Foto: Umelecký výskum ako nový spôsob hudobného vzdelávania

Umelecký výskum ako nový spôsob hudobného vzdelávania

Aktuality

|

18. 11. 2019

Vysoká škola múzických umení v Bratislave pokračuje v rozvíjaní medzinárodnej spolupráce s Griegovou akadémiou v Bergene, tentoraz formou projektu zameraného na oblasť umeleckého výskumu. Projekt NOR-SK / Artistic Research as a New Way in theMusical Education nadväzuje na predchádzajúce úspešné slovensko-nórske podujatia Norsk Musikk meets Slovak / Slovak Musicmeets Norsk (2017-2018) a Grieg Day (2015). Projekt je financovaný z grantov EHP a Nórska. Garantkou celého projektu je muzikologička prof. Markéta Štefková, ktorá pedagogicky pôsobí na Katedre teórie HTF VŠMU.

Náplňou najnovšej spolupráce s Griegovou akadémiou v Bergene je rozšírenie povedomia o princípoch umeleckého výskumu na poli interpretačného umenia v prostredí HTF VŠMU. Vďaka vytvoreniu spoločného slovensko-nórskeho tímu projektu umeleckého výskumu budú mať pedagógovia a študenti možnosť prakticky sa oboznámiť s priebehom, náplňou a spôsobmi prezentácie jeho výsledkov. Cieľom tejto spolupráce je postupne implementovať princípy umeleckého výskumu do vzdelávacieho procesu na VŠMU, predovšetkým na treťom stupni.

Novinkou v tohtoročnom projekte je účasť slovenských študentov na aktivitách v rámci pobytu na Griegovej akadémii. V rámci aktivít projektu NOR-SK vycestovala 20. – 28. októbra 2019 deväťčlenná delegácia zložená z pedagógov a študentov HTF VŠMU do Bergenu. Okrem prípravných stretnutí s pedagógmi a študentmi Griegovej akadémie, na ktorých sa prezentovali témy jednotlivých projektov umeleckého výskumu a dohodol priebeh spolupráce, sa študenti a pedagógovia HTF VŠMU zároveň zúčastnili na medzinárodnej konferencii GriegNow! Garantka projektu prof. Markéta Štefková prezentovala svoj príspevok Grieg’s influence on Bartók v spolupráci so študentmi Griegovej akadémie. Výsledky práce na workshopoch a majstrovských kurzoch uviedli študenti HTF VŠMU na záverečnom koncerte v Griegovom múzeu v Troldhaugene.

V apríli 2020 zavíta desať pedagógov a študentov z Griegovej akadémie do Bratislavy. Počas ich návštevy budú na pôde HTF VŠMU prebiehať workshopy, prednášky a majstrovské kurzy, v rámci ktorých sa budú prezentovať princípy umeleckého výskumu a tiež čiastkové a záverečné výsledky jednotlivých podprojektov umeleckého výskumu tak pedagógov, ako aj študentov. Podujatie vyvrcholí dvomi koncertmi, na ktorých sa budú prezentovať interpreti projektu NOR-SK oboch zúčastnených inštitúcií.

Zástupcovia HTF VŠMU v Bergene:

Markéta Štefková, muzikológia, garantka projektu NOR-SK

Daniel Buranovský, klavír

Hana Friedová, spev

Zuzana Buchová Holičková, Centrum výskumu HTF VŠMU

 

Študenti z HTF VŠMU v Bergene:

Júlia Novosedlíková, klavír

Kristína Smetanová, klavír

Lenka Spodniaková, spev

Veronika Škutová, skladba

Lucie Vaňáčková, spev

           

Projekt NOR-SK je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom grantov EHP a Nórska.

x