Profil osobnosti

Foto: Miloš Betko

Miloš Betko

27. 5. 1964 Bratislava

www.betko.sk

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1978 – 1982
gymnázium v Bratislave (matematika)
1982 – 1986
Konzervatórium v Bratislave (husle, kompozícia)
1986 – 1992
VŠMU (kompozícia – Vladimír Bokes)
1989 – 1992
pedagóg hudobnej teórie na Konzervatóriu v Bratislave
1990 – 1991
Conservatoire national de région de Boulogne-Billancourt (kompozícia – Pierre Grouvel)
1991
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (kompozícia – Paul Méfano, elektroakustická hudba – Laurent Cuniont, Henri Kergomard, Yann Geslin)
1991
INA-GRM Paris (Ateliér hudobnej informatiky – Didier Brisson)
1991 – 1994
Musa Ludens – komorný súbor starej hudby (viola da braccio, rebec)
1992 – 1994
hudobný režisér v Slovenskom rozhlase v Bratislave
1995
producent, hudobný režisér Slovart music
od 1996
skladateľ a hudobný režisér v slobodnom povolaní
od 1998
riaditeľ hudobného vydavateľstva a umeleckej agentúry MM-33
2006
založenie prvého slovenského online vydavateľstva vážnej hudby a umeleckej agentúry Slovak Music Bridge (spolu s V. Sirotom)

"Betkovo hudobné myslenie je neoddeliteľne späté s vizuálnym vnemom. Takmer každá jeho skladba je zmesou hudby, javiskovej akcie, náhodných udalostí a vzťahov medzi aktérmi (skrytých i celkom zjavných), ktoré zvláštnym spôsobom stierajú hranicu medzi prvoplánovou skutočnosťou a štylizovaným rituálom. Betkove skladby sa neinterpretujú, udejú sa. Pre autora hrá veľkú rolu samotný názov skladby, do ktorého šifruje jej podstatu. Každá skladba má, okrem titulu, ktorý je niekedy holým konštatovaním a inokedy kryptogramom, konceptuálny podtitul. Hráči a aktéri predstavujú samých seba, ale aj akési abstraktné bytosti vykonávajúce okrem hrania na nástroji aj iné činnosti. Každý detail nadobúda určitý význam, napr. hudobný nástroj je raz subjektom (pri kla-sickej hre), inokedy objektom (ak je zavesený na povraze pred hráčom). Ak je kritériom divadelnej udalosti simultánny priebeh dvoch skutočností – aktuálnej v hľadisku a virtuálnej na javisku –, a ak sa pozeráme na tzv. happening ako na splynutie umeleckého diela s realitou, s tým, čo je tu a teraz, potom môžeme Betkove diela umiestniť niekde uprostred medzi tieto póly. Celkom zvláštnou hodnotou tejto hudby je emocionálny rozmer, ktorý sa presadzuje už pri prvom kontakte s ňou napriek celkovej vecnosti až odosobnenosti akcie na javisku. Na prvý pohľad bizarné situácie majú schopnosť vyvolať v divákovi rôzne asociácie, ktoré nemusia byť vždy iba komické."

 

(ZAGAR, Peter: Miloš Betko. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 49.)

 

Diela

 • javiskové
 • Sem-A-Tam, op. 37

  Vektorová hudba v piatich obrazoch a šiestich intermezzách pre klarinetistu a jeho asistentku
  2002 OBSADENIE: cl, act
 • Vektor, op. 42

  Etuda pre flautu, klarinet, trúbku, husle a 4 hercov
  2007 7'
  TEXT: Viliam Klimáček
  OBSADENIE: fl, cl, tr, vn, 4act
 • symfonický orchester
 • Pohyb podľa Dionýza D

  Diapozitív pre symfonický orchester a mg-pás ad libitum, op. 22
  1988 16'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob, 4cl, 2fg, 2cr, 2tr, 2tn, pf, cpl, xlf, cmp, trg, pti, gc, tam, tp, archi, mg
 • Subdominanto-dominanto – Dominanto-subdominanto.

