folklórom o nové výrazové polohy. V rozhlasových úpravách často využíval kombináciu autentického interpretačného prejavu s vlastným kompozičným dotvorením. Objavil a do povedomia verejnosti uviedol viacerých ľudových spevákov a hudobníkov, pričom vo svojich úpravách ponechal priestor pre individualitu ich prednesu na pozadí zachovania regionálneho štýlu. Tvorba rozhlasových úprav vrcholí v snímkach, ktoré vznikli z podnetu medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Prix de musique folklorique de Radio Bratislava (Musica pro uno violino; Beluškov cimbal; Reč pastierska; Ej, láska nestála). Využil v nich možnosti, ktoré poskytujú technické médiá v oblasti zvukovej montáže, koláže a elektronického dotvorenia zvuku, inšpirované postupmi elektroakustickej hudby. V týchto snímkach, v ktorých využíval spoluprácu s Experimentálnym štúdiom rozhlasu, sa upravovateľská práca Stračinu dostáva na pôdu autonómnej kompozičnej tvorby. Pre potreby rozhlasového vysielania pripravil vyše 30 rozhlasových úprav a kompozícií.
Osobitnou oblasťou tvorby Stračinu sa stal žáner vianočnej hudby, ktorému sa začal venovať v priebehu 70. rokov. Je autorom viacerých cyklov vianočných kolied, piesní a pastorel. Pri ich spracovaní vychádzal nielen zo súčasnej folklórnej tradície, ale i z využitia historických prameňov vianočnej tvorby (zbierka A. Kmeťa, Bardejovská zbierka). Sporadicky sa venoval inštruktívnej tvorbe, piesňam, skladbám pre sólový nástroj, komornej a orchestrálnej tvorbe."

(URBANCOVÁ, Hana: Svetozár Stračina. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 256 – 258.)

