Profil osobnosti

Foto: Marián Jurík Zdroj: www.operaslovakia.sk

Marián Jurík

5. 4. 1933 Trnava – 9. 2. 1999 Bratislava

muzikológia, publicistika, redaktor, hudobná dramaturgia

Bio

Bio

1957
absolvoval Vysokú školu pedagogickú v Bratislave
1957 – 1964
hudobný redaktor Čs. rozhlasu v Bratislave
1968 – 1970
riaditeľ Slovkoncertu
1969 – 1972
pôsobenie v Čs. televízii a v Slovarte
1972 – 1983
šéfredaktor hudobného vydavateľstva OPUS
1983 – 1988
umelecký šéf Opery SND v Bratislave

Venoval sa publicistickej činnosti, pôsobil ako redaktor denníka Smena (1964 – 1968), bol zakladajúcim redaktorom časopisu Hudobný život v roku 1969 a jeho šéfredaktorom (1988 – 1998).

Bol vedúcim autorského kolektívu a spoluautorom viacerých publikácií (Malej encyklopédie hudby, Malej encyklopédie filmu, Encyklopédie dramatického umenia na Slovensku, Hudobného terminologického slovníka a publikácie 100 slovenských skladateľov). Napísal niekoľko monografií slávnych interpretov (Sviatoslav Richter, Emil Gilels, Maria Callasová, David Oistrach).

Bol stálym externým spolupracovníkom Hudobného vysielania Slovenského rozhlasu, pedagógom VŠMU a členom porôt medzinárodných súťaží.

