Foto: MELOS-ÉTOS / KONFLIKTY SÚČASNÉHO SVETA A NEDÁVNEJ MINULOSTI

MELOS-ÉTOS / KONFLIKTY SÚČASNÉHO SVETA A NEDÁVNEJ MINULOSTI

Aktuality

|

04. 11. 2019

Melos-Étos prinesie v dňoch 8.-15. 11. 2019 do Bratislavy a Piešťan okrem desiatok inštrumentálnych kompozícií aj súčasnú vokálnu a opernú tvorbu v podaní špičkových domácich i zahraničných interpretov. Festival je v dvojročných cykloch od roku 1991 najväčšou slovenskou prehliadkou domácej a zahraničnej súčasnej tvorby.

Názov festivalu, ktorý navrhol v roku 1991 skladateľ Roman Berger, vysvetlil v skratke prvý predseda festivalového výboru – Ilja Zeljenka: „... hudba, umenie vôbec a akákoľvek tvorivá činnosť nemôže byť stimulovaná ani ideologicky, ani trhovo... To, že sa v názve festivalu objavilo Melos-Étos chce zdôrazniť etické, humanistické poslanie hudby vo svete...“.

Dramaturgia festivalu sleduje dve základné línie. Festival, ktorý sa profiluje ako autorský, dáva domácim autorom exkluzívne objednávky na napísanie diel určených na premiérové uvedenie v rámci festivalových koncertov. Druhou líniou je propagácia domácej a najnovšej zahraničnej hudby v podaní špičkových interpretov a súborov zo Slovenska a zahraničia.

11 koncertov, na festivale zaznie vyše 40 diel, 8 svetových a 25 slovenských premiér. Predstavia sa na ňom domáci i zahraniční účinkujúci, ktorí tvorbu pre sólové nástroje, komorné ensemble, symfonické obsadenie a nemalý zástoj budú mať diela multimediálneho charakteru.

„Okrem ambície predstaviť novú resp. doteraz u nás nepredvedenú hudbu, zamerali organizátori festivalu (z hľadiska obsahového) pozornosť na konflikty súčasného sveta a pripomínajú i strety a napätia sveta nedávnej minulosti. Ozveny boja černošskej menšiny päťdesiatych rokov 20. storočia zaznievajú nástojčivo v diele Benjamina de la Fuente On Fire, November 89´ nachádza odraz v diele Dušana Martinčeka Prerušené ticho (Slovenská filharmónia, 8.11.), videoprojekcia Romitelliho Index of Metals nás núti k zamysleniu sa nad ekologickými limitmi nášho správania sa (Slovenský rozhlas, 11.11.). Otázky ľudskosti a otázniky nad spôsobmi vysporadúvania sa s bezprecedentným migračným pohybom z rozvojových a vojnou devastovaných krajín sveta nám vystavuje multimediálne dielo Yuvala Avitala Fuga Perpetua (Elektrárňa Piešťany, 15.11.).“ uviedol Igor Valentovič, riaditeľ Hudobného centra a člen festivalového výboru.

Festival bude otvorený slávnostným koncertom v Slovenskej filharmónii (8.11.), na ktorom sa pod taktovkou maďarského dirigenta Zsolta Nagya predstaví v sprievode domáceho orchestra vynikajúci slovenský klarinetista Martin Adámek. Mladý, iba 23-ročný hudobník je sólistom Ensemble Intercontemporain, jedného z celosvetovo najuznávanejších súborov súčasnej hudby, založeného v roku 1976 Pierrom Boulezom. V roku 2017 sa podieľal na vzniku Alma Mahler Kammerorchestra a v roku 2019 sa stal držiteľom ceny Ľudovíta Rajtera. Koncert okrem spomienok na udalosti novembra ´89 poslucháčom sprostredkuje aj putovanie ako výraz pohybu, extázu ako jeho zastavenie a tie najokázalejšie, zvukovo najdrsnejšie klišé avantgardy 50. a 60. rokov.

Videopozvánka Martina Adámeka

Highligtom 15. ročníka festivalu Melos-Étos je video-opera An Index of Metals pre soprán, ansámbel, multimediálnu projekciu a elektroniku od Fausta Romitelliho (11.11., Slovenský rozhlas). Dielo je opusom dernière dokončeným pred jeho predčasnou smrťou. Predlohou je poéma METALSUSHI o troch častiach: HELLUCINATION I (drowningirl), HELLUCINATION II (risingirl), HELLUCINATION III (earpiercingbells). Obraz a hudba napodobňujú fyzikálne vlastnosti kovových povrchov: iridescenciu (jav, pri ktorom sa na určitých kovových povrchoch javí premena farby pri zmene zorného uhla alebo uhla osvietenia), koróziu, plastické deformácie, zlomy, žiar a solizáciu. Hlavným Romitelliho zámerom bolo vytvorenie zvukového diela, ktoré opísal ako „rozžeravený svetelno-sónický materiál, magmatické prúdy zvuku, tvarov a farieb.“