Diela

 • javiskové
 • Cesty života

  1991 TEXT: V. Marušin
 • muzikál
 • Pacho sa vracia

  1994 TEXT: M. Ťapák, Š. Moravčík
 • symfonický orchester
 • Suita polyritmica

  1963 OBSADENIE: orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Jánovi Havranovi

  1962 OBSADENIE: s, t, b, CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Tri štúdie (Z domova)

  1962 OBSADENIE: zmb, orch
 • Variácie

  1963 OBSADENIE: ac, orch
 • sólový nástroj
 • Svet a deti

  1960 OBSADENIE: ac
 • Gaderskou dolinou

  1961 OBSADENIE: ac
 • dva nástroje
 • Tri miniatúry

  1966 OBSADENIE: vn, pf
 • hudba pre divadlo
 • Malý princ

  1960 TEXT: V. Popovič
 • Postrehy

  1962 TEXT: M. Sládek, E. Žlábek
 • Únos do ticha

  1963 TEXT: M. Sládek, E. Žlábek
 • Hra o bohatci a Lazarovi

  1964 TEXT: M. Sládek
 • Diabol a pán Boh

  1965 TEXT: J. Pálka
 • Sólové pantomímy Milana Sládka

  1965
 • Dvojník

  1966 TEXT: P. Debnár
 • Tartuffe

  1966 TEXT: J. Pálka
 • Komédia o Tobiašovi

  1967 TEXT: M. Sládek
 • Štyri strany sveta

  1967 TEXT: J. Svoboda
 • Zo života hmyzu

  1967 TEXT: M. Sládek
 • Rómeo a Júlia

  1970 TEXT: S. Párnický
 • Othello

  1972 TEXT: P. Mikulík
 • Dar

  1993 TEXT: M. Sládek
 • úpravy folklóru
 • Dve slatinské regrútske

  1967 OBSADENIE: vm, folkb
 • Môťovské venčoke

  1967 OBSADENIE: CF, vn
 • Tri ľudové piesne

  1968 OBSADENIE: s, zmb
 • Dve zbojnícke piesne

  1969 OBSADENIE: vm, orch
 • Tri kysucké piesne

  1970 OBSADENIE: vf, orch
 • Tri pazovské

  1970 OBSADENIE: vm, orch
 • Za vienkom

  1970, rev. 1971 OBSADENIE: vf, orch
 • A pred tých je Kankov

  1971 OBSADENIE: CF, vn
 • Dubnické svadobné

  1971 OBSADENIE: CF, orch
 • Musica montana (pura)

  1971 OBSADENIE: vn, orch
 • Piesna z Valaskej Belej

  1971 OBSADENIE: CF, orch
 • Tri šarišské piesne

  1971 OBSADENIE: vf, orch
 • Uspávanky

  1971 OBSADENIE: vf, orch
 • Musica oraviensis

  1972 OBSADENIE: Xfsch, orch
 • Pastierske Vianoce

  1972 OBSADENIE: orch
 • Romano taboris

  1973 OBSADENIE: vf, orch
 • Dohviezdny večer pod Tatrami

  1974 OBSADENIE: CF, orch
 • Musica pastorum

  1974 OBSADENIE: orch
 • Drmané

  1975 OBSADENIE: Xfsch
 • Marmuriena

  Jarné obradové piesne z Liptovských Sliačov
  1975 OBSADENIE: v, CF, orch
 • Musica pro uno violino

  1975 OBSADENIE: vn, orch
 • Sedem krucených

  1975 OBSADENIE: CF, orch
 • Signálny z hôr

  1977 OBSADENIE: Xfut
 • Detvianska melódia

  1978 OBSADENIE: fsch, folkb
 • Pastierky z Oravy (Kraviarky z Oravy)

  1978 OBSADENIE: 3vf
 • Starie oravskie nuoti

  1978 OBSADENIE: archi
 • Zadumanie

  1978 OBSADENIE: fu, folkb
 • Hudba zo Stožka

  1979 OBSADENIE: 2vn, vl, archi
 • Piesne rubára

  1979 OBSADENIE: vm
 • Zabudnuté tance z Pohronia

  1979 OBSADENIE: vn, orch
 • Prekrikovačky na lúkach

  1980 OBSADENIE: 3vf, fsch
 • Beluškov cimbal

  1981 OBSADENIE: zmb, orch
 • Gondášske signály

  1983 OBSADENIE: Xfut
 • Parobské z Horehronia

  1983 OBSADENIE: vm, orch
 • Reč pastierska

  1983 OBSADENIE: fut, orch
 • Zábavky pri pasení

  1984 OBSADENIE: CB
 • Ej, láska nestála

  1985 OBSADENIE: 2vf, vm, archi
 • Zvonivý hlas cimbalu

  1986 OBSADENIE: 2zmb, fsch, archi
 • Omilienci

  1987 OBSADENIE: CF, folkb
 • Romovská vášeň

  1987 OBSADENIE: vn, orch
 • Zvonkové koledy

  1988 OBSADENIE: cle, fld, dra, vm, cr
 • inštrumentálne úpravy folklóru
 • Oravská hudba

  1972 OBSADENIE: fsch, folkb
 • vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru
 • Spevy zimného slnovratu

  Koledy zo zbierky Andreja Kmeťa
  1976 OBSADENIE: v, ar, archi
 • Liptovské lúky

  Trávnice z Liptovských Sliačov
  1978 OBSADENIE: 3vf, CF, zmb
 • iné úpravy
 • Betlehemský večný salaš

  1990 OBSADENIE: s, ms, b, CM, tr, zmb, archi
 • Bardejovské pastorely

  1993 OBSADENIE: s, t, br, fl, archi
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Pantomímy M. Sládka

  1966 RÉŽIA: M. Horňák
  OBSADENIE: KD
 • Človek a hra

  1969 RÉŽIA: M. Slivka
  OBSADENIE: KD
 • Deti a hudba

  1969 RÉŽIA: M. Slivka
  OBSADENIE: KD
 • Dezider Milly

  1971 RÉŽIA: J. Zeman
  OBSADENIE: KD
 • Národná umelkyňa Ľ. Podjavorinská

  1972 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • 3. trienále insitného umenia Bratislava 1972

  1973 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • Vystrúhať znovu dreveného koníka

