Foto: Slovenský mládežnícky orchester v roku 2019 / Tlačová správa

Slovenský mládežnícky orchester v roku 2019 / Tlačová správa

Press

|

23. 05. 2019

V treťom roku jeho existencie čakajú Slovenský mládežnícky orchester vystúpenia na významných koncertných a festivalových pódiách doma i v zahraničí, ktorých prvoradou ambíciou je na vysokej umeleckej úrovni reprezentovať slovenské hudobné umenie a umelecké školstvo.

Jarné sústredenie 20-člennej sláčikovej sekcie Slovenského mládežníckeho orchestra vyústi do koncertov v rámci Dňa Európy (8. mája v Primaciálnom paláci v Bratislave) a na 64. ročníku Medzinárodného festivalu Košická hudobná jar (10. mája v Dome umenia). Umeleckým garantom projektu je Igor Karško, renomovaný slovenský huslista pôsobiaci ako koncertný majster orchestra Camerata Zürich a profesor na Vysokej hudobnej škole v Luzerne. Ako sólista s orchestrom už po druhý raz vystúpi Dalibor Karvay. Na programe oboch májových koncertov sú diela Henryka Mikołaja Góreckého, Lea Weinera, Johanna Sebastiana Bacha a Eugena Suchoňa. (detailný program a životopisy umelcov sú v prílohe).

V júli vystúpi Slovenský mládežnícky orchester na 20. ročníku medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov Young Euro Classic v Berlíne, ktorý je jednou z najdôležitejších platforiem pre prezentáciu najlepších medzinárodných i národných mládežníckych orchestrov z celého sveta. Festivalové vystúpenie Slovenského mládežníckeho orchestra sa uskutoční 28. júla vo Veľkej sále berlínskeho Konzerthausu, v sieni s bohatou históriou a s kapacitou 1600 miest. Dva dni pred vystúpením v Berlíne, 26. júla,sa Slovenský mládežnícky orchester predstaví v Prahe v rámci koncertného cyklu Musica Orbis v Koncertnej sieni Sv. Šimona a Júdu.

Na koncertoch v Prahe a v Berlíne uvedie 55-členný Slovenský mládežnícky orchester pod taktovkou medzinárodne renomovaného austrálskeho dirigenta Benjamina Bayla repertoár pozostávajúci z diel Dariusa Milhauda, Ondřeja Kukala, slovenskej skladateľky Ľubice Čekovskej a Ludwiga van Beethovena, sólistami budú klavirista Miki Skuta a klarinetista Martin Adámek.

Hudobné centrum získalo v roku 2019 dvoch významných partnerov. Sú nimi Opera Slovenského národného divadla a Rozhlas a televízia Slovenska, inštitúcie, ktoré poskytli svoje priestory ako rezidenciu pre jarné a letné pracovné sústredenia Slovenského mládežníckeho orchestra. Súčasťou partnerstva s RTVS je koncert 22. júla vo Veľkom koncertnom štúdiu v Bratislave, ako aj realizácia štúdiovej nahrávky programu, ktorý následne zaznie v Prahe a v Berlíne. Spolupráca s Operou SND vyústi v máji r. 2020 do účinkovania sláčikovej sekcie Slovenského mládežníckeho orchestra v rámci produkcie Operného štúdia SND.

Súčasťou projektov Slovenského mládežníckeho orchestra sú už tradične mladí hudobníci zo zahraničných mládežníckych orchestrov, združených v EFNYO (Európska federácia mládežníckych orchestrov). V minulosti sme v orchestri privítali členov mládežníckych orchestrov z Portugalska, Rumunska, Rakúska, Španielska a Turecka, v rámci pripravovaného letného sústredenia rady SMO posilnia hudobníci z Holandska, Portugalska, Španielska a Turecka. Výmeny hudobníkov medzi orchestrami zastrešuje medzinárodný projekt s názvom MusXchange 2018 – 2020, ktorý je podporený Európskou komisiou.

Špeciálnym hosťom v rámci májového sústredenia bude na základe spolupráce s Ministerstvom kultúry SR a Cuban European Youth Academy mladá kubánska violistka, členka Národného symfonického orchestra v Havane.

