Profil osobnosti

Foto: Kristína Obžerová

Kristína Obžerová

7. 4. 1951 Bratislava

vážna hudba
harfa

Bio

Bio

1966 - 1973
Konzervatórium Bratislava (harfa - Marie Burešová, Miloslav Vildner)
1971 - 1973
členka orchestra SND a komorného orchestra Camerata Slovaca
1974 - 1978
VŠMU (Miloslav Vildner)
1973 - 1993
členka orchestra Slovenskej filharmónie
1989 - 1992
pedagogická činnosť na VŠMU

Kristína Nováková začala s pravidelnou koncertnou činnosťou už počas štúdií. V roku 1970 absolvovala s orchestrom VUS-u (dir. Jaroslav Krátký) cyklus 10 koncertov po slovenských mestách (ako sólistka Koncertu pre harfu a orchester B dur G. F. Händla). Neskôr vystupovala na početných koncertoch v rámci hudobných festivalov, prehliadok a koncertných cyklov - napr. BHS (1974), Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach (1974), Stretnutie múz (1979), Nedeľné dopoludnia v Galérii (1979), Koncerty v Klariskách, Komorné koncerty MDKO v Bratislave, ale napr. aj koncert v rámci cyklu Slovenskej filharmónie (1987) a mnohé ďalšie.

Ako sólistka účinkovala so Štátnym komorným orchestrom Žilina, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a komorným orchestrom Camerata Slovaca.

V oblasti komornej hudby spolupracovala napr. s Milošom Jurkovičom (fl), Milanom Teleckým (vl), Jozefom Luptáčikom (cl) a bratom Marekom Novákom (vc).

Venovala sa aj interpetácii diel slovenských skladateľov a premiérovo uviedla niekoľko diel svojho otca, skladateľa Milana Nováka.

Nahrávala pre Slovenský rozhlas a televíziu a pre OPUS.

Bibliografia

 • Berger Igor: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 8, s. 7
 • Berger, Igor: TNSHT - Symfonické koncerty
  1986 Hudobný život 1986, č. 5, s. 3
 • Skřepek, Roman: Gramorecenzie
  1986 Hudobný život 1986, č. 11, s. 3
 • Berger Igor: Málo skutočných hodnôt : Z poznámok na okraj 11. týždňa novej slovenskej hudobnej tvorby
  1986 Večerník 19. 2. 1986 , s. 5
 • Garažia, Milan: Koncert pre harfu
  1980 Československý voják 22.8. 1980, s. 11
 • Ursínyová, Terézia: Jarné stretnutia múz
  1979 Smena 20. 6. 1979 roč. 32, 1979, č. 143, s. 6
 • Režuchová, Viera: Cyklus "Stretnutie múz"
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 14, s. 2
 • -ip-: Pôvodná tvorba
  1977 Večerník 30. 8. 1977
 • Čížik, Vladimír: BHS
  1976 Hudobný život 1976, č. 21, s. 2
 • Vajda, Igor: Komorné orchestre BHS
  1976 Smena 6. 11. 1976 1976, s. 6
 • -žk-: Profily mladých
  1974 Hudobný život 1974, č. 19, s. 2
 • Čížik, Vladimír: V jubilejnom roku
  1974 Hudobný život 1974, č. 16, s. 3