  Detská hra pre komorný orchester a niekoľko violončiel, op. 25
  1989 17'
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, tr, tn, bat, archi
 • Bratislava–Staré Mesto

  Zvučka bratislavskej mestskej časti, op. 30/E
  1996 1'
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, 2tpc, pti, gc, archi
 • Trilkovanie trilkov

  Jedenásta mocnina orchestra, op. 35
  2000 8'
  VYDAVATEĽ: MM-33
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, 2tn, tp, pto, archi
 • Päť krokov v džungli, op. 45

  pre orchester
  2010 1'
  OBSADENIE: orch: 2fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, 2tn, tu, tp, bat, ar, archi
 • komorný orchester
 • Pochod '89

  pre dychový orchester, op. 24
  1989 4'
  OBSADENIE: orch: flp, 2fl, ob, clp, 3cl, sxa, sxt, 2fg, 4cr, 2fc, fct, euf, 2tres, 2tr, trb, 2tn, tnb, 2tu, tp, trg, tpc, pti, gc
 • zbor a orchester
 • Stolár zvierat, op. 44

  pre živý symfonický orchester, pomiešaný zbor a jedného šikovného remeselníka
  2009 9'
  TEXT: Peter Kruh
  OBSADENIE: CM, orch: 2fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg (1cfg), 4cr, 4tr, 4tn, tu, tp, bat, ar, pf, org, archi
 • sólový nástroj
 • Rondo pre akordeón op. 5

  1984 4'
  OBSADENIE: ac
 • Variácie pre čembalo op. 6

  1984 4'
  OBSADENIE: cmb
 • Vianočné variácie pre husle sólo op. 12

  1985 5'
  OBSADENIE: vn
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Žatva

  Presto pre klavír
  1982 2'
  VYDAVATEĽ: MM-33
  OBSADENIE: pf
 • Hlasy

  Suita pre klavír op. 1
  1983 6'
  VYDAVATEĽ: MM-33
  OBSADENIE: pf
 • Topánky

  Suita pre klavír op. 3
  1983 5'
  OBSADENIE: pf
 • Horela lipka

  Variácie na ľudovú pieseň op. 14
  1986 3'
  OBSADENIE: pf
 • Walter in Baden, op. 23a

  Klavírna verzia
  1988–1989 1988–1989, rev. 2001, 6'
  VYDAVATEĽ: MM-33
  OBSADENIE: pf
 • Intra/Extra, op. 41

  pre klavír
  2007 4' 02''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Možnosti

  Suita pre husle a violončelo op. 2
  1983 5'
  OBSADENIE: vn, vc
 • Allegro pre flautu a klavír op. 11

  1985 4'
  OBSADENIE: fl, pf
 • Geda

  Názov pre štyri husľové struny op. 15
  1986 7'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Zladená lady / Zladený gentleman, op. 47

  pre husle a klavír
  2012 7'
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: vn, pf
 • Priatelia (Priateľky) dvoch fláut, op. 48

  2013 7' 30''
  OBSADENIE: 2fl
 • 23. januára

  Rondo na detskú tému
  2018 OBSADENIE: vn, pf
 • tri nástroje
 • Bystrá dolina

  Dodekafonické trio op. 18
  1987 11'
  OBSADENIE: fl, vl(vc), clb
 • Breh op. 20

  1988 7'
  OBSADENIE: fld, vn, cr, mg
 • štyri nástroje
 • Bach 44

  Variácia pre štyri flauty
  1991 1'
  VYDAVATEĽ: MM-33
  OBSADENIE: 4fl
 • 1, 25 (=5/4)

  Päť korenitých kúskov abecedy pre dychové kvarteto, op. 34
  2000 9'
  VYDAVATEĽ: MM-33
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg
 • Štvorylka, op. 49

  pre flautu, klarinet, husle a violončelo (spoluautori Lukáš Borzík a Anton Steinecker)
  2013–2014 15'
  OBSADENIE: fl, cl, vn, vc
 • 4 v 1, op. 52

  pre štvoro huslí
  2014 7' 30''
  OBSADENIE: 4vn
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1 op. 13

  1985–86 15'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • šesť nástrojov
 • 6 Gamblerov, op. 43

  World Series of Gambling 2008 (WSOG 2008) – ludománia pre šesť klarinetistov
  2008 12'
  OBSADENIE: 5cl, 1clb
 • sedem nástrojov
 • Tiers, op. 46

  pre 7 nástrojov
  2012 7'
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: fl, ob, cl, pf, vn, vl, vc
 • 10–15 nástrojov
 • Istropolitana