  1973 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • Baločanky

  1974 RÉŽIA: V. Polakovičová
  OBSADENIE: KD
 • Deti spod Oblíka

  1974 RÉŽIA: J. Zeman
  OBSADENIE: KD
 • Jarné dni Paríža

  1974 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • Kalište

  1974 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • Metamorfózy Žitného ostrova

  1974 RÉŽIA: V. Polakovičová
  OBSADENIE: KD
 • Posolstvo s tancom

  1974 RÉŽIA: M. Fodor, O. Šaghi
  OBSADENIE: KD
 • Detský rok - jar - leto

  1975 RÉŽIA: J. Medveď
  OBSADENIE: KD
 • Kde vtáci nelietajú

  1975 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • Správa o smrti mladého muža

  1975 RÉŽIA: J. Zeman
  OBSADENIE: KD
 • Telgárt - Švermovo

  1975 RÉŽIA: M. Slivka
  OBSADENIE: KD
 • Detský rok - jeseň - zima

  1976 RÉŽIA: J. Medveď
  OBSADENIE: KD
 • Helena Cínová

  1976 RÉŽIA: Š. Orth
  OBSADENIE: KD
 • Kresané do dreva

  1976 RÉŽIA: M. Slivka
  OBSADENIE: KD
 • Nemčík

  1976 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • Mária Medvecká

  1977 RÉŽIA: M. Slivka
  OBSADENIE: KD
 • Z. K. L.

  1977 RÉŽIA: J. Jakubisko
  OBSADENIE: KD
 • Za hrsť rodnej zeme

  1977 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • BIB ´77

  1978 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • Krajina červeného lotosu

  1978 RÉŽIA: M. Fodor
  OBSADENIE: KD
 • Sochy Jána Kulicha

  1979 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: KD
 • BIB ´79

  1980 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • Jan Hála

  1981 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • Okolo Slovenska

  1981 RÉŽIA: E. Fornay
  OBSADENIE: KD
 • BIB ´81

  1982 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • Elena Holéczyová

  1982 RÉŽIA: M. Slivka
  OBSADENIE: KD
 • Radosť z nožíka, liesky a vody

  1983 RÉŽIA: K. L. Zachar
  OBSADENIE: KD
 • SĽUK

  1985 RÉŽIA: E. Fornay
  OBSADENIE: KD
 • Nekonečná pieseň domoviny

  1986 RÉŽIA: E. Fornay
  OBSADENIE: KD
 • Jozef Kostka

  1987 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • strednometrážny hraný film
 • Letušky

  1973 RÉŽIA: J. Zeman
  OBSADENIE: SH
 • dlhometrážny dokumentárny film
 • Jagavá púť Lhoce Šar

  1984 RÉŽIA: E. Fornay
  OBSADENIE: DD
 • dlhometrážny hraný film
 • Archimedov zákon

  1964 RÉŽIA: A. Lettrich
  OBSADENIE: DH
 • Čierna minúta

  1969 RÉŽIA: J. Medveď
  OBSADENIE: DH
 • Nevesta hôľ

  1971 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: DH
 • Zajtra bude neskoro

  1972 RÉŽIA: M. Ťapák, A. Karpov
  OBSADENIE: DH
 • Putovanie do San Jaga

  1973 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: DH
 • Deň, ktorý neumrie

  1974 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: DH
 • Trofej neznámeho strelca

  1974 RÉŽIA: V. Pavlovič
  OBSADENIE: DH
 • Veľká noc a veľký deň

  1974 RÉŽIA: Š. Uher
  OBSADENIE: DH
 • Pacho - hybský zbojník

  1975 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: DH
 • Tetované časom

  1975 RÉŽIA: Z. Záhon
  OBSADENIE: DH
 • Život na úteku

  1975 RÉŽIA: J. Režucha
  OBSADENIE: DH
 • Stratená dolina

  1976 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: DH
 • Advokátka

  1977 RÉŽIA: A. Lettrich
  OBSADENIE: DH
 • Kamarátka Šuška

  1977 RÉŽIA: J. Zachar
  OBSADENIE: DH
 • Penalopa

  1977 RÉŽIA: Š. Uher
  OBSADENIE: DH
 • Rača, moja láska

  1977 RÉŽIA: J. Medveď, T. Palavandišvili
  OBSADENIE: DH
 • Krutá ľúbosť

  1978 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: DH
 • Poéma o svedomí I, II

