Profil osobnosti

Foto: Miroslav Šmíd

Miroslav Šmíd

19. 4. 1932 Zlín – 7. 6. 2006 Bratislava

vážna hudba
dirigovanie

Bio

Bio

-
Vyššia hudobná škola v Zlíne (klavír, husle a violončelo)
1951
absolvovanie gymnázia v Zlíne
1951 - 1952
mechanik bývalých Závodov presného strojárstva v Zlíne
1952 - 1965
VŠMU (orchestrálne dirigovanie - Václav Talich, Ľudovít Rajter, operné dirigovanie - Ladislav Holoubek, Tibor Frešo)
1952
dirigent Vysokoškolského umeleckého súboru
1953 - 1977
a 1980 - 1989 umelecký vedúci a dirigent orchestra umeleckého súboru Lúčnica
od 1974
šéfdirigent Opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici (dnešná Štátna opera)
1989
šéfdirigent SĽUK-u
od 1993
riaditeľ Ochranného združenia interpretov Slovenska (OZIS)
1995 - 2006
dirigent Orchestra mladých na Základnej umeleckej škole Ľudovíta Rajtera v Bratislave

Veľkú časť svojej tvorivej energie venoval umeleckému súboru Lúčnica. Spolu s choreografom Štefanom Nosáľom a zbormajstrom Štefanom Klimom hľadal a formoval jeho profil. Uvádzaním skladieb A. Moyzesa, J. Cikkera, T. Andrašovana, B. Urbanca, L. Burlasa, Z. Mikulu a najmä S. Stračinu postupne vystaval základný repertoár Lúčnice. Premiéroval tu vyše 400 skladieb slovenských a mnoho skladieb českých skladateľov. Významne sa podieľal na vybudovaní orchestra Opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, ktorý zápasil s nedostatkom hráčov, ako aj na pozdvihnutí jeho umeleckej úrovnei.

Okrem Lúčnice a orchestra dnešnej Štátnej opery v Banskej Bystrici spolupracoval s ďalšími telesami: Spevácky zbor moravských učiteľov (1952 – 1958), Slovenská filharmónia, Opera Slovenského národného divadla, Štátna filharmónia Košice, Filharmonie pracujících (dnešná Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín), Opera Jihočeského divadla České Budějovice, SĽUK, Orchester ľudových nástrojov v Bratislave a i. Významná je Šmídova dlhoročná spolupráca s Filmovým symfonickým orchestrom v Prahe, s ktorým od roku 1965 nahral hudbu k viac ako 70-tim filmom. Posledných 11 rokov dirigoval Orchester mladých Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera v Bratislave. Okrem dirigovania sa venoval komponovaniu a aranžovaniu.