  Zvučka pre divadelný festival op. 21
  1988 1'
  OBSADENIE: 3cr, 3tr, 3tn, dr
 • Bratislava–Staré Mesto

  Zvučka bratislavskej mestskej časti, op. 30/A, B, C, D, F
  1996 1996, rev. 1997, 1'
  OBSADENIE: 1–6tr, 0–3tn, 0–1tpc, 0–1gc, 0–1pti(pto)(trg), tpc
 • Salong, op. 40

  pre 3 violončelá a 7 váz
  2007 3' 40
  OBSADENIE: 3vc, 7bot
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Áronovské požehnanie

  1995, 1999 4'
  TEXT: Biblia, Num 6:24-26
  OBSADENIE: b, fl, cr, tr, org, trg, ar, 2vn, vl, vc (2. verzia bbr, fl, gui, 3vn)
 • Ďakujte a chváľte, op. 51

  (Vzácnemu priateľovi Tomášovi Kriškovi in memoriam)
  2014 7'
  TEXT: Biblia, Žalmy 136, 148
  OBSADENIE: s, gui
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Piesne moje, piesne

  Cyklus piesní pre mezzosoprán op. 4
  1983–84 7'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: ms, pf
 • hudobné divadlo
 • Nevesta hôľ

  Zabíjanie podľa novely Františka Švantnera, pre soprán, klarinet, fagot, lesný roh, husle, violončelo, kontrabas, tympany a dirigentskú paličku, op. 19
  1987 17'
  OBSADENIE: s, cl, fg, cr, vn, vc, cb, tp (clv, trg, tbl), dir
 • Walter in Baden, op. 23

  Slovná hračka pre 2 soprány, 2 alty, 1 tenor, 2 basy, hoboj, gitaru, klavír a dirigenta
  1988–1989 7'
  OBSADENIE: 2s, 2a, t, 2b, ob, gui, pf, dir
 • Koncert pre klarinet a štrnásť klarinetistov

  Klaviatúra pre trinásť klarinetov a jedného dobre známeho klarinetistu naviac, xylofón a nejakého herca s trúbkou, op. 26
  1989–90 35'
  OBSADENIE: 2clp, 8cl(1clA), 2clA, 2clb, xlf, act+tr
 • Kvinteto pre orchester

  Priadza pre 1–4 flauty, 1–4 hoboje, 1–4 klarinety, 1–4 mužské hlasy, 20–40 huslistov s kovovými ladičkami, vzorový kontrabas, tamtam a rukatého-nohatého dirigenta, op. 27
  1991 13'
  OBSADENIE: 1–4fl, 1–4ob, 1–4cl, 1–4vm, 20–40vn, cb, tam, dir
 • Kto je? Ja som! A čo chceš?!

  Fax pre hlas, husle, saxofón, gitaru a tamburínu, op. 28
  1994 20'
  TEXT: Matthias Hermann, Iveta Pospíšilová, Miloš Betko
  OBSADENIE: v, vn, sxt, gui, tno
 • Prostredie pozadia

  Trialóg pre 1–3 flauty, 1–3 violončelá, 1–3 klavíry, op. 29
  1995 10'
  OBSADENIE: 1-3fl, 1-3vc, 1-3pf
 • Kancelária na ceste

  Rôzne číslovaná suita pre flautu, klarinet, husle, violončelo, bicie nástroje a hráča biliardu, op. 32
  1997 20'
  TEXT: Peter Kruh
  OBSADENIE: fl, cl, vn, vc, bat, pf
 • Skica I

  Rub a líc pre husle a klarinet, op. 31
  1997 7'
  OBSADENIE: vn, cl
 • inštruktívne
 • My a Ony

  pre štyri priečne flauty
  2015 6' 15''
  OBSADENIE: 4fl
 • miešaný zbor
 • Predkovia

  pre miešaný zbor op. 10
  1985 2'
  TEXT: Peter Matis
  OBSADENIE: CM
 • Vydala mamka, vydala dcéru

  pre miešaný zbor op. 16
  1986 1'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Hej, horou, horou

  pre mužský zbor op. 7
  1984 1'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Hore na Poľane

  pre ženský zbor, op. 9
  1985 1'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CF
 • Jaký pán, taký krám

  pre ženský zbor op. 17
  1986 1'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • Kolo, kolo mlynské

  pre detský zbor op. 8
  1984 1'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • sóla, zbor a nástroje
 • More than Music, op. 50

  pre troch sólistov, miešaný zbor a bicie nástroje
  2014 4'
  OBSADENIE: s, t, br, CM, bat
 • elektroakustické
 • Osobné vzťahy