Bibliografia

 • Blaho, Jaroslav: Odkrývač obzorov
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 4, s. 4
 • Dohnalová, Lýdia: K sedemdesiatke Mariána Juríka
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 4, s. 4
 • Földešová, Marta: Opusovská spomienka
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 4, s. 5
 • (ld): Spomíname
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 1 – 2, s. 2
 • Dr. Marián Jurík (1933 – 1999)
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 1 – 2, s. 2
 • Jubileum bez fanfár-
  Mariánovi Juríkovi k šesťdesiatpäťke
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 7, s. 2
 • Dohnalová, Lýdia: Na cestu do sveta
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 22, s. 7
 • Gregorová, Hana: V úsilí o tvorivé hľadačstvo
  Hovoríme so šéfom opery SND dr. Mariánom Juríkom
  1987 Ľud roč. 40, 1987, č. 210 (8. 9.), s. 5
 • G. M.: Dávame priestor umeleckým hodnotám
  Hovorí umelecký šéf Opery SND dr. Marián Jurík
  1987 Večerník, Bratislava roč. 32, 1987, č. 174 (4. 9.), s. 6 – 7
 • Skřepek, Roman: Kapitoly zo slovensko-sovietskych hudobných vzťahov
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 2, s. 8
  (Lev Solomonovič Gizburg, Marián Jurík)
 • Palovčík, Michal: V zornom uhle aktuálnych potrieb
  Rozhovor o opere Slovenského národného divadla v Bratislave
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 226 (25. 9.), s. 5
 • Szelepcsényi, Ján: Hľadanie súvislostí
  Hovoríme so šéfom Opery SND dr. Mariánom Juríkom
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 3, s. 4
 • Fellegi, Pavol: Opera žije
  Hovoríme so šéfom opery SND Mariánom Juríkom
  1984 Smena na nedeľu, Bratislava roč. 19, 1984, č. 8, s. 8
 • Groš, M.: Opera musí byť živým prejavom
  Hovorí nový šéf Opery Slovenského národného divadla Marián Jurík
  1983 Večerník, Bratislava roč. 28, 1983, č. 166 (24. 8.), s. 5
 • Fellegi, Pavol: Cieľavedomý štart – dobré výsledky
  Hovoríme so šéfredaktorom OPUS-u Mariánom Juríkom
  1981 Práca, Bratislava roč. 36, 1981, č. 8 (10. 1.), s. 6
 • Kamenistý, Ján: Krúti sa, krúti – hudba
  Dnes v pracovni šéfredaktora OPUS-u Mariána Juríka
  1981 Smena na nedeľu, Bratislava roč. 16, 1981, č. 6, s. 1, 4
 • Fellegi, Pavol: Od klasiky po detské rozprávky
  Hovoríme so šéfredaktorom OPUS-u Mariánom Juríkom
  1978 Práca, Bratislava roč. 33, 1978, č. 27, s. 6
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • kol.: Hudobný terminologický slovník
  1997 Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Hudobniny Amadeo, Košice 1997
  (195 s., 1. vyd.)
 • Ginzburg, Lev Solomonovič – Jurík, Marián: Kapitoly zo slovensko-sovietskych hudobných vzťahov
  1985 Opus, Bratislava 1985
  (213 s., 1. vyd.)
 • David Oistrach
  1977 Supraphon, Praha 1977
  (66 s., 1. vyd.)
 • Maria Callas
  1975 Supraphon, Praha 1975
  (73 s., 1. vyd.)
 • Svjatoslav Richter
  1974 Supraphon, Praha 1974
  (59 s., 1. vyd.)
 • Emil Grigorjevič Giles
  1974 Supraphon, Praha 1974
  (62 s., 1. vyd.)
 • kol.: Malá encyklopédia hudby
  1969 Obzor, Bratislava 1969
  (642 s., 1. vyd.)
 • Jurík, Marián – Nováček, Zdenek – Tvrdoň, Jozef: Hudba okolo nás
  1962 Osveta, Bratislava 1962
  (180 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Krútňava naozaj národná
  1998 Sládeček, Ján: Divadelník Karol L. Zachar. 2. V zrkadle kritiky, Národné literárne centrum, Bratislava 1998, s. 130 – 131
 • Štefan Hoza ako literát
  1997 Dlouhý, Oleg (zost.): Štefan Hoza, Národné divadelné centrum, Tália-press, Bratislava 1997, s. 47 – 54
 • Marginálie o slovenskej vokálnej škole
  1989 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 37, 1989, č. 1, s. 12 – 15
 • Podiel českých operných scén na propagácii Suchoňovej opernej tvorby
  1989 Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1989
  (162 s., 1. vyd., Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988)
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Tvrdoň, Jozef – Jurík, Marián: Hudba SSSR a ľudovodemokratických štátov
  1961 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1961
  (173 s., 1. vyd.)
 • Tvrdoň, Jozef – Jurík, Marián – Braniš, František: Dejiny hudby v pracovných úlohách pre diaľkové štúdium
  1959 Vysoká škola pedagogická, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1959
  (231 s., 1. vyd.)
 • Editorská činnosť
 • Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov
  1998 Národné hudobné centrum, Bratislava 1998
  (302 s., 1. vyd.)
 • Jurík, Marián – Chalupka, Ľubomír (ed.): Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia
  Zborník z muzikologickej konferencie, Bratislava, 1. – 2. októbra 1998
  1998 Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998
  (126 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Spevácke hviezdy z PolyGramu
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 9, s. 8
 • Jubilant Pavol Zelenay
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 9, s. 4
 • Jubilujúca Christa Ludwig
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 7, s. 5
 • Slovenská filmová hudba
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 7, s. 10
 • Stretnutie s dánskou hudbou
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 3, s. 6
 • Pripomíname si-
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 3, s. 10
  (Vojtech Schrenkel – tenor)
 • Bez emócií a sentimentu
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 3, s. 1
 • Encyklopédia vážnej hudby
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 23 – 24, s. 20
 • Berstein – Mahler
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 23 – 24, s. 9
 • Meditácia o hudbe a pravde-
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 23 – 24, s. 13 – 15
 • Placido Domingo o tenoroch, popularite a živote
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 23 – 24, s. 17
