Foto: Andrew Parrott: Ako to skladateľ myslel?

Andrew Parrott: Ako to skladateľ myslel?

Novinky vydavateľstva HC

|

31. 01. 2023

Zabudnuté tradície hudobnej interpretácie

Zbierka statí od ťažiskovej osobnosti hnutia pre historicky poučenú interpretáciu Andrewa Parrotta (1947) sprítomňuje aktuálne pohľady na kľúčové diela a otázky európskej hudobnej minulosti. 

Autorov prístup k historizujúcej interpretácii je založený tak na umeleckej intuícii, ako aj na suverénnom poznaní európskej muzikologickej i historickej faktografie.

"Do akej miery nám môžu byť spoľahlivo známe interpretačné zámery dávno nežijúcich skladateľov a nakoľko boli neoddeliteľnou súčasťou ich skladieb? Počas prípravy a dirigovania hudobných predvedení som bol neprestajne konfrontovaný s chúlostivými otázkami tohto druhu, a to už od mojich raných snažení až po moju prácu v súčasnosti.

Spievalo sa od stredoveku naozaj bežne falzetom a čo v skutočnosti znamenal francúzsky výraz haute-contre?

Ak bola väčšina Bachovej zborovej sadzby určená pre jeden hlas na part, ako to malo v praxi fungovať?

Zložité problémy tohto charakteru, priamo ovplyvňujúce vnímanie hudby, o ktorej si myslíme, že ju dobre poznáme, sú červenou niťou, ktorá sa vinie týmto súborom esejí."

(Úryvky z autorovho predslovu k zbierke.)

Publikáciu z anglického originálu preložila Katarína Godárová a vydalo Hudobné centrum v roku 2022.

Nájdete v našom e-shope: https://hc.sk/katalog/detail/307-ako-to-skladatel-myslel

 

Ďalšie knihy z nášho vydavateľstva, ktoré by vás mohli zaujímať:

Richard H. Hoppin: Hudba stredoveku + Antológia stredovekej hudby

Americký muzikológ Richard Hallowell Hoppin (1913 – 1991) sa v knihe Hudba stredoveku podrobne zaoberá historickým pozadím, vývinom jednotlivých liturgií, svetskou piesňou v latinčine i v národných jazykoch, nástupom svetského i sakrálneho viachlasu a napokon aj novým renesančným štýlom v dielach Dunstabla, Dufaya a Binchoisa.

Antológia je neodmysliteľným doplnkom autorovej ťažiskovej práce Hudba stredoveku, poskytuje užitočný a reprezentatívny prehľad stredovekých foriem a štýlov od gregoriánskeho chorálu až po rytmicky zložitú polyfóniu neskorého 14. storočia. Hoppin sa v transkripciách stredovekých rukopisov snaží modernou notáciou zachytiť to, čo by stredovekí interpreti z toho-ktorého rukopisu vyrozumeli. Vďaka tomuto prístupu poskytuje publikácia, okrem študijného zamerania, aj možnosti pre uplatnenie v interpretačnej praxi.

 

Howard Mayer Brown: Hudba v renesancii

Howard Mayer Brown napísal túto knihu s cieľom priblížiť hudbu renesančnej epochy západnej civilizácie univerzitným študentom, kolegom z iných odborov a milovníkom hudby zaujímajúcim sa o túto tému. Snažil sa v nej zodpovedať niekoľko zásadných otázok: Aké sú najvýznamnejšie črty renesančnej hudby? Kto boli jej najväčší skladatelia? Prečo boli veľkí? Čo robí túto hudbu zmysluplnou aj v našej dobe? Hodnotové súdy obsiahnuté v slovách „najvýznamnejší“ a „najväčší“ sa síce dajú spochybniť, ale Brown zastával názor, dokonca aj na sklonku života, že dejiny hudby boli určované výdobytkami jednotlivcov. 

Kúpiť v e-shope
x