  Pásová hudba op. 33
  1997 10'
  TEXT: Peter Kruh
  OBSADENIE: C
 • Bratislavský laserový orloj 2001

  Počítačová hudba op. 36
  2000 8'
  OBSADENIE: C
 • multimediálne projekty
 • Hm – nie celkom zvláštna nálada, op. 39

  pre komorný súbor
  2005 8'
  OBSADENIE: fl, cl, pf, ac, vl, vc, video

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • RÓNAIOVÁ, Barbara: IDAGIO : streamovacia služba pre poslucháčov vážnej hudby
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 5, s. 18–19
 • KUBIČKA, Víťazoslav: Rajecká hudobná jar
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 6
 • ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci
  Žalmy slovenských skladateľov
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 17
 • BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012
  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 25
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Vladimír Bokes & sedem bokesovcov
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 9
 • Personálna bibliografia
 • Hovorme tomu kúsku života Hudobné divadlo
  1994 Slovenská hudba roč. 20, 1994, č. 1, s. 83–87

Diskografia

 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Imperial Fanfares IMPERIAL FANFARES
  2003 CD – Naxos 8.555879
  1. Antonio Salieri: Imperial Fanfare
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  2. Anonym: Royal Entry
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  3. Anonym: Ceremonial Procession
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  4. Bartolomaus Riedl: Heroic Procession
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  5. Anonym: Festive Procession
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  6. Anonym: Elector's Procession
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  7. Anonym: Galant Procession
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  8. Anonym: Majestic Procession
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  9. Johann Ernst Altenburg: Priere du Martin
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  10. Landgraf Moritz von Hessen-Kassel: Intrada
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  11. Antonio Salieri: Largo – Allegretto
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  12. Johann Christoph Perzel: Intrada
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  13. Francesco Cavalli: Festive Overture
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  14. Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Toccata (Prelude)
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  15. Johann Heinrich Schmelzer: Courante for the Entry of His Imperial Majesty and All the Cavalry
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  16. Johann Heinrich Schmelzer: Follia for New Entry of the Sprinter and Other Equestrian Manoeuvres
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  17. Johann Heinrich Schmelzer: Sarabande for the End of the Ballet
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  18. Heinrich Ignaz Franz von Biber: Trumpet Duet
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  19. Heinrich Ignaz Franz von Biber: Trombet undt musicalischer Taffeldienst: Intrada
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  20. Anonym: Menuet (Trumpet Duet No. 82)
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  21. Heinrich Ignaz Franz von Biber: Trumpet Duet No. 8
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  22. Heinrich Ignaz Franz von Biber: Trumpet Duet No. 3
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  23. Anonym: Festive Table Music No. 1
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  24. Anonym: Festive Table Music No. 2
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  25. Anonym: Procession at the Imperial Court
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  26. Michael Gottman: Procession No. 3
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  27. David Cramer: Festive Procession: The Entry of the Emperor, 1631
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  28. Anonym: Intrada from Bruck an der Mur
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  29. Giovanni Battista Gordigiani: Procession No. 4
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  30. Pater Ignatius: Procession No. 1
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  31. Pater Ignatius: Procession (brilliant, bright)
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  32. Jean-Baptiste Lully: Marche des Nations de Flore
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  33. Jean-Baptiste Lully: 2e Air du combat de lance d’Amadis
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  34. Jean-Baptiste Lully: La descente de Mars
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  35. Jean-Baptiste Lully: La Marche Italienne