 • Jurík, Marián – Klein, Július: Riaditeľ musí byť aj manažérom
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 23 – 24, s. 3
 • Nová hviezda bel canta
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 23 – 24, s. 17
 • Mystérium života z pohľadu Thomasa Hampsona
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 23 – 24, s. 16
 • Antonín Dvořák: Sláčikové kvarteto č. 9 d mol, op. 34 – Cypřiše
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 23 – 24, s. 9
 • Schumann
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 22, s. 8
 • Košické jubilejné zastavenie
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 22, s. 2
 • Voices from Hlaven
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 22, s. 8
 • Antonín Dvořák: Koncert na rozlúčku
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 22, s. 8
 • Messiaenova meditácia v Salzburgu – Salzburg '98
  La Cité céleste – Das himmtische Jeruzalem
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 21, s. 1, 4
 • Spomíname-
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 21, s. 2
  (Tibor Frešo, Bartolomej Urbanec)
 • Don Carlos – zajatci v labyrinte moci
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 21, s. 5
 • In margine Mahler – Maazel
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 21, s. 8
 • Pripomíname si-
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 2, s. 9
  (Tibor Gašparek)
 • Salzburské slávnosti ’98
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 19, s. 1, 4
 • The 3 Tenors
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 19, s. 11
 • Diva z konca 20. storočia
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 19, s. 5
 • La Bonne Chanson: francúzske komorné piesne
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 19, s. 5
 • Anne Sofie von Otter – The Artists Album
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 19, s. 5
 • David Oistrach
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 19, s. 11
 • Beethoven in Berlin: Silvestrovský koncert
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 18, s. 8
 • Arie Antiche
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 18, s. 8
 • Alexander Skrjabin: klavírne sonáty
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 18, s. 8
 • Podoby Valerija Gergijeva – svetobežník zostáva Rusom
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 14 – 15, s. 4 – 5
 • Sergej Prokofiev: The 5 Piano Concertos
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 14 – 15, s. 5
 • O Haydnovom Stvorení
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 14 – 15, s. 15
 • Stará hudba z Harmonie mundi
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 12, s. 8
 • E. Podgaits: Missa Veris
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 10, s. 8
 • Dušan Martinček
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 10, s. 8
 • Mikuláš Schneider-Trnavský
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 10, s. 8
 • Jurík, Marián – Rybárska, Ľubica: Ľubica Rybárska: verím, že moje sny sa splnia-
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 1, s. 1, 3
 • Franz Schubert: Majstrovské diela IV
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 9, s. 9
 • Emmanuel Chabrier: Gwendoline
  Opera v 2. dejstvách
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 9, s. 9
 • Sándor Végh (17. 5. 1912 – 6. 1. 1997)
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 8, s. 10
 • Edison Denisov – 6. 4. 1929 – 25. 11. 1996
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 8, s. 10
 • Musikmesse Franfurt
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 7, s. 9
 • Pocta M. Rostropovičovi
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 7, s. 2
 • Pocta J. Silvánovi
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 7, s. 10
 • Potrebujeme hudbu ako umenie?
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 6, s. 1 – 2
 • Jurík, Marián – Rovňáková, Magdaléna: Aj malí chlapci sú schopní robiť profesionálnu hudbu
  Bratislavský chlapčenský zbor pätnásťročný
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 6, s. 8
 • Slovenský filharmonický zbor
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 5, s. 10
 • Gitarová hudba z Mirbachovho paláca 1, 2
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 5, s. 10
 • Slovák v Taliansku
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 5, s. 9
 • Slovenská hudba v zámorí
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 4, s. 10
 • CD z Vydavateľstva Radio Bratislava
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 4, s. 9
 • Léo Delibes
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 3, s. 9
 • Ottorino Respighi
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 3, s. 9
 • Gaetano Donizetti (29. 11. 1797 Bergamo – 8. 4. 1848 Bergamo)
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 23 – 24, s. 6
 • Pripomíname si...
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 23 – 24, s. 2
  (Kornel Schimpl, Jozef Grešák)
 • CD recenzie
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 23 – 24, s. 12
 • In memoriam
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 23 – 24, s. 10
 • Jurík, Marián – Kliment, Peter: Jubileum SOZA
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 22, s. 3
 • Hudba a súčasnosť
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 22, s. 1
 • CD z PolyGramu
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 21, s. 10
 • Gustáv Papp (28. 9. 1919 – 7. 10. 1997)
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 20, s. 10
 • Georg Solti (21. 10. 1912 – 5. 9. 1997)
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 20, s. 10
 • Z moyzesovského archívu
  Alexander Moyzes: Klavírna tvorba
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 2, s. 9
 • Salzburg – mekka hudby
