Profil osobnosti

Foto: Anton Steinecker Autor: Viki Hobinka

Anton Steinecker

9. 12. 1971 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1986 – 1987
Konzervatórium v Bratislave (viola)
1986 – 1991
Konzervatórium v Bratislave (kontrabas)
1991 – 1992
Konzervatórium v Kroměříži (kontrabas)
1993 – 1995
súkromné štúdium kompozície u Tadeáša Salvu
1993 – 1998
VŠMU (kompozícia – Jozef Sixta, Dušan Martinček)
1995 – 1996
stáž na AMU v Prahe (kompozícia – Svatopluk Havelka, Juraj Filas)
1996
Bohemia Festival, Kostelec nad Černými lesy (Dušan Martinček)
1998 – 2000
The Jerusalem Rubin Academy of Music and Dance (kompozícia – Mark Kopytman)
od 1998
člen Slovenského zväzu skladateľov
1999 – 2010
 VŠMU, doktorandské štúdium (kompozícia – Dušan Martinček, Vladimír Bokes) a The Jerusalem Rubin Academy of Music and Dance (kompozícia – Mark Kopytman)
2001
letné skladateľské kurzy CASMI Praha (Ladislav Kubík)
2001, 2003
Ostravské dni novej hudby, skladateľské semináre a festival (Christian Wolff, Alvin Lucier, Jean-Yves Bosseur, Petr Kotík, Tristan Murail)
2002
Medzinárodná hudobná akadémia Master de Pontlevoy vo Francúzsku (Mark Kopytman)
2002 – 2005
Hochschule des Saarlandes für Musik und Theater v Nemecku (Theo Brandmüller)
2003
Medzinárodné letné kurzy Novej hudby v Darmstadte (Brian Ferneyhough, Chaya Czerowinová, Toshio Hosokawa, Enno Poppe, Georg Friedrich Haas)
2003, 2004
medzinárodné kurzy Tage für Interpretation und Aufführungspraxis, HFM Saar (Theo Brandmüller, Toshio Hosokawa)

Diela

 • opera
 • История Сдыгр Аппр

  Komorné operné torzo v dvoch scénach pre 6 sólistov, miešaný zbor a komorný orchester
  2001 TEXT: Daniila Charms
  OBSADENIE: CM, orch: fl, cl, fg, tr, tn, cr, vl, vc, cmb, bat
 • symfonický orchester
 • Stimmung

  2013 10'
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Preludium e quasi una passacaglia

  pre sláčikový orchester
  1994/2002 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • Skladba pre komorný sláčikový orchester

  2010 8'
  OBSADENIE: archi
 • Kaddish

  In memoriam Mark Kopytman
  2014 10'
  OBSADENIE: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, bat, archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Es umfingen mich die Wogen des Todes

  Kantáta pre barytón, miešaný zbor a komorný orchester
  1999–2000 14'
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: br, CM, orch (fl, ob, cmb, archi)
 • sólový nástroj
 • Invencia

  In memoriam Tadeáš Salva
  1994–1995 11'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn/vl/vc
 • Notturno

  1996 4'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cr/tu
 • Varianty

  1998 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cl
 • Spomienky pre bicie nástroje

  In memoriam priatelia
  1998–1999 5'
  OBSADENIE: bat
 • Notturno I. - Zlý sen

  2001 3'
  OBSADENIE: zmb
 • Prelúdium

  2001–2002 2001–2002, rev. 2008, 4'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond, Univerzita Mateja Bela
  OBSADENIE: vn/vl/vc/cl
 • Impresie

  2002 6'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cl
 • Notturno II. - V lese

  2002 2'
  OBSADENIE: zmb
 • Notturno III. - Bulharský autobus

  2002 3'
  OBSADENIE: zmb
 • Notturno IV. - Ťažké usínanie

  2003 2'
  OBSADENIE: zmb
 • Notturno V. - V polospánku

  2003 3'
  OBSADENIE: zmb
 • Notturno VII. - Enikin sen

  2004–2005 3'
  OBSADENIE: zmb
 • Notturno VI. - Ticho

  2005 5'
  OBSADENIE: zmb
 • Interlúdiá pre čembalo

  2011 OBSADENIE: cmb
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Impresie I – VIII

  pre klavír
  1995–1996 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf/pf4m
 • dva nástroje
 • Ground

  pre hoboj a violu
  1993 9'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ob, vl
 • tri nástroje
 • Klavírne trio

  1994 15'
  VYDAVATEĽ: NONA, Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Moments musicaux

  pre sláčikové trio
  1996 5'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Sláčikové trio

  1998–1999 9'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • štyri nástroje
 • Štvorylka

  pre flautu, klarinet, husle a violončelo (spoluautori Miloš Betko a Lukáš Borzík)
  2013–2014 15'
  OBSADENIE: fl, cl, vn, vc
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto

