Naše projekty

Slovenský mládežnícky orchester

Foto: Slovenský mládežnícky orchester

Slovenský mládežnícky orchester vznikol z iniciatívy Hudobného centra v nadväznosti na niekdajšiu Hudobnú mládež Slovenska. Cieľom projektu je podporovanie prípravy mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi, ako aj celkové pozdvihnutie úrovne slovenského mládežníckeho interpretačného umenia. Orchester ponúka príležitosť študentom a mladým umelcom nadobudnúť prostredníctvom štýlovo rôznorodej dramaturgie cenné skúsenosti v oblasti orchestrálnej, ale tiež komornej hry, práce s dirigentom či sólovými hráčmi. Aktivity orchestra budú prebiehať v spolupráci s poprednými dirigentmi a sólistami, delené skúšky povedú skúsení hudobníci pôsobiaci v symfonických orchestroch.


************

Aktivity Slovenského mládežníckeho orchestra v roku 2017

 

Letné sústredenie Slovenského mládežníckeho orchestra
Termín: 1. – 12. 7. 2017
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
Koncert 11. 7. 2017 na Piešťanskom festivale

Slovenský mládežnícky orchester
Benjamin Bayl, dirigent (Austrália)
Stanislav Masaryk, trúbka

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart: Predohra k opere Figarova svadba KV 492
Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre trúbku a orchester E dur (verzia v Es dur)
Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 6 F dur op. 68 „Pastorálna“

Súčasťou sústredenia budú popri príprave orchestrálneho programu Kurzy komornej hudby Konvergencie. 

Pedagógovia nástrojových skupín:
Jozef Horváth (Slovenská filharmónia)
Juraj Tomka (Mucha Quartet)
Martin  Ruman (Slovenská filharmónia)
Eugen Prochác (VŠMU)
Ján Krigovský
Ronald Šebesta (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu)
Matúš Veľas (Slovenská filharmónia)
Albert Hrubovčák (Slovenská filharmónia)
Kiril Stoyanov (Slovenská filharmónia)

***

Koncert na medzinárodnom festivale Allegretto Žilina 2017
Termín: 7. 4. 2017, 19.00
Dom umenia Fatra, Žilina

Slovenský mládežnícky orchester
Martin Majkút, dirigent
Jakub Čižmarovič, klavír

Program:
Mikuláš Moyzes: Naše Slovensko
Piotr Iľjič Čajkovskij: Koncert pre klavír a orchester č. 1 b mol op. 23
Antonín Dvořák: Symfónia č. 9 op. 95 „Z Nového sveta“

Skúšky: 31. 3. – 6. 4. 2017 v Bratislave

 

 

Aktualizované: 04. 05. 2018