Profil osobnosti

Foto: Peter Drlička Autor: archív HC

Peter Drlička

7. 9. 1949 Bratislava

vážna hudba
klarinet
pedagóg – klarinet

Pôsobenie v: Bratislavské klarinetové kvarteto

Bio

Bio

1965 – 1972
Konzervatórium v Bratislave (klarinet – Jaroslav Jakoubek a Edmund Bombara)
1972 – 1976
VŠMU (Edmund Bombara)
1968 – 1977
člen orchestra súboru Lúčnica
1977 – 1978
Vojenský umelecký súbor
1976 – 1984
orchester Novej scény v Bratislave
od 1978
vedúci súboru Quatro soli da camera
1994
zakladateľ Bratislavského klarinetového kvarteta, príležitostné vystupovanie v iných súboroch
1973 – 1983
externý pedagóg hry na dychových nástrojoch (1983 – 1990 riaditeľ) ZUŠ v Stupave
od 1988
zakladateľ a lektor každoročných Seminárov pre učiteľov hry na klarinete v Modre
od 1990
dodnes pedagóg hry na klarinete a vedúci dychového odboru na Konzervatóriu v Bratislave (vedenia Školiaceho strediska ako vyústenie jeho metodických a organizačných skúseností)
od 2004
externý pedagóg predmetov Didaktika a metodika klarinetu a Vyučovacia prax hry na klarinete na VŠMU
od 2002
predseda Združenia učiteľov hry na klarinete a saxofóne
od 1992
člen výboru Slovenskej hudobnej spoločnosti
člen i predseda porôt národných súťaží (Súťaž slovenských konzervatórií, Detský hudobný festival Jána Cikkera v Banskej Bystrici, Čarovná flauta v Nižnej na Orave, Zahrajže nám píšťalôčku v Nových Zámkoch) i medzinárodných porôt (Talent roka v Prahe)

Ako sólista a komorný hráč sa prezentoval najmä pri interpretácii súčasnej slovenskej i českej tvorby (v jeho repertoári má domáca tvorba a jej mnohé premiéry vedúce postavenie). Angažoval sa aj ako zakladateľ a umelecký vedúci komorných ansámblov.  Okrem vystúpení na Slovensku koncertoval v Čechách, Nemecku, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, Taliansku a USA.

 

„Kritika postrehla v Drličkovej hre popri vyspelej hráčskej technike isté prvky klasickej striedmosti, vyrovnanosti. To sa premieta do voľby náležitého tempa skladieb, kultivovaného tónu, detailne premysleného formovania kantilény, diferencovaných koloristických nuáns. Ťažisko jeho vkladu do vývoja slovenskej hudby spočíva v pedagogickej činnosti (organizačné zásluhy, metodické aktivity) a v podnecovaní vzniku a propagácii slovenskej tvorby s účasťou klarinetu.“

(kol.: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 69 – 70)