  1993 20'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 1

  1996–1998 11'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2

  Chorálové variácie na chorál Es ist genug
  2000 6'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3

  Preludium - Fragmente
  2001–2002 3'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl ,vc
 • päť nástrojov
 • Cimbalomquintett

  2003 8'
  OBSADENIE: zmb, 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvinteto

  2007 5'
  OBSADENIE: 2vn, vl, 2vc
 • dychové kvinteto
 • Dychové kvinteto

  2000 5'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ob, cl, fg, fl, cr
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Pomni Sozdatelja Svojevo

  pre barytón a klavírne trio
  2000 6'
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: br, vn, vc, pf
 • Magnificat

  2013 10'
  OBSADENIE: s, ens: fl, ob, cl, fg, 3tn, bat, vn, vl, vc, cb
 • hudba pre divadlo
 • Tí, ktorí vidia...

  Hudba k tanečnému predstaveniu
  1992
 • miešaný zbor
 • Jaj, Bože môj!

  na slovenský ľudový text pre miešaný zbor
  1993–1994 4'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • Miserere mei, Domine!

  Moteto pre miešaný zbor a cappella alebo sóla
  2002 5'
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: CM/s, a, a, t, b
 • O vos omnes

  Moteto pre miešaný zbor a cappella alebo sóla
  2005-2007 5'
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: CM/s,a, a, t, t, b
 • hudba k filmu
 • Ako možno prekonať gravitáciu

  1994

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 1, s. 27–62
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles
  2002 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002, s. 83–84
 • Umelecká kritika a publicistika
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
  Šanca mladým
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 17
 • FORDINÁLOVÁ, Ľubica: SLOVAK SOUNDS prezentuje HTF aj súčasnú slovenskú hudbu
  2018 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 15, 2018, č. 3-4, s. 24-25
 • KOLÁŘ, Robert: S Josefom Špačkom do novej sezóny
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 2
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  2014
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 8
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012
  Muchovo kvarteto
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 22–23
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 5, s. 5
 • KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 35
 • KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 4, s. 418–420
 • AR: Anton Steinecker – Miniprofil HŽ
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 1, s. 5–6
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Tvorba najmladších
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 22, s. 2
 • Personálna bibliografia
 • Peter Katina : Solo [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 6, s. 37–38
 • Five Pieces : Takemitsu, Hindemith, Janáček, Silvestrov : Duo Gazzana [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 6, s. 36–37
 • Tadeáš Salva : Cello Concerto, Three Arias... [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 36
 • Ľudovít Rajter : Orchestral Works [recenzia CD]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 55
 • P. I. Čajkovskij, V. Kissine : Piano Trios [recenzia CD]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 35

Diskografia

 • Foto: Violin Solo 2 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 2 – MILAN PAĽA
  2010 CD – Pavlík Records PA 0079-2/9
  1. Jevgenij Iršai: Omni tempore
   Milan Paľa (vn)
  2. Jevgenij Iršai: Odnikiaľ s láskou
   Milan Paľa (vn)
  3. Jevgenij Iršai: Lost Notes (Stratené noty) 1, 2, 3
   Milan Paľa (vn)
  4. Jevgenij Iršai: Pimpampunči
   Milan Paľa (vn)
  5. Jevgenij Iršai: Vodever
   Milan Paľa (vn)
  6. Jevgenij Iršai: Ex foedere
   Milan Paľa (vn)
  7. Matej Haász: Frammento di Epos
   Milan Paľa (vn)
  8. Adrián Demoč: Husle
   Milan Paľa (vn)
  9. Adrián Demoč: Katharsis
   Milan Paľa (vn)
  10. Adrián Demoč: Apogeum
   Milan Paľa (vn)
  11. Lucia Koňakovská: Na dne nezmyslov
   Milan Paľa (vn)
  12. Lucia Koňakovská: Schizofresky
   Milan Paľa (vn)
  13. Marián Lejava: Violino solo
   Milan Paľa (vn)
  14. Anton Steinecker: Prelúdium
   Milan Paľa (vn)
  15. Anton Steinecker: Invencia
   Milan Paľa (vn)
  16. Lucia Papanetzová: Imaginácia V
   Milan Paľa (vn)
  17. Peter Groll: Play Violin
   Milan Paľa (vn), Peter Groll (C*)
 • Foto: Slovak Cello Music SLOVAK CELLO MUSIC
  2003 CD – Diskant DK-0069-2131
  1. Vladimír Godár: O Crux
   Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  3. Anton Steinecker: Prelúdium
   Ján Slávik (vc)
  4. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)
   Ján Slávik (vc)
  5. Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš
   Ján Slávik (vc)
  6. Ladislav Kupkovič: Suita D dur
   Ján Slávik (vc), Jozef Podhoranský (vc)
  7. Jevgenij Iršai: Seguidilla
   Ján Slávik (vc)
  8. Jozef Kolkovič: Čas a vzdialenosť
   Ján Slávik (vc)

Ocenenia

 • Cena Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA)
  2004 za dielo Sláčikové trio za najúspešnejšiu skladbu mladého autora v oblasti vážnej hudby
 • Skladateľská súťaž Roku slovenskej hudby, Bratislava
  1995 - 3. cena za dielo Jaj, Bože môj!