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 18, s. 1 – 2, 5
  (pokr. č. 19, s. 4, č. 20, s. 9)
 • Spevácke hviezdy z PolyGramu
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 17, s. 10
 • Sviatoslav Richter (20. 3. 1915 – 1. 8. 1997)
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 16, s. 9
 • Pocty z Trenčianskych Teplíc
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 15, s. 2
 • Za Silviou Macudzinskou
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 15, s. 10
 • Opantala ho hudba a kysucká príroda – Prof. Albín Vrteľ jubiluje
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 13 – 14, s. 14
 • Jurík, Marián – Bagin, Pavol: Smerovanie do neznáma...?
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 12, s. 1, 3
 • Jurík, Marián – Juhaňáková, Blanka: V znamení profesionality
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 11, s. 4
 • Slávne trojhviezdie z Polygramu
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 10, s. 10
 • Osemdesiatiny Yehudi Menuhina
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 9 – 10, s. 10
 • Frankfurt – brána do sveta hudby
  Hudba ako médium – kreativita – umenie – zábava – obchod
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 9 – 10, s. 1, 10
 • J. M. Händler: “Pre vstup do spoločenstva najúčinnejším prostriedkom je hudba...”
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 9 – 10, s. 7
 • Hudba zverokruhu: Kozorožec
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 8, s. 6
 • Pocty Suchoňovi a Košlerovi
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 8, s. 6
 • Wolfgang Amadeus Mozart
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 6, s. 7
 • Hommage a Lucia Popp, Bratislava (17. – 23. marec 1996)
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 6, s. 1, 7
 • Jurík, Marián – Šípka, Miloš: František Dostalik (1896 – 1944)
  Nijaký fakt našej histórie nemožno odvrhnúť
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 5, s. 5
 • Jurík, Marián – Kováč, Tibor: Tibor Kováč: Byť huslistom, to je nekonečná cesta...
  Medzi prvými hráčmi Viedenských filharmonikov
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 5, s. 1, 3, 7
 • Speváckemu oktetu na cestu...
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 4, s. 2
 • Alexander Brailowsky (1896 – 1976)
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 4, s. 7
 • Jurík, Marián – Burlas, Ladislav: Rok slovenskej hudby otvorený...
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 3, s. 1, 3
 • Storočnica D. Mitropoulosa
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 3, s. 7
 • Jurík, Marián – Pipta, Ján: Musa Ludens
  S Jánom Piptom, ako robí starú hudbu
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 23 – 24, s. 5
 • Jurík, Marián – Slovák, Ladislav: Hudba je celebráciou
  Hovoríme s prof. Ladislavom Slovákom
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 23 – 24, s. 4
 • Rodáci Štefanovi Hozovi
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 22, s. 8
 • K storočnici Českej filharmónie
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 2, s. 7
 • Jubileum V. Šimčiska
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 19, s. 2
 • The Best of Gershwin
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 18, s. 9
 • The “Cornicinum” in Concert
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 18, s. 9
 • The Best of Vivaldi
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 18, s. 9
 • Dalibor Karvay
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 18, s. 9
 • Festivalový večer v Klariskách
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 17, s. 7
 • Rafael Kubelík
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 17, s. 10
 • Ottorino Respighi: La Bella dormente nel bosco
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 17, s. 9
 • Slovenské dychové kvinteto
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 17, s. 9
 • Jubilanti
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 15, s. 2
 • Romantic Serenades
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 14, s. 7
 • Spevácky zbor mesta Bratislavy
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 14, s. 7
 • Breinerov recitál
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 14, s. 2
 • Slovenský slávik
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 14, s. 1
 • Alexander Albrecht
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 14, s. 7
 • Ján Fišer Kvetoň (1896 – 1963)
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 12, s. 7
 • ESBJERG Ensemble v Bratislave
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 12, s. 4
 • In margine
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 1, s. 1
 • Jurík, Marián – Buranovský, Anton: Hudba je pre mňa všetkým...
  Po rokoch s Antonom Buranovským
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 1, s. 4
 • Ôsmeho decembra 1995... [inc.]
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 1, s. 2
 • Ottorino Respighi
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 8, s. 7
 • Heitor Villa-Lobos
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 8, s. 7
 • Dmitrij Šostakovič
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 7, s. 6
 • Majster klavíra: Sviatoslav Richter 80-ročný
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 6, s. 7
 • Národné a svetové
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 5, s. 1
 • Louis Spohr
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 3, s. 7
 • Za Vieroslavom Matušíkom
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 3, s. 8
 • Operatic Duets for Tenor and Baritone
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 3, s. 7
 • Romantic Organ Works
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 23 – 24, s. 12
 • Der junge Mozart
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 23 – 24, s. 12