Bibliografia

 • Zelená mladým
  2006 Hudobný život 2006, č. 7 - 8, s. 51
 • Konrádová, Marianna: Venované Jurajovi Benešovi
  2006 Hudobný život 2006, č. 1, s. 14
  (V rámci študentského festivalu Orfeus vystúpil ako umelecký vedúci ansámblu v Sonáte pre klarinetové kvarteto Ľuboša Bernátha)
 • Čížik, Vladimír: Z mirbachovských matiné. Autorský
  2003 Hudobný život 2003, č. 10, s. 15
  (Ako umelecký vedúci Bratislavského klarinetového kvartet, +Jozef Eliáš, Pavol Lieskovský, vystúpil v Quartettine Juraja Tandlera)
 • Čížik, Vladimír: Koncerty v Mirbachu
  1999 Hudobný život 1999, č. 9, s. 14
  (So synom Matejom premiérovali Dvojkoncert Víťazoslava Kubičku 13. 6. 1999.)
 • Čížik, Vladimír: Mirbach do novej sezóny
  1999 Hudobný život 1999, č. 10, s. 22
  (5. 9. 1999 s Petrom Čermanom premiérovali Scherzino Milana Nováka pre clb, pf, a uviedli Hindemithovu Sonátu)
 • Palovčík, Michal: Koncertné matiné v Mirbachovom paláci
  1997 Hudobný život 1997, č. 22, s. 8
 • Palovčík, Michal: Zneli klarinety
  1997 Hudobný život 1997, č. 16, s. 7
  (Klarinetové kvarteto, umelecký vedúci PD, uviedlo Kvarteto Víťazoslava Kubičku a od J. Gyulaiho Gaála: Štyri romantické kusy)
 • Dohnalová, Lýdia: Koncerty v Mirbachu
  1996 Hudobný život 1996, č. 9-10, s. 2
  (14. 4. 1996 uviedli s K. Tóthom, P. Hoďom od Juraja Pospíšila Trio op. 58 pre klarinety)
 • Berger, Igor: Matiné v Mirbachu
  1994 Hudobný život 1994, č. 6, s. 4
  (9. 1. 1994 s Evou Mazanovskou predniesli Hudbu Dušana Martinčeka, Akvarely op. 50 Igora Dibáka, so synom Matejom Dvojhru pre 2cl od Petra Cóna a Príbeh op. 89 Víťazoslava Kubičku)
 • Cvajniga, Jozef: I. ročník Detského hudobného festivalu Jána Cikkera v Banskej Bystrici
  1993 Hudobný život 1993, č. 9, s. 2
  (Predseda poroty)
 • Urbancová, Hana: Nová slovenská hudba. Komorné koncerty
  1993 Hudobný život 1993, č. 1, s. 3
  (Uviedol s Matejom Vavrom, bat, Improvizáciu Júlia Kowalského)
 • Celoslovenská konferencia Slovenskej hudobnej spoločnosti
  1992 Hudobný život 1992, č. 20, s. 9
  (Zvolený za člena do 21-člennej rady)
 • Čížik, Vladimír: Nová slovenská hudba. Komorné koncerty
  1989 Hudobný život 1989, č. 6, s. 5
  (Uvedenie skladby Igora Dibáka: Rapsódia – clb, ac)
 • Duchová, Oľga: Pondelky v Klariskách
  1989 Hudobný život 1989, č. 20, s. 4
  (26. 6. 1989 s Elenou Holičkovou uviedli Rozmar Ilju Zeljenku pre s + clb)
 • Čížik, Vladimír: XXII. PMKU v TT
  1988 Hudobný život 1988, č. 18, s. 3
  (Predniesol basklarinetový part Cónovej skladby „Dextempore so syntetizátorom“)
 • PD: Stretnutie pedagógov ĽŠU
  1988 Hudobný život 1988, č. 16-17, s. 2
  (V Modre 4. a 5. júla 1988 viedol 1. klarinetový seminár pre učiteľov na Slovensku)
 • Duchová, Oľga: Koncert z tvorby I. Lánga
  1988 Hudobný život 1988, č. 16, s. 3
  (Moyzesova sieň, predniesol opus „Približne 6 minút“ – cl, pf)
 • Duchová, Oľga: Nedeľné dopoludnia v galérii
  1988 Hudobný život 1988, č. 1, s. 3
  (22. 11. 1987 s Alenou Ulickou uviedli Sonátu od V. Bachdžasariana)
 • oznam: V pražskom Dome slovenskej kultúry s Tiborom Ráczom
  1988 Informácie SHF 1988, č. 1, s. 24
 • Hanzelová, Martina: Koncerty MDKO v Bratislave
  1988 Hudobný život 1988, č. 1, s. 3