Diskografia

 • Foto: Milan Novák : Works for Harp MILAN NOVÁK : WORKS FOR HARP
  2015 CD – Hudobný fond SF 00892131
  1. Milan Novák: Romantické miniatúry
   Kristína Obžerová (ar)
  2. Milan Novák: Básne sú unavené
   Alžbeta Ondrušová-Svobodová (s), Juraj Fazekaš (vc), Miloslav Vildner (ar)
  3. Milan Novák: Sonáta
   Kristína Obžerová (ar)
  4. Milan Novák: Koncert pre harfu a komorný orchester
   Kristína Obžerová (ar), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Foto: French Chamber Music – Debussy, Ravel, Roussel FRENCH CHAMBER MUSIC – DEBUSSY, RAVEL, ROUSSEL
  1995 CD – Opus 9351 1894
  1. Claude Debussy: Sonáta pre flautu, violu a harfu
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Kristína Obžerová (ar)
  2. Maurice Ravel: Introdukcia a allegro pre harfu, sláčikové kvarteto, flautu a klarinet
   Kristína Obžerová (ar), Filharmonické kvarteto, Miloš Jurkovič (fl), Jozef Luptáčik (cl)
  3. Albert Roussel: Serenáda pre flautu, husle, violu, violončelo a harfu, op. 30
   Miloš Jurkovič (fl), Josef Skořepa (vn), Anton Lehotský (vl), Peter Šochman (vc), Kristína Obžerová (ar)
 • Foto: French Chamber Music – Debussy, Ravel, Roussel FRENCH CHAMBER MUSIC – DEBUSSY, RAVEL, ROUSSEL
  1988 LP – Opus 9311 1894
  1. Claude Debussy: Sonáta pre flautu, violu a harfu
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Kristína Obžerová (ar)
  2. Maurice Ravel: Introdukcia a allegro pre harfu, sláčikové kvarteto, flautu a klarinet
   Kristína Obžerová (ar), Filharmonické kvarteto, Miloš Jurkovič (fl), Jozef Luptáčik (cl)
  3. Albert Roussel: Serenáda pre flautu, husle, violu, violončelo a harfu, op. 30
   Miloš Jurkovič (fl), Josef Skořepa (vn), Juraj Petrovič (vl), Peter Šochman (vc), Kristína Obžerová (ar)
 • Foto: Kristína Nováková – Harp Recital KRISTÍNA NOVÁKOVÁ – HARP RECITAL
  1986 LP – Opus 9111 0625
  1. Ján Ladislav Dusík: Sonáta pre harfu c mol
   Kristína Obžerová (ar)
  2. František Benda: Sonáta pre harfu D dur
   Kristína Obžerová (ar)
  3. Ján Křtitel Krumpholz: Koncert pre harfu a orchester č. B dur
   Kristína Obžerová (ar), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Foto: Milan Novák MILAN NOVÁK
  1977 LP – Opus 9111 0510
  1. Milan Novák: Reminiscencie
   Igor Gavryš (vc), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Milan Novák: Koncert pre harfu a komorný orchester
   Kristína Obžerová (ar), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Milan Novák: Návraty
  Tri hudobné fresky pre harfu, violončelo a orchester
  15. 2.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kristína Obžerová (ar), Marek Novák (vc), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Milan Novák: Koncert pre harfu a komorný orchester
  25. 5.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kristína Obžerová (ar), Orchester Konzervatória v Bratislave, Ján Pragant (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Koncert v Piešťanoch 1987 1987 Koncert v Piešťanoch 1987
  Zľava: Milan Telecký, Miloš Jurkovič, Kristína Nováková

  Zdroj: Archív Kristíny Novákovej-Obžerovej
 • Foto: Kristína Nováková 1976-10-20 Kristína Nováková
  Účinkovanie so ŠKO ŽIlina na BHS

  Zdroj: archív interpretky
 • Foto: Kristína Nováková 1976-10-14 Kristína Nováková
  Vystúpenie so ŠKO Žilina v Lietavskej Lúčke

  Zdroj: archív interpretky
 • Foto: Kristína Nováková 1976-10-08 Kristína Nováková
  Kristína Nováková a ŠKO Žilina v Dome odborov v Žiline

  Zdroj: archív interpretky
 • Foto: Kristína Nováková Kristína Nováková
  Kristína Nováková a Margita Salvová (fl) počas nahrávania v Slovenskej televízii

  Zdroj: archív interpretky

Audio

 • Novák, Milan: Koncert pre harfu a komorný orchester  Kristína Nováková Obžerová (ar), Camerata Slovaca, Viktor Málek (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Novák, Milan: Návraty  Kristína Nováková Obžerová (ar), Marek Novák (vc), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Novák, Milan: Romantické miniatúry  Kristína Nováková Obžerová (ar)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 13. 06. 2017