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  36. Andre Danican Philidor: Prelude des Divertissements
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  37. Andre Danican Philidor: Chaconne du Palais Royal
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  38. Andre Danican Philidor: Menuet Royal
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  39. Andre Danican Philidor: Marche pour les Trompettes Seules
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  40. Marc-Antoine Charpentier: Bruit de trompettes
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  41. Anonym: L'Etendard
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  42. Marc-Antoine Charpentier: Fanfare a deux trompettes
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  43. Andre Danican Philidor: Bruit de Guerre
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  44. Anonym: Allemande
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  45. Anonym: Molto moderato
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  46. Miloš Betko: Bratislava–Staré Mesto
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  47. Jiří Ignác Linek: Fanfara 1, 2
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  48. Jan Dismas Zelenka: Marcia per la Cavalleria, No. 1
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  49. Joel Modart: Entree Fanfare
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  50. Joel Modart: Modern Fanfare
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  51. Joel Modart: Signature Fanfare
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  52. Joel Modart: Convention
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  53. Leonhard Leeb: Fanfare Solo I–VI
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  54. Leon Bolten: Opening Fanfare
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  55. Leon Bolten: New Palace Fanfare
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  56. Leon Bolten: Welcome Fanfare
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  57. Leon Bolten: Excitement
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  58. Leonhard Leeb: Short and Concise
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  59. Leonhard Leeb: Short Fanfare No. 1–4
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  60. Leonhard Leeb: Flourish
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  61. Joel Modart: Il Giorno del silenzio
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  62. Leonhard Leeb: Fanfare for Solo Trumpet and Drum – V, II
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  63. Leon Bolten: Wrapped in Mystery
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  64. Giovanni Battista Gordigiani: Marcia maestoso
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  65. Leonhard Leeb: Imperial Procession in Vienna
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
  66. Antonio Salieri: Procession No. 8: Allegretto
   Vienna Art of Trumpet, Leonhard Leeb (dir.)
 • Foto: Walter in Baden (piano version) WALTER IN BADEN (PIANO VERSION)
  2002 CD – MM-33
  1. Miloš Betko: Walter in Baden, op. 23a
   František Pergler (pf)
 • Foto: 1.25 1.25
  2000 CD – MM-33
  1. Miloš Betko: 1, 25 (=5/4)
   Věra Rašková (fl), Michal Šintál (ob), Peter Maurer (cl), Stanislav Bicák (fg)
 • Foto: Bratislava Laser Timepiece 2001 BRATISLAVA LASER TIMEPIECE 2001
  2000 CD – MM-33
  1. Miloš Betko: Bratislavský laserový orloj 2001
   Miloš Betko (sth, PC)
 • Foto: Personal Relations PERSONAL RELATIONS
  1997 CD – MM-33
  1. Miloš Betko: Osobné vzťahy
   Olga Benova (v), Miloš Betko (v, vn), Monika Betková (v), Slavomira Dzadikova (v), Marina Gubova (v), Andrea Hamadova (v), Vladimir Hassler (v), Miriam Hornakova (v), Samuel Koniar (v), Jana Kopsova (v), Maria Kovacova (v), Martina Kukanova (v), Monika Pavlovcinova (v), Angela Pekova (v), Iveta Pospisilova (v), Richard Sabo (v), Vladimír Sirota (v), Marcela Vargova (v), Martin Zabudly (v), Elena Zemanova (v), Roman Ziaran (v)
 • Foto: Bratislava BRATISLAVA
  1996 CD – MM-33
  1. Miloš Betko: Bratislava–Staré Mesto
   Slovenská filharmónia, Ewald Danel (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Miloš Betko: 23. januára
  Rondo na detskú tému
  17. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, SK
 • Miloš Betko: My a Ony
  pre štyri priečne flauty
  8. 6.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Flautové kvarteto (ZUŠ J. Kresánka, Bratislava)
 • Miloš Betko: 4 v 1, op. 52
  pre štvoro huslí
  17. 6.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Husľové kvarteto ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín
 • Miloš Betko: Ďakujte a chváľte, op. 51
  (Vzácnemu priateľovi Tomášovi Kriškovi in memoriam)
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Ondrej Veselý (gui)
