Profil osobnosti

Foto: Daniel Čapkovič

Daniel Čapkovič

3. 9. 1977 Smolenice

www.danielcapkovic.sk

vážna hudba
barytón

Bio

Bio

1994 – 1998
Konzervatórium Bratislava (spev - Róbert Szücs)
1998 – 2002
Pedagogická fakulta UK v Bratislave (hudobná pedagogika)
2003/2004
štipendijný študijný pobyt na Universität für Musik und darstellende Kunst v Grazi (štúdium spevu u Gottfrieda Hornika)

Daniel Čapkovič absolvoval majstrovské spevácke kurzy u Evy Randovej a Evy Blahovovej. V súčasnosti je sólistom Opery SND v Bratislave, kde účinkuje v dvanástich operných predstaveniach (v sezóne 2017/2018). 

Daniel Čapkovič ako koncertný umelec spolupracoval s Cappellou Istropolitanou, so speváckymi zbormi Adoremus, Comenius, Ozvena a so Speváckym zborom mesta Bratislavy. Pravidelne koncertuje s Vienner Imperial Orchester vo Viedni.

Okrem Opery SND pravidelne hosťuje aj na operných scénach v Prahe a Brne. Predstavil sa aj v Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, Taliansku, USA a Kanade.

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Ursínyová, Terézia: Dvořákova Rusalka v SND. Operná rozprávka či psychodráma?
  2020 In: www.operaslovakia.sk/dvorakova-rusalka-v-snd-operna-rozpravka-ci-psychodrama/
  Opera Slovakia 2020
 • Ursínyová, Terézia: Repríza s novými hlasmi
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 1 - 2, s. 41
 • Červenka, Jozef: Verdiho Don Carlo v Opere SND – osudom vláčený smutný hrdina
  2018 In: www.operaslovakia.sk/verdiho-don-carlo-v-opere-snd-osudom-vlaceny-smutny-hrdina/
  Opera Slovakia 2018
 • Blaho, Vladimír: Slovensko-talianske operné gala v Slovenskom národnom divadle
  2018 In: www.operaslovakia.sk/slovensko-talianske-operne-gala-v-slovenskom-narodnom-divadle/
  Opera Slovakia 2018
 • Blaho, Vladimír: Nádejný Rigoletto
  2017 In: www.operaslovakia.sk/nadejny-rigoletto/
  Opera Slovakia 2017
 • Unger, Pavel: Faustovo prokletí jako žánrový hybrid. První Berlioz v Opeře SND
  2016 In: www.operaplus.cz/faustovo-prokleti-jako-zanrovy-hybrid-prvni-berlioz-opere-snd
  Opera Plus 2016
 • Červenka, Jozef: Faustovo prekliatie na polceste
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 30
 • Blaho, Vladimír: Všetci sme rovnakí?
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1 - 2, s. 41
  (recenzia premiéry opery Cosi fan tutte)
 • Unger, Pavel: Rarita v Bratislave: Wolf-Ferrariho opera Šperky Madony
  2015 In: www.operaplus.cz/rarita-v-bratislave-wolf-ferrariho-opera-sperky-madony/
  2015
 • Cyprich, Peter: Šperky Madony: vzácna rarita, veľký potenciál
  2015 In: dennikn.sk/147617/sperky-madony-vzacna-rarita-velky-potencial/
  2015
 • Červenka, Jozef: Šperky Madony v site dejín
  2015 In: www.operaslovakia.sk/sperky-madony-v-site-dejin/
  2015
 • Veber, Petr: Festival Opera 2015
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 34 – 35
 • Mojžišová, Michaela: Októbrové operné hosťobranie
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 29
 • Mojžišová, Michaela: Úvod de luxe
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 30
 • Unger, Pavel: Puritáni sa vrátili posilnení
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 25
 • Torkošová, Petra: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Koncert speváckeho zboru mesta Bratislavy
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 11
 • Someš, Jaroslav: Verismus ze secondhandu
  2012 Hudební rozhledy roč. 65, 2012, č. 8, s. 29
 • Blaho, Vladimír: Chladná či poetická? Pucciniho Manon Lescaut v Opere SND
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7-8, s. 26 – 27
 • Unger, Pavel: Viva Musica! festival : Talent na ceste k opere
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 11 – 12
 • Šuška, Pavol: Miniprofil HŽ. Daniel Čapkovič
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 10, s. 8 – 9
 • Štúň, Marián: Hudba na radnici v Trnave
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7 - 8, s. 11
 • Červenka, Jozef: Vzácne Šperky Madony v Bratislave
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 7 - 8, s. 40

