Profil osobnosti

Foto: Pavel Bienik

Pavel Bienik

26. 1. 1936 Kokava nad Rimavicou – 10. 6. 2018 Žilina

pedagóg – klarinet

Bio

Bio

1951 - 1957
Konzervatórium v Bratislave (klarinet - Jaroslav Jakoubek)
1964 - 1967
VŠMU (Jaroslav Červenka)
1957 - 1959
VUS Bratislava
1959 - 1962
orchester DJGT v Banskej Bystrici
od 1962
pedagóg klarinetovej hry na Konzervatóriu v Žiline
1963 - 1986
Dychové kvinteto Konzervatória Žilina
1963 - 1974
člen Orchestra mesta Žiliny
1974 - 1984
zakladajúci člen ŠKO Žilina
1979
zakladateľ a dirigent Mestského dychového orchestra pri PKO Žilina
1983
zakladateľ a dirigent dychového súboru Fatranka v Žiline
1986 - 1992
dirigent kúpeľného orchestra v Trenčianskych Tepliciach a dirigent dychového orchestra v Lietavskej Lúčke a v Žiline
1960 - 1966
člen Stredoslovenského výboru koncertných umelcov v Banskej Bystrici
1993 - 2003
člen organizačného výboru Združenia dychových hudieb Slovenska so sídlom v Bratislave
1969 - 2003
člen a predseda organizačného výboru pri MŠ SR pre súťaže študentov slovenských konzervatórií a člen porôt mnohých ďalších súťaží
1998 - 2002
pedagóg na Žilinskej univerzite

Pavol Bienik sa zaslúžil o vybudovanie dychového odboru Konzervatória v Žiline, ktorého je vedúcim, vyučuje aj komornú hru a vedie dychový orchester školy. Spolupracoval s telesami komornými (Dychové kvinteto DJGT, Dychové kvinteto Konzervatória Žilina) i orchestrálnymi (Orchester mesta Žiliny, zakladajúci člen ŠKO Žilina). Realizoval veľa výchovných koncertov na Slovensku, ktoré prispeli ku zvýšeniu záujmu o štúdium hry na dychových nástrojoch na hudobných školách i na Konzervatóriu v žilinskom regióne. V rozhlasovom štúdiu Banská Bystrica realizoval niekoľko nahrávok ako sólista i ako člen komorných zoskupení.

„Ťažisko Bienikových zásluh spočíva v pedagogickej a organizátorskej činnosti vo sfére dychových hudieb aj mimo regiónu severozápadného Slovenska. Ako člen dychových zoskupení, vedúci dychových telies sa významne podieľal na zvýšení záujmu o štúdium hry na dychových nástrojoch v regióne (ZUŠ, Konzervatórium) i o popularizáciu hudby. Má veľké organizačné skúsenosti, dlhoročnú dirigentskú prax (dychovky, promenádne koncerty). Jeho odchovanci (aj z hodín komorného muzicírovania) pôsobia v ŠKO Žilina, na ZUŠ aj mimo žilinského regiónu i v zahraničí. Niektorí vyvíjajú aj sólistickú aktivitu.“

(V. Čížik: Pavol Bienik. Spracovanie hesla pre potreby Hudobného centra.)

Bibliografia

 • (red): Pavel Bienik (1936 - 2018)
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7 - 8, s. 2
 • Čížik, Vladimír: Pavol Bienik (26. januára 1936)
  2006 Hudobný život 2006, č. 204, s. 30
 • Personálna bibliografia
 • Konzervatoristi súťažili
  1997 Hudobný život 1997, č. 11, s. 8

Ocenenia

 • Cena Karola Pádivého
  1996 za dlhoročnú cieľavedomú, všestrannú odbornú hudobnú a organizátorskú činnosť


« späť na zoznam Aktualizované: 09. 05. 2019