  (1. 12. 1987 uviedli s Tiborom Ráczom, ac, Trifle od A. Krzanowského)
 • Martináková, Zuzana: Seminár mladých koncertných umelcov v Dolnej Krupej
  1987 Hudobný život 1987, č. 3, s. 2
  (7. 11. 1986 s Alenou Ulickou uviedli Vaňhalovu Sonátu in Es)
 • Čížik, Vladimír: Jubilejná 20. Prehliadka mladých koncertných umelcov – Trenčianske Teplice
  1986 Hudobný život 1986, č. 20, s. 4
  (Uviedol: Iris Szeghy – Vivat leto a Peter Cón – Clarinettina)
 • Földešová, Marta: TNSHT. Komorné koncerty
  1985 Hudobný život 1985, č. 5, s. 3
  (S Petrom Minárikom uviedli sonáty V. Bokesa op. 27 a Volanie V. Kubičku)
 • Blahynka, Miloslav: Nedeľné dopoludnia v GMB
  1984 Hudobný život 1984, č. 15, s. 7
  (S Petrom Minárikom uviedli o. i. opus D. Martinčeka Hudba a od Volanie od V. Kubičku)
 • Čížik, Vladimír: Interpretačná súťaž SSR '81
  1982 Hudobný život 1982, č. 2, s. 2
  (Ako vedúci ansámblu Quatro soli postúpil so súborom do 2. kola)
 • Polakovičová, Viera: Stretnutia múz
  1982 Hudobný život 1982, č. 2, s. 3
  (Koncert s Hanou Štolfovou-Bandovou, Mariánom Bandom a Petrom Minárikom, predniesli opus Vandrovali hudci od Arnošta Košťála)
 • Lengová, Jana: Diplomové koncerty
  1976 Hudobný život 1976, č. 12, s. 5
  (C. M. von Weber: 1. koncert, Fidelio Finke: Sonáta)
 • Personálna bibliografia
 • Oravská súťaž Čarovná flauta
  2006 Hudobný život 2006, č. 1, s. 32
  (súťaž drevených dychových nástrojov v Nižnej na Orave)
 • Užitočné stretnutie
  2006 Hudobný život 2006, č. 1, s. 22
  (O 1. celoslovenskom stretnutí pedagógov hry na zobcových flautách – 26. 11. 2005 na bratislavskom Konzervatóriu)
 • Hudobná žatva ZUŠ
  2005 Hudobný život 2005, č. 7-8, s. 6
  (Výsledky súťaže, sprievodné akcie Detského hudobného festivalu Jána Cikkera v Banskej Bystrici a súťaže žiakov ZUŠ na zobcovej flaute Zahrajte nám píšťalôčku v Nových Zámkoch)
 • Miesto má – Pražská jar 2002
  2002 Hudobný život 2002, č. 6, s. 10, 15
  (klarinetová súťaž)
 • Slovo má... Adam Berger, prezident LLP Group, zakladateľ súťaže Talent roka. (Interview)
  2002 Hudobný život 2002, č. 3, s. 10 – 11
 • Michal Sťahel (slovenský violončelista) – Talent roku 1999
  1999 Hudobný život 1999, č. 4, s. 6
  (Víťazstvo vo výberovej súťaži v Čechách a získanie štipendia vo Veľkej Británii)
 • Seminár pre žiakov i učiteľov
  1994 Hudobný život 1994, č. 4, s. 8
 • Dvadsaťštyri hajdúskych tancov z melodiára Anny Szirmay-Keczerovej pre melodický nástroj
  1992 ISBN 80-7093-139-6, Opus, Bratislava 1992
  (o. i. pre fla, fl, tr, cl a b.c.) 26, 10, 9, 10 s. – partitúra a hlasy, revízia Peter Drlička)
 • Tretí seminár klarinetistov
  1990 Hudobný život 1990, č. 18, s. 2
 • Slovenská komorná hudba 4
  1990 ISBN 80-7093-067-5, Opus, Bratislava 1990
  (cl + pf). Výber a revízia Peter Drlička, 25 s)
 • Speer, Daniel Georg: Trinásť suít z Hudobného štvorlístka pre melodický nástroj
  1989 ISBN 80-7093-019-5, Opus, Bratislava 1989
  (revízia Peter Drlička)
 • Stretnutie pedagógov ĽŠU
  1988 Hudobný život 1988, č. 16-17, s. 2
  (Učitelia klarinetu v Modre na seminári v roku 1988)
 • Metodická príručka hry na klarinete pre I. stupeň základného štúdia ĽŠU
  1987 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1987
  (Spoluautorka Emília Branková.) 56 s)