Diskografia

 • Foto: Ermanno Wolf-Ferrari : I gioielli della Madonna ERMANNO WOLF-FERRARI : I GIOIELLI DELLA MADONNA
  2016 CD – Naxos 8.660386-87
  1. Ermanno Wolf-Ferrari: I gioielli della Madonna
   Natalia Ushakova (s), Kyungho Kim (t), Daniel Čapkovič (br), Susanne Bernhard (ms), Igor Pasek (t), Maxim Kutsenko (t), Andrea Vizvári (s), Mária Hanny (s), Katarína Flórová (ms), Peter Malý (t), František Ďuriač (br), Katarína Polakovičová (s), Miriam Maťašová (s), Michal Želonka (t), Ivan Rychlo (t), Martin Klempár (t), Daniel Hlásny (b), Martin Smolnický (br), Patrik Palík (t), Martin Mikuš (br), Vladimír Horváth (b), Milan Kľučár (br), Eva Rampáčková (s), Mário Tóth (b), Peter Hricák (t), Katarína Ofúkaná (ms), Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Pressburg Singers, Janka Rychlá (zbm.), Zbor Opery SND, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Friedrich Haider (dir.)
 • Foto: Mikuláš Schneider-Trnavský : Piesne/Songs MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ : PIESNE/SONGS
  2014 CD –
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Junák
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Nesedaj, sláviček
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Keby som bol vtáčkom
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – V našom dvore na javore
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Šuhaju, šuhaju
   Hana Friedová (s), Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Ružičky
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Nôžka
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Vtáčik v zime
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Sedíme tu smutní
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Sedí kukuk
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  11. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Mám ja kosu nakutú
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Sedí kukuk
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Hoj, vlasť moja
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  14. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Dievča húsky páslo
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Peter Sedlák (dir.)
  15. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Keď sa drobné pieseňky
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  17. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Drotárik
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  18. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Ďaleko široko
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  19. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Oráč
   Hana Friedová (s), Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)

Ocenenia

 • Cena Literárneho fondu
  2020 za postavu Rodriga v opere Don Carlo
 • Cena Literárneho fondu
  2017 za postavu Mefistofela v opere Faustovo prekliatie
 • Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava (SK)
  2006 - 3. miesto v 2. kategórii
 • Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava (SK)
  2002 - 1. miesto v 1. kategórii
 • Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (CZ)
  2001 - víťaz kategórie Opera, Cena Antonína Dvořáka
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  2000 - 1. miesto a cena predsedu poroty
 • Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti, Vráble (SK)
  1999 - 2. miesto
 • Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (CZ)
  1999 - 1. miesto a zvláštna cena za najlepší účastník zo Slovenskej republiky

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Pavol Krška: Cyril a Metod
  Opera-oratórium v dvoch dejstvách a šiestich obrazoch
  5. 7.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Kundlák (t), Ján Galla (b), Ján Babjak (t), František Balún (br), Daniel Čapkovič (br), Chorus Salvatoris, Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Metropolitný orchester Bratislava, Pavol Tužinský (dir.)
 • Jozef Gahér: Tri piesne pre barytón a organ
  28. 9.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Evanjelický kostol, Rožňava, SK
  INTERPRETI: Daniel Čapkovič (br), Jozef Gahér (org)


« späť na zoznam Aktualizované: 25. 02. 2020