Profil telesa

Foto: Musica Iuvenalis

Musica Iuvenalis

komorný sláčikový orchester

Bio

Bio


Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS vznikol v roku 1964. Jeho poslaním je združovať absolventov ZUŠ a iných mladých ľudí, ktorí vo voľnom čase chcú hrať a umelecky rásť aj po skončení ZUŠ. Život orchestra je úzko spätý s košickým hudobným dianím. Nie sú to len koncerty v rámci hudobnej školy, samostatné koncerty, ale aj spolupráca s viacerými košickými speváckymi zbormi, sólistami z radov žiakov košických hudobných škôl, konzervatória i Štátneho divadla v Košiciach. Orchester pripravil a realizoval aj vystúpenia vo forme výchovných koncertov pre žiakov košických škôl a verejnosť. Ako prejav uznania práce a umeleckej úrovne orchestra bolo jeho účinkovanie v rámci profesionálneho hudobného podujatia Košická hudobná jar.

Počas svojej dlhoročnej histórie získal orchester MUSICA IUVENALIS rad ocenení doma i v zahraničí. Orchester sa zúčastňuje Festivalu neprofesionálnych komorných a symfonických telies "Divertimento Musicale" (pravidelné najvyššie ocenenia). Niekoľkonásobným získaním prvého miesta s pochvalou poroty na Európskom hudobnom festivale mládeže v belgickom Neerpelte sa vo svojej kategórii dostal medzi európsku špičku. Viacnásobné pozvanie a účasť na Európskom festivale hudby mladých v portugalskom Vila Nova de Gaia boli uznaním dlhoročnej práce. Orchester úspešne reprezentoval na koncertoch v zahraničí, o. i. v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Franzúzsku, Škótsku, Ukrajine, ale napr. aj v Číne.

Repertoár orchestra zachytávajú viaceré nahrávky pre Slovenský rozhlas. Prvým dirigentom orchestra bol Ján Grűnwald, postupne ho viedli a dirigovali Artem Podhájecký, Ladislav Gurbaľ a Karol Petróczi. Od roku 1997 je umeleckým vedúcim a dirigentom Igor Dohovič.


Bibliografia

 • Medňanská, Irena: Pro Musica nostra Sarossiensi
  2019 Hudobný život 51, 2019/7 - 8, s. 14
 • Meščanová, Andrea: Festival sakrálneho umenia Košice
  2018 Hudobný život 2018/1 - 2, s. 14

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Vladimír Bokes: Suita, op. 39b
  pre klavír a sláčiky
  9. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Musica Iuvenalis, Artem Podhájecký (dir.)

Kontakt:
Igor Dohovič, dirigent, umelecký vedúci
Hlavná 68
040 01 Košice

www.musicaiuvenalis.sk« späť na zoznam Aktualizované: 26. 08. 2019