Foto: SLOVENSKÝ MLÁDEŽNÍCKY ORCHESTER V OPERE SND

SLOVENSKÝ MLÁDEŽNÍCKY ORCHESTER V OPERE SND

Press

|

06. 10. 2021

Operné štúdio SND otvára sezónu 2021/22 predstavením na antický námet Zuzanka Hraškovie / Dido a Aeneas pod vedením režiséra a dramaturga Mareka Mokoša. Na scénu prichádzajú diela plné dramatického deja a silných emócií. Počas premiéry, ktorá sa uskutoční 9. a 10. októbra majú diváci možnosť zhliadnuť komornú operu Zuzanka Hraškovie od skladateľa Jozefa Grešáka, spolu s barokovou operou od významného anglického skladateľa Henryho Purcella – Dido a Aeneas. Operný projekt prináša nielen zaujímavé spojenie dvoch diel, no nesie v sebe hlboké posolstvo o živote, jeho prchavosti a o nahliadnutí do ľudských duší.
 
Uvedením diela Zuzanka Hraškovie Operné štúdio SND napĺňa svoju ambíciu uvádzať diela slovenských autorov. Jozef Grešák zhudobnil text známej balady – skvostu klasickej slovenskej poézie. Literárne dielo Pavla Országha Hviezdoslava tvorí ideálny podklad pre hudobno-scénické spracovanie – nechýba v ňom prenikavo gradujúce napätie s dramatickým vyvrcholením a nesie výraznú etickú myšlienku. Motto prvého ročníka Operného štúdia SND hovorí: „Barok, ako čas zrodu opery, otvára dvere do Operného štúdia SND“. Obdobie baroka je skvelým zdrojom vedomostí a ideálnou „tréningovou“ platformou pre mladé talenty, ktorým zaručí profesionálny rast. Baroková opera nesmie chýbať ani v premiérovej inscenácii Operného štúdia SND.
 
Opera Dido a Aeneas bude uvedená vo výnimočnej spolupráci so Slovenským mládežníckym orchestrom. Orchester vznikol na podnet Hudobného centra v roku 2016 s cieľom podporiť a pripraviť mladých hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi. V súčasnosti sa orchester skladá z viac ako 80 najperspektívnejších mladých talentov. Orchester má okrem vynikajúcich hudobníkov za sebou aj bohatú históriu, počas ktorej mal možnosť zúčastniť sa na množstve Slovenských i zahraničných podujatí. Príležitosti orchestru poskytuje taktiež členstvo v Európskej federácii národných mládežníckych orchestrov (EFNYO), kde sa môžu hráči zúčastniť rôznych umeleckých projektov ako festival Konvergencie či koncertov Slovenskej filharmónie i umeleckých projektov zahraničných orchestrov ako Wiener Jeunesse Orchester, Cyprus Youth Symphony Orchestra, Orchestra Giovanile Italiana.
 
Príležitosť zahrať si v Opernom štúdiu prijali mladí hudobníci s veľkým nadšením a dielo Dido a Aeneas divákom predstavia v zostave Sára Magdová, Mária Malčeková, Hana Pištová, Terézia Popaďáková v prvých husliach, Hana Luknárová, Miroslav Macho, Michal Matis, Filip Šandala v druhých husliach, na viole budú mať diváci možnosť počuť Martina Luknára, Gyöngyike Majerovú a Viktóriu Strelcovú, na violončele Juraja Glasnáka a Teréziu Rusiňákovú, na kontrabase sa predstaví Vladimir Karabeinik. S orchestrom vystúpi aj Karl Fleischlinger (teorba) a čembalista Adam Štefunko. Opera bude uvedená pod taktovkou huslistu Petra Zajíčka, ktorý zodpovedá za hudobné naštudovanie diela.

Video zo skúšky.

Foto zo skúšky.

x