 • Prof. Albín Vrteľ
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 23 – 24, s. 2
 • Hudba je pre mňa všetkým...
  Po rokoch s Antonom Buranovským
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 23 – 24, s. 5 – 6
 • Beethoven – 225
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 23 – 24, s. 2
 • Elisabeth Schwarzkopfová 80-ročná
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 23 – 24, s. 11
 • Ludwik van Beethoven
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 23 – 24, s. 12
 • Paul Hindemith (1895 – 1995)
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 22, s. 9
 • Anton Webern – autor mlčania?
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 20 – 21, s. 10
 • Novoročné postskriptum
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 2, s. 1
 • Jurík, Marián – Bokes, Vladimír: Bude Melos-Étos vizitkou našej kultúry?
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 18, s. 3
 • Francúzska organová hudba
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 16 – 17, s. 5
 • United Orchestra pokračuje
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 16 – 17, s. 5
 • Za Zdeňkom Košlerom
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 14 – 15, s. 2
 • Renesancia OPUS-u...
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 14 – 15, s. 2
 • Flautové sonáty
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 14 – 15, s. 9
 • Návraty
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 14 – 15, s. 8
 • Johann Nepomuk Hummel
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 14 – 15, s. 9
  (pokr. č. 23 – 24, s. 12)
 • Filharmonickí sólisti
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 14 – 15, s. 8
 • Musica Academica
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 14 – 15, s. 9
 • Vzorový piesňový koncert
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 14 – 15, s. 8
 • Ladislav Szathmáry – violončelo, Claudine Henriot – klavír
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 13, s. 8
 • F. Schubert: Symfónia č. 9. C dur “Veľká”
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 11 – 12, s. 11
 • O kultúrnom dedičstve
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 11 – 12, s. 1
 • Slovenská filharmónia
  Europa im Konzert-Orchester der Metropolen
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 10, s. 2
 • Gary Burgess
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 1, s. 5
 • Venované Mikulášovi a Alexandrovi Moyzesovi
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 1, s. 2
 • Perspektívy hudobného umenia naďalej nejasné...
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 9, s. 1
 • Vyznanie Hanuša Domanského
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 4, s. 3
 • Tri x DISKANT
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 23 – 24, s. 8
 • Na dobrej ceste...
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 23 – 24, s. 7
 • Zaostrené na Banskú Bystricu
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 21, s. 8
 • Gioacchino Rossini: Sonate a Quatro No. 1 – 6
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 21, s. 7
 • Favourite soprano arias
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 21, s. 7
 • Jurík, Marián – Michalová, Eva: Sme schopní riešiť situáciu vo vyučovaní hudobnej výchovy...
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 21, s. 12
 • Na tému Slovkoncert
  S prof. Dr. Ferdinandom Klindom
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 2, s. 1, 3, 5
 • Georges Bizet: Carmen
  Opera v štyroch dejstvách
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 19, s. 6
 • Za Ladislavom Holoubkom
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 17, s. 7
 • Objavný Šostakovič na CD
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 17, s. 8
 • Na margo piešťanských kurzov
  Stretnutie s osobnosťami
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 16, s. 2
 • Premiéry na CD
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 15, s. 5
 • Jurík, Marián – Valentovič, Igor: Po kolapse znovuvzkriesenie?
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 15, s. 8
 • Výber z produkcie CD nahrávok
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 13 – 14, s. 13
 • Je orchester pre rozhlas užitočný?
  Hovoríme so šéfdirigentom Róbertom Stankovským
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 11, s. 1, 3, 5
 • Žilinské poobzretie
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 10, s. 1
 • Odišla legenda
  Zomrel I. S. Kozlovskij
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 1, s. 7
 • Život zasvätený kráse
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 1, s. 2
 • Jurík, Marián – Albrecht, Ján: Chvála husliam...
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 7, s. 1 – 2
 • Viedenské soirée...
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 6, s. 1, 7
  (Bohdan Warchal, dirigent)
 • Quo Vadis s(S)lovenská hudba
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 5, s. 1
 • Kráľ piesní odchádza
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 5, s. 7
 • Máme dvadsaťpäť...
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 4, s. 1
 • V decembri...
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 23 – 24, s. 12
 • Druhý medzinárodný hudobný veľtrh Praha ’93
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 23 – 24, s. 9
 • Predstavuje sa Champagne Avantgarde
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 21, s. 9
 • Jurík, Marián – Bokes, Vladimír: Pred festivalom Melos-Étos
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 18, s. 3
 • J. L. Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 16, s. 3
 • Aktuálne problémy hudobnej kritiky a publicistiky
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 13 – 14, s. 1, 3
 • Prestížne prostredie
