PRO MUSICA NOSTRA THURSOVIENSI

16. 6. – 23. 6. 2019

PROGRAM

Koncert v Čadci

Nedeľa 16. 6. 2019 o 16:30
Kostol sv. Bartolomeja, Čadca
Andreja Hlinku 20/13, Čadca

Účinkujúci:

 • Ensemble Opera Diversa
 • Gabriela Tardonová dirigentka

Diela:

 • Ilja Zeljenka [osobný profil] (1932 – 2007)
  Musica slovaca na ľudové motívy z Čičmian a Dolného Vadičova (1975)
 • Leoš Janáček (1854 – 1928)
  Suita pre sláčikový orchester

  Moderato

  Adagio

  Andante con moto

  Scherzo. Trio

  Adagio

  Andante

 • Béla Bartók (1881 – 1945)
  Divertimento pre sláčikový orchester Sz. 113 BB. 118

Prelom 19. a 20. storočia zastihol strednú Európu v stave
hlbokej duchovnej krízy. Odveké ideály vädli, tvorivé systémy
predchádzajúcich epoch prestávali poskytovať dostatok energie
pre udržanie hrdého status quo, o akomsi progrese nebolo možné
uvažovať. Umelci boli preto nútení hľadať nové žriedla inšpirácie.
Mnohí z nich našli vzpruhu a silnú oporu v etnickej hudbe, vo
folklóre a ľudových tradíciách. Pochopili, že ľudové prvky dokážu
človeka spontánne motivovať a zabezpečujú aktívny kontakt
s poslucháčom, či divákom. Ľudová hudba z Čičmian a Dolného
Vadičova pomohli aj Iljovi Zeljenkovi v prekonávaní ťažkej životnej
situácie v časoch takzvanej konsolidácie po roku 1968; jeho Musica
slovaca je dnes ikonickým titulom. Ľudový element bol posvätný
už pre Leoša Janáčka; moravský skladateľ ho povýšil do stavu
záväzného kompozičného systému. V pôvabnej Suite už mnohé
naznačuje. Aj Béla Bartók sa intenzívne zaoberal podstatou
štruktúry ľudovej hudby a dokonca aj v Divertimente, skladbe,
ktorá vznikla vo veľmi neprajnom období začiatku 2. svetovej
vojny, hľadal vzpruhu vo svete hudobnej spontaneity.

Vstupné: vstupné dobrovoľné
hore ^
Aktualizované: 09. 04. 2019