  1978 RÉŽIA: V. Bahna, Z. Záhon
  OBSADENIE: DH
 • Sneh pod nohami

  1978 RÉŽIA: I. Húščava
  OBSADENIE: DH
 • Hodiny

  1980 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: DH
 • Živá voda

  1980 RÉŽIA: J. Medveď
  OBSADENIE: DH
 • Noční jazdci

  1981 RÉŽIA: M. Hollý
  OBSADENIE: DH
 • Plavčík a Vratko

  1981 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: DH
 • Popolvár najväčší na svete

  1982 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: DH
 • Zrelá mladosť

  1983 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: DH
 • Návrat Jána Petru

  1984 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: DH
 • Skleníková Venuša

  1985 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: DH
 • Kohút nazaspieva

  1986 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: DH
 • Neďaleko do neba

  1987 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: DH
 • Montyho čardáš

  1989 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: DH
 • hraný televízny film
 • Lúčka, na ktorej spáva vietor

  1968 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: DTv
 • Malka

  1968 RÉŽIA: M. Ťapák
  OBSADENIE: DTv
 • Maroško I, II

  1968 RÉŽIA: J. Medveď
 • Matka

  1968 RÉŽIA: M. Ťapák
 • Výšiny

  1968 RÉŽIA: J. Medveď
  OBSADENIE: DTv
 • Babie leto - čas smútku

  1969 RÉŽIA: J. Zeman
 • Krčmársky kráľ

  1970 RÉŽIA: J. Medveď
 • Maroško študuje

  1970 RÉŽIA: J. Medveď
 • Rysavá jalovica

  1970 RÉŽIA: M. Ťapák
 • Mumu

  1972 RÉŽIA: J. Zachar
 • Plamene I, II

  1972 RÉŽIA: J. Medveď
 • Prečo Adam Chvojka spáva doma

  1972 RÉŽIA: M. Ťapák
 • Vrchárska balada

  1973 RÉŽIA: J. Medveď
 • Kronika I, II

  1974 RÉŽIA: I. Teren
 • Brána k domovu I, II

  1975 RÉŽIA: J. Medveď
 • Ešte sa nevraciam

  1975 RÉŽIA: J. Režucha
 • Horali

  1975 RÉŽIA: M. Ťapák
 • Nepokojná láska I, II, III

  1975 RÉŽIA: J. Zachar
 • Sváko Ragan I, II, III

  1976 RÉŽIA: M. Ťapák
 • Tereza

  1976 RÉŽIA: A. Lettrich
 • V znamení slnka

  1976 RÉŽIA: J. Šafarka
 • Ako saVinco zaťal

  1977 RÉŽIA: J. Lihosit
 • Sedem krátkych rokov Ing. Hagaru

  1977 RÉŽIA: J. Zachar
 • Studené podnebie

  1977 RÉŽIA: Š. Uher
 • Jerguš Lapin

  1978 RÉŽIA: I. Teren
 • Nech žije deduško I-VII

  1978 RÉŽIA: J. Medveď
 • Nepokojná láska I-V

  1978 RÉŽIA: J. Zachar