Diela

 • úpravy folklóru
 • Kamaráti moji – Stavaj milá

 • Tancuj, tancuj

  OBSADENIE: CM

Bibliografia

 • Odišiel Miroslav Šmíd
  2006 Hudobný život 2006, č. 7-8, s. 5
 • Šuška, Pavol: Jubilejný koncert
  2002 Hudobný život 2002, č. 7-8, s. 26
 • Móži, Alexander; Šmíd, Miroslav: Slovo má ... Miroslav Šmíd : na začiatku bola Lúčnica
  2002 Hudobný život 2002, č. 4, s. 6
 • Móži, Alexander; Šmíd, Miroslav: Hudobný folklór má perspektívy : rozhovor s Miroslavom Šmídom, priekopníkom nového hudobného a scénického folklórneho žánru
  2002 Národná osveta 2002, č. 4, s. 4 – 6
 • Palovčík, Michal: Jubilant s taktovkou
  2002 Literárny týždenník 2002, č. 21, s. 2
 • Culinka, Emil; Šmíd, Miroslav: Problematika súčasnej ochrany práv interpretov / Emil Culinka
  1993 Hudobný život 1993, č. 21, s. 7
 • Švehlák, Svetozár; Šmíd, Miroslav: Vyznanie vzťahu : Diriguje Miroslav Šmíd
  1992 Národná osveta 1992, č. 8, s. 27 – 28
 • V.Č.; Šmíd, Miroslav: Miroslav Šmíd
  1992 1992, č. 8, s. 2
 • Michalová, Eva: Kam s operou Edgar?
  1988 Smer 1.6. 1988, č. 127, s. 6
 • Michalová, Eva: Úcta k Verdimu
  1987 Smer 1987, č. 84, s. 7
 • Litschauerová, Nina; Šmíd, Miroslav: Premiéry a reprízy za dirigentským pultom
  1987 Život 1987, č. 37, s. 24 – 25
 • Michalová, Eva; Šmíd, Miroslav: s láskou šíriť umenie : Rozhovor s Miroslavom Šmídom
  1987 Nové slovo 1987, č. 30
 • Bárdiová, Marianna: Pucciniho Bohéma v DJGT Banská Bystrica
  1987 Hudobný život 1987, č. 14, s. 5
 • Michalová, Eva: Miroslav Šmíd : Z galérie nových zaslúžilých umelcov
  1987 Hudobný život 1987, č. 12, s. 4
 • Bárdiová, Marianna: "Va pensiero..." : Po premiére Verdiho Nabucca v DJGT v Banskej Bystrici /
  1987 Hudobný život 1987, č. 10, s. 5
 • Michalová, Eva: Moliére opäť na scéne
  1986 Smer 8.1. 1986, č. 6, s. 6
 • Vajda, Igor: Objavná dramaturgia
  1986 Hudobný život 1986, č. 2, s. 5, 7
 • Bárdiová, Marianna: K novému naštudovaniu My Fair Lady v Banskej Bystrici
  1986 Hudobný život 1986, č. 18, s. 5
 • Mačugová, Gizela: Nemúzické núdzové priestory : Mála pôvabná My Fair Lady v Banskej Bystrici
  1986 Ľud 27.6. 1986, č. 149, s. 6
 • Ursínyová, Terézia: Návrat Jura Jánošíka
  1985 Hudobný život 1985, č. 1, s. 5
 • Hornoveská, Ľuba; Šmíd, Miroslav: Veľa rokov a veľa úspechov : 35 rokov Lúčnice
  1983 Rytmus 1983, č. 7, s. 9
 • Michalová, Eva: Úsmevný pohľad do zákulisia : Gaetano Donizetti na banskobystrickom divadelnom javisku
  1983 Pravda 6.12. 1983, č. 288, s. 5
 • Vajda, Igor: Slovenská premiéra Donizettiho Viva la mamma!
  1983 Smena 1.12. 1983, č. 284, s. 6
 • Ursínyová, Terézia: Päťdesiatka dirigenta
  1982 Hudobný život 1982, č. 9, s. 7
 • -em-; Šmíd, Miroslav: Oddaný hudbe : Umelecký vedúci a dirigent orchestra v Lúčnici Miroslav Šmíd dnes jubiluje
  1982 Večerník 19.4. 1982, č. 75, s. 5
 • Hornoveská, Ľuba; Šmíd, Miroslav: Miroslav Šmíd dirigent a skladateľ zaslúžilý pracovník kultúry
  1982 Rytmus 1982, č. 6, s. 32 – 33
 • (Am): Do ďalšej práce
  1982 Smer 30.4. 1982, č. 101, s. 3
 • Ursínyová, T.; Šmíd, Miroslav: Problémy malej opernej scény : S umeleckým šéfom opery DJGT v Banskej Bystrici - Miroslavom Šmídom
  1978 Hudobný život 1978, č. 3, s. 5
 • Čilík, Koloman: Rozhovor na tému Dreváky : Československá premiéra v opere Divadla J.G. Tajovského
  1978 Smer 19.5. 1978, č. 116, s. 9
 • Kovářová, Anna: Predstavujú sa... : Konečne i dirigenti
  1965 Slovenská hudba 1965, č. 2, s. 79 – 81
 • Personálna bibliografia
 • Orchester mladých : mladí muzikanti obľubujú pestrosť repertoáru, časté striedanie štýlových období a majú radi súčasnú hudbu
  1998 Národná osveta [príloha Etuda] 1998, č. 1, s. 7
 • Slovo k výkonným umelcom - interpretom
  1996 Hudobný život 1996, č. 1, s. 3
 • Lúčnica - 25 rokov
  1973 Rytmus 1973, č. 4, s. 18 – 20
 • Hudba je láska i sila
  1973 Nové slovo 1973, č. 17, s. 18