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 12, s. 1
 • Földešová, Marta – Čárska, Etela – Červená, Ľudmila – Čížik, Vladimír – Jurík, Marián: Žilina ’93 v spektre názorov
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 12, s. 4 – 5
 • Jurík, Marián – Lapšanský, Marián: Potrebujeme kvalitu a nie kvantitu
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 12, s. 6
 • Sherrill Milnes a jeho priatelia
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 11, s. 1 – 2
 • Jurík, Marián – Jelinek, Mikuláš: Necítil som sa nikdy emigrantom...
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 10, s. 1, 3
 • Bola najmä vyrovnaná
  Spevácka súťaž Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1992 Národná obroda roč. 3, 1992, č. 144 (20. 6.), s. 7
 • Na margo stretnutia mladých umelcov Hexagonály
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 9, s. 1 – 2
 • Eberhard Waechter – obeť divadla?
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 8, s. 7
 • Frankfurtská dejinná križovatka
  Veľtrh v znamení hudobnej kreativity
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 7, s. 1, 7
  (pokr. č. 8, s. 7)
 • Slovenská hudba v brnenskej produkcii
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 5, s. 2
  (Tadeáš Salva)
 • Neznámy jubilant
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 4, s. 5
 • Svetová premiéra OPUS-u
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 4, s. 5
 • Jiří Antonín Benda: Koncert pre husle a orchester B dur
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 3, s. 5
 • Ján Křtitel Vaňhal: Koncert pre husle a orchester C dur
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 3, s. 5
  (Andrea Šestáková)
 • Franz Schubert: Symfónia č. 2 B dur, Symfónia č. 6, C dur
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 3, s. 5
 • Monografia ako samizdat?
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 3, s. 5
 • Jurík, Marián – Vajdička, Ľudovít: Rozhlas s novou štruktúrou
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 3, s. 6
 • Triumf času a pravdy
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 23 – 24, s. 8
 • G. Solti osemdesiatročný
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 23 – 24, s. 23
 • Don Giovanni v Stavovskom divadle
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 2, s. 6
 • Minulosť a súčasnosť hudobnej vedy
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 2, s. 2
 • Boj o kultúru. Letné putovanie za hudbou 2
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 19, s. 1, 6
 • Mladé pódium ’92
  Letné putovanie za hudbou 2
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 19, s. 6
 • Letné putovanie za hudbou: Žilinské stretnutie
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 17, s. 8
 • K jubileu prof. Albína Vrteľa
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 13, s. 11
 • Matulayová, Elena: Vydavateľské aktivity SR
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 13, s. 8
 • Paul Hindemith: Symfonické metamorfózy
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 12, s. 5
 • Il Seminario Musicale
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 12, s. 4
 • Antonín Dvořák: Malé orchestrálne skladby
  Josef Suk: Fantastické Scherzo op. 25
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 12, s. 5
 • Jurík, Marián – Zinokevič, Jelena: Premeny hudobnej Ukrajiny
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 11, s. 8
 • Druhý Festival mladých umelcov krajín Hexagonály
  Žilina, Dom umenia Fatra, 5. – 11. 4. 1992
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 11, s. 9
 • ...aby fakulta bola mladšia, krajšia a kreatívnejšia
  Hovoríme s dekanom Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU doc. PhDr. Petrom Krbaťom, CSc.
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 1, s. 3
 • Jurík, Marián – Búda, Cyril: Perspektívy hudobného života v Žiline
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 5, s. 3
 • P. I. Čajkovskij: Romance (výber)
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 5, s. 5
 • Moments Musicaux
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 5, s. 5
 • Antonín Dvořák: Biblické piesne
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 5, s. 5
 • Ako ďalej...?
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 4, s. 1
 • Zlatokorunské písně
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 3, s. 5
  (Jaroslav Krček)
 • Mládežnícky orchester z Nemecka
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 24, s. 6
 • Také maličké závetrie...
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 23, s. 5
  (Viera Janárčeková)
 • ALYPIOS uvádza... Hudba skladateľa Tzvi Avniho
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 23, s. 4
 • Mozart, Dvořák a dnešok
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 20, s. 2
 • Peter Schneider, dezignovaný operný šéf v Mníchove
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 19, s. 7
 • Gramofónová pocta Hummelovi?
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 19, s. 4
 • Jurík, Marián – Domanský, Hanuš: Rozhlasový hudobný festival 1991
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 19, s. 8
 • Jurík, Marián – Zeljenka, Ilja: Festival Melos-Étos skutočnosťou
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 18, s. 1 – 2
 • Jurík, Marián – Rajter, Ľudovít – Pragant, Ján – Parík, Ivan: Hudobná mládež na rázcestí?
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 17, s. 4
 • Profesor Juraj Haluzický – osemdesiatročný
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 15, s. 3
 • Jurík, Marián – Zeljenka, Ilja: Vstúpme najprv do seba a až potom do Európy
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 14, s. 3
 • Sedemdesiat rokov Umeleckej besedy slovenskej
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 13, s. 1
