Foto: Medzinárodné orchestrálne kurzy & Kurzy klavírnej spolupráce

Medzinárodné orchestrálne kurzy & Kurzy klavírnej spolupráce

Press

|

12. 07. 2021

Slovenský mládežnícky orchester aj v aktuálnom roku upravil svoje letné aktivity a mladým hudobníkom ponúkne medzinárodné orchestrálne kurzy spojené s kurzmi klavírnej spolupráce v dňoch 26. až 30. júla na Konzervatóriu Timonova 2 Košiciach. Orchestrálne kurzy sú určené pre hráčov na sláčikových nástrojoch a špeciálne sa zamerajú na štúdium orchestrálnych partov a na komplexnú prípravu hudobníka na orchestrálny konkurz.
Kurzy klavírnej spolupráce poukážu na význam klavírneho sprievodu a predstavia korepetítora ako umelca všestranného zamerania – nielen ako klaviristu, ale aj ako dirigenta. Priblížia nároky pre klaviristov kladené na konkurzoch do operných domov, na odborné umelecké školy a pod.
Frekventanti dostanú popri možnosti sprevádzať interpretov aj v praxi príležitosť viesť skúšky sláčikového ansámblu sformovaného z účastníkov kurzov.
Kurzy zavŕši jednak záverečné podujatie, ale predovšetkým inscenované konkurzy, v rámci ktorých študenti priamo uplatnia získané poznatky.

Pedagógovia kurzov sú hudobníci pôsobiaci v popredných európskych telesách:

Aischa Gündisch, husle (Musikkollegium Winterthur)
Luca Bognár, husle (Stuttgarter Kammerorchester)
Veronika Lenártová, viola (Rotterdam Philharmonic)
Rastislav Huba, violončelo (Staatstheater Meiningen)
Roman Patkoló, kontrabas (Opernhaus Zürich)
Tamara Lorenzo Gabeiras, klavír (Staatstheater Meiningen)

x