Diskografia

 • Foto: The Best Of Lúčnica Chorus THE BEST OF LÚČNICA CHORUS
  2006 CD – MUSICA 730 597-2
  1. Antonio Lotti: Crucifixus
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  3. Anton Bruckner: Christus factus est
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Zborohra
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  10. Vytautas Barkauskas: Fuga
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  12. Jerome Kern: All the Things You Are
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  14. George Gershwin: Summertime
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  30. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Foto: Čo robíš, Hanka, Hanička, Hanka ČO ROBÍŠ, HANKA, HANIČKA, HANKA
  1985 LP – Opus 9117 1606
  1. Ondrej Demo: Parta moja, parta
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  2. Vladimír Slujka: Hora moja, hora
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  3. Ivan Dubecký: Dievčenské spevy z Liptovských Sliačov
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  4. Ivan Dubecký: Hej, mladosť moja, mladosť
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  5. Štefan Molota: Dievčatko sliačanskuo
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Jaromír Dadák (dir.)
  6. Ivan Dubecký: Zaspal Janík na výhone
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Šmíd (dir.)
  7. Ivan Dubecký: Išli hudci horou
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Šmíd (dir.)
  8. Ivan Dubecký: Sliačanskie prekáračky
   Anna Hulejová (v), Angela Vargicová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  9. Igor Bázlik: Na zelenom grúni
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  10. Miroslav Dudík: Tri piesne z Liptovských Sliačov
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
 • Foto: Marmuriena naša : Spieva Anna Hulejová MARMURIENA NAŠA : SPIEVA ANNA HULEJOVÁ
  1980 LP – Opus 9117 0928
  1. trad.: Dve žartovné piesne z Liptovských Sliačov
   Anna Hulejová (v), Ľudová hudba Rinalda Oláha
  2. trad.: Keď ja umriem
   Anna Hulejová (v), Ľudová hudba Eugena Farkaša
  3. trad.: Trávnice z Liptovských Sliačov
   Sliačanské trio, Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Mária Vicianová (v)
  4. trad.: Dve tanečné piesne z Liptovských Sliačov
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Štefan Molota (umv.)
  5. Štefan Molota: Tri piesne z Liptovských Sliačov
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Štefan Molota (umv.)
  6. Ondrej Demo: Hej, ideme, ideme
   Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  7. Igor Bázlik: Usniže mi, usni
   Anna Hulejová (v), Ľudový orchester, Pavol Bagin (dir.)
  8. Igor Bázlik: Môže vám mať moja
   Anna Hulejová (v), Ľudový orchester, Pavol Bagin (dir.)
  9. Svetozár Stračina: Marmuriena
   Anna Hulejová (v), Dievčenská skupina súboru Lúčnica, Štúdiový orchester, Miroslav Šmíd (dir.)
  10. Svetozár Stračina: Liptovské lúky
   Sliačanské trio, Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Mária Vicianová (v), Spevácky skupina súboru Lúčnica so sprievodom cimbalu, Július Karaba (dir.)
  11. Svetozár Stračina: Spevy zimného slnovratu
   Anna Hulejová (v), Libuše Váchalová (ar), Členovia orchestra súboru Lúčnica
 • Foto: Bartolomej Urbanec a ľudová pieseň BARTOLOMEJ URBANEC A ĽUDOVÁ PIESEŇ
  1979 LP – Opus 9117 0780
  1. Bartolomej Urbanec: Zahrajte mi tichúčko
   Darina Laščiaková (vf), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  2. Bartolomej Urbanec: Dve mládenecké od Nitry – Vlha, vlha, pekný vták
   František Livora (vm), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  3. Bartolomej Urbanec: Dve mládenecké od Nitry – Za horami, za dolami
   František Livora (vm), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  4. Bartolomej Urbanec: Chodníček bjelavý
   Štúdiový orchester, Eva Blahová (vf)
  5. Bartolomej Urbanec: Svadobné melódie
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Viliam Farkaš (vn), Jozef Katona (vn)
  6. Bartolomej Urbanec: Medzi dvoma brehy
   Helena Petráková (vf), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  7. Bartolomej Urbanec: Pieseň o slávičkovi
   Milka Bunčeková (vf), Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  8. Bartolomej Urbanec: Znam ja jednu zahradečku
   Margita Dalmayová-Skyvová (vf), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  9. Bartolomej Urbanec: Parobská a karička zo Zemplína
   Zbor SĽUK-u
  10. Bartolomej Urbanec: Na Ďura (Jarné spevy a hry dievčat zo Selca)
   Zbor SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
 • Foto: Jozef Peško : Fujarôčka moja JOZEF PEŠKO : FUJARÔČKA MOJA
  1979 LP – Opus 9117 0635
  1. Svetozár Stračina: Zadumanie
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Šmíd (dir.)
  2. Svetozár Stračina: Detvianska melódia
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Šmíd (dir.)
  3. Miloš Berka: Pod grúňom
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  4. Ondrej Demo: Goralské nôty zo severnej Oravy
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Štefan Molota (umv.)
  5. Július Letňan: Kokavská píšťalka
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  6. Július Móži: Hej, fujara trombita – Boli by ma zabili – Píšťalôčka moja
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  7. Miloš Berka: Ej, lebo tancuj, lebo pískaj
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  8. Igor Bázlik: Horou, chlapci, horou
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  9. Miloš Berka: V šírom poli
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  10. Tibor Andrašovan: Valaská postava
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
 • Foto: Prix de musique folklorique de radio Bratislava 1975 PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 1975
  1976 LP – Opus 9117 0463
  1. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Svetozár Stračina: Marmuriena
   Anna Hulejová (v), Dievčenská spevácka skupina súboru Lúčnica, Štúdiový orchester, Miroslav Šmíd (dir.)
  3. Christo Todorov: Je poludnie, Bratko
   Oľga Borisova (v), Orchester klasických nástrojov, Christo Todorov (dir.)
  4. Kosta Kolev: Pazardžická suita
   Nadka Karadževa (v), Orchester moderných nástrojov, Ženský beatový zbor, Kosta Kolev (dir.)
  5. Miloš Štědroň – Arnošt Parsch: Plač Ruženy Danielovej z Hrubej Vŕbky nad manželom v Osvienčime pre violu a orchester ľudových nástrojov
   Jindřich Hovorka (vl), Brniansky rozhlasový orchester ľudových nástrojov, Jindřich Hovorka (dir.)
  6. Jan Málek: Pieseň a tanec z južných Čiech
   Jan Sedláček (vn), Plzenský ľudový súbor, Jan Málek (dir.)
  7. Autor neuvedený: Na zárobky
   Šain Limanov Kurtov (strum.pop), Mužská vokálna skupina a bicie nástroje
  8. Autor neuvedený: Balkandžické melódie
   Kostadin Varimezov (crm)
  9. Autor neuvedený: Dokolečka
   Vlastimil Dřímal (crm)
 • Foto: Prix de musique folklorique de radio Bratislava 1974 PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 1974
  1975 LP – Opus 9117 0360
  1. Tadeáš Salva: Doliny, doliny
   Helena Záhradníková (v), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.), Experimentálne štúdio Bratislava
  2. Nečas Jaromír: Poďme, zaspievajme
   Lubomír Málek (v), Brnenský rozhlasový orchester, Petr Řezníček (dir.)
  3. Svetozár Stračina: Romano taboris
   Angela Vargicová (v), Štúdiový orchester, Miroslav Šmíd (dir.)
  4. Svetozár Stračina: Musica pastorum
   Skupina ľudových nástrojov súboru Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.), Experimentálne štúdio Bratislava
  5. Málek Jan: Dudácka
   Zdeněk Blaha (crm), Rozhlasové štúdio Plzeň
  6. Krček Jaroslav: Tri nápevy zo 16. storočia
   Chorea bohemica, Jaroslav Krček (dir.)
  7. Autor neuvedený: Sygyt
   Rozhlasové štúdio Moskva
  8. Autor neuvedený: Jódlovanie
   Ina Kölling (v), Rozhlasové štúdio Berlín
  9. Autor neuvedený: Vrchárske piesne z Powli Wielkej
   Anna Dunai (v)
 • Foto: Orchester mladých : dirigent Miroslav Šmíd ORCHESTER MLADÝCH : DIRIGENT MIROSLAV ŠMÍD
  CD – ZUŠ Sklenárova AD 0001-2-931
  1. Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Santcti spiritus
   Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)
  2. Július Kowalski: Malá detská suita
   Ivan Šiller (pf), Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)
  3. Milan Novák: Dve prázdninové príhody – Zimná prázdninová príhoda
   Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)
  4. Igor Dibák: Malá suita
   Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)