Slovenský mládežnícky orchester je projektom Hudobného centra a prioritným projektom Ministerstva kultúry SR, ktorého cieľom je podpora prípravy mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi, ako aj celkové pozdvihnutie úrovne slovenského mládežníckeho interpretačného umenia. Orchester ponúka príležitosť študentom a mladým umelcom nadobudnúť prostredníctvom štýlovo rôznorodej dramaturgie a pod vedením popredných hudobníkov ako lektorov jednotlivých nástrojových skupín cenné skúsenosti v oblasti orchestrálnej, ale tiež komornej hry, práce s dirigentom či sólovými hráčmi. Pedagógmi nástrojových skupín sú skúsení hudobníci pôsobiaci v rámci popredných slovenských umeleckých telies a inštitúcií (Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Musica aeterna, Mucha Quartet, HTF VŠMU).Členmi Slovenského mládežníckeho orchestra sú na základe konkurzu v súčasnosti 70 mladí hudobníci – študenti konzervatórií a hudobných fakúlt.

Slovenský mládežnícky orchester v rokoch 2017 a 2018 účinkoval na festivale Allegretto v Žiline , uskutočnil sústredenia na pôde Katedry hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a koncerty na festivaloch v Nových Zámkoch, Piešťanoch, Trenčíne a Banskej Bystrici.

Počas prvých dvoch rokov svojej existencie spolupracoval Slovenský mládežnícky orchester s renomovanými dirigentmi, umeleckými vedúcimi a sólistami, ako Benjamin Bayl, Martin Majkút, Jozef Horváth, Jakub Čižmarovič, Stanislav Masaryk a Martin Adámek. V novembri 2018 sa Slovenský mládežnícky orchester zúčastnil na Orchestra Residencies Program pod vedením svetoznámej huslistky Midori.

Od mája r. 2017 je Hudobné centrum ako zriaďovateľ Slovenského mládežníckeho orchestra súčasťou Európskej federácie národných mládežníckych orchestrov (EFNYO).

PARTNERSTVO A SPOLUPRÁCA

Hudobné centrum

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Rozhlas a televízia Slovenska

Hudobná fakulta Akadémie umení Banská Bystrica

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica

Konzervatórium Bratislava

Konzervatórium Košice

Konzervatórium J. Adamoviča Košice

Konzervatórium Žilina

ZUŠ Miloš Ruppeldta v Bratislave

EFNYO – European Federation of National Youth Orchestras

 

Jarné sústredenie Slovenského mládežníckeho orchestra

Koncert pri príležitosti Dňa Európy

Koncert v rámci 64. ročníka festivalu Košická hudobná jar

 

Účinkujúci:

Slovenský mládežnícky orchester (sláčiková sekcia)

Igor Karško, husle/umelecký vedúci

Dalibor Karvay, husle

 

Program:

Henryk Mikołaj Górecki

Tri skladby v starom štýle pre sláčikový orchester

Johann Sebastian Bach

Koncert pre husle a sláčikový orchester a mol BWV 1041

Leó Weiner

Divertimento pre sláčikový orchester č. 1 op. 20

***

Johann Sebastian Bach

Koncert pre dvoje huslí a sláčikový orchester d mol BWV 1043

Eugen Suchoň

Serenáda pre sláčikový orchester op. 5

 

Letné sústredenie Slovenského mládežníckeho orchestra

Úvodný koncert letného turné Slovenského mládežníckeho orchestra

Koncert v rámci koncertného cyklu Musica Orbis

Koncert v rámci festivalu Young Euro Classic

 

Účinkujúci:

Slovenský mládežnícky orchester

Benjamin Bayl, dirigent

Miki Skuta, klavír

Martin Adámek, klarinet

 

Program:

Darius Milhaud

Vôl na streche op. 58

Ondřej Kukal

Clarinettino pre klarinet a sláčikový orchester

***

Ľubica Čekovská

Koncert pre klavír a orchester

Ludwig van Beethoven

Symfónia č. 2 D dur op. 36

x