Profil osobnosti

Foto: Mária Magyarová Plšeková Autor: Peter Frank

Mária Magyarová Plšeková

26. 7. 1978 Nitra

vážna hudba
organ

Bio

Bio

1992 - 1996
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre
1996 - 2003
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch (organ a klavír)
1996 - 2001
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra Hudobnej výchovy a Katedra anglistiky a amerikanistiky, magisterské štúdium (aprobácia hudobná výchova - anglický jazyk a literatúra)
2004 - 2008
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra hudby, doktorandské štúdium (PhD.)
2005 - 2012
Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (organ, koncertný smer - Martin Haselböck) 
 
kurzy a masterclasses:
Jürgen Essl, Lorenzo Ghielmi, Jeremy Joseph, Olivier Latry a i.
 
 

Mária Magyarová Plšeková pravidelne účinkuje na sólových koncertoch na Slovensku (Nitra, Bratislava, Trnava, Žilina, Topoľčany, Bardejov, Humenné, Michalovce, Bojná a i.) i v zahraničí - v Rakúsku (početné koncerty vo Viedni, Mödlingu, Hainburgu, Bruck/Leitha, Kirchstetten), Nemecku (Halle, Ulm), Anglicku (Oakham, Swayfield ...), Fínsku (Sipoo, Helsinki), Holandsku ('s-Hertogenbosch), Taliansku (Rím), Nórsku (Oslo, Drammen), Poľsku (Zabrze, Iwonicz), Českej republike (Brno), Maďarsku (Györ, Budapešť). Predstavila sa na početných domácich i zahraničných festivaloch: ARS ORGANI NITRA, MUSICA SACRA NITRA, Koncerty pod Pyramídou v Slovenskom rozhlase, Slovenské historické organy,Trnavské organové dni, Organové nešpory v Žiline, Johann Sebastian Bach – Slovensko, Brněnský varhanní festival, Wiener Orgelkonzerte, Mödlinger Orgelsommer, Orgelsommer in Halle an der Saale, Helsinki Organ Summer, organové festivaly v nórskom Drammen a Oslo, Orgelherbst Bruck/Leitha-Hainburg/Donau, XV Zabrzański międzynarodowy festival organowy, Iwonicz organ festival organowy a ď. Venuje sa aj komornej hre v spolupráci s viacerými umelcami (Peter Mikuláš, Štefan Kocán, Matej Benda, Lucie Silkenová, Marek Štrbák, Miriam Ďurišová, Mária Stýblová (Lukáčová) ...) a komornými zoskupeniami (Il Cuore Barocco, Mucha Quartet, Cantantina Nitra ...).

V období rokov 2001 - 2004 pôsobila v Anglicku, kde vyučovala hru na klavíri a hudobnú teóriu na Oakham School a súčasne tam pôsobila aj ako organistka a korepetítorka. Pedagogickej činnosti sa venovala aj na ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre, na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre a na Súkromnom konzervatóriu v Nitre. Počas jej štúdií na UKF v Nitre bola aktívnou účastníčkou muzikologických seminárov organizovaných touto školou (2006, 2007). Ako lektorka viedla semináre organovej hry v rámci súťaže "Nitrianska lutna" (2010), ako aj semináre a workshopy pre organistov Nitrianskej diecézy (2011). Bola členkou poroty súťaže "Nitrianska lutna" (2010, 2014) a medzinárodnej súťaže "ŠUČ 2012" v Ružomberku. Pre Slovenský rozhlas nahrala v roku 2014 skladbu Petra Kolmana "Tri skladby pre organ", ktorú v tom istom roku premiérovala počas festivalu Ars Organi Nitra.   

Mária Magyarová Plšeková v súčasnosti učí na Súkromnom konzervatóriu v Nitre, koncertuje a zároveň pôsobí ako organistka v chráme Navštívenia Panny Márie v Nitre. Je zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou medzinárodného festivalu Ars Organi Nitra a tiež spoluzakladateľkou a dramaturgičkou organového festivalu Orgelherbst Bruck/Leitha – Hainburg/Donau v Rakúsku.

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Kopec, Vladimír: Ars Organi Nitra
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 9, s. 13
 • Tichý, Stanislav: Hudobné podujatia k 500. výročiu reformácie
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 11
 • Tichý, Stanislav: Slovenské historické organy
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 17
 • Štrbák, Marek: Medzinárodný organový festival Ars Organi v Nitre
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7 - 8, s. 19
 • Stýblová, Magdaléna: Ars organi Nitra
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 7 - 8, s. 11
 • Stýblová, Magdaléna: Ars Organi Nitra 2017
  2017 Hudobný život 2017, č. 6, s. 14
 • Personálna bibliografia
 • Nový organ v Musikverein
  2011 Adoramus Te roč. 13, 2011, č. 4
 • A Young Festival in an Ancient City
  2011 The Organ 2011, č. 355, s. 18 - 20
 • Nitrianska hudobná jeseň je už vo finále
  2011 In: www.nitra24.sk/clanky?extend.115993_nitrianska-hudobna-jesen-je-uz-vo-finale
  2011
 • Klaviristka očarila Cikkerom
  2011 In: www.nitra24.sk/clanky?extend.114399_klaviristka-ocarila-cikkerom
  2011
 • Nitrianska hudobná jeseň po francúzsky
  2011 In: www.nitra24.sk/clanky?extend.115250_nitrianska-hudobna-jesen-po-francuzsky
  2011
 • Nitra má nový organ
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 1 - 2, s. 11
 • Nitra bude mať nový organový festival
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 1 - 2, s. 20
 • Nový organ v Nitre
  2008 Adoramus Te roč. 10, 2008, č. 4, s. 28 - 32
 • ARS ORGANI NITRA
  2008 Adoramus Te 2008, č. 1, s. 38
 • Transatlantické Matúšove pašie
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 4, s. 28
 • Katedrálne zborové školy v Anglicku
  2007 Adoramus Te 2007, č. 4, s. 14 - 16
 • Konfrontácie
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 7 - 8, s. 25
 • Resumé. Hudobná výchova včera a dnes
  2005 ARS SONANS 2005
 • Jerwoods Choir Sings Evensong at Ely
  2003 Oakhamian Magazine 2003, č. 168
 • Chamber and Symphony Orchestra Concert
  2002 Oakhamian Magazine 2002, č. 164
 • Knižné monografie
 • Das Orgelschaffen von Jos Van Amelsvoort
  Einführung in die Biographie, Orgelwerke und Interpretation
  2015 AV Akademikerverlag, Saarbrücken 2015
  (ISBN 978-3-639-84197-8)
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • Mozart a organ
  2006 ARS SONANS 2 - Premeny v čase, Nitra 2006, s. 74 - 81
  (Univerzita Konštantína filozofa v Nitre. ISBN 978-80-8094-358-5)

Ocenenia

 • Cena Sebastian
  2018 za mimoriadny prínos k odkazu Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov
 • Gorazdove organové dni, celoslovenská prehliadka neprofesionálnych organistov v Dudinciach (SK)
  1998 - 1. cena a cena za najlepšiu interpretáciu programu
 • Gorazdove organové dni, celoslovenská prehliadka neprofesionálnych organistov v Dudinciach (SK)
  1996 - cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského skladateľa

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Kolman: Tri organové skladby
  Laudatio (1982) – Interludium (1984) – Jeu de touches (1986)
  25. 5.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Organi Nitra, Piaristický kostol sv. Ladislava, Nitra, SK
  INTERPRETI: Mária Magyarová Plšeková (org)


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 10. 2019