Ocenenia

 • Cena Zväzu slovenských dramatických umelcov
  1978
 • titul zaslúžilý pracovník Ministerstva kultúry
  1973
 • Prix de musique folklorique de Radio Bratislava
  1970, 1972 a 1974
 • Svetový festival demokratickej mládeže v Sofii
  1968 - laureát súťaže ako dirigent a laureátom súťaže i umelecký súbor Lúčnica
 • Rad práce
  1963 a 1973 - umelecký súbor Lúčnica
 • medzinárodný folklórny festival Sagra del Mandorlo in Fiore, Agrigento (IT)
  1962 - 1. cena (s Lúčnicou)
 • Svetová výstava EXPO ´58 v Bruseli
  1958 - Zlatá medaila za umelecké výkony (s Lúčnicou)
 • Svetový festival demokratickej mládeže v Moskve
  1957 - laureát súťaže ako dirigent a laureátom súťaže i umelecký súbor Lúčnica
 • celoštátna súťaž Ľudovej umeleckej tvorivosti v Prahe
  1955 - 1. cena vo všetkých kategóriách (s Lúčnicou)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Pavol Bagin: Dve ľudové balady zo stredného Slovenska
  12. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ľudová hudba Miroslava Dudíka, Miroslav Šmíd (dir.)
 • Igor Dibák: Majstri speváci drakopevci, op. 49
  Opera pre deti
  2. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  DK Ružinov, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Žiaci ZUŠ Sklenárova, Miroslav Šmíd (dir.), Angela Vargicová (réžia), Yvetta Čižmárová (réžia)
 • Igor Dibák: Na kermešu
  Ľudové piesne zo Spiša pre Orchester ľudových nástrojov
  18. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, Miroslav Šmíd (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 10. 11. 2014