 • Pustý dvor

  1978 RÉŽIA: M. Ťapák
 • Stôl pre štrnástich

  1978 RÉŽIA: A. Lettrich
 • Zbojnícky tanec

  1978 RÉŽIA: I. Teren
 • Katakomby I, II

  1979 RÉŽIA: J. Medveď
 • Mišo

  1979 RÉŽIA: M. Ťapák
 • Smrť chodí po horách

  1979 RÉŽIA: I. Teren
 • Uzlíky nádeje

  1979 RÉŽIA: M. Ťapák
 • Na baňu klopajú I-IV

  1980 RÉŽIA: A. Lettrich
 • Bičianka z doliny

  1981 RÉŽIA: J. Zachar
 • Katera

  1981 RÉŽIA: M. Ťapák
 • Štrnásť výstrelov I, II, III

  1981 RÉŽIA: J. Medveď
 • Dies irae

  1984 RÉŽIA: M. Ťapák
 • Povstalecká história I-VIII

  1984 RÉŽIA: A. Lettrich
 • Alžbetin dvor I-VI

  1986 RÉŽIA: A. Lettrich
 • Slnko, zostaň s nami

  1986 RÉŽIA: M. Ťapák
 • Roky prelomu I-V

  1989 RÉŽIA: A. Lettrich
 • Zuzka Turanová

  1995 RÉŽIA: L. Paulovič
 • stredometrážny televízny film
 • Z chlapčeka

  1976 RÉŽIA: M. Ťapák
 • Hanča, Janko, Lucia

  1977 RÉŽIA: M. Ťapák
 • Vianočné oblátky

  1977 RÉŽIA: M. Ťapák
 • animovaný film
 • Pinguin

  1964 RÉŽIA: V. Morgotsyová, V. Popovič
 • Tri barančeky

  1974 RÉŽIA: V. Kubenko
 • Maľovanky-spievanky: jar

  1983 RÉŽIA: H. Slavíková
 • Maľovanky-spievanky: leto

  1987 RÉŽIA: H. Slavíková
 • Maľovanky-spievanky: jeseň

  1989 RÉŽIA: H. Slavíková
 • Maľovanky-spievanky: zima

  1990 RÉŽIA: H. Slavíková

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • PLAVEC, Marian: Svetozár Stračina. Spomienky na hudobného skladateľa
  2010 2010, s. 502
 • Umelecká kritika a publicistika
 • BRATHOVÁ, Barbara: Estetický večer so silnými momentmi…
  2019 In: operaslovakia.sk/esteticky-vecer-so-silnymi-momentmi/
  Operaslovakia 2019
 • CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 38
 • ZÁHUMENSKÁ, Miroslava: Grand Prix Svetozára Stračinu 2017
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 5, s. 6–7
 • DEMO, Ondrej: Hommage à Svetozár Stračina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 1-2
 • ELSCHEK, Oskár: Grand Prix Svetozára Stračinu 2007
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 6, s. 28
 • DUBOVEC, Juraj (ed.): Skladateľ a ľudová hudba (hudobné dedičstvo). Rozhovory s hudobným skladateľom Svetozárom Stračinom
  1997 Bratislava 1997
  (Nadácia Prebudená pieseň - Nadácia Sveta Stračinu)
 • DEMO, Ondrej: Za Svetozárom Stračinom
  1996 Hudobný život 1996, č. 5, s. 2