 • Miloš Betko: More than Music, op. 50
  pre troch sólistov, miešaný zbor a bicie nástroje
  15. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Tajovská Krajčovičová (s), Marek Olbrzymek (t), Tomáš Král (br), Lukáš Krejčí (bat), Ars Brunensis Chorus, Chór Warszawski, Spevácky zbor Technik, Michal Jančík (dir.)
 • Miloš Betko: Priatelia (Priateľky) dvoch fláut, op. 48
  4. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mária Reháková (fl), Laura Nagyová (fl)
 • Miloš Betko: Zladená lady / Zladený gentleman, op. 47
  pre husle a klavír
  10. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdalena Mikuličáková (vn), Veronika Mišáková (pf)
 • Miloš Betko: Tiers, op. 46
  pre 7 nástrojov
  1. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Miloš Betko: 6 Gamblerov, op. 43
  World Series of Gambling 2008 (WSOG 2008) – ludománia pre šesť klarinetistov
  17. 10.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trnava, SK
  INTERPRETI: Ronald Šebesta (cl), Branislav Dugovič (cl), Peter Maurer (cl), Ján Rigan (cl), Jana Tomanová (cl), Marek Hutta (cl)
 • Miloš Betko: Vektor, op. 42
  Etuda pre flautu, klarinet, trúbku, husle a 4 hercov
  11. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Divadlo GUnaGU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dagmar Kamenská (fl), Matej Drlička (cl), Jaroslav Kocourek (tr), Jana Gubková Černá (vn), Oľga Belešová (act ), Barbara Kelíšková (act ), Masahiko Shiraki (act ), Tony Pisár (act ), Viliam Klimáček (réžia)
 • Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jordana Palovičová (pf)
 • Miloš Betko: Salong, op. 40
  pre 3 violončelá a 7 váz
  17. 8.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba a Zvuk, Nádvorie Starej radnice, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cellomania, Dychové trio Salong
 • Miloš Betko: Hm – nie celkom zvláštna nálada, op. 39
  pre komorný súbor
  16. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cyril Šikula (fl), Ronald Šebesta (cl), Ivan Šiller (pf), Eva Páleníková (ac), Ivan Palovič (vl), Vladimír Sirota (vc), Marián Lejava (dir.)
 • Miloš Betko: Sem-A-Tam, op. 37
  Vektorová hudba v piatich obrazoch a šiestich intermezzách pre klarinetistu a jeho asistentku
  14. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matej Drlička (cl), Oľga Belešová (act ), Viliam Klimáček (réžia)
 • Miloš Betko: Bratislavský laserový orloj 2001
  Počítačová hudba op. 36
  1. 1.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hlavné námestie, Bratislava, SK
 • Miloš Betko: 1, 25 (=5/4)
  Päť korenitých kúskov abecedy pre dychové kvarteto, op. 34
  10. 12.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: I fiati
 • Miloš Betko: Trilkovanie trilkov
  Jedenásta mocnina orchestra, op. 35
  18. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Smrdáky, SK
  INTERPRETI: Snow College Orchestra (Utah)
 • Miloš Betko: Pohyb podľa Dionýza D
  Diapozitív pre symfonický orchester a mg-pás ad libitum, op. 22
  17. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Miloš Betko: Kancelária na ceste
  Rôzne číslovaná suita pre flautu, klarinet, husle, violončelo, bicie nástroje a hráča biliardu, op. 32
  16. 11.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Wien
 • Miloš Betko: Nevesta hôľ
  Zabíjanie podľa novely Františka Švantnera, pre soprán, klarinet, fagot, lesný roh, husle, violončelo, kontrabas, tympany a dirigentskú paličku, op. 19
  12. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Miloš Betko: Geda
  Názov pre štyri husľové struny op. 15
  1987 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Spišský (vn), Kristian Seidmann (pf)
 • Miloš Betko: Koncert pre klarinet a štrnásť klarinetistov
  Klaviatúra pre trinásť klarinetov a jedného dobre známeho klarinetistu naviac, xylofón a nejakého herca s trúbkou, op. 26
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Miloš Betko: My a Ony
  pre štyri priečne flauty
  7. 6.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Flautové kvarteto (ZUŠ J. Kresánka, Bratislava)
 • Miloš Betko: More than Music, op. 50
  pre troch sólistov, miešaný zbor a bicie nástroje
  14. 6.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Aula FSS Masarykovej univerzity, Brno, CZ
  INTERPRETI: Jana Tajovská Krajčovičová (s), Marek Olbrzymek (t), Tomáš Král (br), Lukáš Krejčí (bat), Ars Brunensis Chorus, Chór Warszawski, Spevácky zbor Technik, Michal Jančík (dir.)
 • Miloš Betko: Priatelia (Priateľky) dvoch fláut, op. 48
  3. 6.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Mária Reháková (fl), Laura Nagyová (fl)
 • Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
  pre klavír
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Diana Buffa (pf)

Video

 • Miloš Betko

  2012-00-00

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Martin Burlas


« späť na zoznam Aktualizované: 30. 05. 2018