Foto: festival umení KONFRONTÁCIE

festival umení KONFRONTÁCIE

Aktuality

|

18. 11. 2019

25. až 29. novembra 2019 sa v koncertných a výstavných priestoroch nitrianskej Synagógy uskutoční už 16. ročník festivalu umení s medzinárodnou účasťou Konfrontácie 2019. Festival je už tradične spätý s výstavou slovenského výtvarného umenia. V tomto roku na kolektívnej výstave s názvom Šesťdesiatka/Sixty... svoje diela pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania budúcich učiteľov na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre predstavia verejnosti súčasní a bývalí umelecky činní kolegovia Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty UKF. Pozvanie prijali Jozef Baus, Igor Benca, Ľubomír Bereš, Robert Bielik, Jozef Dobiš, Eva Kleinová, Anna Jarmila Koprdová, Martin Kratochvil, Viliam Loviška, Janka Mináriková, Miroslav Nicz, Peter Rónai, Daniel Szalai, Juraj Toman, Marko Vrzgula a Ľubomír Zabadal. Vernisáž výstavy pod kuratelou doc. PhDr. Adriany Réckej, PhD., na ktorej sa hudobného programu ujme gitarista Karol Kompas, sa koná v pondelok 25. novembra 2019 o 17.30 h.


Počas festivalu odznie päť večerných koncertov vždy o 18.00 h, v rámci ktorých sa predstavia domáci i zahraniční umelci. Na prvom koncerte v pondelok 25. novembra, venovanom 60. výročiu PF UKF, sa predstaví Mária Porubčinová (spev, SK/Švajčiarsko), Dana Šašinová-Satury (klavír, SK) a Boris Bertok (gitara, SK/Švajčiarsko). V ich podaní zaznejú diela K. Slavického, F. Sora, E. Suchoňa, G. Pucciniho, A. Catalaniho, A. Dvořáka a G. Verdiho. Utorok 26. novembra patrí mladému ambicióznemu komornému zoskupeniu Ansámbel Asynchrónia pod umeleckým vedením Petra Javorku, ktoré uvedie diela svetových autorov klasickej hudby (J. S. Bach, F. Chopin) v konfrontácii s tvorbou súčasných slovenských autorov P. Javorku, J. Iršaia a R. Bergera. V stredu 27. novembra bude pódium patriť renomovanému slovenskému gitaristovi Martinovi Krajčovi, ktorý svoj program zostavil z diel francúzskych skladateľov známych pod názvom Parížska šestka (F. Poulenc, G. Auric, G. Tailleferre) a slovenských autorov (P. Malovec, P. Šimai), doplnený o diela S. Gubajduliny, F. Martina a J. Tavenera. Štvrtok 28. novembra ožijú priestory Synagógy klavírnym umením slovenského klaviristu Maroša Klátika, ktorý svoj recitál Hommage à Gija Kančeli venoval nedávno zosnulému významnému gruzínskemu skladateľovi. Popri jeho klavírnych Miniatúrach na koncerte zaznejú aj Sinfonie J. S. Bacha a známa Chaccone d mol v transkripcii F. Busoniho.

Záverečný deň festivalu (piatok 29. november) bude patriť vokálnemu umeniu. Na koncerte od Zarzuely k operete zaznejú známe i menej známe slovenské operetné i španielske melódie v podaní argentínskej sopranistky Any Caroliny Diz a slovenského barytonistu Dušana Jarjabka za klavírnej spolupráce Róberta Pechanca a Milady Synkovej.

Na celý festival je vstup voľný.

x