Diskografia

 • Foto: Experimental Studio Bratislava Series 2 EXPERIMENTAL STUDIO BRATISLAVA SERIES 2
  2016 LP – Vysoká škola múzických umení 4MGLP09
  1. Milan Adamčiak: Capriccio
   Juraj Ďuriš (C)
  2. Martin Burlas: Plač stromov
   Martin Karvaš (ob), Ján Backstuber (C)
  3. Juraj Pospíšil: Suita ad modum tympanorum, op. 55
   Ján Backstuber (C), Peter Janík (C)
  4. Víťazoslav Kubička: Venované Musorgskému op. 7
   Juraj Ďuriš (C)
  5. Rudolf Pepucha: The End
   Lujza Ďurišová (vc), Juraj Ďuriš (C)
  6. Róbert Rudolf: Niečo povedať
   Kamil Paprčka (tr), Ernest Walzel (C)
  7. Juraj Ďuriš: Panta Rhei
   Lujza Ďurišová (vc), Juraj Ďuriš (C)
  8. Svetozár Stračina: Reč pastierska
   Jozef Peško (fut), Juraj Ďuriš (C), Ján Backstuber (C), Peter Janík (C)
 • Foto: Accordion Monologue – Rajmund Kákoni ACCORDION MONOLOGUE – RAJMUND KÁKONI
  2008 CD – Diskant DK 0114-2131
  1. Svetozár Stračina: Svet a deti
   Rajmund Kákoni (ac)
  2. Juraj Hatrík: Nonetto di studi facili
   Rajmund Kákoni (ac)
  3. Milan Novák: Dekamerón
   Rajmund Kákoni (ac)
  4. Ilja Zeljenka: Giocomobil
   Rajmund Kákoni (ac)
  5. Jozef Podprocký: Capriccio rustico, op. 49
   Rajmund Kákoni (ac)
  6. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Melancholický monológ
   Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: Marmuriena naša : Spieva Anna Hulejová MARMURIENA NAŠA : SPIEVA ANNA HULEJOVÁ
  1980 LP – Opus 9117 0928
  1. trad.: Dve žartovné piesne z Liptovských Sliačov
   Anna Hulejová (v), Ľudová hudba Rinalda Oláha
  2. trad.: Keď ja umriem
   Anna Hulejová (v), Ľudová hudba Eugena Farkaša
  3. trad.: Trávnice z Liptovských Sliačov
   Sliačanské trio, Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Mária Vicianová (v)
  4. trad.: Dve tanečné piesne z Liptovských Sliačov
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Štefan Molota (umv.)
  5. Štefan Molota: Tri piesne z Liptovských Sliačov
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Štefan Molota (umv.)
  6. Ondrej Demo: Hej, ideme, ideme
   Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  7. Igor Bázlik: Usniže mi, usni
   Anna Hulejová (v), Ľudový orchester, Pavol Bagin (dir.)
  8. Igor Bázlik: Môže vám mať moja
   Anna Hulejová (v), Ľudový orchester, Pavol Bagin (dir.)
  9. Svetozár Stračina: Marmuriena
   Anna Hulejová (v), Dievčenská skupina súboru Lúčnica, Štúdiový orchester, Miroslav Šmíd (dir.)
  10. Svetozár Stračina: Liptovské lúky
   Sliačanské trio, Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Mária Vicianová (v), Spevácky skupina súboru Lúčnica so sprievodom cimbalu, Július Karaba (dir.)
  11. Svetozár Stračina: Spevy zimného slnovratu
   Anna Hulejová (v), Libuše Váchalová (ar), Členovia orchestra súboru Lúčnica
 • Foto: Jozef Peško : Fujarôčka moja JOZEF PEŠKO : FUJARÔČKA MOJA
  1979 LP – Opus 9117 0635
  1. Svetozár Stračina: Zadumanie
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Šmíd (dir.)
  2. Svetozár Stračina: Detvianska melódia
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Šmíd (dir.)
  3. Miloš Berka: Pod grúňom
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  4. Ondrej Demo: Goralské nôty zo severnej Oravy
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Štefan Molota (umv.)
  5. Július Letňan: Kokavská píšťalka
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  6. Július Móži: Hej, fujara trombita – Boli by ma zabili – Píšťalôčka moja
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  7. Miloš Berka: Ej, lebo tancuj, lebo pískaj
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  8. Igor Bázlik: Horou, chlapci, horou
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  9. Miloš Berka: V šírom poli
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  10. Tibor Andrašovan: Valaská postava
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
 • Foto: Prix de musique folklorique de radio Bratislava 1975 PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 1975
  1976 LP – Opus 9117 0463
  1. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Svetozár Stračina: Marmuriena
