Profil osobnosti

Foto: Alexander Mihalič Zdroj: Archív

Alexander Mihalič

7. 8. 1963 Medzilaborce

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1982 – 1985
Konzervatórium v Košiciach (kompozícia – Jozef Podprocký)
1985 – 1988
VŠMU (kompozícia – Ilja Zeljenka)
1988
stáž u F. Donatiho v IRCAM-e v Paríži
1988 – 1989
návšteva prednášok Iannisa Xenakisa na Université Paris
1988 – 1990
kurz elektroakustickej hudby M. Zbara na Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt
1990
po ekvivalenčných skúškach dokončenie štúdií na Université Paris VIII (započaté na VŠMU)
1990 – 1991
ročné štúdium na École des Hautes Études en Sciences Sociales a v IRCAM-e
1991
popri štúdiu činný ako lektor
1991 – 1992
vlastné prednášky o informatike a hudbe na Université Paris VIII a 1992 – 1997 na École de Musique et de Danse vo Vanves
1996
stáž v Saint Jacques de Compostel
1998
vlastné prednášky o nových technológiách a hudbe na katedre Hypermedia na Université Paris VII
1998
stáž v La Londe
od 2000
pedagóg informatiky a hudby na Conservatoire de Dugny
od 2001
vedúci oddelenia hudobnej informatiky na inštitúte IMEB Bourges
2013 – 2014
rezidenčný pobyt v IMéRA (Mediterranean Institute for Advanced Research) v rámci Aix-Marseille University foundation

"Mihaličova doterajšia tvorba sa delí na dve etapy. Zhruba do roku 1990 komponoval predovšetkým pre akustické nástroje. Celý súbor skladieb tohto obdobia autor revidoval, niektoré skladby stiahol, iné premenoval. V roku 1988 Mihalič začal prácu na rozsiahlom projekte Encyclopaedia Musicalis. Zámer podriadiť všetku tvorbu jednému konceptu je v slovenskej hudbe ojedinelý. Otvorený kompozičný projekt Encyclopaedia Musicalis je založený na myšlienke hľadania analógie medzi vhodnými prírodnými javmi a hudobnými parametrami. Názvy jednotlivých skladieb pochádzajú z oblasti, ktorá je zdrojom stavebného materiálu. Každá skladba má dve partitúry: samotný hudobný zápis a analýzu použitých parametrov. Konečný tvar má obsahovať výklad zvolenej oblasti z okolitej reality, interpretačnú partitúru a analytickú partitúru. Sprievodným javom Mihaličovej orientácie je rozsiahly výskum v oblasti využitia elektronických zariadení a počítačov na realizáciu zložitých postupov pri zbližovaní sveta fyziky a sveta hudby. V spolupráci s flautistkou C. Novakovou vyvinul interaktívny prístroj pedalofón, pomocou ktorého môže interpret elektronicky upravovať zvuk svojho nástroja počas samotnej hry na pódiu. S pedalofónom sa predstavil na festivaloch v Španielsku, Japonsku, USA a vo Francúzsku."

(ZAGAR, Peter: Alexander Mihalič. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 190.)

Diela

 • symfonický orchester
 • Predohra

  1984–1985 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Hudba pre sláčikový orchester, dychové kvinteto a klavír

  1985–1986 OBSADENIE: archi, fl, ob, cl, fg, cr, pf
 • Phaestos Disk A II

  1999 12'
  OBSADENIE: orch (fl/fla, cl/clb, fg, ppf, vn, vl, vc)
 • sólový nástroj
 • Phaestos Disk A I

  1998–1999 11'
  OBSADENIE: bat
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Šesť prelúdií

  1982–1983 OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Sonatína

  1984 OBSADENIE: tn, pf
 • Duo

  1985 OBSADENIE: fl, vn
 • Fractals III

  2003 OBSADENIE: pf, pdf
 • tri nástroje
 • Trio

  1987 OBSADENIE: ob, cl, fg
 • Atoms

  1993 OBSADENIE: fl, vc, pf
 • Ce 7

  1993 OBSADENIE: fl, vc, pf
 • Crystals II

  2000 OBSADENIE: 2vn, bat
 • sláčikové kvarteto
 • Quartettino

  1984–1985 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  Ikona audio
 • Functions (Music for String Quartet)

  1988 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Crystals

  1995–1996 12'
  VYDAVATEĽ: HF
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • ženský zbor
 • Forlana

  1983 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CF
 • elektroakustické
 • Skladba

  1986–1987 6' 58''
  OBSADENIE: C+pf
 • Kompozícia

  1989-1990 OBSADENIE: C
 • Fractals I

  1989–1990 OBSADENIE: C
 • Fractals II

  1995-1996 OBSADENIE: C*
 • Terra

  1995–1996 OBSADENIE: C*, tr, cr, tn, tu
 • DNA

  1997 OBSADENIE: pdf, 1strum. adlib

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MACARÍKOVÁ, Ivana: Košická kompozičná škola
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 4, s. 382–413
 • KAJANOVÁ, Yvetta: Postmoderna a technologický pokrok
  Smery v elektroakustickej hudbe
  2010 Postmoderna v hudbe, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2010, s. 95–97
 • Umelecká kritika a publicistika
 • PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Alexander Mihalič [rozhovor]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 16–18
 • Personálna bibliografia
 • Pédalophone, dispositif de traitement du signal en temps réel par les pédales, pour un instrument solo
  1998 Journées d’Informatique Musicale 1998, č. D4, s. 1–13
 • Crystals – symetries des cristaux dans la composition
  1997 Journées d’Informatique Musicale 1997, s. 80–88
 • Elektroakustická kompozícia Fractals I vo verzii pre inštaláciu Bio-Feedback
  1996 Slovenská hudba 1996, č. 1–2, s. 201–205

Diskografia

 • Foto: Pédalophone PÉDALOPHONE
  1998 CD – Encyclopaedia Musicalis
  1. Alexander Mihalič: DNA
   Clara Novakova (fl, pdf)
  2. Róbert Rudolf: Hamro fujara
   Clara Novakova (fu, pdf)
  3. Mikhail Malt: Chanson d'Automne
   Clara Novakova (fl, pdf)
  4. Róbert Rudolf: Hamro cello
   Ladislav Szathmáry (vc, pdf)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Alexander Mihalič: Fractals III
  13. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Slovenský rozhlas, Komorné štúdio, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Alexander Mihalič: Phaestos Disk A II
  15. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Storstroms Kammerensemble
 • Alexander Mihalič: Ce 7
  9. 11.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trio Salomé
 • Alexander Mihalič: Predohra
  13. 6.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK

Audio

 • Mihalič, Alexander: Quartettino


« späť na zoznam Aktualizované: 20. 02. 2017