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Anton Steinecker: Spomienky pre bicie nástroje
  In memoriam priatelia
  14. 12.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Premiéry 2015, Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tamás Schlanger (bat)
 • Anton Steinecker: Stimmung
  22. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
 • Anton Steinecker: Kaddish
  In memoriam Mark Kopytman
  6. 3.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Anton Steinecker: Sláčikové trio
  12. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Tomka (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
 • Anton Steinecker: Miserere mei, Domine!
  Moteto pre miešaný zbor a cappella alebo sóla
  21. 10.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  NEOSOLIUM - Medzinárodný jesenný festival umenia, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Soozvuk, Zuzana Chlpíková (dir.)
 • Anton Steinecker: Notturno VI. - Ticho
  16. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb)
 • Anton Steinecker: Notturno VII. - Enikin sen
  16. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb)
 • Anton Steinecker: Cimbalomquintett
  13. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Enikő Ginzery (zmb)
 • Anton Steinecker: Sláčikové kvarteto č. 3
  Preludium - Fragmente
  28. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zwiebelovo kvarteto
 • Anton Steinecker: Preludium e quasi una passacaglia
  pre sláčikový orchester
  9. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorní sólisti Bratislava, Anu Tali (dir.)
 • Anton Steinecker: Prelúdium
  13. 10.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Anton Steinecker: Moments musicaux
  pre sláčikové trio
  2002 Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Zwiebelovo kvarteto
 • Anton Steinecker: Sláčikové kvarteto č. 1
  2002 Prvé uvedenie na Slovensku
  Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Eva Quartett
 • Anton Steinecker: Dychové kvinteto
  17. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Anton Steinecker: Sláčikové kvarteto č. 2
  Chorálové variácie na chorál Es ist genug
  2. 12.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Quartett
 • Anton Steinecker: Impresie I – VIII
  pre klavír
  1996 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Janette Katinová - Šingerová (pf)
 • Anton Steinecker: Notturno
  1996 Prvé uvedenie na Slovensku
  Jezuitský kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Filip Kováč (cr)
 • Anton Steinecker: Ground
  pre hoboj a violu
  1994 Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Kurimská Greková (ob), Tomáš Kaiser (vl)
 • Anton Steinecker: Klavírne trio
  1994 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tatiana Nedelčeva (vn), Eva Šochmanová (vc), Vasilena Verbovská (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Anton Steinecker: Notturno V. - V polospánku
  13. 6.
  2003
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Medzinárodný festival Novej hudby, Krakov, PL
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb)
 • Anton Steinecker: Notturno IV. - Ťažké usínanie
  19. 3.
  2003
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Lichtwarksaal, Hamburg, DE
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb)
 • Anton Steinecker: Impresie
  12. 12.
  2002
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Saarbrücken, DE
  INTERPRETI: Rebekka Kirchner (cl)
 • Anton Steinecker: Notturno III. - Bulharský autobus
  17. 11.
  2002
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Völklingen-Hütte, DE
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb)
 • Anton Steinecker: Notturno I. - Zlý sen
  2. 10.
  2002
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Viedeň, AT
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb)
 • Anton Steinecker: Notturno II. - V lese
  2. 10.
  2002
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Viedeň, AT
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb)
 • Anton Steinecker: Sláčikové trio
  2000 Prvé uvedenie v zahraničí
  Jeruzalem, IL
  INTERPRETI: Václav Laněk Ioffe (vn), Udi Berner (vl), Jonathan Gottliebovich (vc)
 • Anton Steinecker: Spomienky pre bicie nástroje
  In memoriam priatelia
  2000 Prvé uvedenie v zahraničí
  Wice Auditorium, Jeruzalem, IL
  INTERPRETI: Giori Politi (bat)
 • Anton Steinecker: Varianty
  3. 3.
  1999
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Jeruzalem, IL
  INTERPRETI: Dan Rapaport (cl)
 • Anton Steinecker: Jaj, Bože môj!
  na slovenský ľudový text pre miešaný zbor
  1996 Prvé uvedenie v zahraničí
  Jihlava, CZ
  INTERPRETI: Miešaný spevácky zbor Tirnavia


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 11. 2017