An Index of Metals prepája zvuk, svetlo, hudbu a videoprojekciu. Opera sa sústredí na sprostredkovanie príležitosti vnorenia sa do zážitku hypnózy, nutkavosti posadnutosti a extázy tranzu. Tradičné chápanie opery je tak úplne zavrhnuté. Romitelliho videoopera je profánnym rituálom v štýle svetelných show zo šesťdesiatych rokov a zbesnených zdrogovaných párty s priestorom stlačeným pod silou zvuku a svetelnou presýtenosťou. Dielo jeiniciačným rituálom ponorenia sa do svetelno-zvukového tranzu. Romitelli pracoval na diele s vedomím blížiacej sa smrti. Preto sa ponúkajú analógie s Beethovenom a Chopinom, ktorých predsmrtné skladby rovnako vykazujú atribúty geniality spojenej s oslobodením sa od očakávaní budúcnosti.

Interpretom video-opery bude zoskupenie desiatich sólistov PHACE Ensemble, ktorý už mnoho rokov predstavuje netradičné koncerty, hudobno-divadelné produkcie a interdisciplinárne projekty. Ansámbel premiéroval viac ako 200 diel a každoročne vystupuje v najdôležitejších medzinárodných koncertných sálach a na festivaloch ako Avignon Festival, Berliner Festspiele, Elbphilharmonie Hamburg, King's Place London a mnohé ďalšie. Dirigentskej taktovky sa ujme španielsky dirigent Nacho de Paz a ako sólistka sa predstaví americká sopranistka Daisy Press, ktorá sa venuje interpretácii a tvorbe experimentálnej hudby v USA a Európe. Spolupracovala s vplyvnými skladateľmi Steve Reich, Bernhard Lang a George Crumb a v súčasnosti je hlavnou vokalistkou notoricky známeho Brooklinského domu House of Yes.

Index of Metals

Daisy Press

Záverečný koncert festivalu (15.11., Elektrárňa Piešťany) bude patriť izraelskému súboru Meitar Ensemble. Zoskupenie uvedie icon-sonic operu Fuga Perpetua od izraelského skladateľa Yuvala Avitala. Dielo je reakciou na aktuálne spoločenské dianie vo svete, konkrétne problematiku utečenectva.

Pojem Icon-Sonic opera skladateľ používa na pomenovanie svojich diel, v ktorých nadväzuje na počiatky zrodu opery zo starých gréckych tragédií a zároveň i na Wagnerove hudobné drámy. Naproti štandardným operám speváci v Avitalových operách nemajú školené hlasy, ale spievajú svojim prirodzeným hlasom, prípadne sa využívajú rôzne techniky tvorby tónu. Hlavnými protagonistami sú teda obyčajní ľudia – speváci.

Avital napísal icon-sonic operu Fuga Perpetua pre ansámbel (flauta, klarinet, husle, violončelo, klavír), zvukovú inštaláciu a dav vokalistov, pričom zvuk dopĺňa videoprojekcia. V rámci videa je použitých 31 nahrávok viac-menej nemých rozhovorov s utečencami, na ktorých sa autori snažili zachytiť pocity utečencov, ktorí si majú vybaviť spomienku na matku, otca, detstvo, či noc. Kamera zachytáva ich mimické reakcie a gestá na vybrané slová a situácie.Skladateľ chce touto operou zachytiť príbeh ľudskej identity, ktorá nepodlieha hraniciam štátov a náboženstvám. Je operou o súčasnej spoločnosti. Nemá nás pobaviť, ale má nám ukázať, že ľudí na celom svete spájajú podobné pocity, myšlienky, skúsenosti i traumatické momenty. Avital chce poukázať i na to, že ak nás okolnosti donútia opustiť náš domov (naše útočisko), strácame stabilitu, sme dezorientovaní a stratení.

Toto nové poňatie opernej koncepcie ako hudobno-dramatického diela zaznie na festivale v slovenskej premiére a pre jeho realizáciu bol špeciálne vybraný aj koncertný priestor, ktorým sa stane zrekonštruovaná priemyselná pamiatka Elektrárňa Piešťany. Avital v spolupráci s Dr. Tychonasom Michalidisom vytvorili v laboratóriách INTEGRA birminghamského konzervatória zvukovú inštaláciu – Mobile Sound Theatre – ktorá pozostáva z 25 prenosných reproduktorov. Tie sú rozmiestnené medzi publikom, majú sprítomniť hlasy utečencov a tak posilniť pôsobenie na diváka.

*Na koncert bude pre záujemcov zabezpečená autobusová doprava z Bratislavy do Piešťan a späť. Odchod o 17.00 hod z Parkoviska v Osobnom prístave (Fajnorovo nábr. 2). Váš záujem nahláste prosím do 13.11. na adresu: hc@hc.sk

Záujemcov o dopravu evidujeme iba do naplnenia kapacity.

Yuval Avital – Fuga Perpetua

x