 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1991)
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 12, s. 2
 • Spevácky zbor z Ahrensburgu
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 12, s. 4
 • Post scriptum
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 11, s. 2
 • Vychovávajme tvorivé osobnosti
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 10, s. 5
 • Žilinská pocta Mozartovi
  Vydarený večer so Štátnym komorným orchestrom
  1991 Národná obroda roč. 2, 1991, č. 43 (20. 2.), s. 12
 • Lehárovská súťaž v Komárne
  1991 Národná obroda roč. 2, 1991, č. 113 (16. 5.), s. 12
 • Jurík, Marián – Pavúk, Ivan: Hommage a Smolenice
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 9, s. 5
 • Dohnalová, Lýdia – Režuchová, Viera – Jurík, Marián: Festival zmien alebo, keď chýba partner
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 9, s. 1, 3 – 4
 • Jurík, Marián – Blahová, Eva – Holička, Ján – Rajterová, Alžbeta – Daniš, Jaroslav – Michalicová, Elena: Perspektívy koncertného života
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 6, s. 1, 10 – 12
 • Antonín Dvořák: Requiem, Op. 89
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 6, s. 5
 • Dvakrát z Pantonu
  Jan Křtitel Vaňhal: Koncert pre violu a orchester C dur
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 5, s. 5
 • Dvakrát z Pantonu
  Academia Wind Quintet
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 5, s. 5
 • Dvakrát z OPUS-u
  Romantické operné duetá
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 5, s. 5
 • Dvakrát z OPUS-u
  Fryderyk Chopin: Koncert pre klavír a orchester č. 1, e-mol, op. 11
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 5, s. 5
 • Dvakrát z Pantonu
  Karel Stamic: Koncertantná symfónia pre husle, violu a orchester D dur
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 5, s. 5
 • Elisa Monte Dance Company
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 24, s. 5
 • Cirkevný spolok: Ladislav Kupkovič
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 24, s. 5
 • Bergenský filharmonický orchester
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 23, s. 3
 • Slovenská filharmónia: Zdeněk Košler
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 23, s. 3
 • Slovenská filharmónia: Adrian Leaper
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 23, s. 1, 3
 • Maďarská štátna filharmónia: Ádám Fischer
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 23, s. 3
 • Hugo Wolf: Taliansky spevník
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 20, s. 6
 • P. I. Čajkovskij: Baletné suity
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 20, s. 6
 • Opera transcriptions
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 20, s. 6
 • Premeny našej hudby
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 19, s. 1
 • Prehliadka mladých koncertných umelcov pred križovatkou
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 18, s. 1, 7
 • Jurík, Marián – Kupkovič, Ladislav: Vstup do Európy je možný len s pocitom zodpovednosti za ochranu duchovného potenciálu
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 17, s. 1, 9
 • Jurík, Marián – Parík, Ivan: Hudobná mládež v súčasnosti i v perspektíve
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 16, s. 1
 • Koncert porozumenia
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 13, s. 4
  (Lucia Poppová, Alexis Weissenberg, Gidon Kremer, Yehudi Menuhin)
 • Jurík, Marián – Kupkovič, Ladislav: Slovo má Enfant terrible slovenskej hudby
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 12, s. 10 – 11
 • O existencii hudby
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 12, s. 1
 • Jurík, Marián – Gabajová, Ditta: Dvakrát o Hozových spomienkach
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 12, s. 5
 • Vietnamské impresie
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 7, s. 12
 • Vratislavia Cantaus ’89
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 24, s. 11
 • Jaroslav Ježek (1906 – 1942)
  Pestrá ponuka z Pantonu
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 22, s. 5
 • Nadväzovanie kontaktov
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 21, s. 12
 • Varšavské operné impresie 2
  Wagnerov prsteň Niebelungov
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 21, s. 6
 • Portrét dirigenta
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 19, s. 5
  (František Jílek)
 • Muzički biennale Zagreb 1989
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 13, s. 8
 • Prvá kniha o slovenskej opere
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 19, s. 15
 • Jurík, Marián – Krčméry-Vrteľová, Jela: Pamätníci povojnového rozvoja... (inc.)
  1989 Dialóg roč. 1, 1989, č. 2, s. 2
 • Varšavský zápisník
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 25, s. 8
 • Monografia o Suchoňovi v ruštine
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 20, s. 6
 • K šesťdesiatke J. F. Svetlanova
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 19, s. 5
 • Z gramofónovej produckie Pantonu
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 16, s. 6
 • In memoriam Eugen Jochum
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 14, s. 6
 • Statočnou prácou k vrcholu
  Národný umelec Ivo Žídek sa dožíva šesťdesiatky
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 129 (4. 6.), s. 5
 • Ľubľanské ozveny
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 5, s. 6
 • Na prahu novej sezóny
  Hovoríme s umeleckými vedúcimi súborov SND Jurajom Slezáčkom, Mariánom Juríkom a Karolom Tóthom
  1985 Smena roč. 38, 1985, č. 211 (7. 9.), s. 6
 • In memoriam Eugéne Ormandy
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 8, s. 6
 • Za Emilom Gilelsom
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 22, s. 6
