Naše projekty

Slovenský mládežnícky orchester

Foto: Slovenský mládežnícky orchester

Slovenský mládežnícky orchester vznikol z iniciatívy Hudobného centra v nadväznosti na niekdajšiu Hudobnú mládež Slovenska. Cieľom projektu je podporovanie prípravy mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi, ako aj celkové pozdvihnutie úrovne slovenského mládežníckeho interpretačného umenia. Orchester ponúka príležitosť študentom a mladým umelcom nadobudnúť prostredníctvom štýlovo rôznorodej dramaturgie cenné skúsenosti v oblasti orchestrálnej, ale tiež komornej hry, práce s dirigentom či sólovými hráčmi. Aktivity orchestra budú prebiehať v spolupráci s poprednými dirigentmi a sólistami, delené skúšky povedú skúsení hudobníci pôsobiaci v symfonických orchestroch.

 

 

 

Aktualizované: 21. 09. 2018