Profil osobnosti

Foto: Tibor Gašparek

Tibor Gašparek

12. 1. 1913 Bratislava – 11. 11. 1991 Bratislava

vážna hudba
husle
pedagóg – husle

Bio

Bio

-
súkromná hudobná škola v Bratislave (husle – J. Strmček, neskôr M. Kouřimský)
1922 – 1925
súkromné štúdium u bývalého koncertného majstra Orchestra SND R. Strobla
1923 – 1931
Mestská hudobná a organová škola v Bratislave (J. Aktardžiev)
1931 – 1933
Hudobná akadémia vo Viedni (Franz Meirecker, Bronislaw Hubermann, F. von Reuter)
1935
štátna skúška z hry na husliach (Praha)
1934 – 1939
externé štúdium u Ede Záthureczkého v Budapešti
1940
primárius Bratislavského komorného združenia
1942 – 1949
koncertný majster orchestra Československého rozhlasu v Bratislave
1949
prvý koncertný majster novovzniknutej Slovenskej filharmónie, v 1953 – 1964 aj jej sólista
1934-42
Mestská hudobná škola v Bratislave
1938-48
Hudobná a dramatická akadémia (neskôr Štátne konzervatórium)
1949
prvý pedagóg hry na husliach na VŠMU, kde pôsobil do 30. septembra 1980 (v 1955 – 1963 aj ako dekan Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU, 1952 docent, 1958 – profesor)

Bol nestorom slovenského husľového umenia. Popredný koncertný majster a pedagóg, ktorý sa podieľal na vzniku a rozvoji slovenského interpretačného umenia a profesionálneho hudobného školstva. Koncertnej činnosti sa venoval aktívne vyše 30 rokov. Ako sólista vystupoval doma i v zahraničí v umeleckej spolupráci s významnými dirigentmi a hudobnými telesami. Nahrával pre bratislavský rozhlas a spolupracoval s televíziou. Premiéroval celý rad skladieb slovenských skladateľov a bol jedným z prvých umelcov, ktorí reprezentovali úroveň slovenského hudobného umenia v zahraničí.

V oblasti pedagogickej činnosti prevzal štafetu po priekopníckej generácii českých huslistov Norbertovi Kubátovi a Gustávovi Náhlovskom. Gašparek priniesol do slovenskej husľovej pedagogiky nové podnety, ktoré získal počas štúdií, ale aj z vlastnej umeleckej praxe. Bol spoluzakladateľom slovenskej husľovej školy, zmodernizoval techniku hry na husliach, zaviedol nový spôsob vedenia sláčika.

Vychoval rad popredných huslistov a pedagógov (Mikuláš Jelínek, Marta Országhová, Alojz Nemec, Aladár Móži, Ján Skladaný, Konštantín Sedlák, Mária Karlíková, Quido a Anna Hölblingovci, Jindřich Pazdera, Ewald Danel a i.).

Aktívne pôsobil aj ako spoluorganizátor hudobného života, zastával významné funkcie v kultúrno-spoločenských organizáciách.

Bibliografia

 • Kresák, Mikuláš: Za nestorom slovenského husľového umenia
  20. 11. 1991 Práca 20. 11. 1991
 • Albrecht, Ján: Za Tiborom Gašparkom
  1991 Hudobný život 1991, č. 23, s. 2
 • Palovčík, Michal: Priekopník našej husľovej školy
  14. 1. 1988 Pravda 14. 1. 1988
 • Ursínyová, T.: Pocta huslistovi
  17. 1. 1983 Večerník 17. 1. 1983
 • Čížik, Vladimír: Slovenskí koncertní umelci II.
  1976 1976, s. 35 – 42
 • Albrecht, Ján: Jubileum Tibora Gašparka
  1973 Hudobný život 1973, č. 2, s. 3
 • Kozák, Jan a kol.: Tibor Gašparek
  1964 Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, Státní hudební vydavatelství, Praha 1964, s. 120 – 122
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Husle. Vývoj husľového umenia na Slovensku
  2004 Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum 2004, s. 7

Ocenenia

 • Zlatá medaila VŠMU
  1969
 • Zaslúžilý člen Slovenskej filharmónie
  1969
 • titul zaslúžilý umelec
  1967
 • Štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu
  1963
 • Cena Fritza Kreislera
  1932

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
  29. 1.
  1963
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žilina, SK
  INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)
 • Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53
  4. 12.
  1958
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ľudovít Rajter: Sláčikové kvarteto č. 2
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Ján Pragant (vn), Jozef Wagner (vl), Eduard Polák (vc)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53
  10. 3.
  1959
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Gent, BE
  INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Eugen Suchoň: Fantázia pre husle a orchester op. 7 ESD 73
  18. 3.
  1948
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Brno, CZ
  INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Brnenský rozhlasový orchester, Ľudovít Rajter (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Tibor Gašparek a Alexander Moyzes Tibor Gašparek a Alexander Moyzes
  ... nad partitúrou Husľového koncertu

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Ján Herec
 • Foto: Tibor Gašparek a Eugen Suchoň Tibor Gašparek a Eugen Suchoň
  Tibor Gašparek, prvý interpret Suchoňových husľových skladieb« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017