 • Na čestnom mieste spomienok
  Národná umelkyňa Marie Podvalová jubiluje
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 210 (5. 9.), s. 5
 • Tvorivá spevácka osobnosť
  Životné jubileum národnej umelkyne L. Domanínskej
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 162 (11. 7.), s. 5
 • Arthur Rubinstein (1887 – 1982). Leonid Kogan (1924 – 1982)
  Odišli dve výrazné osobnosti svetového interpretačného umenia
  1983 Rytmus roč. 34, 1983, č. 2, s. 6
 • Cikker v pražskom ND
  1983 Nové Slovo, Bratislava roč. 25, 1983, č. 12
  (Nedeľa, príloha Nového Slova, č. 10, s. 7)
 • Jubileum hudobníka
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 20, s. 6
  (Leonard Bernstein)
 • Zostalo plnoznejúce dielo
  Pri storočnici Ladislava Vycpálka
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 45 (23. 2.), s. 5
 • Významná osobnosť českej hudby
  Na nedožité deväťdesiatiny Otakara Jeremiáša
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 246 (16. 10.), s. 5
 • Významná osobnosť českej hudby
  Na nedožitú sedemdesiatku skladateľa Víta Nejedlého
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 146 (22. 6.), s. 5
 • Vydavateľstvo OPUS
  Hudba do knižníc
  1982 Čitateľ roč. 31, 1982, č. 11, s. 504 – 505
 • Umelec zakladateľského významu
  Storočnica Ladislava Zelenku
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 61 (13. 3.), s. 5
 • Maďarský muzikál na Novej scéne
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 59 (11. 3.), s. 5
 • O význame vydavateľstva OPUS
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 40 (17. 2.), s. 5
 • V službách umenia
  Jubileum prof. Juraja Haluzického
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 203 (28. 8.), s. 5
 • Jubileum divadelníka
  Zaslúžilý umelec Bedřich Kramosil – šesťdesiatročný
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 6, s. 7
 • In memoriam Karl Böhm (1894 – 1981)
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 20, s. 6
 • Zápas o ideovú a umeleckú kvalitu
  10 rokov vydavateľskej činnosti Opusu
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 2, s. 8
 • Podmaňujúci lyrizmus
  Predstavenie Smetanovej opery Hubička v jubilejnom roku SND
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 39 (15. 2.), s. 5
 • Zdroj poznania a konfrontácie
  Zahraničné orchestre na Bratislavských hudobných slávnostiach
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 251 (23. 10.), s. 5
 • Smeroval k umeleckým métam
  Jubileum národného umelca Václava Neumanna
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 229 (27. 9.), s. 5
 • Festivalová Elektra
  1980 Večerník, Bratislava roč. 25, 1980, č. 216 (3. 11.), s. 5
 • Skúška speváckej zrelosti
  Lucia di Lammermoor na opernej scéne SND v Bratislave
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 283 (30. 11.), s. 5
  (Gaetano Donizetti)
 • Veľká hrdinka českej opery
  Jubileum Marie Podvalovej
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 209 (5. 9.), s. 5
 • Umelec svetového významu
  Národný umelec Josef Suk päťdesiatnikom
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 185 (8. 8.), s. 5
 • Zvolenské hry zámocké
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 175 (27. 7.), s. 5
 • kol.: Seminár o kritike dramatických umení
  1979 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 27, 1979, č. 2, s. 145 – 160
 • Vážna veselohra
  1979 Večerník, Bratislava roč. 24, 1979, č. 223 (13. 11.), s. 5
 • Rigoletto
  1979 Film a divadlo, Bratislava roč. 23, 1979, č. 19, s. 24 – 25
 • Príspevok k jubileu
  Káťa Kabanová na scéne Slovenského národného divadla
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 53 (3. 3.), s. 5
 • Tvorca veľkého umenia
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 231 (30. 9.), s. 5
 • Gershwinov odkaz dnešku
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 228 (27. 9.), s. 5
 • Umelec svetového formátu
  Jubileum národného umelca ZSSR J. F. Svetlanova
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 218 (15. 9.), s. 5
 • Osobnosť sovietskej hudby
  Jubileum Tichona Nikolajeviča Chronnikova
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 137 (13. 6.), s. 5
 • Stretnutie s lotyšskou hudbou
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 110 (12. 5.), s. 5
 • Tvrdoň, Jozef: Intímny vzťah k husliam
  Publikácia o veľkom hudobníkovi
  1978 Práca, Bratislava roč. 33, 1978, č. 5 (6. 1.), s. 6
  (David Oistrach)
 • Tvrdoň, Jozef: Monografia o Davidovi Oistrachovi
  1978 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 28, 1978, č. 3, s. 12
 • Umenie s jasným cieľom
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 24, s. 4
 • Inscenácia hodnôt
  1976 Práca, Bratislava roč. 31, 1976, č. (12. 10.), s. 6
  (recenzia, Ján Cikker, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Týden slovenské hudební tvorby
  1976 Hudební rozhledy roč. 29, 1976, č. 4, s. 146 – 147
 • Potreba angažovaného umenia
  1976 Ľud roč. 29, 1976, č. (13. 4.), s. 6
  (Opus, Bratislava)
 • Veľký virtuóz a skladateľ
  1973 Práca, Bratislava roč. 28, 1973, č. (31. 3.), s. 6
  (Sergej Vasiľjevič Rachmaninov)
 • Nové nahrávky bratislavského rozhlasu
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 9, s. 413 – 414
  (pokr. č. 11 – 12, s. 545)
 • Skladatelia a výkonní umelci na ceste k poslucháčom
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 11 – 12, s. 539 – 540
 • Sedem svetoznámych operiet?
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 11 – 12, s. 528 – 529
 • Najnovšie nahrávky Symfonického orchestra bratislavského rozhlasu, nositeľa Radu práce
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 4, s. 169

Ocenenia

 • Cena Jozefa Kresánka
  1995 za celoživotnú kritickú a redaktorskú aktivitu
  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)


« späť na zoznam Aktualizované: 08. 02. 2019