   Anna Hulejová (v), Dievčenská spevácka skupina súboru Lúčnica, Štúdiový orchester, Miroslav Šmíd (dir.)
  3. Christo Todorov: Je poludnie, Bratko
   Oľga Borisova (v), Orchester klasických nástrojov, Christo Todorov (dir.)
  4. Kosta Kolev: Pazardžická suita
   Nadka Karadževa (v), Orchester moderných nástrojov, Ženský beatový zbor, Kosta Kolev (dir.)
  5. Miloš Štědroň – Arnošt Parsch: Plač Ruženy Danielovej z Hrubej Vŕbky nad manželom v Osvienčime pre violu a orchester ľudových nástrojov
   Jindřich Hovorka (vl), Brniansky rozhlasový orchester ľudových nástrojov, Jindřich Hovorka (dir.)
  6. Jan Málek: Pieseň a tanec z južných Čiech
   Jan Sedláček (vn), Plzenský ľudový súbor, Jan Málek (dir.)
  7. Autor neuvedený: Na zárobky
   Šain Limanov Kurtov (strum.pop), Mužská vokálna skupina a bicie nástroje
  8. Autor neuvedený: Balkandžické melódie
   Kostadin Varimezov (crm)
  9. Autor neuvedený: Dokolečka
   Vlastimil Dřímal (crm)
 • Foto: Prix de musique folklorique de radio Bratislava 1974 PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 1974
  1975 LP – Opus 9117 0360
  1. Tadeáš Salva: Doliny, doliny
   Helena Záhradníková (v), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.), Experimentálne štúdio Bratislava
  2. Nečas Jaromír: Poďme, zaspievajme
   Lubomír Málek (v), Brnenský rozhlasový orchester, Petr Řezníček (dir.)
  3. Svetozár Stračina: Romano taboris
   Angela Vargicová (v), Štúdiový orchester, Miroslav Šmíd (dir.)
  4. Svetozár Stračina: Musica pastorum
   Skupina ľudových nástrojov súboru Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.), Experimentálne štúdio Bratislava
  5. Málek Jan: Dudácka
   Zdeněk Blaha (crm), Rozhlasové štúdio Plzeň
  6. Krček Jaroslav: Tri nápevy zo 16. storočia
   Chorea bohemica, Jaroslav Krček (dir.)
  7. Autor neuvedený: Sygyt
   Rozhlasové štúdio Moskva
  8. Autor neuvedený: Jódlovanie
   Ina Kölling (v), Rozhlasové štúdio Berlín
  9. Autor neuvedený: Vrchárske piesne z Powli Wielkej
   Anna Dunai (v)
 • Foto: Prix de musique folklorique de radio Bratislava 1972 PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 1972
  1972 LP – Opus 9117 0192
  1. Jaroslav Krček: Tri svadobné piesne
   Petra Krafferová (v), Chorea bohemica
  2. Jaroslav Krček: Dve vojeneské piesne
   Jaroslav Krček (v), Chorea bohemica
  3. Jaroslav Krček, Jan Rokyta: Dve piesne z Klatovska
   Jitka Čechová (v), Pažskí madrigalisti
  4. Svetozár Stračina: Oravská hudba
   Jozef Peško (fsch), Spevácky skupina súboru Lúčnica, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  5. Igor Bázlik: Čo to vtáča šteboce
   Jozef Peško (fsch), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  6. Gheorghe Zamfir: Drobčivý tanec
   Gheorghe Zamfir (fsch)
  7. trad.: Na salaši
   Tri fujaristov z Detvy
  8. trad.: Pieseň, parobská a čardáš
   Ľudová hudba Tivadara Kovácsa
  9. trad.: Vrchárske nôty
   Ľudová hudba z Detvy
 • Foto: Prix de musique folklorique de radio Bratislava PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA
  1971 LP – Opus 9017 0036
  1. Tibor Andrašovan: Za valáškom
   Darina Laščiaková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (umv.)
  2. Vladimír Slujka: Svadobná odobierka z Oravy
   Darina Laščiaková (v), Július Letňan (org)
  3. Zdeněk Lukáš: Hájo, hájedlo
  4. Sl. Jakubíček: Svatební písně z kopanic
  5. Jaroslav Jurášek: Tri ľudové piesne zo Slovácka
  6. Jaroslav Krček: Větříčku foukej
  7. Igor Bázlik: Nechceu som v Pazove vojakom byti
   Stanislav Beňačka (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Bartolomej Urbanec (dir.)
  8. Svetozár Stračina: A pred tých je Kankov
   Viliam Farkaš (vn), Dievčenská spevácka skupina Marína-Zvolen
  9. Jaroslav Krček: Jihočeská třídobá kolečka
  10. Jaroslav Krček: Masopustní
  11. Hynek Bím: Hečené ze Zašové

Ocenenia

 • Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
  2011 za mimoriadne zásluhy o rozvoj umenia a kultúry, osobitne v oblasti hudobnej tvorby


« späť na zoznam Aktualizované: 17. 04. 2018