Diskografia

 • Foto: Chamber Music 1 CHAMBER MUSIC 1
  1993 CD – Hudobný fond SF 00092111
  1. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto
   Košické kvarteto
  2. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"
   Ivan Palovič st. (pf)
  3. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 4
   Josef Skořepa (vn), Anton Lehotský (vn), Juraj Petrovič (vl), Peter Šochman (vc)
  4. Juraj Pospíšil: Villonská balada, op. 24
   Peter Drlička (cl), Alena Ulická (pf)
  5. Roman Berger: Exodus
   Ján Vladimír Michalko (org)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Víťazoslav Kubička: Dvojkoncert op. 123
  pre klarinet, basklarinet a klavír
  1999 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Milan Novák: Scherzino
  pre basklarinet a klavír
  1999 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (clb)
 • Stanislav Hochel: Pro memoria op. 32
  pre dvoch spevákov, recitátora, klarinet, violončelo, klavír a zvony
  25. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ida Kirilová (a), Róbert Szücs (br), Štefan Bučko (spk), Peter Drlička (cl), Eva Čermanová (vc), Peter Čerman (pf), Peter Čerman (cmp)
 • Igor Dibák: Musica elegica, op. 43
  per clarinetto, pianoforte e percussione
  15. 1.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl), Peter Čerman (pf), Ondrej Juráš (bat)
 • Víťazoslav Kubička: Štyria op. 97
  Suita pre klarinetové kvarteto
  23. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Eliáš (cl), Peter Drlička (clb), Kristián Tóth (cl), Marián Mráz (cl)
 • Juraj Pospíšil: Trio pre klarinety, op. 58
  9. 10.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl), Kristián Tóth (cl), Pavol Hoďa (cl)
 • Vladimír Bokes: Inquieto, op. 49
  pre klarinet a klavír
  8. 3.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl), Alena Ulická (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Koncert pre basklarinet a klavír op. 63
  22. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (clb), Alena Ulická (pf)
 • Vladimír Bokes: Sonáta, op. 27
  pre husle (klarinet) a klavír
  13. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl), Alena Ulická (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Cesta op. 20
  Trio pre klarinet, violončelo a klavír
  1984 Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka mladých koncertných umelcov, Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl), Karol Filipovič (vc), Peter Minárik (pf)
 • Peter Cón: Úvahy
  1983 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Víťazoslav Kubička: Volanie op. 15
  Sonáta pre klarinet a klavír
  1983 Prvé uvedenie na Slovensku
  Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Pavol Bagin: Sedem bagatel
  8. 1981 Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka mladých koncertných umelcov, Galéria Miloša Bazovského, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Quattro soli da camera, Peter Drlička (cl), V. Laciková (vn), Marián Banda (vl), Pavel Fajta (vc)
 • Igor Dibák: Akvarely, op. 50
  pre klarinet a klavír
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Peter Cón: Clarinettina
  pre klarinet a klavír
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Peter Cón: Danseries
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Peter Cón: Dextempore
  pre basklarinet a syntezátor
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Mirko Krajči: Dialóg
  pre basklarinet a klavír
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (clb), Alena Ulická (pf)
 • Egon Krák: Dve ódy Jána Hollého
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Peter Cón: Dvojhra
  pre dva klarinety
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Július Kowalski: Improvizácia
  pre klarinet a bicie nástroje
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Milan Adamčiak: Jakujama
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Miloš Betko: Koncert pre klarinet a štrnásť klarinetistov
  Klaviatúra pre trinásť klarinetov a jedného dobre známeho klarinetistu naviac, xylofón a nejakého herca s trúbkou, op. 26
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Víťazoslav Kubička: Kvinteto op. 18
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Pavol Krška: Miniatúry
  pre Quattro soli da camera
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Peter Cón: Musica folklorica
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Peter Cón: Musica pro tabula
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Jozef Gahér: Partita
  pre štyri klarinety
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Víťazoslav Kubička: Príbeh op. 89
  pre dva klarinety
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl), Matej Drlička (cl)
 • Juraj Tandler: Quartettino per clarinetti
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Igor Dibák: Rapsódia pre basklarinet a akordeón, op. 41
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Egon Krák: Responsio II
  pre basklarinet, violončelo, harfu a klavír
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Víťazoslav Kubička: Satyr a Nymfa op. 32
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Pavol Krška: Sonáta
  pre klarinet a klavír
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Peter Jantoščiak: Tempus ambit
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (clb)
 • Pavol Bagin: Tri fragmenty
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Víťazoslav Kubička: Úsilie op. 14
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Juraj Pospíšil: Gran duo (quasi una sonata), op. 71
  pre basový klarinet a klavír
  Prvé uvedenie v zahraničí

  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Milan Novák: Malá romanca
  pre basklarinet a klavír
  Prvé uvedenie v zahraničí

  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017