PRO MUSICA NOSTRA THURSOVIENSI

16. 6. – 23. 6. 2019

KONTAKTY

Sekretariát festivalu:

Festivalové a koncertné oddelenie:

Slávka Ferencová – vedúca oddelenia

tel. (0)2 2047 0200

slavka.ferencova@hc.sk

 

Hudobné centrum

Michalská 10

815 36 Bratislava 1

Aktualizované: 29. 05. 2019